Nyttige links

Statens Arkiver
Vejviser til hjemmesiderne for rigsarkivet og landsarkiverne. Samt øvrige institutioner under statens arkiver. Bl.a. Statens Arkivers Filmningscenter, hvor man online kan købe mikrofilmkort af kirkebøger m.m.

Det danske Udvandrerarkiv
Hjemmeside for Udvandrerarkivet i Aalborg. Oplysninger om arkivet, udgivelser m.m. Adgang til søgning i Udvandrerprotokollerne fra 1868 til 1903.

Sammenslutningen af Lokal Arkiver
SLA er landsforening for lokalarkiverne i Danmark. På SLA's hjemmeside kan man finde informationer fra arkivernes verden. Samt henvisninger til arkiver og arkivsammenslutninger med egen hjemmeside.

Århus Lokalsamling
Hjemmeside, som fortæller om lokalsamlingen på Århus kommunes biblioteker. Flot billedalbum med gamle fotos fra forskellige bydele. Der er mulighed for at søge i folketællinger fra de gamle amter: Randers, Skanderborg, Viborg og Århus. Samt mulighed for at søge i vielsesdata for Århus-området i perioden 1780-1850.

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
I
Danpa kan man søge i registreringerne af ca. 100.000 person-, erhvervs-, forenings- og institutionsarkiver placeret på omkring 130 lokalarkiver, Statens Arkiver, Udvandrerarkivet og Det Kongelige Bibliotek. Danpa er et godt redskab til hurtigt at finde ud af, hvor man skal finde de arkivalier, man har brug for at kigge i.

Dansk Demografisk Database
Hjemmeside med søgeadgang til de folketællinger som er lagt ud på nettet. Er også fælles indgangsside for Udvandrerdatabasen, Indvandrerdatabasen. Samt en database over Dannebrogsmænd.

Udvandrerdatabasen
Adgang til søgning i Udvandrerprotokollerne fra 1868 til 1904. Se også Udvandrerarkivet under Arkiver.

Demografisk Databas Södra Sverige
Mulighed for at søge i oplysninger i kirkebøgerne (fødsels-, vielses- og dødsbøger) for Skåne, Halland og Blekinge. Databasen er under stadig opbygning - det er derfor ikke sikkert, at man finder lige det sogn man søger (endnu).

Digitalarkivet
Database med mulighed for at søge i norske folketællinger, kirkebøger, udvandrerprotokoller m.m.

Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700)
Mulighed for at søge i en indscannet udgave af Otto Kalkars "Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) i 4 bind udgivet 1881-1907.

Fredericias historie, Svenskekrigen 1657, Treårskrigen, Ordbog
En flot hjemmeside med mange oplysninger til brug for slægtsforskeren.

Mormonernes søgebase
Her er der mulighed for at søge sine aner og få vist stamtavle

                                                                                                             EB – rev. 17.02.2013