Hvad er et lokalhistorisk arkiv?
 

Det er det sted, hvor grundmaterialet til den lokale kulturarv bevares. Egnens folk har gennem godt 25 år overgivet gamle papirer, billeder, skøder, beretninger, dagbøger, - ja, alt der kan fortælle om egnens fortid og nutid, til dette arkiv. Her kan alle komme i åbningstiden og bede om hjælp til at finde ud af, hvornår mon vores forsamlingshus blev grundlagt, hvem stiftede vores forening, eller må vi se skolebillederne fra Brædstrup skole.
Arkivet er altså borgernes, foreningernes, virksomhedernes og institutionernes hukommelse her i kommunen. Det er arkivets opgave, at indsamle, registrere, bevare og udstille vor fælles fortid. Det indsamlede materiale stilles til rådighed for offentligheden og betragtes som offentligt eje.
Arkivet rummer også kirkebøger fra hele kommunen og de omliggende sogne, såvel som folketællinger for kommunen tilbage til 1787.
Som et nyt tiltag har foreningen sat gang i en samtidsdokumentation, idet filmoptagelser af dagligdagen omkring os er sat i gang. Det er ret dyrt, da det skal ske på langtidsholdbar film. Vi har råd til 10 minutter pr. år, mere var nok ønskeligt, men så må der sponsorer til.
Foreningen er billig i drift, idet alt dette arbejde gøres af engagerede frivillige medarbejdere.
Der er ca. 300 medlemmer, som ved deres kontingent er med til at betale prisen for bevarelsen af kommunens kulturarv, og mange af dem gør et stort arbejde tillige.

Der er åbent i lokalhistorisk arkiv torsdag fra kl. 13.30-18.00.