Udhusene på Stjernholm

  2 og 3 Cafeteria
  4 Stor lade
  5 Lille lade
  6 Svinehus
  7 Kostald
  8 Karlekammer
  9 Hestestald

Klik her for at få et overblik over stuehuset