M U S E E T S    S K O L E T J E N E S T E
Skolerne vil kunne bruge museet til:

Et besøg i forbindelse med et emnearbejde om gamle dage.
At samle oplysninger i forbindelse med en projektopgave.
At få en god oplevelse.
Forslag til aktiviteter:
Arbejde ved brændekomfuret.
Vaskedag ved gruekedlen.
Rebslagning
Gamle lege.
Udklædning med tøj fra det gamle klædeskab.
Tegne- skrive og tælleopgaver.
Uge 40 og 41: Fremstilling af æblemost.
Prisen for et besøg af en gruppe og 2 voksne er kr. 400,­

Skoletjenesten kontaktes:
Kirsten Christensen 93 94 12 63
Kirsten Agerskov 22 36 75 80

INSPIRATIONSKASSE

25 museumsgenstande fra Stjernholm.
Kassen er tænkt som en introduktion til et besøg på gården,
eller til efterbehandling af besøget.

Den kan lånes i 14 dage