Frihedssamlingen på Tinghuset
Adr.: Det gamle Tinghus
Østergade 9
8740 Brædstrup
Åbningstider:
1. og 3. torsdag i ulige uger kl. 13.30 - 17.00
Besøg kan aftales med lederen:
Ove Rasmussen – Hovedgaden 14 8763 Rask Mølle –
tlf.
 40 85 87 48  og e-mail: ove_rasmussen@outlook.dk

Her kan du studere krigens tid (1940 - 45) på denne egn.

Se et diasshow med 34 billeder.

 I arkivet er der følgende at se:

  • Effekter og beretninger fra modstandskampen 1940 - 1945
  • Oversigt over nedkastningspladsernes placering i Jylland
  • Nedkastningspladserne omkring Horsens indtegnet på kort
  • Bånd med interview af tidligere modstandsfolk
  • Signalmateriel i form af radio og telefon fra Hjemmeværnets start
  • Enkelte uniformer