HVAD SKREV DE….!  Se også Register 1987-2017  

Årsskriftets forfattere, 1987:

Ejnar Jochumsen,       Brædstrupegnens Hjemstavsforening,

Benny Andersen,        Brædstrupegnens Hjemstavsforening,

Erling Honore,           Uddrag af Brædstrup bys historie.

Jes Jensen og                              

B. Friis Andersen,      Brædstrup Sygehuses historie.

Harry Motor,             Sådan er det gået en Brædstrup-dreng.

Jens Boes,                 En Landsbys Vandforsyning.

Svend Petersen,          Læreren fra Grædstrup Skole.

Svend Petersen,          Sdr. Vissing Skoles udvikling.

Svend Petersen,          I Telefonens barndom.

Jens Thule Hansen,    Folketingsmedlemmer fra Brædstrupegnen.

Torben Møldrup,       Da Verdenskrigen og Tyske flygtninge kom til Sdr. Vissing og Ry.

Gunnar Laurberg,       Spøgeriet i Overholm, Træden.

Holger Nielsen,           Om at være Landpost i al slags vejr.

J.L. Bundgaard

og Benny Andersen,   Det Gamle Kapel ved Bredstenbro.

Christian Fischer,       En 1600-årig Glasskål med Jagtscene.

Jens B. Jepsen,           Anna Clelia von Koppelov.

 

Årsskriftets forfattere, 1988:

Ernst Henriksen,        Brædstrup Bibliotek 1919-1988.

J.J. Bek,                     Lidt om humor og alvor i Retssalen.

Jens Olesen,               Brædstrup Mølle gennem 100 år.

Jens Kirkegaard,        Brædstrup Landboforening gennem 125 år.

Marius Pedersen,        Centralforeningens Stiftelse og udvikling.

Per Kristensen og      

Flemming Kristensen, Et Elselskabs historie.

Carla Jørgensen,         Min barndomsby-min barndomsgade.

Poul V. Jensen,          Den gamle skole i Burgårde.

Jens Thule Hansen,    En skidt knægt.

Karen B. Jørgensen,   Trædens historie.

Poul Hjelt,                 Min tur fra Træden til DSB.

Jytte Silleborg og      

Kurt Vingborg,           Gammelstrup indtil selveje.

N.J. Israelsen,             Mattrup.

Jørgen Høgh Laursen.  Voerladegaard sogn.

 

Årsskriftets forfattere, 1989:

Carla Jørgensen,        Et gammelt eventyr-der er sandt.

Jens Thule Hansen,    Lærer, Jakob Petersen, 1847-1928.

Finn Tougård,            Minder fra min skoletid.

Charlotte Fabech,       Krigsbytteofferfund fra Porskær mose.

Niels Erenreich,          Warthoesvej - hvorfor hedder den der?

Magnus Jensen,          Barndoms-erindringer.

Dan Varberg,             Juraen i Brædstrup.

Gunnar Laurberg,       Her har jeg rod-herfra min verden går.

Sigrid Frandsen,         Gården ”Sorgenfri” i Tønning sogn.

Poul V. Jensen,          En beretning om mit barndomshjem, Søndergade 15, Brædstrup.

Jens B. Jepsen.           Træk af Modstandsbevægelsens indsats i Nim og Underup.          

Årsskriftets forfattere, 1990:

Vagn Vejen Petersen, Hans Mikkelsen - Mennesket og Politikeren.

Annelise Andersen,    Minder om Niels Wonge og hans nærmeste.

Peter Anker Hansen,  Hvad kirkebogen også fortæller om Voerladegård sogn.

Carla Jørgensen,         Et jævnt og muntert, virksomt liv i Brædstrup.

Jens Thule Hansen,    Skolevæsenet i Føvling sogn, gennem tiderne.

Sigurd Pedersen,        Wienerbørn i landflygtighed.

Gerda Kjærgård,        Barne -og ungdomsår i Brædstrup.

Jørgen Høgh Laursen,Lidt om nedlagte skoler i Voerladegård.

Svend N. Hansen,      Rasmus Toxen i Nim.

Sigrid Frandsen,         Store Ætmose’s opdyrkning.

Svend L. Pedersen,     Sdr. Vissing kirke.

Dagny Hansen.           Et slidsomt, men lykkeligt liv.

 

Årsskriftets forfattere, 1991:

Allan Leth Frandsen, Vestbirk Garn-og Trikotagefabrik.

Aage Holm Due,         Højtholm-en bondegård fra middelalderen.

Tinne Mogensen,        Om Ring-Føvling kommune.

Knud Mørk Hansen,  Voervads Bro.

Poul Dahl,                 Erindringer fra 50-erne i Brædstrup.

Alfred Grønskov,       Liselund i Voerladegård.

Jens Thule Hansen,    Skolen og vor kulturelle arv.

Peter Anker Hansen,   En Rytterbonde fra Hem.

Birthe Eskelund,         Østergade og dens mennesker.

Gunnar Laurberg,       Da de Føvlingbønder strejkede i 1832.

 Jens Balle Jepsen.      Hvordan finder jeg min slægt, dens minder og dens historie.

Årsskriftets forfattere, 1992:

Annelise Andersen,    Barndommens Bank i Brædstrup.

Jens Thule Hansen,    De første Valgmenigheder.

Anna K. Jensen,         Spredte træk fra et langt liv i Nim, som ”Bedste” husker det.

Carla Jørgensen,         En drøm - eller var det?

Peder Anker Hansen, Voerladegårds brand.

Orla Madsen,             Lurparret fra ”Folvisdam”.         

Gunnar Laurberg,       Et tidsbillede.

Holger Bernild,           Blade af en dagbog om livet i Brædstrup.

Aage Holm Due,         Spredte træk fra livet i Føvling skole i perioden 1937-1944.

Kathrine Mogensen.    Søgade-kvarteret, som jeg husker det.

Årsskriftets forfattere, 1993:

Svend Jørgensen,       Genrejsning af Vildtbanestenene i Nim.

Lars Viby Mogensen, Minder fra min barndom i Brædstrup.

Mogens Kirkegaard,   Lystfiskerliv ved Gudenå.

Svend Clemmensen,   Nim Skærvefabrik.

Aage Holm Due,         Tørvegravning på Addit Nygaard under 2. verdenskrig.

Vagn Uhrenholt,          Nim Præstegaard.

Jens Petersen,             Brædstrup Kirke.

Svend N. Hansen,       Skanderborg Vildtbane.              

Hans Jensen.              Noget fra Nim Skole.

Årsskriftets forfattere, 1994:

Aage Holm Due,        Krigens ansigt.

Birthe Eskelund,        Op og Ned af Bredgade.

Svend N. Hansen,      En Kro-historie.

Sigrid Frandsen,         Glimt fra Davding i 1800-årene.

Gunnar Laurberg,       Præstegården, som ikke var præstegård.

Ruth Dam,                 Gartnerpræsten i Sdr. Vissing.

Jens Petersen,             Genforeningsstenen.

Else Kjeldsen Krogh, Til minde om min far, P. Kjeldsen Sørensen i Tønning.

Kristian N. Jacobsen, ”Glimt” fra Zone-Redningskorpset.

Harry Hansen.            Har udlånt en Købekontrakt. 

Årsskriftets forfattere, 1995:

Eivind Jørgensen,       Et helt andet ”Tinghus”.

Ruth Dam,                 Vissinggård 1920-1935.

Finn N. Svendsen,      Ud og ind af Søgade, omkring 1935.

Aage Holm Due,         Åstrup, der blev til Åstruplund.

Johan Finseth,            Mejeriet UK’s historie.

Orla Madsen,             Gantrup, Fyel Mose og Grædstrup.

Poul Mathiasen,         En Føvling familie udvandrer.

Poul Lauritsen,           Barndomsminder fra Ring Præstegård.

Finn Tougaard,          Bedstemors Fotoalbum.

Merete Gjerløv,          Bolund.

Årsskriftets forfattere, 1996:

Frede Bech Nygaard, Ting-og Arresthuset i Brædstrup.

Evald Brønd,              Landsbybarn i 30-erne.

Svend N. Hansen,      Nim Kro.

Jens Petersen,             En tur til Vesterhavet.

Ruth Dam,                 Voervadsbro Mejeri.

Jens Jepsen,               Oplevelser og indtryk fra Besættelsen.

Bent Henriksen,          Erindringer fra Føvling.

Aage Holm Due,         Underup i 1930-erne.

Allan Frandsen.          Fiskeri i Vestbirksøerne.

Jens Petersen,             Ormekuren.

Årsskriftets forfattere, 1997:

Ruth Dam,                 Løndals historie.

Jesper Birkler,            Det glimted’ i Muld-det røde guld.

Svend N. Hansen,      Kongens Jagthus i Nim Skov.

Anders H. Nielsen,     Kammerherren og Fortidsminderne ved Addit.

Erik Madsen,              De Unges Hjem, gennem 50 år.

Aage Holm Due,         Karen Blixen og Mattrup.

Evald Brønd,              Skolegang i Sdr. Vissing 1935-41.

Jens Jepsen,               Kollerup gennem 200 år.

Kirstine K. Andersen, Minder fra min barndom i Voerladegård.

Gunnar Laurberg,       Bredvad Mølle.

Eivind Jørgensen.       Brædstrupegnens Hjemstavnsforening.

Årsskriftets forfattere, 1998:

Svend N. Hansen,      Stjernholm.

Jens Jepsen,               Stjernholms beboere.

Jørgen Bysted,           Brædstrup Ungdomsskole 1943-44.

Kathrine K. Andersen,En families liv gennem 100 år, i Voerladegård.

Bent Henriksen,         Krigs-og Ungdomsårene.

Carsten M. Hansen,   Bryrupbanen.

Finn Tougaard,          Tranholm Borgbanke.

Anders H. Nielsen,     Fladtoppede Gravhøje.

Evald Brønd,              Realskoleår, 1941-45.

Aage Holm Due,         Underup i 1930-erne, Folk of Steder.

Aage Bach.                 Brædstrup Posthus.

Jens Jepsen,               En Nim-drengs historie.

 

Årsskriftets forfattere, 1999:

Ruth Dam,                 Addithus i Additskov.

Kirsten Mehlsen,        Bag hver stærk mand står en klog kvinde.

Anna Marsher,           Rebslager-familien i Brædstrup.

Bent Henriksen,         I Kongens Klæ’r.

Aksel Juul Madsen,    Brædstrup IF fylder 75 år.

Aage Holm Due,         Underup i 1930- og 1940-erne, Folk og Lokaliteter.

Per Borup,                 En nydelig lille høj i Addit.

Gunnar Laurberg,       Annexgården i Træden.

Carsten M. Hansen,   Brædstrup Vandværk.

Dagmar Lorentzen.    Soldater i Sdr. Vissing 1940-45.

Årsskriftets forfattere, 2000:

Arne Ejler Pedersen,   Cyklende Landpost i Addit.

Erik Rask Pedersen,   40 år med Brædstrup Fjernvarme.

Svend N. Hansen,      Fra Jelling til Nim og tilbage igen.

Edith Larsen,              Jægerstenalderen langs Gudenåen.

Ejvind Pedersen,        Fra min tid i Tønning Præstegård.

Aksel Juul Madsen,    Haveselskabet Søndermarken,

Gunnar Laurberg,       Thyge Steffensens afbrændte gård i Træden.

Anders H. Nielsen,     Udgravninger ved Vor Frues Kapel i Brestenbro.

Evald Brønd,              Ungdomsaktiviteter i Besættelsesårene, 1942-46.

Aage Holm Due,         25 år med Rød Dansk Malkerace.

Bent Henriksen.         Mindesten i Brædstrup kommune. 

Årsskriftets forfattere, 2001:

Aage Holm Due,         Rodvigsballe.

Carsten M. Hansen,   Brædstrup Realskole.

Ruth Dam,                 Drama i Sdr. Vissing.

Anders H. Nielsen,     Gildbjerg ved Sønder Vissing.

Gunnar Laurberg,       Huset i Kigebjerg.

Finn Tougaard,          Mine Bedsteforældre.

Esbern Frandsen,       Hvad Kastanietræet fortalte.

Inger W. Jensen,         Morten Lassen i Den Kongelige Skole i Åstrup.

Aage Jokumsen,         En Studiesamlings tilblivelse.

Anders H. Nielsen,     Kan i da stadig blive ved med at finde noger?

Svend Arne Petersen, Hvad naturen kan vise fra Voervadsbro til Mossø.       

Bent Henriksen.         Informationstavle ved Vildtbanesten.

 

Årsskriftets forfattere, 2002:

Evald Brønd,              Levevilkår for en Landsbyhåndværkerfamilie.

Erik Rask Pedersen,   Ravnen - Alias ”Greven af Monte Christo”.

Esbern Frandsen,       Træk fra det gamle Burgaarde.                                      

Aage Holm Due,         Hyrdedreng, Hedebonde og Husflidsmand.

Edith Larsen,              Et Stenalderhus ved Gudenåen.

Carsten M. Hansen,   Amts -udstillinger i Brædstrup.

Povl Kastberg Krogh,Den Glemte Flyveplads.

Einar Carlsen,            Hver Spån du finder.

Allan Leth Frandsen.  ”...Tegnet af Arkitekt A. Hansen, Vestbirk”

Carsten M. Hansen,   Grædstrup-hvad er det?

Årsskriftets forfattere, 2003:

Peter Bøgh Nielsen,    Klostermølle-Produktion af Træmasse og Pap i 100 år.

Hans Ulrik Riisgaard, ”Holmsgaard” i Brædstrup-en slægtsgård måtte vige..

Erna S. Pedersen,       Københavnerpigen der elskede Tønning, v. Eigil Andersen, Annemette Kjærgaard, Udgravning af nye oldtidsgårde ved Addit.

Arne Holm Petersen,  Dreng i Møldruplund.

Gunnar Laurberg,       Gård matr.15 i Træden.

Carsten M. Hansen.   Et liv i Bankvæsen.

Årsskriftets forfattere, 2004:

Eigil Andersen,           Det gik Træden Sprøjt’me godt.

Erling Honore,           Brædstrup Byhistorie, sidst i 1880’erne.

Kirsten Lylloff,           Uden for lands lov og ret-Tyske flygtninge i Ry-lejren, 1945-49.

Rasmus Kreth,           En Tømrer fra Nim i Amerika.

Erik Rask Petersen,    Træk fra et langt liv.

Jens Ole Christiansen, Skanderborg Vildtbane.

Elna Dinesen Hansen,  Jul på Landet, bearbejdet af Carsten Mørch Hansen,

Arne Holm Petersen,  Besat Barndomsland, Tegninger.

Aage Holm Due,         Enlig mand med 3 mindreårige børn.

Hans Ulrik Riisgaard.  Kirstine Holmsgaard, Kvindesagsforkæmper fra Brædstrup.

Årsskriftets forfattere, 2005:

Eigild Andersen,         Brædstrup ligger for enden af ”Pejsegården”.

Edith Larsen,              Springbjerg Mose- en sommer for 9000 år siden.

Asbjørn Larsen,         Foto til ovenstående artikel.

Carsten M. Hansen,   Landsbylægen.

Ernst Henriksen,        Skov og Skovbrug.

Bjarne Haahr,             Fra klaver i den ”Fine stue” til egne kompositioner.

Ellen Rossen Jensen, Brædstrup Apotek.

Karen B. Jørgensen,   Forsamlingshuset i Træden-110 år og stadig levende.

Poul N. Rasmussen,   Rødder i Brædstrup.

Jens Kirkegaard,        En Planteavlskonsulents hverdag, gennem 40 år.

Carsten M. Hansen,   Flyproduktion i Brædstrup.

Turistforeningen,        En cykeltur omkring Brædstrup i Broncealderen, 1700-500 f. kr.

Årsskriftets forfattere, 2006:

Vibeke Riemer,           Fra herregård med stort folkehold-til Løndal.

Erik Rask Petersen,    Falck i Brædstrup.

Jørn Godrum Bech,    Barndom ved Rye-lejren.

Helle Richelieu,          Livet omkring Ring Sø.

Eigil Andersen,          Tyrstings Rokoko-kirke.

Svend N. Hansen,      Porskær-fundet.

Hans Ulrik Riisgaard,  ”Bedstemor var født i 1812,under Napoleonskrigene”.

Bendt Nielsen,            Klostrene i Voer og Vissing.

Marie Meyer og          50 år på et Statshusmandsbrug i Vingum.

Eigil Andersen.

Evald Brønd,              På Sagførerkontor 1945-46.

Aage Holm Due.         Messingjens og Gabrielle de Bercon.

Årsskriftets forfattere, 2007:

Edith Larsen,              Jyske Enkeltgravsfolk på Brædstrupegnen.

Anders Errboe,           På min vej til Brædstrup.

Erik Rask Petersen,    Brædstrup Kommunes tilblivelse.

Bendt Nielsen,            Hem Odde-en perle ved Mossø.

Aage Holm Due,         Opsamling på livet.

Lars Henning Schroll, Herman og Sine i Slagballe Bakker.

Poul Dahl,                  ”Anelyst”.

Gitta Kristensen,        Flygtning i Rye-lejren.

Viggo Mortensen,       En Landsbyvognmand.

Vagn Boes Knudsen,  Dørup Smedje.

Karen B. Jørgensen,   Træden Valgmenighed.

Hans Ulrik Riisgaard. Chr. Moeskjær (1862-1946) og hans bogskab.

Årsskriftets forfattere, 2008:

Erik Rask Petersen,    Fugleskydning-stadig en del af Brædstrups foreningsliv.

Ejner Mørk Hansen,   Barn og teenager i Sdr. Vissing, Vinding og Brædstrup  i 1940/50’erne.

Carsten M. Hansen,   Bødkeren i Brædstrup.

Aage Holm Due,        Nogle Bronzealderhøje i Underup sogn.

Jesper Birkler,            Den sidste henrettelse i Tyrsting Herred.

Vagn Boes Knudsen, En tidlig vinterdag i Dørup i 1939.

Carsten M. Hansen,   Bankfusioner / overdragelser.

Else Bundgaard,         Der gamle hus i Nimdrup.          

Gunnar V. Mogensen, Brædstrup og Besættelsen.

Edith Larsen,              Ældre Jernalder omkring Sdr. Vissing.

Asbjørn Larsen,         Foto til artiklen.

Anya Wissendorff,     Begivenheder i Brædstrup – området 2007-2008,

Benny Andersen.       Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening. 

Årsskriftets forfattere, 2009:

Leif Andersen,            Stationsliv i Tønning.

Erik Rask Petersen,    Dyrskuer.

Keld Pedersen,           Lokal Vandforsyning 1908-2008.

Keld Pedersen,           Addit Vandværk gennem 100 år.

Anders Errboe,           Da Hem Odde havde sin storhedstid.

Nete M. Brink og      

Oscar Nielsen,            Brædstrup Ægeksport.

Sven P. Jørgensen,     Fra familien Frantz Tschenka til Skolestil.

Esbern Frandsen,       En vidunderlig historie om Burgaarde Mølle og Møllerparret, Sissel Marie og Ulrik Hansen.

Inger R. Lauersen,      Brædstrup Rebslåeri.

Keld Pedersen,           Fælleslegat for Værdigt trængende.

Allan Leth Frandsen,  Vestbirk Vandkraft-et arbejdende museum.

Anya Wissendorff,     Begivenheder i Brædstrup –området 2008-2009.

Benny Andersen.        Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening 

Årsskriftets forfattere, 2010:

Vigand Rasmussen,    Brædstrup og Jernbanen.

Jette Buch,                 Afgang 6.40. Retur 15.40.

Ejner Mørk Hansen,   Husmand, Søren Jacobsen Kjær, Sdr. Vissing Sandmark.

Kirsten M.Christensen M.Sørensen & Søn, købmand i Brædstrup.

Svend Tønnesen,        Naldalgård, en gård ved vejen.

Inger Poulsen,            Kvindeoprør i Brædstrup-fra nul til seks kvinder i Byrådet.

Else Bundgaard og  

Knud Møller,              Slagballe Bakker og Omegn i 150 år.

Poul Brink,                 Ceres Depot i Brædstrup ved N.K. Brink.

Leif Andersen,            Dolketidsgrav i Tønning Skov.

Poul Dahl,                  Malermesteren og Trikotagehandlersken.

Arne Rodsted Nielsen, Et langt spil kort i Brædstrup L’homreklub.

Anya Wissendorff,     Begivenheder i Brædstrup –området 2009-2010.

Benny Andersen.        Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening.

Årsskriftets forfattere, 2011:

Benny Andersen,        Årsskriftet gennem 25 år.

Berit Hune Jørgensen, Tennis-et spil med slag i.

Edith Larsen,              Vej og vad-Voervad.

Lisbeth Mulvad,         - Og husk, vi sælger blomster.

Jørgen Dahl,               Gammelstrup Teglværk.

Marianne Nørmark,    Murerfirma i tre generationer.

Jens P. Randløv Boes, Addit Skole- en Landsbyskole, 1860-1964.

Jørn Rasmus Hansen   Barber m.v. i Brædstrup.

Villy Nielsen,             På vandretur i Nim.

Grethe S.Lindbæk,     Herredsfogedboliger i Brædstrup.

Hans Werner Hansen, Tørvegravning i Ring Sømose.

Tommy Poulsen,        Det startede på en græsmark i Tønning.

Anya Wissendorff,     Begivenheder i Brædstrup –området 2010-2011.

Benny Andersen.        Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening. 

Årsskriftets forfattere, 2012:

Anne M. Kristiansen, Nim under overfladen.

Else Bundgaard,         Et Sagførerhus i Brædstrup.

Poul Erik Holm,         BIF-HIK-samarbejdet 1960-2012.

Jens P. Randløv Boes  Landsbylærernes guldalder- en landsbylærer i Addit 1904-46.

Marianne Nørmark,   Uddeler N.P. Laursen voksede sammen med Brugsen.

Birthe Agerholm,       Min barndom i Tønning Præstegård.

Ejner Mørk Hansen,   Musikforeningen for Brædstrup og Omegn.

Erik Rask Petersen,    Købmanden-Th. Meldgaard.

Lis Simony,                Fotografer i Brædstrup.

Anya Wissendorff,     Begivenheder i Brædstrup i 2011-2012.

Benny Andersen.        Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening.

Årsskriftets forfattere, 2013:

Erik Rask Petersen:    Brædstrup Kommunes 4 borgmestre.

Knud Møller:              Ødegården ”Kathrinelyst” på Træden Hede.

Jørn Hansen:              Min barndom og ungdom med sporten i Brædstrup.

Villy Nielsen:             Nim-dreng og senere Købmand.

Dagny og Erik Brandt, Landboliv i Træden.

Else Bundgaard,         Herredsfuldmægtig, Anton Sophus Warthoe(1821-1912)  - og hans mindesten.

Eric K. Dahlgaard:     Højlundvej tilbage i 1950-erne.

Erik Rask Petersen:    Der var krummer i den mand.

Edith Larsen:             Vejen mellem husene i Voervadsbro.

Ejvind Hansen:           OTTE-en aktiv mand fra Åstruplund.

Anya Wissendorff:     Begivenheder i Brædstrup i 2012-2013.

Benny Andersen:        Brædstrup Hjemstavnsforening.