Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Register 1987-2017.
AARSSKRIFT  2017 - 2018.
Se også HVAD SKREV DE...!

 

Udarbejdet og revideret af Finn Tougaard, november 2009

Fortsat udarbejdet og redigeret, april 2013 af Lis Simony, redigeret, marts 2014 af Lis Simony

ForKortelser: T = tekst; B = billede, foto, tegn. e.l., k = kort

A. Bødkers gamle gård, 09/67TB;

A. H. Sørensen, Driftsleder, Vestbirk Vandkraftværk, 09/94T;

Acacia, Blomsterhandel, Brædstrup, 94/20T;

Addit by, 1957, Luftfoto. 11/64,TB;

Addit Forsamlingshus, 00/15T;

Addit Gymnastikforening, 00/15T;

Addit Mølle, 09/30T;

Addit Nygaard, tørvegravning, 93/43T;

Addit Overgård, 99/43T;

Addit Postekspedition, 00/10T;

Addit Rindhøj, lejrskole, 87/73T;

Addit Skole, 87/73T/ 00/14T; 11/61,TB; 11/68,TB; 12/65,TB;

Addit Skole, glimt fra skole i forandring, 11/67,T;

Addit Skole, 1934, 12/65,TB;

Addit Skole, Skolefoto, 1919, med Lærer Bæk og Signe, 12/64,TB;

Addit Skole, Skolefoto, maj 1957, yngste klasse, 11/70,TB;

Addit Skole, Skolefoto, maj 1957, ældste klasse, 11/72,TB;

Addit Skole, Lærer rækken, 1860-1964,11/71+72,T;

Addit Skole, Lærer, Kristen Greger Jørgensen Bæk, (1904-1946) 12/56+57,TB;

Addit Skole, Elevernes oplevelser med Lærer Bæk, 12/63,T;

Addit Skole, Lærer Bæk og hustru, Signe, ca. 1920, 12/60,TB;

Addit Skole, Lærer Bæk og hustru, Signe, ca. 1944,12/61,TB;

Addit Skov, 92/66T;

Addit Vandværk, 87/34T;

Addit Vandværk 1908-2008 af Keld Pedersen, 09/28-TB;

Addit Vandværk, Foto, 09/37B;

Addit Vandværk, historisk skrift af Allan Leth Frandsen, 09/28T;

Addithus Avlsgård, opført 1887, 99/12-TB00/15T;

Addithus, Foto, 09/31B;

Addithus, Kongeparrets bil med Chauffør, 99/15,TB;

Addithus, opført 1894-95, 96/15T/97/14T/99/8-BT/12-T;

Addithus, under Krigen, 99/16T;

Additnæs, 99/13-T;

Additnæs, ejendomme, 99/19-TB;

Additskov, 97/8T/99/8-BT;

Additskov, ejendomme, 99/17-TB;

Additskov, Kort, 99/17T;

Additskovene, 99/10T;

Adfærdsændring, 07/56T;

Administrationsbygning, ny, VOH, indviet 1987, Brædstrup, 88/51B;

Administrationslokaler, 07/33T;

Afgang 6.40, retur, 15.40, 10/25,TB.

Afgift, motorvogn, 1911, 88/21T;

Afgrøder, oldtidsagre, 08/49T;

Afholds- og Højskolehjemmet, Brædstrup, opført ca. 1840, 87/38B-39T; 97T/46T;

Afholdsforeninger, Brædstrupegnen, 88/34T;

Afholdshotellet i Uldum, 05/9T;

Afholdshotellet, Brædstrup, 07/65T;

Afhorning, 07/46T;

Aflægger, 03/68B;

Aflønning, frivilligt ungdomsarbejde, 91/62T;

Afrejse, Tyske soldater i Sdr. Vissing, 1945, 99/96T;

Afsked med Nimdrup, 08/85T;

Afsked, 06/101T;

Afsked med Brædstrups læger, 05/28T;

Afstraffelse af børn, Sdr. Vissing, ca. 1930, 96/20T/22T;

Afstraffelse, Sdr. Vissing Skole, omkr.1935, 97/75T;

Afstraffelse, skole, 06/68T;

Aftagere, Brædstrup Rebslåeri, 76T;

Aftenskole på Brædstrup Efterskole, 98/20T;

Aftenskole, 91/61T;

Aftenskole i Nim, 93/95T;

Aftenskole, landbrugsfaglig, Landboforeningen, 88/34T;

Aftægt, 06/64T/94/40T;

Aftægtskontrakt, Dauding Søndergaard, 94/41-44T;

Aftægtsmand, Voerladegaard Sogn, 91/52T;

Afvanding, 90/75-T/92/44T;

Agdas forlis ved Endelave, 1944, 98/91T/99/93T;

Agerbrugskultur, 02/50;

Agerholm, Birthe, Brædstrup, 12/6, TB; 12/84,TB;

Agnoletti, Rosa, wienerbarn, Davding, g. Kristensen, 90/41BT;

Agnoletti, Zilli, wienerbarn, Davding, g. Pedersen, 90/41BT;

Ahlefeldt, Anne Catherina, g.m. Corfitz Ulfeldt til Matrup, 88/58T/87T;

Ahlefeldt, Ditlev, Gehejmeråd, 87/71T;

Ahlgreen, Jenny, Fugledronning 2008 på De unges Hjem, 08/17T;

Aktiekapital, 92/10T;

Aktiekapital, Brædstrup Bank, 08/71T;

Aktiekapitalen, 08/74T;

Aktieselskabet Brædstrup Mølle (1977 – 1979), 88/21T;

Aktietegning, Træden forsamlingshus, 05/59T;

Aktivbanken, 08/79-T;

Aktiviteter, 91/69T;

Aktiviteter, Hotel Hem Odde, 09/40T;

Albertsen, Anders, rytterbonde, Føvling, 92/56-T;

Albertsen, Ove, Stidsmøllevej, Ring, 97/58T/04/96T;

Albrechtsen, Anders, Sognefoged, Træden, ca. 1660, 88/64T;

Alderdomshjemspladser, 07/30T;

Alderdomsunderstøttelse, 91/29T;

Aldersrente, 91/29T/98/73T;

Alexandrine, Dansk dronning, 1879-1952, 90/46T; 04/49-50TB; 06/9T;

Alken Havn, 88/104B;

Alken Havnestation, 09/40T;

Alken Station, 88/100T;

Alkoholproblemer, 91/51T;

Allan Leth Frandsen, Museumsinspektør, 09/28T;

Allan Leth Frandsen: Vestbirk Vandkkraftværk - et arbejdende museum, 09/87T;

Allingham, Toke, Centralbibliotekar, Horsens, 88/11T/13T;

Almindegård, Tønning, 94/76T;

Almisselemmer, 88/65T;

Amatøraftener på Brædstrup Kro, 08/25T;

Ambassadeur, Restaurant, Silkeborg, 05/12T;

Ammunitionslager ved Hjøllund, 02/79T;

Amnitzbøll, Kirstine, død 1748, g.m. Emanuel Tygesen til Matrup 1739, 88/90T;

Amstrup-Jensen, Søren, ejer af Bolund, Nim Sogn fra 1986, 95/89T;

Amtmand, 94/27T;

Amtoft, Ingrid, Menighedsrådsformand, Brædstrup, 93/62T;

Amtsarkiverne, 94/27T;

Amtsplejehjemmet, Brædstrup, 88/14T/90/10T;

Amtsråd, 87/18T;

Amtsrådsmedlem, 90/9T;

Amtssygehuset i Brædstrup, 87/9T-17-25TB; 89/28+49T; 90/9,T;94/81T;

Amtstuematriklen, 99/72T;

Amtsudstilling i Folkeparken i Brædstrup, 88/11T/35T/90/49T/99/50T/ 02/57TB/04/47T/07/66T

Amundsen, Ester, Medicinaldirektør, 87/22T;

Anbjeggaard, Nim, 93/80T;

Andelsbevægelse, 89/10T/12T;

Andelsbevægelsen, Burgaarde Mølle, 09/69T;

Andelsboliger på Reberbanens plads, Brædstrup Rebslåeri, 09/81;

Andelshavere, Brædstrup Vandværk, 99/87T;

Andelshavere, nye, VOH, 88/47T;

Andelsmejeri i Troelstrup, 01/72T;

Andelsmejerier, de første, 96/43T;

Andelsmejeriet i Brædstrup, 87/16T/95/41T;

Andelstanken, 96/43T;

Anden Verdenskrig, Møldruplund, Voervadsbro, 04/73-89TB;

Anders Andersen, født i Dørup 1863, ejer af Hem Odde fra 1905, 09/39T;

Anders Andersen, Hem Odde, 09/40B;

Anders Errboe, Musiker, sanger, skuespiller m.m., 09/6TB;

Anders Errboe: Hem Oddes storhedstid, 09/39T;

Anders Madsens skov 95/39T;

Anders Peter fra Dørup, tjenestedreng hos Alfred Secher, Nim, 93/93T;

Andersdatter, Ane Marie, g.m. Sognepræst Ole Arntzen, Sdr. Vissing, 1819, 94/66T;

Andersdatter, Maren, Anelyst, 07/65T;

Andersdatter, Mette Kirstine, Vingum, Grædstrup Sogn, 91/17T;

Andersdatter, Mette, f. i Naldal, ØstbirK den (1812- 1894) 98/42T;

Andersen og Rasmussen, Arkitektfirma, 07/33T;

Andersen, Aksel, Urup Skov, 89/85T-;

Andersen, Alexander, Højlund, 96/45T;

Andersen, Anders Madsen, Medejer af Bredvad Mølle, 1906, 97/99T;

Andersen, Anders Nielsen, Medejer af Bredvad Mølle, 1906 + 1919, 97/99T/98B;

Andersen, Anders, Ejer af Hem Odde fra 1905, 09/39T;

Andersen, Anders, Hem Odde, 09/40B;

Andersen, Anders, Hem Odde, Hotelejer, foto, 07/41TB;

Andersen, Anders, Kolleruphus, Handelsmand, død 1877, 97/88T;

Andersen, Andreas, Kolleruphus, Møller, død 1945, 97/88T;

Andersen, Ane Marie, Vinten, 97/88;

Andersen, Annelise f. 1914 i Brædstrup, bor i Charlottenlund, 92/7TB/9-16T;

Andersen, Arne, Solist i Mendelssohns violinkoncert, 12/92,TB;

Andersen, Arne, Skovarbejder, “Chaufførhuset”, Additskov, 99/19T;

Andersen, Arne, Skovarbejder, “Møllers gård”, Additnæs, 99/19T;

Andersen, B. Friis, Overlæge, Brædstrup, 87/17T/22B;

Andersen, bager, Søndergade, Brædstrup, 94/10T/95/19T;

Andersen, Benny, Bankfuldmægtig, Brædstrup, 87/3T; 87/57T; 88/5B;89/5BT;90/5TB;/91/5B;

92/6T; 93/3B; 94,5B; 95,5B; 96/5T; 97/5TB; 98/5B; 99/5B; 09/102-T; 11/6TB; 12/7,TB;

Andersen, Bent Nyboe, Vissinggård, 99/36T;

Andersen, Birgitte Svendsen, Kolleruphus, 97/88T;

Andersen, Birgitte, Kollerup Møllegård, 97/88T;

Andersen, Bogholder, Løndal Godskontor, 00/16T;

Andersen, Børge, Ingeniør, 00/27T;

Andersen, Carl, Købmand, Klovborg, 88/45T;

Andersen, Chr. Husejer af matr. nr. 23c, Ring Byvej 23, 94/56TB;

Andersen, Chr., Lærer, Brædstrup, 97/47T;

Andersen, Christen, Husmand, Ring, far til Marie Wonge, død 1877,90/14T;

Andersen, Dagny og Arne, “Chaufførboligen”, Addit, 00/15T;

Andersen, Denja, 91/31B;

Andersen, E.E., Kommandør, 95/10T;

Andersen, Eigill, Reklamemand, Ejstrupholm, 04/6TB/05/3,6,8TB; 06/3,6TB;

Andersen, Ejnar, Cykelhandler, Brædstrup, 94/20T;

Andersen, Ellen, Småbørnslærerinde i Hårup, 1913-14, 90/37T;

Andersen, Erhardt, “Saltendalhus”, skovarbejder, Additskov, 99/18T;

Andersen, EriK, Lærer, Brædstrup Skole, 1962, 89/14B;

Andersen, EriK, Murermester, “Fløjtenborg”, Højlund, 96/45T;

Andersen, Fr., Smed, 1911, 99/84T;

Andersen, Frederik, Gartner, Dalskovbjerg, Addit, 00/15T;

Andersen, Frits, Smed, 87/10T;

Andersen, Gertrud f. Schou, (1899 – 1995), g.m. O.E. Andersen, Vissinggård, 95/10T/99/24-T;

Andersen, Gertrud, Fodplejer, Bredgade, Brædstrup, 94/25T;

Andersen, Grethe og Erhardt, Frugtavlere, Saltendalhuset, Addit, 00/16T;

Andersen, H. C., Digter, f. i Odense, (1805- 1875) 89/16T/95/31T;

Andersen, Henrik, Degn ved Kirkerne i Tønning og Træden fra 1681, f. 1647, 88/66T;

Andersen, Hellmuth H. Fortæller i Skalk, 10/95, T.

Andersen, Inge, Burgaarde Vestergaard, 92/37T;

Andersen, J. Albert, Overdyrlæge, Skanderborg, 93/21T;

Andersen, J. K:, Lærer i Dørup fra 1. dec. 1908, 90/55T/57B;

Andersen, Jacob, Gårdmand, Voerladegård, 1734, 92/42-T;

Andersen, Jens, f. 1807, Anelyst, tegning, 07/64-TB;

Andersen, Jens, Smed omkr. 1850, Brædstrup, 87/10T/04/24-25T;

Andersen, Johannes, “Saltendalhus”, Skovarbejder, Additskov, 99/18T;

Andersen, Julius, Isenkræmmer, Bredgade, Brædstrup, 89/82T/94/26T;

Andersen, K. Arkitekt, Brædstrup, 1964, 97/54T;

Andersen, Karetmager, Brædstrup, 94/20T;

Andersen, Kirstine Kirkedal, Vestergade 38, Brædstrup, tidl. Voerladegård, 97/7TB; 98/6TB,

22-26TB;

Andersen, Kr., Træden Højgaard, 00/83T;

Andersen, Laurs, Husmand, Voerladegaard Skov, 1857-1921, 91/56T;

Andersen, Leif, Fotograf, 10/7,TB.10/94,TB.

Andersen, Leif, Skoleleder, 09/6TB; 10/94TB

Andersen, Lilly, Lærer på Brædstrup SKole, 1962, 89/14B;

Andersen, Læge, Østbirk, 96/72T/99/54T;

Andersen, Lærer, Davding, 1919, 88/6T;

Andersen, Lærer, Slagballe, 1919, 88/6T;

Andersen, M, Amtsrådsmedlem, Ulstrup, 92/11T;                                                                        

Andersen, M., Dyrlæge, Hospitalsgade, Brædstrup, 87/16T; 88/14T;89/6-BT;92/36T;

Andersen, Marius, Grædstrups 1. Brugsuddeler, 02/106TB;

Andersen, Martin, f. 1869, Enelærer, Kirkesanger og Modstandsmand, Underup Skole fra 1899-1939, 89/85-86TB; 93-94T; 96/67T; 76T/ 99/54T;

Andersen, Mikael, Forlev, Antikvitethdl., 09/80-T;

Andersen, Morten, Gårdmand, Gammelstrup, 1737, 88/81T;

Andersen, Mølleejer, Bredvad Mølle, 96/82T;

Andersen, Niels Juul, Gdr., Ulstruphus, Addit, 00/21T;

Andersen, Niels Ole Viggo, 95/11T;

Andersen, Nina, Bankfuldmægtig, Brædstrup Bank, 03/91B;

Andersen, Ole Ebbe, Civilingeniør, ejer af Vissinggård, (1893-1974) 95/10-19TB; 99/24T; 02/62T; 03/66-91T

Andersen, Ove, Gartner, Dalskovbjerg, Addit, 00/15T;

Andersen, P. W. Diakon, vært på Brædstrup Missionshotel 1936, 97/47T;

Andersen, Peter, Gdr, Underup, 93/36T;

Andersen, Peter, Landmand, Nim, 93/94T;

Andersen, Preben, Borgmester, Brædstrup Kommune, 00/28T/01/4BT: 13/9,TB.

Andersen, Preben, Bormester 1994-2001,13/9, TB.

Andersen, Sidsel Marie, f. Petersdatter, mor til Marie Wonge, død 1877, 90/14T;

Andersen, Svend, Bogholder, s.a. dyrlæge M. Andersen, (1903-46), 92/37BT/93/23T;

Andersen, Svend, Gdr., Åstrupgård, 94/14T/08/99T; 12/67,TB;

Andersen, Søgård, Lærer, bibliotekar, Brædstrup Bibliotek 1925-27, 88/18T;

Andersen, Søren Therkel, Gdr., Kollerup, 97/87-;

Andersen, Thyge, Arrestforvarer 04/25T;

Andersen, Tove, Mælkehandler, Brædstrup, 94/20T;

Andersen, V., Direktør, Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik, Vestbirk, 91/10T;

Andersen, Aage Fredslund, “Nøset” ved Ebeltoft, 02/22T-;

Andreas Rasmussen, Brædstrup Rebslåeri, 09/76-T;

Andreas Rasmussen, Rebslagermester, 09/76B-09/79;

Andreasen, Andkjær, Hem Odde, 07/41T;

Andreasen, Dagmar, Rynkeby Mosteri, 07/42T/09/41-T;

Andreasen, J. P., Enelærer, Hårup Skole, 1885-93, 90/36T;

Andreasen, Katrine og Hans, Føvlingvej 8, Brædstrup, 96/60T;

Andreasen, Katrine og Rask, “Porshuset”/”Fiskehuset”, Additnæs, 1880-1925, 99/19T;

Andreasen, Ole Bech, Tømrermester, 90/83T;

Andreasen, Ole, Generaldirektør DSB, 88/78B;

Andreasen, Rigmor, 90/6T;

Andresen, Martin Just, Klovborg - senere Vemb, 97/25T;

Andsø, Vrads, 91/20T;

Anelyst, 07/3,63-66TB;

Anelyst, foto, 07/63B;

Anesen, Niels, Tørvearbejder, 93/47T;

Animalske produkter, 89/10T;

Ankjær Andreasen, Ejer af Hem Odde, 09/41T;

Ankomst til DanmarK, 07/67T;

Ankomst, Rye-lejren, 07/70T;

Anlægsbestyrelsen, VOH, træder tilbage 16/2-1926, 88/46T;

Anlægsopgaver, VOH, 88/48T;

Anne Marie, Populær sang i den tyske hær, 06/38T;

Annexgårde, 99/70T;

Annexgården, Føvling, 89/11T/70T;

Annexgården, Træden, 89/58-/99/70T TB;

Ansvar for Køb og salg, Brædstrup Rebslåeri, 09/79;

Ansvar for varernes fremstilling - Brædstrup Rebslåeri, 09/79;

Ansø Mølle, Vrads, 97/9T;

Antenneopstilling, radio, omkr. 1930, 89/82T;

Antik, fru Annalise Reenberg, Bredgade, Brædstrup, 94/20T;

Antiluftskyts, 94/11-12T/13T;

Antiluftskytsstillinger, 06/36T;

Anton Hansen-husene, 02/89TB, 103 liste;

Anya Wissendorf: Begivenheder i Brædstrup-området 2008-09, 09/97;

Anya Wissendorf: Begivenheder i Brædstrup-området 2009-2010,10/124,TB;

Anya Wissendorf: Begivenheder i Brædstrup-området 2010-2011,11/120

Anya Wissendorf: Begivenheder i Brædstrup-området 2011-2012,12/118,TB;

Anya Wissendorf: Begivenheder i Brædstrup-området 2011-2012,12/118,TB;

Anæstesi-afdeling, Brædstrup Sygehus, 87/24T;

Anæstesi-Overlæge 87/24T;

Apostolske Menighed, Horsens, 99/16T;

Apotek, Det nye Brædstrup, 05/56TB;

Apoteket i Brædstrup, 87/11T/88/52T/ 90/49T/50B/94/25T;

Apoteket i Skanderborg, 05/51T;

Apoteket i Østbirk, 05/54T;

Apsis, Træden Kirke, 88/67B;

Arbejder- boliger, 91/9B;

Arbejdsindtægt, 91/28T;                                                                                                                

Arbejdsløshed, Brædstrup i trediverne, 88/24T;

Arbejdstid, 91/12T;

Arbejdsvægring, 07/59T;

Arboe, Frants, Souschef i Socialforvaltningen, Brædstrup Kommune, 95/4TB;

Arkæologiske Undersøgelser, 1878-81, af Kammerherre Sehested, Addit Skov, 97/42T;

Ard til markpløjning, 08/110T;

Areal, Ring Sø, 06/43T;

Arent, Bent, Sognepræst, Nim-Underup Sogne, 92/30T;

Arkitektgården, Brædstrup, 95/20T,

Arkiverings-udvalget, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 97/104T;

Arkivet, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 09/102T;

Arkæolog, Magister Thorkild Ramskou, Nationalmuseet, 91/73T;

Arkæologiske fund i Brædstrup Kommune, 01/89T;

Arkæologiske Udgravninger ved Nim, 12/9,T;

Arnstedt, Chr., Ejer af Addithus, 99/21T/00/15T;

Arnstedt, Johanne, Addithus, 00/15T;

Arnstedt, Michael, Ejer af Addithus, 99/21T/00/15T;

Arnstedt, N. P., Gesandt, ejer af Addithus, 99/20T;

Arnstedt, Niels Peter, Direktør, cand. jur. s.a. N.P.A., “Langkjær”, Additnæs, 99/19T;

Arntzen, Ole, Præst i Sdr.Vissing -Voerladegaard Sogne i 51 år., 94/61T/99/10T/01/37T;

Arntzen, Sofie Magdalene, Præstekone, død 1819, Sdr. Vissing, 94/61T;

Arrangementer, Træden Forsamlingshus, 05/59-T;

Arrest, 91/68T/07/75T;

Arresten i Brædstrup nedlægges l/7-1958, 96/12T/97/101T;

Arresthuset, Brædstrup, 08/93B;

Arv og Eje 1978, udgivet af Dansk Kulturhistorisk Museumsforening, 96/18T;

Arv, 91/56T;

Arvefæste, 91/76T;

Arvefæstebrev, 91/76T;

Arvelod, 91/66T;

Askhøj, Hans, Gdr, Tønning, fmd. for Brædstrup Centralforening, 1960-66, 88/38B/39-T;

Asklev Nygaard, Them Sogn, 91/20T;

Aspasia, hetæren, Kvindesagen, 04/105-TB;

Auktioner, 06/100;

Auktionsholder, Warthoe, 89/32T;

Auktionsprotokol, 94/31T;

Ausweis, 98/30T/02/70T/06/33TB;

Automobil-kørsel, 1909, 89/54T;

Avis- og blad-bytning, 07/80T;

Avis, Tysksproget, Ry flygtningelejr, 02/83T;

Avis-skriverier, Zonen, 94/89;

Avlsgården, Addithus, 99/13B/20TB;

Bach, B. Aage, Postbestyrer i Brædstrup, 98/7TB/76-T;

Bach, Mary Laursen og Chr., Værtspar på De unges Hjem, Brædstrup 1970-72, 97/54T;

Bache, Dagny og Johs., Ejere af Liselund 1954-85, Voerladegård Sogn., 91/56T;

Badeanstalt, 87/16T;

Badeanstalten ved El-værket, Brædstrup, 88/44T/98/18T;

Bademode, Søndervig 1941, 96/41T;

Badested, Veng-sø, 08/22T;

Badestedet, 07/59T;

Badminton på Hem Odde, 09/41T;

Badminton, 99/47T;

Badning ved Ring Sø, pigeside og drengeside, 92/89T;

Badning ved Sølyst, Vestbirk, 96/87T;

Badning, 93/14-15T;

Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Horsens, 95/39T;

Bagger, Bjørn, Ejer af Hotel Hem Odde 1991, 09/46T;

Bahnson, Julie Luise Mathilde, vedr. Vestbirk Garn- og Tricotagefab., 91/8T;

Bak, Else, Bøgebjerg, Føvling, 91/75T/81T;

Bakkegården, Træden, 88/63T/99/76-T/01/44T;

Bakkelandets Friskole, 09/97T;

Bakkelandets Håndboldklub, Brædstrup, 99/47T;

Bakkelandets Museumsgaard “Stjernholm”, Nim, 98/5T;

Bal på Sølyst, Vestbirk, 96/87B;

Bal i Borgerforeningen, Brædstrup 1894, 92/66T;

Bal på Nim Kro, 92/32T;

Balance og egenkapital, Horsens Landbobank, 08/76T;

Baller i Sdr. Vissing, 00/75T-;

Balles Lærebog, 88/74T/07/95T;

Ballums Tobaks- og Vinhandel, Brædstrup, 94/25T;

Balsen, Hans, Gdr., Dørup Vestergård, 90/59T;

Balslev, Lars, Sognepræst, Sdr. Vissing, 87/50T/97/81T/89T/00/72T;

Balslev, fruen med sin Cello, 12/90,TT;

Bane-bisser, 98/34T;

Banegårdspladsen, Horsens, 92/63T;

Banemand, vedligehold af banelegemet, 09/9-T

Bane-service, 09/11-T;

Banestigning Gudenå-Brædstrup, 09/12T;

Bang, Erik Nielsen, Præst, Nim-Underup, død 1726, 99/63T;

Bang, Herman, Forfatter, 01/20T;

Bang, Jens, Ejer af Rodvigsballe 1558, 01/9T;

Bang, Niels Nielsen, Sognepræst, Nim-Underup Sogne, 94/49T;

Bank, betydning, 08/69T;

Banke, Jørgen, Biblioteks konsulent, i forb. med Brædstrup Bibl.,88/11T;

Banken for Brædstrup og Omegn stiftes, 1906, 90/16T;

Banken for Brædstrup og Omegn, 08/70T/74B;

Banken for Brædstrup og Omegn, Brædstrup, 87/15B/88/27T/90/16T/92/9-16TB/94/22T/03/87B;

Banken for Brædstrup og Omegn, foto, 06/99B;

Bankerne på Vorbjerggaard, 08/50T;

Banker, Københavnske, 08/70T;

Banker, lovgivning, 08/69T;

Bankfusioner/overdragelser af Carsten Mørch Hansen, 08/69,TB.

Bankfusioner/overdragelser, 08/69-80TB;

Bankpolitik, 08/72T;

Bankråd, 08/73T/75T;

Banksystem, oprindelse, 08/69T;

Barber m.v.i Brædstrup, 11/74,TB;

Barber, Rasmus Hansen og Agnes, 11/75,TB; 11/76,TB;

Barber, Rasmus Hansen og Tekla, Bryllup i 1938, 11/79,TB;

Barber, Rasmus Hansen, næste generation i barbersalonen, 11/77,TB;11/81,TB:

Barber-visit, 07/59T;

Barn og teenager i 1940-erne og 50-erne af Ejner Mørk Hansen, 08 /19, TB.

Barndomserindringer, af Magnus Jensen, 89/34T;

Barndomsminder, 89/4T;

Barnedåb, Voerladegaard Sogn, 91/54T;

Barokhaven på Løndal, foto, 06/14B;

Barreth, Henning, Lærer, Brædstrup Skole, 1962, 89/14B;

Barselsvisit, 91/51T;

Basballe, Jens Chr., Borgmester, Århus, 88/88T;

Basse, Jens, Vært på Brædstrup Missionshotel, 97/47T;

Bastrup, Slagter, Voerladegård, 97/91T;

Baunegården, Træden 99/70T/81T;

Bay, Bertel Pedersen, Præst i Tønning-Træden, ca. 1760, 89/57-58T;

Bay, Kirsten Benfeldt, g.m. Degnen i Nim, Oluf Rasmussen, 89/57T;

Bay-Nielsen, Biografejer, Brædstrup, 94/21T;

Bazar, 99/40T;

BBC-London, 2. Verdenskrig, 96/54T/98/31T/08/93T;

Beboerforening, Føvling, 91/63T;

Bebyggelsen, Grædstrup, 02/106TB-;

Bech, August, Hofjægermester, Valbygård, Slagelse, 99/12T;

Bech, Edith, Åkjærvænget 17, Ny Højen, 7100 Vejle, tlf. 75 86 33, 91/24T;

Bech, Ellen Sophie Magdalene, død 1941, g.m. Knud Sehested, Addithus, 99/12T;

Bech, fru, fra Veldal, Lærerinde, Hårup Skole fra 1972-, 90/37T;

Bech, Henrik, Gdr., Sdr. Vissing, 96/13T;

Bech, Jens, Urmager og optiker, Bredgade, Brædstrup, ca. 1910, 88/54B;

Bech, Jørn Godrum, f. 1937, Stadsbibliotekar, 06/3,6TB;

Bech, K. G. J., Lærer på Addit Skole 1906-46, 87/73T/8/6T;

Bech, Niels, Købmand, Tønning 87/81TB;

Bech, Marie Jørgensen, af Bøgballegaard, 13/103,TB.

Bech, Tage, Kirkebetjent, Sdr. Vissing Kirke, 87/45T/08/104T;

Bechmann, Johan, Brædstrup, 93/12B;

Beck, Vilhelm, 07/96T;

Becker, Tyge Alexander, Dansk professor og historiker, 97/26T;

Bedre fritidsliv, 09/87T;

Beenfeldt, Major, Kammerherre og Godsejer, Serrridslevgård, 90/64T;

Befolkningstal, Midtjylland omkr. 1800, 97/8T;

Befrielsen fra den Tyske besættelse, 08/93T;

Befrielsen, 4. maj 1945, Sdr. Vissing, 99/95-T;

Befrielsen, efter 2. VerdensKrig, Brædstrup-egnen, 98/31-32T;

Befæstningerne ved Rye Flyveplads, 06/34-T;

Begivenheder i Brædstrup-området 2007-2008, 08/112T;

Begivenheder Brædstrup-området 2008-2009, 09/97-TB;

Begivenheder i Brædstrup-området 2012-2013, 13/117,TB.

Begravelse af en morder, 08/62-T;

Begravelse, 87/60T;

Begravelse, Voerladegaard Sogn, 91/52T;

Begravelsesstemning, 07/55T;

Begravelsestog, 91/72T;

Behandlingsbygning, 87/21T;

Bek, J. J., Dommer i Brædstrup 1958-80, København, 88/19T;

Belysning, 91/53T;

Benediktiner-munke, 09/87T;

Benediktinerordenen, 88/98T;

Bennike, Holger, Sognepræst, Ring-Føvling Sogne., 92/19T/97/51T;

Bennike, Holger, Sognepræst, tidl. højskolelærer, 07/100T;

Benny Andersen: Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 09/102T;

Bent Jensen, Motorkører, Hem Odde Motorbane, 09/43TB;

Bentzen, Dyrlæge, Brædstrup, 02/59B;

Benzintransport - fly - 02/70T;

Benzon, G.: Gammelt dansk Bindingsværk, 92/45T;

Beredskabsvagt, 99/43T;

Berg, B. læge, Straffeanstalten, Viborg, 08/59T

Berg, Gustav, Kredslæge, Søndergade, Brædstrup, 91/69T;

Berggreen, Professor og sang inspektør, 88/74T;

Berggren, Ellen, Konfirmand 1942, Ring-Føvling, 98/29B;

Berggren, Søren og Kathrine, Føvling, 96/58T;

Bering, Rådmand i Horsens, 98/8T;

Bernild, Holger, Redaktør, sekretær i Udenrigsministeriets Pressebureau, 92/7TB/63T;

Bernth, Herredsfoged, Etatsråd i Horsens 91/34T/36T/93/53T94/37T;

Berntsen, Klaus, Forsvarsminister, 90/47T/94/73T;

Berntsen, maler, Voerladegård, 97/91T;

Bertelsen, Anna, Søgade 54, Brædstrup, 93/13T/95/20T;

Bertelsen, Hans, Formand for Voervadsbro Mejeri, 96/48T;

Bertelsen, Thorvald, Gas-og vandmester, Søgade 54, Brædstrup, 93/13T/95/20T/04/46T;

Berthe, Stuepige hos Dronning Alexandrine, “Langkjær”, Additskov, 99/14-T;

Berthelsen, "Mirakel-Berthelsen", Bytte-Centralen, Brædstrup, 94/25T;

Berthelsen, Martin, Søgade, Brædstrup, ca. 1915, 92/87T;

Berthelsen, Thorvald og Anna, Søgade, Brædstrup, 92/87T;

Bertram, Anders, Bestyrer af Brædstrup El-værk, 04/51T;

Beskatning af udestående fordringer, Brædstrup Mølle, 88/31T;

Beskrivelse af Falck, af Stationsleder Niels Jensen, 06/22TB;

Beskyttelsesrum, 99/93T/08/96T;

Beskæftigelse, Ry Lejren, 87/48T;

Beskæftigelsesforanstaltninger, 30-erne, 99/59T;

Beslaglæggelse, tysk, af Brædstrup Bibliotek, 1/11-1943, 88/12T;

Beslaglæggelse, tysk, af Realskolen, Brædstrup, 1940-45, 98/56T;

Best, Verner, tysk Befuldmægtiget i Danmark under besættelsen, 1903-89, 96/56T;

Bestyrelse, Addit Vandværk, 09/28T;

Bestyrelse, Brædstrup og Omegns Folkebibliotek, 88/7T;

bestyrelsen, Brædstrup Vandværk, 1911, 99/84T;

Bestyrelsen, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 09/103T;

Bestyrelsen, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 08/119T;

Bestyrer, Brædstrup Æg -eksport, afgang feb.1973, 09/57T;

Besættelse af Brædstrup Arresthus, 08/94T;

Besættelsen 1940-45, Brædstrup, 08/93-102TB;

Besættelsen, den Tyske, 90/51T/96/53T/98/27T;

Besættelsesmagten og VOH, 88/48T;

Bethania, gl. missionshus, Sømosevej 1, Brædstrup, 91/59T/04/51TB;

Betonbisser, 09/89T;

Betonbunkerne ved Ry Flyveplads, 87/50T;

Betonvejene ved Ry Flyveplads, 87/50T;

Bevarelse af Reberbanen, Brædstrup Rebslåeri, 09/80T;

Bevogtning, Rye-lejren, 07/74T;

Beyer, Valdemar, Sparekassedirektør, 06/64T;

Bibliotek, 87/14T;

Biblioteket i Brædstrup 1919-1988, 88/6T;

Biblioteket i Horsens, Centralbibliotek fra 1/4-1937, 88/11T;

Biblioteksfilial på Føvling Skole fra 1955, 88/14T;

Bibliotekslov, omkr. 1975, 88/17T;

Biblioteksloven af 31/3-1931, 88/11T;

Bibliotekspenge, 98/53T;

Bibliotekssamarbejde, Ring-Føvling Sogne og Horsens K.., 88/11T;

Bibliotekstilsynet, 88/9T;

BIF, Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/47T;

BIF-HIK-samarbejde, 1960-2012. 12/42,TB;

BIF-HIK- 50 års jubilæum, 12/54+55, TB;

Bildsøe, biskop, Århus, 88/67T;

Bille, Mogens, Adelsmand, 97/35T;

Billedbladet, 91/72T;

Billeder fra Nimdrup, 08/92B;

Billet-ekspeditionen, Tønning Station, 09/13T;

Billetsalgsprotokol for Tønning Station, 09/16TB;

Bilstrup, Chr., maskinstation, Tønning, 88/40T;

Binding, 92/42T;

Bindingsværk, østjysk, 92/31B/40B;

Biograf i Brædstrup, 94/21T; 12/116,TB;

Biografture, 09/11T;

Birch, Louise, Lærerinde, Brædstrup Realskole, 98/56-T;

Birgittelyst, Nim, 92/32T;

Birk Elværk, 09/89T;

Birk, frk., Lærerinde, Brædstrup Realskole, 90/48T;

Birkedal, Vilhelm, Præst, Ryslinge, 92/17-T;

Birkedommer, 89/29;

Birkeholm, 08/89T;

Birkely, ejendom, Nim, 99/52T;

Birkenæs, Vestbirk, bombeflystyrt 21/4-1943, 94/13T;

Birkerød Kostskole, 08/102T;

Birketing, 99/73T;

Birkler, Jesper, Sognepræst, Grædstrup 97/6TB/23T/98/43T/08/6TB;

Bisgaard, gård i Tamdrup, 87/53T/92/58T;

Biskop Bo af Århus, 00/71T;

Bisseregimentet, 99/41T;

Bjergmandshøj, Vissinggård, 99/29T;

Bjerre Mølle, 89/58T/96/88T;

Bjerre, Holger, Landmand, Torp MarK, 89/88T;

Bjerre, Peter, Gårdmand, Lenshøj, Føvling, 91/75T;

Bjerre, Silliam, Forstander, cand. theol. Vestbirk Højskole 1948-63, 92/20T;

Bjerre, Silliam, Højskolelærer og valgmenighedspræst, 07/9T;

Bjerrebo, 04/101T;

Bjerregade, 87/19T;

Bjerregaard, Brædstrup, 91/44T/94/50T/89-90T;

Bjerregaard, Brædstrup, tidl. Madam Bjergs gaard, 88/53T;

Bjerregaarden, Brædstrup By, 04/24-25T/09/18T;

Bjerregårdens brand 1955, 06/26T;

Bjerreman, Marie og Martin, “Nedervej”, Føvling, 96/65T;

Bjørn Bagger, ejer af Hotel Hem Odde 1991, 09/46T;

Bjørnsen, Alex, Købmand, Brædstrup, 90/47T/01/28T;

Bjørnskov, tørvearbejder, Sdr. Vissing Korsvej, 93/47T;

Bjørnson, Material- og Kolonialforretning, Brædstrup, 1894, 92/67T;

Blaschke, Carl, Bjergbestiger, Sorgenfri, Brædstrup, 08/117;

Blegeplads, 91/53T;

Blegning, 91/53T;

Blicher, brødkusk, Horsens, 95/39T;

Blicher, Steen Steensen, digter og præst, 06/104T;

Blicher-Andersen, Lærer og Kordegn, Voerladegård Skole, 97/89T;

Blidsø, ved Ry Flyveplads, 87/50T;

Blindtarmsfjernelse, 87/19T;

Blixen, Karen, forfatter, baronesse, Rungstedlund, (1885-1962), 92/75T/95/81T/97/58T/98/47T

Blodgangsepidemien 1412, 87/60T;

Blodsamling, 08/55T;

Blomhulevej, 04/17T;

Blomsterhandel, Acacia, Brædstrup, 94/20T;

Blomsterhandel, Roberts blomster, 11/39,TB;

Blæser til Smede-essen, 07/91T;

Blå Gendarmer, 09/69T;

Blåbærplukning, 91/56T;

Blåbærplukning, Sukkertoppen, 08/24T;

Blåbærplukning, Voerladegård, 97/91T;

Blåelse, 96/73T;

Blårlærred, 91/53T;

Bodenhoff, Ernst, Ejer af Klostermølle fra 1916, 03/10T;

Bodenhoff, Frederik, Medejer af Vilholt og Kloster Mølle fra 1889, 88/99T/99/28T/03/9T;

Bodil Frandsen, Burgaarde Østergaard, 09/69T;

Boel, Marius, Mejeriejer, Marslev Mejeri, Fyn, 95/41T;

Boes, Else, Bankassistent, Brædstrup Bank, 03/87- TB;

Boes, Erik, Landmand, Them, Brædstrup Centralforening, 88/43B;

Boes, Ingrid og Aage, “Rosengaard”, Addit, 00/13T;

Boes, Jens, Gårdejer, Ryhule 1, Addit, 87/4T/34T/92/6T/97/102T/08/107T;

Boes, Jens Peter Randløv, Lærer, Sejs, 11/7,TB. 12/6,TB;

Boes, Marie, Pindebakken 18, Addit, 00/13T;

Boes, Peter, gårdejer, Addit, 87/34T;

Boes, Peter, Mine og Julius, Addit Vestergaard, 00/12T;

Boes, Aage, gdr., Addit, formand for Voervadsbro Mejeri, 96/48T/03/93B;

Boest, Christen, Sdr.Vissing, 01/36T;

Boest, Rasmus, Daglejer, Sdr. Vissing;

Bogbestand, 1. april 1930, Brædstrup Bibliotek, 88/11T; 88/16T;

Bogbinder, Brædstrup, 1894,, 92/67T;

Boghandel, Brædstrup, 1894, 92/67T;

Bogsamlingen, Nim, 92/35T;

Bogskabet, 07/103T/104B;

Bogudlån, Føvling Skole, 1945, 92/76T;

Bohm, Birgitte, Bibliotekar på Brædstrup Bibliotek, 88/18T; 90/4TB; 08/113B;

Boisen Møller, Gårdmand, ca. 1875,Yding, 89/6T;

Boisen Møller, Jutta, Yding, ca. 1875, 89/7T;

Boksekamp på Amtsudstillingen 1931, 02/64T;

Boksestævner m.m. på Hem Odde, 09/41T;

Boldspil, 91/59-T/96/17-T/62T;

Bolund Plantage, 95/86T;

Bolund, Hans, Procurator, Nim, 89/68T;

Bolund, Nim, 90/65T/92/27T/93/19T/95/38T/85-89TB;
Bolund, Claus, vidne, Voer-Nim Herredsting, 93/72T;

Bolundvej, 95/86T;

Bombardement, Ry Flyveplads, 99/92-T;

Bombeflystyrt på Brædstrup-egnen, 08/96T;

Bombeflystyrt, Donnerup Plantage s.f. Mattrup, 10/4-1944, 94/13T;

Bombeflystyrtet ved Åstruplund, 94/8-18TBK;

Bondefrigørelsen, 1788, 89/9T;

Bondegårdshave, 01/64T;

Bondestenalderen, 95/47T/02/93T;

Bopladskar fra ældre Jernalder, 08/108B;

Borch, Anders, Underup, 98/70TB;

Borch, Herredsfoged og forvalter på Boller, 90/69T;

Borch, Karen og Jens, Bygaden i Underup, 98/69T/70BT/04/96T;

Borch, Marie, Underup, 98/70-TB;

Borch, Niels Peter, Mejerist, Underup og Glamsbjerg, død 1908, 98/70-TB;

Borchorst, Politimester, Horsens, 90/27B;

Bordbøn, 99/40T;

Bording, Gerda, Vestbirk, 91/9B/13T;

Bordtennis, 91/61T;

Bordtennis, Klubmestre i Brædstrup, 13/39, TB.

Borg, Kirsten, Føvling, 95/66T;

Borger- og Håndværkerforeningen, 87/5T/13T/88/6T/9-T/35T;

Borgerskab USA/Danmark, 04/97-98T;

Borgerskolen, Horsens, 04/104T;

Borgmester, Peter Sørensen klipper snoren, ved indvielse af Sdr. Vissing fælleshus, 13/118, TB.

Boring, 1938, Brædstrup Vandværk, 99/86T; 99/85T;

Boring, 89/47T;

Borrislejren, 99/45T;

Borup, Per, Arkæolog, Horsens Museum, 99/6BT/65T;

Bosætning, tyske soldater, under besættelsen, 08/20T;

Bo sættere på Træden hede, 01/47T;

Botanik, 06/71;

Botanisere-ture, 94/77T;

Botfeldt, Knud, Konservator, Statens Konservatorskole, 87/64T;

Boye, Apoteker, Brædstrup, 94/73T;

Brahe, Axel, bror til Tyge Brahe, mageskifte vedr. Matrup, 88/87T;

Brams, Ingeborg, 1921-1989, Dansk skuespillerinde, 90/48T/99/63T;

Brand i Vestbirk Trikotagefabrik, 1920, 09/89T;

Brand i Dørup, september 1906, 90/55T;

Brand i Grædstrup Kirkes tårn, 02/104T;

Brand i Klostermølle 1974, 03/12T;

Brand, Bjerregaard, Brædstrup, aug. 1955, 94/89-90T;

Brand, Brædstrup Motorcompagni, 94/84T;

Brand, Hotel Mossø A/S, 09/46T;

Brand, Nim Præstegård, beskrivelse, 17. juni1857, 93/53-57T;                                                    

Brand, påsat, ved Hotel Hem Odde ca.1985, 09/46T;

Brand, VestbirK Garn- og Tricotagefabrik, 25/1-1920, 91/12T;

Brand, Voerladegård, 1734, 92/38T;

Brand, Wulfs Legetøjsforretning, Bredgade, Brædstrup, 94/84T;

Brandbomber, 08/100T;

Branden på Bredvad Mølle 10/9-1845 og feb. 1852, 1921, 97/96T-;

Brandgrave, 89/26-T;

Brandskadehjælp, 99/76T;

Brandskader, 89/65T,

Brandsluknings-Kontrakter, 94/81T/84T;

Brandsprøjte, "Thames", Zonen, Brædstrup, 94/91T;

Brandsprøjter, Træden, 04/8-19TB;

Brandt, Dagby og Erik fortæller om Landboliv i Træden, 13/48, TB.

Brandt, Jens Jørgen med sin Fiat-traktor, 13/53, TB.

Brandt, Sigrid og Ejner, 13/48,TB. 13/55, TB.

Brandt, Oscar, Åstrup, 95/28T;

Brand -taksation, Brestenbro Kro 1793, 94/32T;

Brasen, 92/74T;

Bredal, Holger Jensen, provst og herredsfoged, Skade, 88/67T/94/49T;

Bredgade, Brædstrup, (Brædstrup Hovedgade), 91/63T/94/19BT;

Bredgade, Brædstrup, 1920, 88/54B;

Bredgade, Brædstrup, nutid, 88/54B;

Bredlund Plantage, 02/40T-;

Bredsporet jernbane 1929, 09/9T;

Bredstenbro Camping, 87/57T;

Bredstenbro Kro, 87/61T; 90/64T; 92/32T- 66T; 93/58T; 94/10T/32T/27T/35B/95/63T/99/52T;

Bredstenbro, 87/57T/92/72T/93/18T/21T/96/88T;

Bredstenbro, Kort, 87/58;

Bredvad Mølle, 09/87T;

Bredvad Mølle, 87/53T/88/63T/89/58T/90/32T/95/29T/96/88T/97/93-TB/99/51T;
Bredvad sø, 96/80B;

Bredvad Sø, 09/89-T;

Bredvad, 93/80T;

Bredvadmøllevej, 08/47T;

Bregendorf, Anders, lærer Nim sKole, 05/41-TB;

Bregnholm Mølle, 93/20T;

Breinbjerggård, Hammer Sogn, 89/73T;

Breinholm Mølle, 89/58T;

Bremer, Marie Pauline, g.m. lærer P. Hauge, Dørup, 90/60T;

Bremerholm, 94/35T;

Brevduer, 94/78T-79B/00/47T;

Brev-kursus i Kvægbrug, 00/84T;

Brevporto fra 1875-1992, 98/85-T;

Brevsamlingssted, 1. aug. 1867 i Brædstrup, 98/76T;

Brevskrivning, 01/56T;

Brev, fra Missionær Simon Jensen, til Maren og Søren Tønnesen, 10/51-52,TB;

Brier, Aage, Skolebestyrer, Brædstrup Realskole, 88/6T/18T/90/47T/01/31T;

Brigsted, Erik, Postmester, Brædstrup fra 1969-91, 98/849T;

Brink, Poul, 10/7,TB. 10/84,TB.  

Brink, Niels, Depotindehaver, Østergade, 09/50T;

Brita Widmann, Sognepræst i Sdr. Vissing, 09/98B;

Brobergue, Mathias, rigmand, Århus, ca. 1670, 88/87T;

Broch, Gustav, Højesteretsadvokat, 08/59T;

Brodere, 92/88T;

Broen af egeplanker i Raving Enge i Vejle å-dal, 05/31T;

Broholm, gods nø. for Svendborg, ejet af familien Sehested siden 1730, 99/8T;

Broholm-skatten, 97/41T;

Brok, Kai, bestyrelsesmedlem, Brædstrup Vandværk, 1993, 99/89B;

Brokhøj, 90/46T/99/86TB;

Bronze, fremstilling, 08/42-T;

Bronzealderhus, model, 08/48;

Bronzealderhøj, 91/73T/07/18T;

Bronzealderhøje i Underup Sogn, 08/42-54TB;

Bronzefremstilling, råmaterialer, 92/51T;

Bro-vedligeholdelse, 91/32T;

Brud, Kortspil, 91/53T;

Bruderov, Mattrup ca. 1482, 88/84T;

Brudevælte, Nordsjælland, lurfund, 92/51T;

Brugerbetaling, 87/24T;

Brugsen, Nim, 93/39T;

Brugs-regnskabet 1911, Føvling Brugsforening, 96/63T;

Brugsuddeler, Niels Peter Laursen, 12/67,TB;

Brun, Anders, sidste Kromand på Nim Kro, 1889-1912, 92/31T/96/39-T;

Brunkul, 93/43T/98/28B;

Bruun, Anna Ida, boede på Løndal 1938-1993, 06/14T;

Bruun, Anna Ida, medejer af Løndal, + 1993, 97/16T-/00/16T;

Bruun, Carl FrederiK, medejer af Løndal 1977-1995, 97/22T;

Bruun, Emil, g.m. Rigmor Jørgensen i  Sdr. Vissing KirKe 6.11.1900,+ 1931, 97/16T;

Bruun, Jørgen, maler, vægmalerier i restauration “Sølyst”, VestbirK, 96/85-T;

Bruun, Marianne, Løndal, 97/16T-;

Bruun, Monica Conradine, medejer af Løndal 1977-1995, 97/22T;

Bruun, Nanna, Nim Kro, 92/23T;

Bruun, Palle, lrs., Løndal, 97/16T-/06/14T

Bruun, Peter Urban, medejer af Løndal, 97/22T;

Brüel, E. ejer af Klostermølle fra 1888-1897, 03/9T;

Brüel, H. G., medejer af Vilholt og Kloster Mølle fra 1889, 88/99T;

Bryllup, 06/83TB;

Bryllupsbillede, Thyge og Brynhild Holmsgaard, foto, 07/103;

Brynhild og Haakon, foto, 07/102B;

Bryrup-banen, 2010/25-28.

Bryrup Elektricitetsværk, 88/47T;

Bryrup Håndkøbsudsalg, 05/49T;

Bryrup Jens, Kendt tog, se også Bryrup-toget, 90/48-T/98/38-T/53T;

Bryrup Kirke, 92/82T;

Bryrup Langsø, 08/84T;

Bryrup, 92/69T;

Bryrup-banen, 23. april 1899, 98/34-T;

Bryrup-Sdr. Vissing landevej, 97/89T;

Bryrup-toget, også Kaldt Bryrup Jens, 90/26T/48T/92/72T/94/24T/94/84T;

Brædstrup “lille” skole, 1950, 89/17B;

Brædstrup A/M, start 1908, 96/47T;

Brædstrup Adresse-Avis, 1894, 87/16T/92/66T;

Brædstrup Andelsmejeri, 87/16T/95/41T;10/18,T.

Brædstrup Andelsmejeri, byggestil, 02/100TB;

Brædstrup Apotek, Foto, 90/49T/50B/05/48B;

Brædstrup Apotek, ombygning, 05/55T;

Brædstrup Arrest, 97/101T;

Brædstrup avis omtaler dyrskuet i Brædstrup 1970 (sidste), 09/24T;

Brædstrup Avis, 09/83T;

Brædstrup Avis, 87/13B/14T/94/71T/08/81T;

Brædstrup Bank = A/S Banken for Brædstrup og Omegn, 03/87B;

Brædstrup Bank, 87/15B/16T/88/10T/27T/52B/90/16T/92/9-16TB/94/22T;

Brædstrup Bibliotek 1919-1988, 88/6T;

Brædstrup Bibliotek, nybyggeri afsluttet efterår 1987, 88/18T;

Brædstrup Biblioteks mødesal, 4 portrætter, 13/9,T.

Brædstrup Boghandel ved Erik Munksted, 94/22T/23B;

Brædstrup Bogtrykkeri, 87/13B;

Brædstrup Boldklub, ca.1922, 99/46T;

Brædstrup Brevdueforening, 95/41T;

Brædstrup Brugsforening, 12/67-77,TB;

Brædstrup Byråd, 87/5T;

Brædstrup Byråd, 1978-1981, 10/59,TB.

Brædstrup Byråd, 1986-1989, 10/61, TB.

Brædstrup Centralforening, 09/14T;

Brædstrup Efterskole, 98/16-21TB;

Brædstrup Elektricitetsværk, 87/16TB/88/50T/94/24T/00/23T;

Brædstrup, et Sagførerhus i, Nørregade 4, 12/18,TB;

Brædstrup Fjernvarmecentral, 97/52T;

Brædstrup Fjernvarmeværk, 00/23T/25B/09/38T;

Brædstrup Folkepark, 94/86T;

Brædstrup Hovedgade, (Bredgade), 91/63T;

Brædstrup Håndværker- og Borgerforening, 87/5T/13T/88/6T/9-T/35T/02/60T/08/13T;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, af Benny Andersen, 10/131,T; 11/126,T; 11/9,T;

12/124,TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Arkivet, 10/131,T;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Friheds samlingen, 09/102T; 10/131,T; 11/127,T;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Stjernholm, 10/131,T; 11/127,T;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1987, 87/7TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1988, 88/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1989, 89/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1990, 90/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1991, 91/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1992, 92/6TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1993, 93/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1994, 94/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1995, 95/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1996, 96/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1997, 97/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1998, 98/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 1999, 99/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 2000, 00/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 2001,01/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 2002, 02/5TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 2003, 03/96TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 2004, 04/108TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 2005, 05/96TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 2006, 06/112TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 2007, 07/106TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen i 2008, 08/119TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen, i 2009,09/103T;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen, i 2010, 10/132,TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen, i 2011, 11/127,TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen, i 2012, 12/126,TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Bestyrelsen, i 2012, 13/124,TB;

 

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, stiftet 27-11-1972,

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening 87/3T/92/4T/97/102TB; 11/9,TB;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, årets gang, 08/118;

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Generalforsamling i 1978, 11/9,T;

Brædstrup Idrætsforening af 1924, 93/12T/99/46-T;

Brædstrup Idrætsforenings 50 års jubilæum, med Bakkefest, 13/90,TB.

Brædstrup som Håndboldby! Det startede på en græsmark i Tønning, 11/113,TB:

Brædstrup som Håndboldby! Ole Nielsen, Verner Ross og Poul Elmer Mortensen, 11/113,TB;

Brædstrup som Håndboldby! Tønning hyldet for oprykning, 11/114,TB; 11/118,TB;

Brædstrup som Håndboldby! KFUM,s Danmarkseriehold, 1984, 11/117,TB;

Brædstrup og Jernbanen, 10/ 9-24,TB.

Brædstrup Jernbane undervejs, 10/9,TB.

Brædstrup Jernbane kommer, 10/11,T.

Brædstrup Jernbane, fra Ombygning til nedlæggelse, 10/21,TB.10/23, kort.

Brædstrup Jernbane, Oversigtskort, 10/10,TK.

Brædstrup Jernbanestation, hovedbygningen, 10/12, TK.10/14,TB.

Brædstrup Jernbanestation, Sporplan, 1899-1929, 10/13,TK.

Brædstrup Jernbanestationens Første Køreplan, 10/15, TT.

Brædstrup Jernbanes Stationsforvalter, Schwartz m. følge, 10/16,TB.

Brædstrup Jernbanes Tankgadevogn til Raffineret Petroleum, 10/17,TB.

Brædstrup Jernbanes Signal, 1909,10/19,T.

Brædstrup Jernbane, Skitse til Mejeriets sidespor.10/18,Tegning.

Brædstrup Jernbane, I Smalsporstiden, ca. 1910, 10/22, TB.

Brædstrup Kirke, 93/62T;

Brædstrup Kirke, grundstensnedlæggelse 30/8-1940, 90/53T;

Brædstrup Kommunalbestyrelser fra 1. april 1970, foto, 07/35B;

Brædstrup Kommune 1970, 91/31T/92/4T/07/3,29-TB;

Brædstrup Kommune: godkendelse og stadfæstelse for fælleslegat, 09/83T;

Brædstrup Kommunes skolevæsen, 87/78T;

Brædstrup Kommuneskole, opført 1925, 89/21B/08/101T;

Brædstrup Kommunes 4 Borgmestre, 13/9, TB.

Brædstrup Kro hed tidl. Den gamle Gæstgivergaard, 04/25TB;

Brædstrup Kro, fugleskydning fra 1965, 08/16T;

Brædstrup Kro, opført år 1797, 87/14B/39T/90/47T;

Brædstrup Landbobank, 87/16T;

Brædstrup Landboforening, benævnelse fra 1978, 88/32T;

Brædstrupegnens lokalhistorie-hvor er ? 11/9,T;

Brædstrupegnens lokalhistorie, 25 år er gået og hvad så? 11/17,T;

Brædstrupegnens lokalhistorie, Forslag til Årsskrift, 1980,11/10,TB;

Brædstrupegnens lokalhistorie, Første udgivelse nærmer sig..11/11,TB;

Brædstrupegnens lokalhistorie, Hvordan blev Årskriftet til? 11/15,TB;

Brædstrup Lufthavn, 07/27T;

Brædstrup Lygteforening, 1900, 10/19,T.

Brædstrup Mellem- og Realskole, oprettet år 1900, 90/47T/98/55B/08/102;

Brædstrup Mellem- og Realskole, skolefoto 1943-44, 98/59B;

Brædstrup Missionshotel, 97/46T;

Brædstrup Musikforening, 12/86-96,TB;

Brædstrup Musikforening, Optog gennem byen, 12/88,TB;

Brædstrup Musikforening, Plakat til debutkoncert, 12/89,TB:

Brædstrup Musikforening, dirigent, P.V. Bøtker, Østbirk, 12/90,TB;

Brædstrup Musikforening, Spiller til Dyrskue I Brædstrup, 12/91,TB;

Brædstrup Musikforening, Arne Andersen, Solist, 12/92,TB;

Brædstrup Musikforening, Jens og Ulla Due, 12/92,TB;

Brædstrup Musikforening, Lindholms orkester, 12/92,TB;

Brædstrup Musikforening, Henrik Hvilsted, Violinbygger og historiefortæller, 12/93, TT;

Brædstrup Musikforening, Thorvald Pedersen, Brejnholm Mølle, 12/94,TT;

Brædstrup Musikforening, Steiner Hvilsted, søn af Henrik H. 12/94,TT;

Brædstrup Musikforening, Afslutning i 1955, 12/95,TBrev;

Brædstrup Motor-Company, brand, 94/84T;

Brædstrup Mølle, 88/22-BT/93/14T;

Brædstrup Mølle, Aktieselskab af 1/1 1977 - 1/1- 1979, 88/21T;

Brædstrup, Nye tider, 10,/61,T;

Brædstrup og omegns Plantningsforening af 1889,10/73,T;

Brædstrup Posthus, 10/21,T.

Brædstrup Posthus, Jernbanegade, 10/21,T.

Brædstrup Posthus, Stationsforvalter, A. Kongerslev, 10/21,T.

Brædstrup og besættelsen af Gunnar Viby Mogensen, 08/ 93;TB.

Brædstrup og Omegns Folkeblad, Brædstrup Avis, 87/13B/14T/94/71T

Brædstrup og Omegns Sportsfiskerforening, 96/79T/88T;

Brædstrup Realskole afhændes 1960, 01/33T;

Brædstrup Realskole beslaglægges af tyskerne, 01/32T-;

Brædstrup Realskole, 01/28TB-;

Brædstrup Rebslageri, 94/21T/96/12T/99/38T;

Brædstrup Rebslageri, generationsskifte, 1943, 99/40T;

Brædstrup Rebslageri, Kundebesøg, 99/40T;

Brædstrup Rebslageri/Dansk Håndværksmuseum, 99/40T;

Brædstrup Rebslåeri af Inger Rosendal Laursen, 09/73-TB;

Brædstrup Rebslåeri, 09/73-TB;

Brædstrup Ret, 88/19T;

Brædstrup Rock, 09/101;
Brædstrup Rotary Klub, 96/4T/98/4T;

Brædstrup Rådhus, 90/12T;

Brædstrup Skole, 87/78T/89/14B/90/44T;

Brædstrup Sportsfiskerforening, 93/24T/08/41T,

Brædstrup Station, 87/8B/10T;

Brædstrup Storkommune, foto af medlemmerne, 07/32TB;

Brædstrup Sygehus, 00/26T/05/25-T;

Brædstrup Sygehus, tegning af P.N. Nieuwenhuis i 1893, 13/67,TB

Brædstrup Sygehus, sygehuslæge, Christian de Fine Licht, 13/67, T.

Brædstrup Sygehus, Neuro rehabiliterings afsnittet, 09/99TB;

Brædstrup Sygehus, opført 1893, 87/9T/17TB/18TB/19B/25B/89/28T/49T/90/9-T/94/81T;

Brædstrup Tennisklubs bestyrelse, 08/116B; 11/29,TB;

Brædstrup Tennisklub, Formænd gennem tiden. 11/19,T;

Brædstrup Tennisklub, 100 år, m. Jan Trøjborg, 11/30,TB;

Brædstrup Tennisklub, Klædedragt i 1932, 11/19,TB;

Brædstrup Tennisklub, Tennis bliver for alle. 11/22,T:

Brædstrup Tennisklub, Klubmestre i 2006, TB;

Brædstrup Tennisklub, Damedoublemestre, 2004, 11/25,TB.

Brædstrup Tennisklub, Klubmestre i Juniorsingle, 2001, 11/25, B.

Brædstrup Totalenergi, 00/24T;

Brædstrup Trælasthandel, 91/27T/92/84B/07/101T/08/82T;

Brædstrup Ungdomskole 1943-44, 98/16-21TB;

Brædstrup Ungdomskole foråret 1944, 98/19B;

Brædstrup Vandværk, 87/16T/95/72T99/82T;

Brædstrup Æg-eksport, 87/14T; 09/48-TB;

Brædstrup Ægge-pakkeriet, fotos, 09/48-B;

Brædstrup Æg-pakkeri, ombygget til lejligheder, 09/56, TB.

Brædstrup Østergaard, 88/23T;

Brædstrup, 87/8T;

Brædstrup, Rasmus Nielsen, “Gavlen”, Additnæs, til 1832, 99/20T;

Brædstrupbogen, 88/13T/15B;

Brædstrupegnen, oldtidsfund, 02/85TB-;

Brædstrupegnens Husmandsforening, 94/86T;

Brædstrup-Film, 96/4T;

Brædstrup-Hallen, 99/47T;

Brædstrup-Kredsen, nedlagt 1918, 87/39T;

Brædstrup-magt-elite 1913, foto, 02/59B;

Brædstrup-sangen, 06/48T;

Bræmer, Poul, bogholder, Lille Addit, 00/11T;

Bræmer, Ulrik, Mattrup Mølle, ca. 1750, 89/67-T;

Brændemærkning af dyr på dyrskue, 09/19T;

Brændesavning, Brædstrup Mølle i trediverne, 88/24T;

Brændevin, 88/64T/89/63T/90/23T/92/58T/08/87T;

Brændevinsfabrikation på Rodvigsballe, 08/36T;

Brændevinstønder, fremstilling på Kokborg, Grædstrupvej 1, 08/35-T;

Brændsel, 92/24T/96/54T;

Brændsels-kilder, 93/43T;

Brændselspenge, 98/53T;

Brødkorn, 09/69T;

Brødudbringning i 30-erne, 02/20T;

Brødvogn, 92/32T;

Brøgger, Sten, ejer af Hotel Hem Odde ca. 1981, 09/46T;

Brønd, Evald, civilingeniør, Bagsværd, 00/7TB/72T-/02/6TB, 8TB/06/3,7TB;

Brønd, Evald, civilingeniør, f. i Sdr. Vissing, bor i Bagsværd, 96/6T/13-TB/97/7TB/69-T/98/7TB/53-T;

Brønd, Harald, murer og bilejer, Sdr. Vissing, 02/11T;

Brønd, Ivan, Sdr. Vissing, 96/22T;

Brønd, Jens, Nim, 92/25T27T/07/82T;

Brønd, Kirstine og Søren, “Brønds Hus”, sKovarbejder, AdditsKov, 1900, 99/18T;

Brønd, Maren og Simon, Vorbjerg Søgård, 99/52T/58T;

Brønd, Regnar, bogholder, de Thygesons Allé, Brædstrup, 96/22T/02/8T;

Brønd, Regnar, Butikspersonale i 1955-56, 12/99,TB;

Brønd, Regnar, Sdr. Vissing, foto fra børnegilde, 08/24B;

Brønd, Th.., tømrer, Sdr. Vissing, 92/83T;

Brønd, Aage, sognerådsformand, Salten, 98/38T;

Brønd-boring, 80m, Addit Vandværk, 09/34T;

Brønde, 09/28T;

Brøndgravning, Addit Vandværk, 09/28T;

Brønds Hus, Additskov, 99/18T;

Brøndshøj, 08/44T;

Brøndsted, Johs, forfatter til bøgerne Danmarks Oldtid, 08/107T;

Brøns, Johs., førstelærer ved Føvling Skole 1963-71, 90/35T/91/61T;

Bråd, Inger, husholdningslærerinde, Brædstrup Skole, 1962, 89/14B;

Bråskovgård, 90/28T;

Buch, Engelhard, uddeler, Føvling Brugsforening, 96/62T;

Buch, Ester og Oskar, “Krybily”, Føvling, 96/64T;

Buch, Johanne og Marius, “Krybily”, Føvling, 96/64T;

Buch, Olfert, Åstrup, 95/28T;

Buch, Oskar, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

BucK, Fr., tømrersvend, Brædstrup, ca. 1910, 92/83T;

Buch, Jette, 10/6,TB. 10/25-28,TB.

Buckhøj, Per, skuespiller, 1902-64, 99/29T;

Budgetforslag, Brædstrup Bibliotek, nov. 1963, 88/16-T;

Buhl, Erling, Skov- og Naturstyrelsen, 93/9T;

Buh-vogn, 98/38T;

Bunch, Lorenz, sognepræst i Tønning-Træden, ca. 1805, 88/64T;

Bundgravstid, 95/56T;

Bundgård, Anders, billedhugger, 1864-1937, 97/15T/17T;

Bundgaard, Anders, billedhugger, gæst på Løndal, 06/14T;

Bundgård, Else, 08/7TB; 10/7,TB. 12/6,TB;

Bundgaard, Else & Knud Møller, 10/ 63-83, TB.

Bundgaard, J. L. forfatter til artikel, Nim, 87/5T/57T;

Bundgaard, J. L.Nim, 1977,Tanker om en Sognebog..11/9T;

Bundgaard, Kaj, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/48T;

Bundgård, mejerist og modstandsmand, Torp Mejeri, 89/85T-;

Burgårde Brugsforening, 1907-57, 95/32T/01/71T;

Burgaarde Mølle, En vidunderlig historie, af Esbern Frandsen, 09/66,TB.

Burgaarde Mølle, 09/66-TB; 09/71,TB.

Burgaarde Mølle, ender i Amerika, 09/71T;

Burgårde Skole, 88/56T;

Burgårde Vestergård, 09/69T;

Burgårde, 89/7-T/02/28TK-;

Burgårde, Kort, 09/66K;

Burgaardes Vartegn, 09/70T;

Busk, Erik, Dørup, harmonikaspiller, 08/66T;

Butik, Brædstrup Rebslåeri, 09/79-TB;

Bybørn, 89/15T;

Byfoged, 89/29T;

Bygaden, Åstruplund, 95/28T/29T;

Bygholm sø, Horsens, 92/72T;

Bygholm, Horsens, 88/22T/90/65T;

Bygningstilstand, Nimdrup, 08/82T;

Bygsuppe, 06/65-T;

Bynch, Lorentz, sognepræst i Tønning-Træden fra 1791-1828, 87/52T/89/65T/71T;

Byremser, 97/75T;

Byskov, Jens, 1867-1955, seminarierektor, Gedved Seminarium, 92/69T;

Bysted, Birgit d.a. efterskoleleder N.S. Bysted, Brædstrup, 98/19B;

Bysted, Jørgen, bibliotekschef, Struer, 98/6TB/16-21TB;

Bysted, Niels S., friskoleleder, Brædstrup/Herning Friskole, 98/16-21TB;

Bysted, Valborg, g.m. friskoleleder, Niels S. Bysted, Brædstrup, 98/16T;

Bystævne, 91/59T;

Byttecentral for rationerings-mærker, 96/53B;

Bytte-Centralen, Bredgade, Brædstrup, 90/53T/94/24T;                                                               

Bæk, Inger, Ring-Føvling Kommune, 91/31B;

Bæk, Kristen Greger Jørgensen, (1881-1971) lærer på Addit skole, fra 1904-1946,11/56,TB;

Bæk, Kristen Greger Jørgensen, Seminarist Bæk, som vikar, 12/57,TB;

Bæk, Kristen Greger Jørgensen og hustru, Signe, 1920, 12/60,TB;

Bæk, Kristen Greger Jørgensen og hustru, Signe, 1944, 12/61,TB;

Bækhuset i Torpdalen, foto, 06/109B;

Bækørred, 93/20T;

Bødker, 08/35-41TB;

Bødker-ejendommen, Søndergade 10, Brædstrup, 08/36-TB;

Bødkeren i Brædstrup af Carsten Mørch Hansen, 08/35,TB.

Bødtker, Johan, folketingsmand, Voerladegaard, 87/39T/41B;

Bøgballegaard, Tønning,  91/22T/97/93T;

Bøgeballegaard, Føvling, 95/67T;

Bøgebjerg, Føvling, 91/81T/95/67T/96/59B;

Bøgebjerg, Laura, “Bøgebjerg”, Føvling, 96/60T;

Bøgehøj, Nim, 93/34T;

Bøhme, Anne Katrine, 07/25T;

Bøje, Apoteker i Brædstrup, 04/46T;

Bøje, Niels Jørgen, Nimdrupvej 12, 08/84T;

Bøje, Sørine, Østergade, Brædstrup, 91/70;

Bøjesen, Peter, Gedved, 87/18T;

Bølling, Esther, Åstrup, 95/37T;

Bølling, Kirstine og Marius, Føvling, 96/65T;

Bølling, Richard, Åstrup, 95/28T/37T;

Bølling-Ladegaard, Jens, advokat, 00/28T;

Børnebal, 91/70T;

Børnebibliotek, 88/10T;

Børnebillet, 09/11T;

Børnebogsamling, 88/10T;

Børnedyrskue, 91/45T/09/22-TB;

Børnedødelighed, Sdr. Vissing-Voerladegård, 1744-1793, 90/24T;

Børneflok, 92/23T;

Børneflokken på Holmsgaard omkring 1900, 03/33B;

Børnehaven Sønderskov, 09/100TB;

Børnekopper, 90/23T;

Børnelærdom 1930erne, 96/16T;

Børnemælk, 97/15T;

Børnesamling om juletræ, 07/65T;

Børnesange, benyttede, omkring 1950, 89/19T;

Børnetal, Burgårde Skole 1856, 88/56T;

Børnetal, Halle Skole, 88/56T;

Bøtker, Johan, folketingsmand, Møldrup, 90/60T/92/67T;

Bøtkers musik, 92/34T;

Bøtker, P.V., Østbirk, Dirigent, 12/90,TB;

Bøttker-Rasmussen, Hans, lærer, Nim, 05/42B;

Bøving, herredsfoged, Brædstrup, 1895, 92/66T; 04/25T;

Båndoptagelse af slægtsminder, 06/64T;

Baastrup, Georg Jakobsen, postmester, Brædstrup, 1921, 98/83T;

C. B., 87/47T;

Campingplads, Hem Odde, 07/43T;

Campingplads-nedlæggelse, ved Hotel Hem Odde 2005, 09/47T;

Carl Jensen, entreprenør, Horsens, 09/90T;

Carlsen, Einar, Silkeborgvej 7, Brædstrup, 02/7TB/85TB;

Carlsen, Aage og Frida, “Villa Gyden”, Føvling, 96/60T;

Carlsson, Rune, motorkører, Hem Odde Motorbane, 09/43TB;

Carstensen, Jørgen, præst i Tønning 1750-72, 88/69-T/89/67T/07/25TB;

Carøe, herredsfoged, justitsraad, borgmester, Horsens, 94/33T/67T/98/10T;

Cataloget over oldsager, 06/59T;

Cederfeld, Sophie Charlotte, frue på Mattrup, død 1797, 91/18T;

Celluld, 90/52T/98/29B;

Centralforeningen, Brædstrup, 88/30T/38T;

Centralhotellet hed tidl. Højskolehjemmet, 04/24-25TB/05/8T,9BT;

Centralhotellet i Brædstrup, 87/11T/14T/43TB/88/52TB/91/46BT/93/16T/ 94/25T/99/50T/82T;

Ceres Depot i Brædstrup, 84-93, TB.10/84,TB;

Ceres Depot i Brædstrup, fra slægtsgård til Øldepot, 10/84,T;

Ceres Depot i Brædstrup, udvidelse omkr.1968,10/88,TB;

Ceres Depot i Brædstrup, udbringning i Brædstrup, 10/92,TB;

Ceres-figur, Mattrup, 88/88T;

Chaufførhuset, Additskov, 99/18T;

Chr. Købmand, 07/23T;

Chr. Pedersen, bestyrer, Kai Johansens Æg-eKsport, 09/52T; 09/50B;

Chr.-10øre, 96/87T;

Cramer, Christian Johansen, Skrædder (1790-1856), Underup, 96/74;

Chresten, f. 1857, søn af fiskehandler Erik Rasmussen, Hem Odde, 09/39T;

Christen Madsen, Kok, Hem Odde, 09/40B;
Christensen, Jens Lyn, Sejrherre på Hem Odde Motorbane, 09/43T;

Christensen, Anna 88/side 12/13 fejl -> læs Anna Madsen, 88/12BT/13T;

Christensen, Anna og Ejnar, “Brønds Hus”, skovarbejder, Additskov, 1948, 99/18T;

Christensen, Anna, "Solhøj", Østergade 19, Brædstrup, 91/69TB;

Christensen, Bent, skoleelev, Vestergade, omkr. 1950, 89/19B;

Christensen, Birthe/ Eskelund, Birthe, 91/68B/71B/94/6TB/19T/23B;

Christensen, Birthe, "Solhøj", Østergade 19, 91/68B/71B/94/6TB/23B;

Christensen, C.B., skoleleder, 01/28T;

Christensen, Chr. Dahl, murerarbejdsmand, 91/27T;

Christensen, Chr., tømrermester, Søgade, 90/29T/92/83T/93/62T/66T;

Christensen, Christen Anders, dansk-canadier, 95/57-76TB;

Christensen, Christen, proprietær, St. Hammergård, Hammer Sogn, ca. 1775, 89/73T;

Christensen, Christine, blomsterhandler, Brædstrup, 94/24T;

Christensen, Christine, husbestyrerinde, Brædstrup, 91/68T/69B;

Christensen, Ejnar Frisch, solebestyrer, Brædstrup Mellem- og RealsKole, 89/14B/01/32T;

Christensen, Ejnar, Købmand, Bredgade, Brædstrup, 94/22T;

Christensen, Ejnar, Materialhandel, Brædstrup, 04/50T;

Christensen, Ejnar, materialhandler, Brædstrup, 08/44T;

Christensen, Ella, stuepige, Løndal, 00/16T;

Christensen, Erling, bankdirektør, Kjellerup Bank, 08/72T;

Christensen, Finn, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/49T;

Christensen, Finn, skoleelev, Vestergade 24, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Christensen, Grethe, g.m. Købm. Ejnar Christensen, Brædstrup, 94/22T;

Christensen, Hans FrederiK, realskolelærer, Brædstrup, 98/56-BT;

Christensen, Hans, Søvind, 95/13T;

Christensen, Hermann, fiskemand, Slagballe Bakker, 00/67T/01/61T/07/55-62TB;

Christensen, Hjalmar Østergård, skoleinspektør i Vorladegård Sogn 1957-77, 90/61/62B;

Christiansen, Jens Ole, skovfoged, Palsgaard SkovdistriKt, 1964-99, 04/6TB;

Christensen, Jens, gdr. i Brædstrup ca. 1875, 88/22T;

Christensen, Jens, grundlægger af Holmsgaard, 1808-1877, 03/21TB;

Christensen, Kirsten Munksgaard, 10/6,TB. 10/39-43,TB.

Christensen, Knud Ernst, "Solhøj", Østergade 19, Brædstrup, bor i Herning, 91/68B/69T;

Christensen, Knud H., murermester, Træden, 00/48T;

Christensen, Knud, snedkermester, Vestergade 24, Brædstrup, 05/55T;

Christensen, Lisbeth f. Rasmussen, Nim, 09/58T;

Christensen, Lisbeth, f. Rasmussen, foto, Nim, 09/59B;

Christensen, lærer, Thyrsting Skole, 88/6T;

Christensen, Marius, Østergade 14, Brædstrup, 91/71T;

Christensen, Martha og Tido, Føvling, 96/60T;

Christensen, mekaniker, Søndergade, Brædstrup, 95/24T;

Christensen, Mine og Rasmus Klarfald, Addit by, 00/14T;

Christensen, N. P., lærer, revisor, Ring, 88/6T/92/13T;

Christensen, Niels Chr. Ved depot på Davdingvej, 1963, v.Oliebilen, 12/101,TB;

Christensen, Ole, ejer af Bolund i Nim Sogn, 95/86T;

Christensen, P. B., boghandler, Brædstrup, 94/20T/08/44T;

Christensen, P. F. Høegh, skolebestyrer, Brædstrup Mellem-og Realskole, fra 1925, 90/47T/01/32T;

Christensen, Peder, husmand og dannebrogsmand, Underup, 89/23T;

Christensen, Peder, præst i Øm ca. 1530, siden i Tønning-Træden Sogne til 1578, 88/63T;

Christensen, Rasmus, gårdmand, Hammer Sogn, 89/73T;

Christensen, Rasmus, gårdmand, Træden, 87/51T;

Christensen, Rasmus, murer, Brædstrup, 1911, 99/84T;

Christensen, Rasmus, murerforretning, Søgade 12, Brædstrup, ca. 1915, 88/11T/45T/91/27T/ 90/29T/92/85T/95/20T/97/46B

Christensen, Rasmus, Sognefoged, Nim Sogn, 94/35T;

Christensen, Rudolf, repræsentant, Horsens, 93/19T/21T;

Christensen, skomager, Brædstrup, 04/24T;

Christensen, Sørine og Charles, “Øhuset” ved Løndal, 00/17;

Christensen, Thomas, tidl. Sognefoged, bud, Brædstrup, 89/54T;

Christensen, Viggo Kluver, skovfoged, “Skovfogedhuset”, Additnæs, 1951, 99/20T;

Christensen, Villiam, "Kejser", murerarbejdsmand, Nygade, Brædstrup, 93/64T;

Christensen, Aage, bankbogholder, "Solhøj", Østergade 19, Brædstrup, 91/69B/92/13T/06/99T;

Christian den Fjerde, dansk Konge 1588-1648, 91/64T/93/72T/75T/97/35T;

Christian I, dansk Konge, f. 1426-d. 1481, 98/43T;

Christian III´s ophold på Mattrup oKt.1558, 88/86T;

Christian og Cecilie Nielsens Livshistorie, 01/71;

Christiansen, Aksel, Falckredder, 91/72T/06/23TB;

Christiansen, Chr. N., gårdejer, Brædstrup, 93/65T;

Christiansen, Claus Frederik / Kaldt Claus Hessellund, eftersøgt for mord, 08/56T;

Christiansen, Finn, skoleelev, “Falck”, Brædstrup, omKr. 1950, 89/19B;

Christiansen, Fiskehandler og Sognerådsmedlem i Ring-Føvling Sogne 1933, 88/11T;

Christiansen, Georg, Tømrersvend, Brædstrup, ca. 1910, 92/83-T;

Christiansen, Hans Peter, Skrædder og Krigsveteran, Underup, 96/74T;

Christiansen, Jørgen, Skrædder, Lund, 96/74T;

Christiansen, Klaus, Apoteker, 05/57T;

Christiansen, Laurs, Fattighuset, Nim, 07/81T;

Christiansen, Niels og Christiane, 1938, på Søndergaarden, 13/73, TB.

Christiansen, Niels og Christiane, 1938, med familie, på Søndergaarden, 13/73, TB.

Christiansen, Rasmus, Murermester, 02/60T;

Christiansen, Søstrene Martha og Marie, Trikotagehandler, Brædstrup, 94/2oT;

Christmas Møller, dansk Politiker, 99/96T;

Christoffersen, Vandmester, Horsens, 87/35T;

Christophersen, Frederik s.a. Christopher Holgersen, Birke- og delefoged i Nim ca. 1634, 96/28T97/37T;

Churchill, Winston, 1874-1965, Engelsk  Premierminister, 96/54T;

Cirkus i Brædstrup,  omkr. 1920, 90/18T;

Cirkus Miehe, 96/85T;

Cirkus, 91/45T;

Claus Bolund, s. a. Hans Bolund, Bolund, 94/32T;

Clausen, Cai, Bankdirektør, Brædstrup Bank, 06/99T;

Clausen, K., frk. Husholderske hos Tømrerm. Erik Madsen, Brædstrup, 97/49T;

Clausen, Lis og Svend, “Reden”, Additnæs, 00/18T;

Clausen, musiker, Søgade, Bræstrup, ca. 1910, 92/86T;

Clausen, P., cand. theol., skolebestyrer, 01/29T;

Clausen, Peter, storkøbmand på Ærø, 07/26T;

Clausen, Rasmus, mejeribestyrer, Voervadsbro Mejeri, 1903-06, 96/48T;

Clemens, Nim, Udgravninger, 12/11,TB;

Clemmensen, Maren, Nim, 92/23T;

Clemmensen, Ole Christen, brandfoged, Nim, 93/54T;

Clemmensen, Svend Rårup, Nim, 93/7TB/34T;

Clemmensen, Svend, medl. af Årsskriftudvalget, 94/5TB;

Colas-fabrikker, 93/38T;

Concorde, 94/17T;

Cort, Mette Marie, Brædstrup, 91/22T;

Cortsen, Etats- og Geheimeråd, Horsens, 90/65T;

Cortsen, Stephan, Konferensråd og Geheimeråd ca. 1720, 98/10T/12-13T;

Curtz, Frederik, sognepræst, Sdr. Vissing-Voerladegård Sogn, ca. 1750, 90/21T;

Cykel-dæk - problemer under Krigen, 09/13T;

Cykel-parkering, Hem Odde Motorbane, 09/43T;

Cykel-problemer under Krigen, postbude, 87/55T;

Cykelsti, Horsens-Silkeborg, 98/38T;

Cyprianus, 02/38T;

Da Hem Odde havde sin storhedstid, af Anders Errboe, 09/39-TB;

Dael, Niels Hansen, skoleholder i Underup ca. 1740, 96/74T;

Dagbog, 92/63;

Dagbog, Alexander Andersen, 96/52T;

Dagbøger, 07/64-T;

Daglejer, 07/57T;

Dagligliv på en herregård, 01/25T;

Dagløn, landarbejder ca. 1870 - mergelgravning - 2 marK = 66 øre, 98/23T;

Dagløn, landarbejder ca. 1870 - tærskning - 1 marK = 33 øre, 98/23T;

Dagmar Andreasen, Rynkeby Most, 07/42T/09/41-T;

Dagmar og William Rasmussen, Vorbjerg, 09/58T;

Dagvognen, Horsens-Brædstrup-Silkeborg, 98/77T;

Dagvogn, 87/38T;

Dagvogn, Egs, fra Brædstrup, 92/63T;

Dahl, A. J., lærer, Folketingsmedlem, Åle, 87/39T/40B/92/67T;

Dahl, Erik, Manufakturhandler, Brædstrup, 06/101T/08/14T;

Dahl, Erik, Manufakturhandler, Bryllupsfoto, 1940,10/107,TB;

Dahl, Jørgen, magister, Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, 96/89T;

Dahl, Jørgen, Tønning, 11/6,TB.

Dahl, Kontreadmiral, Porsehuset, Østerlodden, Addit, 99/19T/00/19T;

Dahl, Kristian Thulesen, Sekretær i Træden Valgmenighed, 92/18T;

Dahl Trikotage, 2010,93-112, TB.

Dahl, Poul, 91/42BT/07/3,7TB; 10/7,TB. 10/ 99-112, TB.

Dahl, Aage, Præst , Horsens, 91/60T;

Dahlagergård, HavbæKvej 1, Sdr. Vissing, 87/63T/08/108T;

Dalgas, E. M, oberst, holder tale i Brædstrup 1889, 88/34T;

Dalgas, Enrico Mylius, oberst, ingeniør og hedeopdyrKer, 1828-94, 97/12T/05/32-T;

Dahlgård, Eric K. med hesteforspand og slåmaskine, 1956, 13/83, TB.

Dalgaard, Laura, “Helligkildegaard”, Føvling, 96/58T;

Dalgaard, Rasmus og Alma, “Helligkildegaard”, Føvling, 96/58T;

Dalkildegård, Føvling, 90/38B/39T;

Dalkær, tørvegravning, 98/28B;

Dall, Martha, personale, Hem Odde, 09/40B;

Dalsgaard, Eske, sognedegn, Ring Sogn, 1852, 97/101T;

Dam Sørensen, Elly, Kunsthåndværker, Kæmpesmølle, Nimdrup, 08/88T;

Dam, Anna, Kioskejer, Søgade, Brædstrup, 93/11T/95/20T;

Dam, Jens, Fiskehandler, Søgade, Brædstrup, 91/70T/93/15T/95/20T;

Dam, Købmand, Bredgade, Brædstrup, 94/26T;

Dam, Lilly, Søgade, Brædstrup, 95/20T;

Dam, Nils, Søgade, Brædstrup, 95/20T;

Dam, Ruth, 94/7BT/61T/95/7B/10-18TB/96/7T/43T/97/6BT/8-T/99/6BT/8-T; 01/6TB/34T;

Dam, Ruth, forord til Årsskrift 2007, 07/5TB;

Dam, Søren, møller, Grædstrup, 02/109;

Damefugl, 08/11B;

Dameholdet på Kai Johansens Æg-eKsport, 09/52T;

Damgaard, Aksel, landmand, Voerladegaard, 91/47T/54T;

Damgaard, H., 1880-1961, Politibetjent, Brædstrup, 88/26T/89/50TB/90/27T/00/46T;

Damgaard, Politiass. Brædstrup, underskrift på bill., 89/50TB;

Damgaard, Rigmor, Voerladegaard, 91/47T/54B;

Damgaard, Aage, Slagtermester, Brædstrup, 94/22T;

Damgaarden, Brædstrup, 88/22T/92/87T;

Damgaarden, Føvling, 95/67T;

Damplokomotiver, 91/43T/92/74T;

Damprør, Addit Vandværk, 09/32T;

Dampskibsfart på Mossø, gennem 43 år, fra 1874, 88/100T;

Dampturbine, Horsens Elværk, 09/94T;

Damsgaard, Dr. Brædstrup, 04/23T;

Dan, ved “TreKanten”, Gudenåvej 4, Sdr. Vissing, 08/21T;

Dan, Las, lensmand, Tranholm Len, 98/43T;

Danablue, Brædstrup, 95/41T;

Danmarks Frihedsråd, 94/18T;

Danmarks LærerhøjsKole, København, 05/40T;

Danmarks Oldtid af Johs. Brøndsted, 08/107T;

Danmarks Sports-fisKerforbund, 93/24T;

Danmarks StatistiK, 08/102T;

Dans, 91/54T/92/66T;

Danse-estrade, Hotel Hem Odde, 09/40T;

Danseforbud, Nim, 92/32T;

Danseundervisning på Brædstrup Kro, 94/77T;

Dansk Andels-Æg-eKsport af 1895, 09/48T;

Dansk Energisystem A/S, 00/25T;

Dansk Håndværksmuseum/Brædstrup Rebslageri, 99/40T;

Dansk Kvindesamfund, 04/105-T/06/64T;

Dansk Tekstilarbejderforbund, Horsens afd., 91/10T;

Dansk Varmeindustri, 95/46T;

Danske Forsvarsbrødre, 08/15T;

Dataindsamling, 91/23T;

Daubjerg Dås, 87/59T;

Dauding Overgård, 88/26T;

Dauding Planteskole, 00/15T;

Dauding Søndergård, 94/39T/40B/45B;

Dauding, 94/39TK;

Dauding, fragmentarisK lurfund, 92/50;

Daugaard, Anne Marie, boghandlerlærling, Østergade, Brædstrup, omkr. 1955, 91/72T/94/23BT;

Daugård, distriktslæge, SilKeborg, 01/37T;

Daugaard, Donald, Smedemester, Bredgade, Brædstrup, 87/10T/89/51T/91/72T/94/25T;

Daugård, Gartner, Søndergade, Brædstrup, 88/58T/89/80T;

Daugaard, Jenny, Strømpeopmasker, Østergade, Brædstrup, 91/69B;

Daugaard, Jens, Maskinchef på Dampskibet “Juliane” i Mossø, 88/103T/104B;

Daugaard, Købmand, Brædstrup, 02/60T;

DDL, 92/72T;

De forenede Jyske Trikotagefabrikker, 91/12T;

De gamles Hjem, “Søndergaarden”, Brædstrup, 87/11B;

De stærke jyder, 91/16T;

de Thygeson, dansk adelsnavn 1776, 91/15T;

de Thygeson, justitsråd, 90/66T;

de Thygesons Allé, Brædstrup, 87/19T/90/18T;

De unges Hjem, Bræstrup, 87/14T/93/16T/ 94/22T97/46TB/04/51T;

Degn, Peder / Peder Jacobsen Lundum, Tønning-Træden, 88/66T;

Degn, Peder, degn ved Kirkerne i Tønning og Træden i 56 år, fra 1718, 88/66-T;

Degne, 1681-1858, Tønning-Træden Sogne, 88/70T;

Degne, Tønning og Træden Sogn, 88/66T;

Delingsfører-kursus, 91/59T;

Den Danske Andelsbank, 08/75T;

Den Danske Forvaltning, 87/48T;

Den Danske Socialtjeneste, 87/47T;

Den gamle Kro, Brædstrup, 87/14T/39T;

Den gamle Kro, Nim, 92/31T;

Den gamle Stationsbygning, Brædstrup, 08/115B;

Den sidste henrettelse i Thyrsting Herred, af Jesper Birkler, 08/55,TB.

Dencker, Carl Wilhelm, forpagter, Mattrup Gods, 1800-tallet, 91/74T/94/67T;

Destilleret vand, 05/50T;

Det danske Luftfarts-selskab, 02/67;

Det danske Vagtmandskab, 87/48T;

Det Fynske Fællesskue, 00/90T;

Det gamle hus i Nimdrup af Else Bundgaard, 08/ 81,TB.

Det Lille Røgeri, Voervadsbro, 09/46T;

Det ældste vognhjul, ca. 2700 f Kr.11/32,TT;

Det Østjyske Fælles-dyrskue i Horsens, er det nutidige projekt, 09/26T;

Depot på Davdingvej, 1963, Chauffør, Niels Chr. Christensen v. Oliebilen, 12/101,TB;

Dialekter, Gl. Rye/Vissingkloster 06/31T;

Dich, Tue, Korleder, Tønning, 05/45T;

Diesels-Kraftværker, 88/48T;

Difteritis, 1914, 89/76T;

Difteritis-vaccination, 07/46T;

Dilettant i Sdr. Vissing, 00/76T;

Dilettant, 90/48T/91/59T/70T/93/95T/94/79T;

Dinesen, Anne, f. 1927, ældste datter af Jonna og Thomas Dinesen, Folehave, 97/68T;

Dinesen, Thomas, godsejer, Lerbæk ved Vejle, 1892-1979, 97/59T;

Dinesen, Wilhelm, ejer af Rungstedlund ved Hørsholm, 1845-95, 97/58T-;

Diplom, husmandbevægelsen, 96/71T;

Disciplin, skole, 89/20T;

Dispensatorium Danicum 1963, 05/49T;

Distrikts-kirurgen, 91/18T;

Distrikts-lægeembede 87/11T;

Dokument-skriverforretning, 90/29T;

Dolktid, 02/50TB-/07/20T;

Dolketidsgrav i Tønning Skov, 10/94-98,TB.

Dolketidsgrav, Stenlægning, 10/96,TT;

Dolketidsgrav, Gravgaver, 10/98,TT;

Domkapitlet, Århus, 87/57T;

Dommedagsbilledet, Kalkmaleri i Sdr. Vissing Kirke, 90/81T-/82B;

Dommergården, Brædstrup, 96/12T;

Dommerkontoret i Brædstrup, opført 1887, 87/9T/88/21B/53/89/28T/53T/92/4T/06/99;

Dommerkontorets personale, Brædstrup 88/20B; 11/109,TB;

Domsmandsinstitutionen, 88/19T;

Donnerup Plantage syd for Mattrup, bombeflystyrt i 1944, 94/13T;

Dragebyggeri, 08/49-T;

Dragkiste, 96/70T;

Drama i Sdr. Vissing, 01/34T-;

Drejer, Stiftamtmand, 02/60T;

Drengearbejde omkr. 1940, 02/19T-;

Drenge-fødselsdage, Føvling i 30-erne, 96/62T;

Drengenavne i Sdr. Vissing-Voerladegård Sogn, omkr. 1750, 90/21-T;

Drewes, Marie, fruen på Møldruphus, 13/85, TB.

Drewes, Marie, kunstmaler på Møldruphus, 13/85, TB.

Drewes, Marie, Fernisering på Møldruphus, 2013, 13/86, TB.

Drewsen, Papirfabrikant, Silkeborg, 87/38T;

Driftsudgifter, Brædstrup Sygehus, 87/24T;

Driftsudgifter, forventede årlige, Brædstrup Bibliotek 1988, 88/18T;

Drikkeglas, Stilling ved Skanderborg, 87/68T;

Drikkepenge, 98/25T;                                                                                                                     

Drikkeri, 92/32T/07/58T;

Drikkevarer, priser, ca. 1910, 89/42T;

Drillerier-Falck-Zonen, Brædstrup, 06/20T;

Dritler, 08/38-T;

Drivhjul, Gudenåen, 91/8T;

Dronning Alexandrine, 1879-1952, 87/20B/21T90/9T/46T/96/23T99/14T;

Dronning Ingrids Gigtplejehjem, 90/10-T;

Drosselbo, Brædstrup, 91/72T;

Drukneulykke 1865, 91/47T/51T;

Drukneulykke, 96/89T;

Drukneulykke, Ring Sø, 1944, 95/73;

Drukneulykker, 94/88T;

Dræbt af brandbombe, 06/31T;

Dræbt i slaget ved Fredericia, Jens Frandsen, født på Højtholm i 1816, 91/19T/21T98/41T;

Due, familiebillede, 04/94TB;

Due, Hans Peter Nielsen, Gammelstrup, 04/90TB;

Due, Jens og Ulla, ved klaveret, 12/92,TB;

Due, Marie, 04/95TB;

Due, Mogens Holm Nielsen, lmd, SKovlund, Torp mark, 96/67T;

Due, Ulla, musiker, 09/67T;

Due, Jens og Ulla, musikere, 13/57,TB.

Due, Aage Holm, 00/7BT/80TB-/01/6BT/8T-/02/6TB/35TB;

Due, Aage Holm, f. 1930 på “Skovlund”, Torp Mark, Underup sogn, 04/7TB/07/3,6TB;

Due, Aage Holm, f. 1930, led. skolepsykolog, Tarm, 06/3,7TB;

Due, Aage Holm, f. i Underup Sogn, lærer, ledende skolepsykolog, Svalevej 16, 6880 Tarm, 91/14-T/92/8TB/68-T/93/8TB/43T/94/6TB/8T/95/7BT/25T/96/7T/67-TB/97/7BT/58T/98/7BT/68-T/99/7BT/51-T;

Due, Aage Holm, Svalevej 16, 6880 Tarm, 08/6TB;

Dueavl, 07/59T;

Dupsko, 06/59T;

Dus-med-dyrene 09/12T;

Dybbøl, 1945, 99/96T;

Dybde, Ring Sø, 06/43T;

Dybvad, Mathilda, domsmand, Klovborg, 90/30B;

Dyreambulance, Zonen, 94/88T;

Dyrelund, Åstruplund, 95/28T;

Dyremenagerier, 91/45T;

Dyrskue i Brædstrup Folkepark, 90/18T/49T/94/86T/00/81T;

Dyrskue i Brædstrup, 09/17-TB;

Dyrskue i Brædstrup, første gang 4/7-1862, 88/33T;

Dyrskue på Chr. Bjerres toft, 09/18T;

Dyrskue på Holmsgaard marker 1889, 09/20T;

Dyrskue, 89/20T91/44BT92/32T;

Dyrskue, mislykket i Brædstrup 1966 p.gr.a. uheld, 09/24T;

Dyrskue-afholdelse, forskellige forslag, 09/18T;

Dyrskue-maleriet, flytninger, 09/26-TB;

Dyrskuepladsen i Brædstrup, 88/35T/90/18T;

Dyrskuer, af Erik Rask Petersen, 09/17-TB;

Dyrskue-samarbejdet en realitet 1964, 09/24T;

Dyrskuet i Horsens, 09/12;

Dyrskuet på de Thygesons plads 1869, 09/20T;

Dyrskue i Brædstrup, Musikere fra Musikforeningen, 12/91,TB;

Dysser, 07/10T;

Dæklap, 98/54T;

Dæmning, Addit Vandværk

Dæmningsbyggeri, Skanderborg-Vejle-vej, 99/59-T;

Døbefont, Tyrsting Kirke, 88/92T;

Døde Å, Gudenåen i Træden Skov, 96/79T;

Dødehus 95/54T;

Døde-åen, 06/29T;

Dødishuller, 93/45T;

Dødsfald, 90/23T;

Dødsfald, i forb. med fødsler, 90/23T;

Dørringhauge, gård, Eistrup Sogn, Skanderborg Amt, 99/10T;

Dørup 1939, 08/65-68TB;

Dørup Købmandshandel, 08/65B;

Dørup Skole, 90/55T/57B/08/66B;

Dørup Smedje 07/3,89-92TB;

Dørup Østergaard, 09/39T;

Døtrene, Dorthe, Helle, Jytte, Pejsegården, Foto, 05/16B;

Daa, Christence, Kusine til Jacob Ulfeldt og i 1670 gift med denne, Mattrup, 88/58T;

Daa, Elisabeth, moder til Corfitz Ulfeldt, Mattrup, 88/58T;

Ebbesen, Laurids, lensmand på Skanderborg, 1634, 97/35T/37T;

Ebbesen, Niels, Dansk herremand, 87/29T;

Ebsen, Vagn, gartner, Accacia, Bredgade, 94/20T;

EDB, Landboforeningen, 88/36T;

EDB-administration, Addit Vandværk, 09/36T;

EDB-systemer, banker, 08/71T;

Edith Kaastrup, Bredvadmøllevej, æggesorterer, 09/54B;

Edward, landbrugsmedhj., Addit Nygaard, 93/48T/50T;

Efterkommere, 99/63T/04/102;

Efteruddannelse af landmænd, 88/36T;

Efterårsmanøvrer i og omkring Brædstrup, 1925, 90/45T;

Egeberg, Jarl, 09/100TB;

Egebjerg Mølle, 99/10T;

Egebjerggård, gård ved Horsens, 96/27T/97/36T;

Egebjerg, Bormester Peter Sørensens fødested.

Egehøj, Føvling, 95/38T;

Egekistebegravelser, 08/51-T;

Egenkapital, 08/70T;

Egenkapital, 1998, Brædstrup Vandværk, 99/89T;

Egeskov, Jens, lokalhistoriker, Nr. Snede, 08/55T;

Egestammer, moseeg, 90/76T;                                                                                                       

Egetømmer, 89/65T;

Egon Pedersen, Ring, arbejdsdreng på ægge-pakkeriet, 09/55B;

Egon Risom, murermester, 09/51T;

Egtvedpigen, fundet 1921, ældre bronzealder 1800-1000 f. Kr., 92/50T;

Ehlers, Anna, 1899-1987, Domerkontoret i Brædstrup, 90/27B/06/99T;

Ehlers, H., arkitekt, 00/53T/08/14T;

Ehlers, H., arkitekt, Søgade, Brædstrup, 92/83T/99/50T/00/28T/ 02/60T;

Ehlers, Heinrich, murermester, “Solvang”, Søndergade 26, Brædstrup, 1910, 92/83T/93/66T/95/20T;

Ehlers, Heinrich, murermester, maskinstrikkeri, 92/67T;

Ehlersen, Ejler, Købmand, Nim, 07/82T; 13/46, TB.

Ehlersen, Ejler, Nim-dreng og senere Købmand i Nim, 13/41, TB.

Ehlersen, Karen Margrethe, f. 6/2-1912, g.m. Robert Tougaard, “Kokborg”, Brædstrup, 95/84;

Ehlersen, Line f. Hansen, Hovedskov, Grædstrup, (1871-1959), 95/77-84TB/98/42T;

Ehlersen, Line og Peter, husmandsfolk, Hovedskov, 01/55T;

Ehlersen, Peter, husmand, Hovedskov, Grædstrup (1873-1954), 95/80B/84B98/47T;

Ehrenreich, Niels, dommer i Brædstrup, 89/28T/92/4T/7TB;

Eide, herredsfuldmægtig, Brædstrup, 02/59B;

Ejendom, tilhørende Ove Henriksen, Stigsholmvej, 08/56B;

Ejendomme, Additnæs, 99/19-TB;

Ejendomme, Additskov, 99/17-TB;

Ejendomsværdi, omkr. 1940, 02/15T;

Ejer Baunehøj, 89/41T;

Ejler Olesen, Fisker og udsmider på Hotel Hem Odde, 09/41T;

Ejler, landbrugsmhj., Lykkensro, Vinding, 93/48T;

Ejstrupholm, 87/10T;

Eksamen, 93/94T;

Eksamen, Føvling Skole, 1940-erne, 92/78T;

Eksamen, juridisk, 89/29T;

Eksamensret, 01/29T;

Ekspansion, banker, 08/70T;

Ekstraordinær generalforsamling, Brædstrup Landboforening, 19/6-1862, 09/18T;

Ekstraregninger til Vestbirk Vandkraft, 09/92T;

El i Østbirk Kirke, sept. 1923, 09/93T;

El, Voerladegård 1924, 98/25T;

Elektricitet i Klovborg, 09/93T;

Elektricitet, Føvling Sandmark 1970, 90/86T;

Elektricitets-produktion, 91/6T;

Elektricitets-rationering, 09/89T;

Elektricitetsværk, 88/24T;

Elektricitetsværket, Skolegade, Brædstrup, 87/16T/94/24T/04/47B;

Elektrisk drift, Brædstrup Vandværk, 1940, 99/85-T;

Elektrisk lys i Brædstrup, 1913, 02/60T;

Elektriske installationer, 09/87T;

Elektricitetsoverskud, 09/89T;

Elevbeskrivelser fra omkring 1905, 01/30T;

Elev-Koncerter, 08/23T;

Elev-suppe, 92/32T;

Elev-tallet, Brædstrup Realskole, 01/31/32T;

Elg-fund i Ring Sømose, 05/31T;

Elitestambog, 00/83T;

Elkjær, Chresten Nielsen, 1694-1763, 99/63T;

Elkjær, Peter, degn og skolelærer, Honum Skole, omkr. 1900, 89/36T;

Elkjær, Sigurd, dansk forfatter, 1885-1968, 88/71T/89/36T/91/17T/92/72T/97/34T/97/87T/99/62-T;

Elkjær, Sigurd, forfatter og lærer, 07/92T/08/66T;

Elkjær, Sv. Aage, realskolelærer, Brædstrup, 98/57T;

Elkjær, Søren Peder, s.a. af forfatteren Sigurd Elkjær, 88/72T;

Ellas Legetøj, Bredgade 12, Brædstrup, 04/49TB;

Ellen Marie Johanne Tschenka Hingsberg, f. 1898, 09/58T; 09/63B;

Ellen Sehested, Kammerherreinde, Addithus, 09/32T;

Elling Østergård, 92/69T;

Elling, Peder Christensen, gårdmand, Gammelstrup, 1742, 88/81T;

Elling, Peder, Annexgården, Træden, 1787, 99/76T;

Elmotor, 88/45BT;

Elritse, 92/72T/93/22T;

Elsborg, Birgit, Korformand, Nim, 05/43T;

Elsborg, Jørn, installatør, Nim, 05/42T;

Elsdyr, 05/22TB;

Elselskaberne, 09/89T;

Elværk, 87/16TB;

Elværker, 09/88-T;

El-værket, Brædstrup, 98/18T;

Emanuelsen, Jens, Gjeved Mølle, 00/80T;

Emmy Pedersen, Søndergade 77, 09/52T;

En tidlig vinterdag, i Dørup i 1939 af Vagn Boes Knudsen, 08/ 65,TB.

En vidunderlig historie, om Burgaarde Mølle af Esbern Frandsen, 09/66-TB;

En famillie af Gartnere; 13/28,TB.

Ena Agnethe Palsberg, f. 1916, 09/63B;

Endelave, 94/82T;

Enemarkgården, Toftlund, ejer O. E. Andersen, Vissinggård, 99/34T;

Enestegaard, 91/15T;

Enevold Jensen, Holmsgaard, Brædstrup, 09/20E;

Enevolds Bakke, 92/67T;                                                                                                               

Enevoldsen, Signe, borger i Brædstrup, 87/11T/04/21TB;

Eng-auktioner, 92/64T;

Engebjerg Peter, æggehdl., SKovbrynet 2, 09/51B;

Engebjerg, Peter, chauffør, Kai Johansens Æg-eKsport, 09/52T;

EngelbrecKt, Jørgen, Danske Forsvars Brødre, 08/17B;

Engelhardt, Conrad, arkæolog, mosefunds-ekspert 89/23T/06/58T;

Engelsk flyver, møde og orientering om flynavigation, 08/95-T;

Enggården, ved Gudenåen, 93/19T;

Enkeltgravsfolk på Brædstrupegnen, 07/3,9-TB;

Enkeltgravskulturen, 95/47TB/99/65T;

Enkemand, 07/62T;

Enner by, 90/68T;

Enner Fattiggård, 92/23T;

Ennergård, 93/80T;

Entreprenøropgaver, Zonen, Brædstrup, 94/88T;

Epidemiafdelingen, Brædstrup Sygehus, 87/21B;

EpidemisKe sygdomme 87/19T;

Epidemisygehus, 98/63T;

Erfaringsbagage, 91/73T;

Erhardt Aarup, Smed Knudsen, smedie i rum i Ole J.’s baglokale, 09/50T;

Erichsen, Chr., forlægger, 92/74T;

Erik af Pommern, 1382-1456, dansk Konge 1396-1439, 87/62T/97/24T;

Erik Menveds borg, Bygholm Park, Horsens, 92/72;
Eriknauer, Ølsted Sogn, 89/8T;

Erik Rask Petersen, Kommunaldirektør, 09/6-TB;

Erik Rasmussen, fiskehandler, senere daglejer, Hem Odde, 09/39T;

Eriksen, Erik Rasmus, karl på Liselund, Voerladegaard Sogn, senere lærer, 91/55T;

Eriksen, Erik, dansk politiker, 99/96T;

Eriksen, Herluf, biskop, Århus, 90/83T;

Eriksen, Jensine Nicoline Møller, 1831-1913, Veldal, datter af Erik Peitersen, 95/79TB;

Eriksen, Jensine Nicoline Møller, 1831-1913, Veldal, g.m. Frans Hansen, 95/79TB;

Eriksen, Jensine Nicoline Møller, 1831-1913, Veldal, oldemor til Finn Tougaard, 95/79TB;

Eriksen, Marinus, Nim Skov, 93/40T;

Eriksen, Palle, arkæolog, Vejle Museum, 08/105T;

Eriksen, Peder, Kirkeværge i Voerladegaard, gårdfæster i Hem, lægdsmand, (1662-1729), 91/65T;

Eriksens hus, Additskov, 99/18T;

Erindringer fra Grædstrup-egnen, 02/104TB-;

Erindringer, Brædstrup, 91/42BT;

Erling Kristensen, lærer på Søndergården, 09/99TB;

Erna Klemmensen, personale, Hem Odde, 09/40B;

Errboe, Anders, musiker, sanger, sKuespiller m.m., 09/6TB;

Errboe, Anders, skuespiller, 07/3,6TB;

Errboe, Anders, Østjysk Musikforsyning (ØM), Pejsegården, 05/13TB;

Errboe, Anders: Hem Oddes storhedstid, 09/39T;

Erstad-Jørgensen, E., Havearkitekt ved indretningen af Parken ved Løndal, 97/16T-;

Erstatningskrav mod Brædstrup Vandværk fra Klostermølles Fabrikker, 99/88T;

Ertebølle Kultur, 00/43T;

Esbern Frandsen, Burgaarde, 09/7TB;

Esbern Frandsen: Burgaarde Mølle, 09/66T;

Eshøj, Vinding, 93/46B/50T;

Eskelund, Birthe, f. Christensen, Charlottenlund, 91/68B/71B/94/6TB/19T/23B;

Eskildsen, Agnes, Åstrup, 95/39T;

Eskildsen, Ejner, landmand,  Åstrup, 95/28T/38TB;

Eskildsen, Ellen, 08/90T;

Eskildsen, Vilhelm, Åstrup, 95/28T;

Eskildsen, Aage, Åstrup, 95/31T;

Eslund Bjerg, Nim Skov, 97/33TB-;

Eslund, Chr., gartner, Bredgade, Brædstrup, 94/25T/08/14T;

Eslund, borg og husmandssted, Nim, 97/33TB-;

Eslunds Blomster, Bredgade, Brædstrup, 94/25T;

Espensen, Svend Aage, orkesterleder, 05/10T;

Essen, Ferdinand von, farver, redaktør for Brædstrup Adresse-Avis, 1894, 87/16T/92/66T/04/22T;

Esse-svejsning, 07/90T;

Esther Mogensen, Tønning Station, 09/9-TB;

Estrup, J.B.S., 1825-1913,Godsejer, Konseilspræsident, 87/39T/88/19T;

Estrupper, 92/67T;

Et hjem med Klaver.. 05/39-T;

Eva Lemmermann, Silkeborgvej 1, 09/67T;

Evertsen, Kresten, gdr., Åstruplund, 95/28T;

Exelence-vejen, Additskov, 99/16T;

F.L. Schmidt & Co (stavemåden er: Smidth), 87/45T;

F.L. Smith & CO., 02/65;

Fabech, Charlotte, Afd. for Historisk Arkæologi, Moesgård, 89/23-BT;

Faber, Chr. sognepræst i Ring 1730, 94/54T;

Fabricius, J., sognepræst, Grædstrup, 89/55T/97/24T;

Facts og myter, slægtsbøger, 09/64-T;

Fadstrup, Agnes og Jens, fodermesterpar, Transøballe, Løndal, 00/18T;

Fadersbjergaard i Træden, 13/48, T. 13/52, TB.

Fagforening, 91/9-T;                                                                                                                      

Faistrup, fodermester på Løndal, 97/17T;

Falck i Brædstrup, 06/3,18TB;

Falck overtager Zonen i Brædstrup, 94/92T;

Falck, Brædstrup, 04/11T;

Falck, fru, Bredgade, Brædstrup, 94/22T;

Falck, Sophus, FalcK-stifter, 06/18T;

Falcks flytning, 06/20-T;

Falcks RedningsKorps, Brædstrup, 91/72T/94/81T;

Falck-Stationen i Brædstrup, foto, 06/19B;

Faldskærms silkens anvendelse, 08/99T;

Fallit, 91/14T;

Fallit, Mattrup Gods, 1828, 99/79T;

Fam. Jensen, Ring Mosegaard, 91/22T;

Fam. Steiniche, Addit Mosegaard, 91/22T;

Familiefest, foto, 06/88B;

Familie-Journalen, 30-erne, 96/71T/99/57T;

Familien Mortensen, Nim, foto, 07/85;

Familien på Torp Mark, foto, 06/108TB;

Familiesammenhold, 91/24T;

Familieskab, 07/84T;

Fangegården, Arresten i Brædstrup, 96/11T;

Fanger, Arresten i Brædstrup, 96/10T;

Farbror/onkel, 96/14T/16T;

Farende svende, 91/30T;

Farvning af garn, 09/78T;

Fasaner, Addit Vandværk, 09/32T;

Fastelavns skik, 87/70TB;

Faster/tante, 96/14/16T;

Fattige, 88/65T;

Fattiggård, Honum, 89/47-T/48B;

Fattighjælp, Sdr. Vissing omkr. 1800, 01/36T;

Fattighus, 92/22TB/07/81T;

Fattigkasse, 91/75T;

Fattigkommissionen, 01/36T;

Fattig reglement 1803, 01/36t;

Fedekvæget på Dyrskue i Brædstrup, 09/22T;

Feelin’ Groovy, lokal orkester, 09/101T;

Fejl -> Knotte skal være Knoth, 88/6T;

Fejl 88/side 12/13 Billedtekst/tekst:: Anna Christensen, læs -> Anna Madsen, 88/12B/13T;

Fenger, præst, Åle, 92/17T;

Feriebørn fra Sydslesvig, 09/13B;

Feriehuse, 00/18T;

Feriepiger, 08/25T;

Ferslev, Søren Parma., herredsfuldmægtig, ejer af gården “Sorgenfri”, 89/73T;

Ferslev, Witta (f. Wittasen), g.m. Søren P. Ferslev, 89/73T;

Festdagen på Dyrskuet i Brædstrup, 09/22T;

Festsang til Karl Smeds 80 års-dag i Tønning , 94/80T;

Festsange, 94/79T;

Festtale, 94/79T;

Fibiger, distriktslæge, Them, 08/60T;

Fick, Inge, Kunstmaler, Grumstedbjerg, Søhulevej, Træden, 07/100T;

Figgen, Karen og Mads Sørensen, Nim mark, 1837, 98/87T;

Filialer, Brædstrup Bank, 08/71T;

Finanskrisen rammer Brædstrup, 09/98T;

Finansrådet, 08/69T;

Finanstilsynet, 08/69T;

Finanstilsynet, 08/77T;

Finch-Hatton, Dennis, eng. officer og handelsmand, safarileder, 1887-1931, 97/65T;

Finn-Inn, 03/86T;

Finsen, Niels, 1860-1904, læge, København, 97/12T/16T;

Finsen, Niels, læge, nobel-pristager, 06/9T;

Finseth, Henning, fabrikant, Brædstrup, 95/46T;

Finseth, Johan, ostemester, Brædstrup, 95/7BT/41T/00/52T;

Finseth, Jørgen, turistchef, Brædstrup, 02/TB;

Fischer, Carsten, TV-mand, Pejsegården, 05/14,15TB;

Fischer, Christian Arnold., handelsuddannet, trikotagefabrikant, Vestbirk, ca. 1880, 91/6-T;

Fischer, Christian, Allinggård, vedr. Mattrup, ca. 1720, 88/90T;

Fischer, Christian, arkæolog, Silkeborg Museum, 87/63T;

Fischer, Hans, Kunstmaler, f. i VestbirK, 96/78T;

Fischer, N. S., Købmand, Maltgøreri , Brædstrup 04/24T;

Fisher, Christian, Museumsdirektør, Silkeborg Museum, 08/108T;

Fiskefangst, “Special”, 09/89T;

Fiskeforsøg, 1934, Vestbirk Vandkraftstation, 96/84T;

Fiskehandler, 07/57T;

Fiskehytte 93/22-23TB;

FiskeKort, Vestbirk-søerne, 96/83T;

Fisker Toftegaard Kommer til Hem Odde 1938, 09/40T;

Fisker, Christian, degn, Nim, 94/31T;

Fisker, Helga, personale, Hem Odde, 09/40B;

Fisker, Johannes, “Porshuset”/”Fiskehuset”, Additnæs, omkr. 1940, 99/19T;

Fisker, N., Trafikminister, 02/67;

Fiskeretten ved Gudenåen, problemer, 93/24T;

Fiskerhuset, Additnæs, 99/19T;                                                                                                     

Fiskeri, 91/56T;

Fiskeri, Gudenåen, 99/53T;

Fiskeørn, 93/20T;

Fjedrende hegn - Hem Odde Motorbane, 09/42T;

Fjerkræ på Dyrskue 1880, 09/20T;

Fjernvarme, Brædstrup, 88/44T;

Fjernvarmecentralen, Brædstrup, 97/52T;

Fjernvarmeværket, Brædstrup 08/5T;

Fladmarksgrav, 95/55T;

Flaghejsning, Arresten i Brædstrup, 96/10T;

Flakskyts, 08/100T;

Flensborg, Andreas, borgmester og herredsfoged, Horsens, 94/30T;

Flensted, Søren C., hjemmeside om “Airwar over DenmarK”, 08/96-T;

Fletværk, 92/42T;

Flintsegl , 02/54T-;

Flodkrebs, 92/74T;

Flohr, Carl, mekaniker, Brædstrup, 93/14T/94/81T/95/20T;

Flohr, Harry, savskærer, Brædstrup, 88/28T;

Flohr, Henning, Søgade 38, Brædstrup, 95/20T;

Flohr, Meta, Søgade 38, Brædstrup, 95/20T;

Flor, smedesvend, Brædstrup, omkr. 1930, 89/82T;

Florander, Ester, g.m. mejeriejer Aage F., Brædstrup, 95/45T;

Florander, Aage, mejeriejer, Brædstrup, 95/41T;

Fluefiskeri 93/21T;

Flueskab, 96/69T;

Flygtning - forhistorie, 07/67T;

Flygtning i Rye-lejren, 07/3,67-78TB;

flygtninge, 87/45T/08/94T;

Flygtninge, tyske, Ry-lejren, 04/29-TB;

Flygtningebarak, interiør, 04/30B;

Flygtninge Kirkegårde, 02/80TB-;

Flygtningelejre, 87/48T;

Flygtningelejren, Ry Flyveplads, 99/21T/02/65TBK-;

Flygtningeperiodens pris 02/84T;

Flyproduktion i Brædstrup, 05/84-92TB;

Flystyrt, allierede flyvere, 94/10T/13T;

Flytkjær, Knud, isenkræmmer, Brædstrup, 94/26T;

Flytning fra Brædstrup Bank til Jyske Bank, Brædstrup, marts 1971, 08/75T;

Flytyper omkring 1940, 02/65TB;

Flyvemaskiner, tyske, 06/33-T;

Flyveplads, Rye, 04/31-TB/04/75-T/06/28T;

Flyvepladsen ved Gl. Ry, 87/46B/47T/88/48T/92/72T /93/48T/94/14T/96/23T/99/21T/02/65TBK-;

Flyvepladsen, Gl. Rye, 08/94T;

Flyvepladsen, Rye, kort, 06/32B;/44

Flyvepladsens beskaffenhed, Ry, 02/66T;

Flæskepriser, 1931 og 1941, 88/36T;

Flødeisfremstilling, 91/42;

Fnat, 90/23T;

Fodboldbanen, Skovvejen, Brædstrup, 99/50T;

Foderblandinger, Brædstrup Mølle, 88/29T;

Fodermesterhus, 91/56T;

Foderstof- og gødningsforeninger, Brædstrupegnen, 88/39T;

Foderstoffen, Tønning Station, 09/13-T;

Fodrem, 92/42T;

Fodture, 92/65T;

Fog, Anna, Østergade 14, Brædstrup, 91/69B/71T;

Fogh, sognepræst, Nim-Underup, 93/53T;

Folk og steder i Nim, 07/81;

Folkebibliotek, 92/5T;

Folkedans, 91/59-T;

Folkedans, Sdr. Vissing, 00/77TB;

Folkene på Rodvigsballe, 01/14T-;

Folkeparken, Brædstrup, 89/20T;

Folkepension, 91/29T;

Folkeregister, 91/27T;

Folketallet i Voerladegård Sogn, 1787-1982, 88/100T;

Folketingsmedlemmer fra Brædstrup-egnen, 87/37T;

Folketingsvalget, 9. april 1895, 92/67T;                                                                                         

Folketælling 1801, Sdr. Vissing, 94/66T;

Folketælling 1860, Burgårde, 88/56T;

Folketælling 1880, Burgårde, 88/56T;

Folketælling, 90/25T/01/77T-;

Folketælling, 1860, 98/43T;

Folketælling, 1890 i Burgårde, 88/58T;

Folketælling, Nimdrup, 08/86T;

Folketællingen 1850, 87/37T;

Follesen, Augusta, forskolelærerinde ved Brædstrup skole, 1920-63 , f. 2/4-1896, d. 17/12-1983, 89/14-TB/90/44T/91/43T/93/66T;

Folvisdam = Fuglrisdam, 92/49T;

Fonager, Erik, sognepræst i Nim-Underup, 89/84/86B/92/30T/93/59T/96/77T/98/75T/99/58T/05/41T;

Fonager, fru, Nim, 05/41T;

Fonager, Ursula, Nim Præstegård, 93/59T;

Forbrugere, 1998, Brædstrup Vandværk, 99/89T;

Forbud mod fiskeri i Ring Sø efter Krigen p.gr.a. smittefare, 08/94T;

Ford 1930, 02/9-TB;

FordV8, 02/10TB;

Foredragsforening, Nim, 92/34T;

Foredragsvirksomhed, 91/59-T;

Foreningen for Bedre Byggeskik, 1915, 02/97T-;

Foreningsarbejde, 91/59T;

Forenkling af legatfordelinger, 09/83;

Forhandlingerne mellem bankerne i Brædstrup, Kjellerup og Silkeborg, 08/73T;

Forhandlingsprotokol, Voervadbro Andelsmejeri, 96/52T;

Forhandlingsprotokol, BIF, Brædstrup, 99/47T;

Forlystelsescenter Hem Odde, 09/39T;

Formand for Thyrsting-Vrads Herreders Landboforening, Føvling, 89/9T;

Formand, Brædstrup Bibliotek 1964-70: Hans Mikkelsen, 88/17T;

Formand, Brædstrup BiblioteK, 1927-64: Stationsforst. Kongerslev, 88/16T;

Formænd, Træden Forsamlingshus, 05/62-63T;

Forord 2008, 08/5T;

Forord ÅrssKrift 1987, Vagn Vejen Pedersen, borgmester, 87/2T;

Forord ÅrssKrift 1988, Ernst HenriKsen, 88/4T;

Forord ÅrssKrift 1989, Bodil Rind, 89/4T;

Forord ÅrssKrift 1990, Birgitte Bohm, Brædstrup BiblioteK, 90/4T

Forord ÅrssKrift 1991, Kirsten Høg, 91/4T;

Forord ÅrssKrift 1992, Niels Ehrenreich, 92/4T;

Forord ÅrssKrift 1993, Ib, Klausen, Tønning, 93/4T;

Forord ÅrssKrift 1994, Hans Lund Hansen, SKoledireKtør, Brædstrup, 94/4T;

Forord ÅrssKrift 1995, Frants Arboe, 95/4T;

Forord ÅrssKrift 1996, Alf Mathiesen, JysKe BanK, Brædstrup, 96/4T;

Forord ÅrssKrift 1997, EriK RasK Pedersen, Brædstrup, 97/4T;

Forord ÅrssKrift 1998, Arne Bo Larsen, advoKat, Brædstrup, 98/4T;

Forord ÅrssKrift 1999, Lars Kolind, Løndal, 99/4T;

Forord ÅrssKrift 2000, Lisbeth Jensen, loKalredaKtør, 00/4T;

Forord ÅrssKrift 2001, Preben Andersen, borgmester, 01/4T;

Forord ÅrssKrift 2003, TorKild SKifter, borgmester, 03/5T;

Forord, ÅrsKrift 2004, Eivind Jørgensen, 04/5TB;

Forord ÅrssKrift 2005, Kjeld Kristensen, 05/5TB;

Forord, ÅrssKrift 2006, Sven Jørgensen, byrådsmedlem,  06/5T;

Forord ÅrssKrift 2007, Ruth Dam, 07/5TB;

Forord ÅrssKrift 2008, Per Kristensen, direKtør for Brædstrup Fjernvarme -side 5;

Forord ÅrssKrift 2009, Marianne Nørmark, journalist 09/5T;

Forord ÅrssKrift 2010, Ellen Tærsbøl Schmidt, 10/5,TB.

Forord ÅrssKrift 2011, Jan Trøjborg, Borgmester i Horsens, 11/5,TB.

Forord ÅrssKrift 2012, Hanne Ravn, Skoleleder i Brædstrup, 12/5,TB.

Forord Årsskrift 2013, Peter Sørensen, Borgmester i Horsens, 13/5,TB.

Forpagter på Rodvigsballe, 01/24T-;

Forpagterbolig, Nim Præstegaard, 93/58B;

Forpagterstederne, Addithus, 99/16T;

Forplejning, Rye-lejren, 07/70;

Forplejning, tyske soldater i Sdr. Vissing, 99/91T;

Forretninger i Grædstrup, 06/85T;

Forretninger, juridiske, (advokatforretning), 89/30T;

Forsamlingshuset i Nim, 92/22T/28T/32T;

Forsamlingshuset i Træden, 05/58-TB;

Forsamlingshuset, VestbirK, 91/11T;

Forsanger, Grædstrup Kirke, 87/36T;

Forskole, ved Tønning station, 00/47T;

Forslag til 10 cykelture i Brædstrup Kommune, 05/93-T;

Forstvæsenet, 91/56T;

Forsvarsbrødre, Danske, 08/15T;

Forsvarsbrødrene, Brædstrup, 88/10-T;

Forsynings-sikkerhed, omkr. 1970,

Forsøgsarbejde, Landboforeningen, 88/34T;

Fortælling, 89/6T/91/53T;

Forurening, Ring Sø, 06/43T;

Forureningsfri elektricitet, Vestbirk Vandkraftværk, 09/96T;

Forvalter, 92/32T;

Fosdal, sognepræst, Grædstrup, 90/48T;

Foss, Alexander, medarbejder i Firma F.L.Smidt, 99/21T;

Fotografering, 1840-erne, 91/7T;

Fotografer i Brædstrup, 12/109,TB;

Fotografer i Brædstrup, Liste, 12/117,T;

Fotograf i Brædstrup, Harald Jørgensen, 1924-1976,12/110,T;

Fotograf i Brædstrup, Inger Jørgensen, 12/112,TB;

Fotograf i Brædstrup, Lis Simony, 12/113,TB;

Follesen, Frk. Skolelærerinde i Brædstrup, 1949, 13/33, TB.

Fra familien Frantz Tschenka til skolestil, 09/58-TB;

Fra Glamsbjerg til Brædstrup,12/110,T;

Fragmentarisk lurfund, Dauding, 92/50;

Fragtrute, 07/87T;

Franciska Cathrine Albertine Tschenka, f.1876, 09/62-B;

Franciska Tschenka, Vorbjerg, 09/60T;

Franciska Tschenka, Vorbjerg, begravet i Horsens, 09/60T;

Franciska Tschenka, Vorbjerg, flytter til Horsens, 09/60T;

Franciska Tschenka, Vorbjerg, gift med Martin, 09/60T;

Frandsdatter, Karen, Føvling RyttersKole, 90/32T;

Frandsdatter, Kirstine, f. på Højtholm, Thyrsting Sogn 1812, 91/19-T;

Frandsdatter, Kirstine, Tranholm Borgbanke, 1812-1849, 98/41-T;

Frandsdatter, Marianne fra Egebjerggård, g. 1.g med Andreas Steffensen, død 1844, 97/86T-;

Frandsdatter, Mette Kirstine, f. på Højtholm i Thyrsting Sogn 1818, 91/19T/22T;

Frandsen, Aksel, formand for landboforeningen i Brædstrup, 05/78T;

Frandsen, Allan Leth, ParKvej 18, 7400 Herning, tlf. 97 22 19 16, 91/6B/6-T/13T96/7T/78-T/ 02/7TB/89TB;

Frandsen, Anders, f. på Højtholm, Thyrsting Sogn 1824, 91/19T/22T;                                        

Frandsen, Anders, sognerådsformand, 07/97T;

Frandsen, Andreas, f. på Højtholm, Thyrsting Sogn 1822, 91/20T/22T;

Frandsen, Bodil og Esbern, Burgaarde, 08/85T;

Frandsen, Bodil, Burgaarde Østergaard, 09/69T;

Frandsen, Chresten, gådmand i Trolstrup, ca. 1890, 89/74T;

Frandsen, Ejnar, Åstruplund, 95/28T;

Frandsen, Esbern, Burgårde, 01/7T/71TB-/02/6TB,28TB/09/7TB;

Frandsen, Esbern: Burgaarde Mølle, 09/66T;

Frandsen, Hanne Bülow, Brædstrup Apotek, 05/53TB;

Frandsen, Hans, f. 9/6-1820  på “Højtholm” i Thyrsting Sogn 1820, 91/20T/22T/99/63T;

Frandsen, Jens Chr., fuglekonge 2008 på De unges Hjem, 08/17-TB;

Frandsen, Jens, født på Højtholm, Thyrsting Sogn 1816. Dræbt i slaget ved Fredericia, 6/7-1849, 91/19T/21T98/41T;

Frandsen, Johs., medicinaldireKtør, 87/17T/22T;

Frandsen, Jørgen, s.a. Else og Frands Vandborg, Træden, f. 1892, 89/74T;

Frandsen, Jørgen, tidl. Troelstrup, 90/74T;

Frandsen, Karen, Føvling, 95/398T;

Frandsen, Niels, f. på Højtholm, Thyrsting Sogn 1810, 91/19T/20T;

Frandsen, Niels, landmand, Voerladegård, formand for Voervadsbro Mejeri, 91/47T/92/11T /96/48T;

Frandsen, Peder (II), f. på Højtholm, Thyrsting Sogn 1814, 91/19-T;

Frandsen, Peter (“Rytter”), lægprædikant, tjenestekarl, f.1737, Thyrsting, 91/16T;

Frandsen, Rasmus, f. på Højtholm, Thyrsting Sogn 1826, 91/19T/23T;

Frandsen, Sigrid, Spjald, 89/73-TB/90/74BT/94/6BT/39T;

Frandsen, Sten og Jytte, Stenager 36, 8752 ØstbirK, tlf. 75 78 01 82, 91/13T;

Frandsen, Søren Jensen, f. i Tyrsting Sogn 1630, 91/15T;

Frandsen, Søren, "den Yngre" f. 1716 (1718?), fæster på Højtholm 1754, død 1788, 91/16T;

Frandsen, Søren, Dauding, farfar til Ane Kirstine Nielsdatter, Dauding Søndergaard, 94/45T;

Frandsen, Søren, f. Thyrsting Sogn 1681 - død 26/1-1747, 91/16T;

Frandsen-familien, 91/15;

FransK vask og strygning, 02/9T;

Frantz Tschenka, østrigsk officer, 09/59T;

Fredejagt, 93/72T;

Frederik, d. 3., dansk Konge, 94/46T;

Frederik, d. Femte, dansk Konge, 94/29T;

Frederik, d. Sjette, dansk Konge, 91/38T;

Frederik II, 1534-88, dansk Konge 1559-1588, 88/86T/93/71T/97/34T;

Frederik IV, dansk Konge, 1671-1730, dansk og norsk Konge 1699-1730, 91/65T/97/70T;

Frederik, dansk Kronprins, f. 1968, 88/77B;

Frederiksborg Slot, Hillerød, 99/52T;

Frederksstad, okt. 1850, 13/31, TB.

Frederiksen, Frede, frimenighedspræst, Træden Valgmenighed, ca. 1936-1948, 92/19T;

Frederiksen, Frederikke Hansine, Skovlund, Torp mark, senere Underup by, 96/67T/72B;

Frederiksen, Henry, Nedenskov, 91/13T;

Frederiksen, Ingeborg, præstekone, Træden Valgmenighed, 92/19T;

Frederiksen, Johs., lærer, Bræstrup Skole, 1962, 89/14B;

Frederiksen, Sofus, Træden, skovfoged, Vissinggaard, 91/13T;

Fredning af jernaldergrave i Vorbjerg, 98/49-T;

Fredning, Møgelbjergs skovbevoksning, Additskov, 99/16T;

Fredningsnævnet for Skanderborg Amt, 88/20T;

Fredsbudskabet, efter 2. Verdenskrig 4. maj 1945, 90/53T/98/65T;

Fredskilde, Sdr. Vissing, 96/14T;

Fregatten “Jylland”, 99/34T;

Fremgangsmand, 91/50T;

Freuchen, Peter, polarforsker, 07/21T;

Frich, Jens Peter, Rosenlund, forligskommisær, Rosenlund, ejer af Klostermølle 1836-37, 88/82T 99/11T;

Fricks Fabrik, Århus, 88/22T;

Figørelsesafgift, 91/40T;

Frigård, 95/85T;

Frihedskæmpere på Hem Odde, 09/42T;

Frihedskæmpere, 94/17T;                                                                                                               

Frihedssamling, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 08/119T/09/103T;

Friis, forvalter, Mattrup, 91/36T;

Friisenborg, gods, Hammel, 97/62T/64T;

Frikorps DanmarK, 96/54T;

Friluftsscene, Hotel Hem Odde, 09/40T;

Frimærkesamling, 07/46-TB;

Frisch, E., ( tidligere Frisch-Christensen), realskolebestyrer, Brædstrup, 89/14B;

Frisch-Christensen, Ejnar og Clara, Brædstrup Realskole, 06/101T;

Frisch-Christensen, Ejnar, 1907-75, skolebestyrer Brædstrup Mellem- og Realskole, 1962, 89/14B/90/48T/97/49T/98/54-TB/08/31T;

Friskole, Træden, 01/78T;

Friskolen, Søndergade, Brædstrup, 04/23TB;

Frislusen ved Bredvad sø, 96/94T;

Frislusen, VestbirK, 96/78-T;

Frost-problemer, Addit Vandværk, 09/33T;

Fruelund, Michael, “Saltendalhus”, skovarbejder, Additskov, 99/18T;

Fruerlund, Lisbeth og MiKael, “Jordbækkær”, Øhusvej, Løndal, 00/17T;

Fruerlund, Solveig, efterskoleelev, Løndal, 1944, 98/19B;

Frugtbarhedstegn, 02/86T;

Frugttræer, på Hem Odde, 09/39T;

Fryseboks, 06/85T;

Fryseboxanlæg, 87/16T;

Fryseboxen, Brædstrup, 87/16T;

Frøsig, lillebilvognmand, Dørup, 08/66T;

Fugleskydning - stadig en del af Brædstrups foreningsliv - af Erik Rask Petersen – 08/9;

Fugleskydning fra 1965, Brædstrup Kro, 08/16T;

Fugleskydning, 91/46T/08/9-18TB;

FuglesKydning, oprindelse, 08/9T;

Fugleskydningsselskabet for Brædstrup og Omegn, 08/12-T;

Fuglriis, 91/14T;

Fuglrisdam Mose, 92/49T/50B;

Fuglrisdam, tørveskær, 93/43T;

Fuglsang, gård i Løndal Skov, 97/13-14TB;

Fuglsang, Jørgen, Tømmermand, Lundum mark, 91/39T;

Fuglsø, 07/13-TB;

Fuglsø, 08/106T;

Fund, jernalder, Porskær Mose, 89/24-TB;

Fundament af Kampesten, Kapellet ved Brestenbro, 87/60B/62T,

Fundats - det nye - indeholder bl.a. bestemmelser om fortrinsret, 09/86T;

Funkisbyen, Vissinggård, 95/10BT;

Funktionær-lejligheden, Zonen, Brædstrup,94/82T;

Furage, 90/59T;

Fusioner, banker, 08/70T;

Fusionering, Brædstrup Mølle / Superfos, 88/21T;

Fusionsbølgen i 60-erne, banker, 08/72T;

Fussing, arkitekt, Horsens, 02/58T;

Futtrup, Bjarne, Konferencier, 08/79T;

Fyel Mose, 95/47T/53B;

Fyns Stiftsmuseum, Odense, 99/12T;

FynsK tobak, 00/72T;

Fysikundervisning, Føvling Skole, 92/71;

FysioterapeutisK afdeling, Brædstrup Sygehus, 87/21T;

Fægang, 99/9T;

Fælles Vandværk, Addit, 09/28;

Fællesdrift, 91/58T;

Fælleslandboforeningen for Vejle Amt, 1984, 88/36T;

Fælleslegat for værdigt trængende af Keld Pedersen, 09/83-TB;

fællesskab, 91/10T/59T;

Fællesskuer (Tørring-Nr. Snede-Brædstrup) og lokalskuer, 09/23T;

Fællesskuet i Brædstrup 1966, 09/24T;

Fællestelefon, Voerladegård 1906, 98/25T;

Færgefart på Mossø, 09/40T;

Fæsteafgift, 88/80T;

Fæstebonde, 91/76T/92/54T;

Fæstebrev af 1764, Jacob Mortensen, Træden, 91/85-BT;

Fæstebrev, Voerladegård, 1727, 92/40T;

Fæstebreve, 94/40T/99/78T;

Fæsteejendomme, 92/64T;

Fæstegods, Højtholm, 91/14T;

Fæstegård, 90/22T/91/66T;

FæstekontraKt, 91/75-T;

Fæstepenge, 92/45T;

Fæsteprotokol, Ryttergodsets, bøndernavne, fra ca. 1690, 88/81T;

Fæstere, 94/39T/07/63T;                                                                                                                

Fødeafdelingen, Brædstrup Sygehus, 90/10T;

Fødselsdage, 92/23T;

Første el-leverance fra VOH, 2/12-1924, 96/81T;

Første hus på Hem Odde, 09/39T;

Første løb, 23/6-1946 , Hem Odde Motorbane, 09/43T;

Første skoledag, 91/51T;

Første skoledag, Brædstrup SKole hos Augusta Follesen, 1. april 1948, 89/14-T;

Ført pen, (M.F.P.), 92/57T;

Føvling Brugsforening nedlægges, 1968, 96/62T;

Føvling Brugsforening, 1908, 96/62T;

Føvling Brugsforening, 93/16T;

Føvling by, 95/29T/66T;

Føvling gl. skole fra 1867 nedrives, og en ny skole opføres, 1925, 90/38T;

Føvling Kirke, 92/68T/74T/75T/95/29T/63T/66B/67T/96/58T/01/84B;

Føvling Kirkegård, 90/12T/92/68T;

Føvling Sandmark, 90/84T/92/74T/96/65T;

Føvling Skole, grundlagt 1867, beliggende i Åstrup, 91/60T/92/68T/70B/73B76T/96/58T/98/27-T;

Føvling Sognegård, 90/33B/91/63T/96/66T;

Føvling Vestergård, ejer fra 1922: JaKob Petersen, Åstrupgård, 89/11;

Føvling-Kortet af 1662, 91/81T;

Faaborg, C. F., Kroejer, Venstremand og Folketingsmand, 87/39T41B;

Fårehyrde, 91/55T;

Fåreskue, Nr. Snede 1868, 88/34T;

Fåreslagtning, 91/53T;

Fåretyveri, 99/80T;

Gabrieles dagligdag, 06/107T;

Gabrielle de Bercon, 06/3,104T;

Gabrielles efterkommere, 06/107-T;

Gad, Aage, sognepræst, Ring-Føvling Sogne, 1895-1908, 91/59T;

Gade, Aksel, formand for Idrætforening af 1924, 99/47T;

Gade, bagermester, Bredgade, Brædstrup, 91/70T/94/25T;

Gadekær, 09/28T;

Gadelys, Voerladegård, 1948, 98/25T;

Galante mænd i Brædstrup, 09/52;

Galgebakken ved Brædstrup, foto, 06/47B;

Galgebakken, 08/61TB;

Galleriet, Løndal, foto, 06/11B;

Gamle Trine på Gudenåvej 6, Sdr. Vissing, 1863-1956, 08/21T;

Gammel Adelvej, 93/80T;

Gammel Ry, 87/45T/92/64T;

Gammelgård, Peder, stationsleder, Zonen, Brædstrup og Nr.Snede, 94/89-T;

Gammelgaard, Ring, 94/50T;

Gammelmatriklen af 1688, 05/31T;

Gammelstrup by, 87/53T/88/79-T/83K;

Gammelstrup Teglværk, 1900-1965, 11/49,TB;11/50,T:

Gammelstrup Teglværk, Forhistorien, 11/49,T;

Gammelstrup Teglværk, Ringovnen, 11/52,TB:

Gammelstrup Teglværk, Slut i 1965, 11/52,TB;

Gandrup, Peter, skoleelev, Brædstrup, 93/12B;

Gantrup, 95/47T;

Garn- og Tricotagefabrik, VestbirK, 91/6-TB/92/64T;

Garvesyre af egebark, 05/35-36T;

Gartnere, en familie af, Træden, 13/28,T.

Gasgenerator, 93/48T/98/54T/98/31T;

Gaver, 90/19T;

Gavlen, Additnæs, 99/19T;

Gazelle, løbeklubben,13/36,TB.

Gedeavl, 07/58T;

Gedsø, Additskov, 99/14T;

Gedved Seminarium, 92/69T/04/104-T;

Geertsen, Chr., skomagermester, Østergade, Brædstrup, 1894, 91/68T/92/67T;

Geertsen, Per, på sin 100 års-dag i Nim Forsamlingshus, 92/35T;

Geertsen, Søren, musiker, Kollerup, 92/34T;

Gejlager, A. J., forfatter, 95/31T;

Gemperle, Tobias, tysk maler, død  ca. 1602, 88/86T;

Genbrug, Sdr. Vissing 1940-45, 99/94-T;

Gendarmer, 88/19T;

Generalforsamling 1955, ekstraordinær, Brædstrup Vandværk, 99/84T;

Generalforsamling, ekstraordinær, l/l-1991, 08/79T;

Generalforsamling, første ordinære, Brædstrup Centralforening 15/8-62, 88/41T;

Generalforsamling, Jyske Bank, 08/75T;

Generalforsamling, stiftende, Addit Vandværk, 09/28T;

Generalforsamling, stiftende, Brædstrup Kredsforening, 28/12-60, 88/39T;                                

Generalforsamling, stiftende, Brædstrup og Omegns Folkebibliotek, 25/6-1919, 88/6-T;

Generalforsamlinger, banker, 08/73T;

Generationsskifte hos lægerne, 05/26T;

Generationsskifte, Brædstrup Rebslageri, 1943, 99/40T;

Generationsskifteproblemer, 08/71T;

Generator, 09/92B;

Generatorbrænde, 1940-45, 96/41-T;

Genetablering af vej, 93/9T;

Genforeningsstenen, Brædstrup, 90/19T/47B/94/25T/70-75T/97/21T/05/56T;

Genforeningsstenens afsløring, Brædstrup, 94/74B;

Genfortælling, 92/79T;

Gennemsnitsydelse, Køer, 00/80T;

Genopbygning, Voerladegård, 1734, 92/39-T;

Geoelektriske målinger, Brædstrup Vandværk, 99/88T;

Geografiundervisning, Sdr. Vissing Skole, omkr. 1935, 97/74T;

Germania, skrift af Tacitus år 98 e. Kr. , 08/111T;

Gern, frk., lærerinde, Hårup Skole 1971-72, 90/37T;

Gertsen, Milo, tjenstedreng hos "Maren i æ  skov", Nim, 93/96T;

Gertsen, Skomager, Brædstrup, ca. 1890, 98/79T;

Gestapo, 89/88T/96/55T;

Gestapos Hovedkvarter, Aarhus Universitet, 94/17T;

Geværeksercits, 99/44T;

Geværhistorie, 02/40T;

Gigtforeningen, 90/10T;

Gildbjerg, Sdr. Vissing, 01/41T;

Gilder, 06/90T;

Gitta og Palle, Brudebillede, 07/76;

Give bliver rammen om dyrskuer efter 1971, 09/26T;

Give Kommune vil støtte dyrskuer, 09/25T;

Givskov, vognmand, Voerladegård, 97/91T;

Gjerding, Niels Nielsen, sogneholder og Kirkesanger i Sdr. Vissing 1747-1793, 87/75T;

Gjerløv, Merete, cand. mag. Bolundvej 14, 8700 Horsens, 95/8TB/85T;

Gl. Rye, 87/45T/92/64T;

Glambech, Claus, lensmand, Skanderborg Slot, 99/70T;

GlambæK, Claus, befalingsmand på Skanderborg, lensmand, 97/35T;

Glarbo, 88/26T;

Glas, skudsikkert, 08/97T;

Glasfund, 01/90TBK.

Glashytte i Grædstrup, 01/90T;

Glasproduktion i 1500 ved Glarbo, 01/90T;

Glasskål med jagtscene fra Dalagergård, Sdr. Vissing, 87/63T/66B;

Glasskål med jagtscene fra ældre Jernalder, 08/108B;

Glassou, Broder Friderichsen, Kromand, Brestenbro Kro, 1754, 94/29T;

Glassow, Broder Friderichsen, Kroejer, Bredstenbro Kro, 90/64T;

Glasspillebrikker fra storbondes grav, Sdr. Vissing, 08/109B;

Glavind, dyrlæge, ØstbirK, 96/83T;

GLOB, skoleblad, Brædstrup Realskole, 98/61T;

Glud, Søren, præst i Kattrup, 94/52-45T;

Gludsted Plantage, 94/84T/05/32T;

Godgørenhed, 91/53T/92/22-23T;

Godrum, Niels 1884-1971og Emma 1882-1948, Kragsøgård, Rye, 06/29-TB;

Godsforvalter på Mattrup, 89/56T;

Godsforvaltning, 92/64T;

Godskontor, 92/64T;

Godsprotokol, 91/76T;

Godthåb, forsøgstation, oprettes ca. 1930, 88/35t;

Goldbæk Kol, Sdr. Vissing, 01/93T;

Grabow, Jørgen, Amtmand i Skanderborg A., ejer til Urup, ca. 1720, 88/90T;

Grabowski, Inger, Ring-Føvling Komm., Brædstrup, 91/31B;

Grane, 97/14T;

Grav fra romersK jernalder, 87/63TB-69;

Graversen, Tonny (1917 - 2008), direktør, Brædstrup Bank, 03/87-TB/05/50T/08/72-T;

Gravfund 87/63T;

Gravgaver, 95/51TB/56T99/68T/07/12TB;

Gravgods, 08/45-T;

Gravhøje, 99/8T;                                                                                                                            

Gravhøje, fredede, Addit, 99/65T;

Gravhøje, overpløjede, 89/26T;

Graviditetsproblemer, 07/56T;

Gravning med håndkraft, 09/90T;

Gravpladsen ved Blidsø, Rylejren, 87/50T;

Gravrøverier, 08/51T/53T;

Gravsten, FrancisKa Cathrine Albertine Tschenka, f.1876, 09/64B;

Gravsten, Grædstrup Kirkegård for Købmand N. P. Lindhardtsen, 09/85TB;

Gravudstyr, 99/68T;

Gregersen, Elisabeth, g.m. skrædder H.P.Christiansen, Underup, 96/74T;

Gregersen, postmester, Brædstrup, afgang 1969, 98/84T;

Greven af Monte Christo, 02/22TB-;

Groth, Carl Aage, glarmester, 00/27T/08/14T;

Grove Rasmussen, apoteker, 04/24T;

Grubbe, Erik, rigsråd, Lystrup, Sjælland, 88/85T;

Grumstedbjerg Præstebolig, Træden, 02/96T;

Grumstedbjerg, præstebolig, Kunstgalleri, foto, 07/97B,100B;

Grundforbedring, 90/77T;

Grundlovsfest, 07/81T;

Grundlovsmøder, ved Torp Sø, 92/29T;

Grundstendokumentet, Brædstrup Kirke, håndværkernes dokument m.v. 93/67T;

Grundstensdokumentet, Brædstrup Kirke, officielt dokument, 93/64T/65-66B;

Grundvandsressourcer, Brædstrup Vandværk, 1996, 99/88-T;

Grundvigianismen, 07/95T;

Grutning, 09/69T;

Grædstrup Brugsforening, 01/66T/02/109TB-;

Grædstrup Kirke, 87/36T/02/104TB-;

Grædstrup Kro, 1900, 02/106B-;

Grædstrup Mølle, 06/84T;

Grædstrup Præstegaard, opført i 1904, 09/69T;

Grædstrup Skole, 87/36T/79T;

Grædstrup Sogneråd varetog administrationen vedr. Lindhardtsens legat, 09/86T;

Grædstrup Sogneråd, 88/10T;

Grædstrup Stål, 02/108-TB/06/91;

Grædstrup, 95/47T/02/104T;

Grædstrup, modernisering i landbruget, 02/107;

Grædstrup, skoleforhold, 02/106T-;

Grædstrupegnen under 2. verdenskrig, 02/108T;

Grædøje, Kristen, “Rævedal”, Additskov, 99/18T;

Grænseforeningen, 08/84T;

Græsning, 06/84T;

Grøn, Erik, Træden, herredsfoged i Tyrsting Herred, år 1600, 99/70T;

Grøn, Jens, højskoleforstander, Vestbirk, 05/47T;

Grøndahl, Anna Poulsen, Føvling Skole, 92/69T;

Grønlandspløjning, 91/74-T;

Grønlund, Henning, forretningsfører, Brædstrup Kredsforening, 88/38B40-T;

Grønlænderen, rejsende, vagabond, Kæmnerkontoret, Brædstrup, 93/16T;

Grønthøster, 07/91T;

Grønvald Nielsen, højskoleforstander, Vestbirk Højskole, 90/60T;

Grønvald-Fynbo, forlægger, 92/74T;

Gudenå-bro, 99/53T;

Gudenå-dalen, 89/23T/91/81T/93/78T;

Gudenåen, 87/53T/61T88/75T91/6T/32T/41T/92/66T/74T/93/18T/95/25T/65T/86T;

Gudenåen, sproggrænse, 96/16T;

Gudenåen, Åparti ved VestbirK af maleren Hans Fischer, 96/78B;

Gudenå-forbundet, 93/24T/26T;

Gudenå-koret i Brædstrup, 05/46T;

Gudenå-Kulturen, 00/41T/08/42T;

Gudenå-museet, 05/30-T;

Gudestatuette, Additnæs, 99/19T;

Gudme Kirkegård, Kammereherreinde, Sehested, 99/16T;

Guldborgland, 91/49T;

Guldbryllup i Hovedskov, 01/67T;

Guldbryllup, 1948, Brædstrup, 99/40T;

Guldbryllup, 91/54BT;

Guldbryllupsfest, møllerparret i Burgaarde 27/10-1921, 09/67T;

Guldbryllups-sang, Burgårde, 09/67-T;

Guldkysten, Brædstrup, 06/48T;

Guldring, fundet på Tranholm Voldsted, 1953, 97/25TB-;

Gule Palæ, Søndergade 23, Brædstrup, 04/23B;

Gundersen, Frantz, Dauding 94/59T;

Gundorph, apoteker, 87/11T/15T;

Gundorph, Christen, Skanderborg Ladegårde, 89/64T;                                                                                      

Gunhøj, fru overlærer d.v.s. Anna Gunhøj, Brædstrup, 88/14T;

Gunhøj, Karl Jensen, overlærer, lokalhistoriker, bladreferent, 87/5T/ 89/14B/93/15T/66T/94/73T;

Gunhøj, Karl, lærer, bibliotekar på Brædstup Bibliotek fra 1927-70, 88/9T/12-BT;

Gundhøj udtaler i 1976: Stof nok til Brædstrupbog,11/9,T;

Gunnar, cykelsmed, Grædstrup, 08/88T;

Gyberg, C. K., regimentsskriver, Skanderborg, 89/64T/92/38-T/56T/97/94T;

Gydebanker, stalling, 93/29T;

Gydesen, førstelærer og bibliotekar, Føvling Skole, 1949-63, 88/14T/90/35T;

Gyldencrone, stiftamtmand, 94/63;

Gyldenstjerne, Karen, g.m. rigsråd Holger Rosenkrantz, 97/36T;

Gylling, Hannibal, snedker, Vissinggård, 95/13T;

Gymnastik på Hem Odde, 09/41T;

Gymnastikforening, 901/61T;

Gymnastikforening, Sdr. Vissing, 00/74T;

Gymnastikhøjskole, 91/59T;

Gymnastikopvisning, 00/75T;

Gymnastiksal, 91/59T;

Gyngehest, 96/19T;

Gynmastikhold, 92/66T;

Gynmastiksal opføres ved skolen i Føvling, 1908, 90/38T;

Gysloff, dyrlæge, Højskolehjemmet, Brædstrup, 92/66T;

Gæsteri, 88/80T;

Gæsteripenge, 98/8T;

Gæstestue, 92/43T;

Gæstgivergaard, Den gamle, i dag Brædstrup Kro, 04/25TB;

Gødningshandel, Brædstrup Mølle, 88/26T;

Gøremål, 91/23-T;

Gårdbesiddere, Voerladegård, 92/46-48T;

Gårdbrand, 91/66T;

Gårdbrand, Voerladegård, 1738, 92/45T;

Gårdbytning, 00756T;

Gårde, Troelstrup, 07/64T;

Gårdforsiddelse, 92/56T/99/73T;

Gårdhistorie fra Træden, 00/56T;

Gårdmands Balmusik, 92/34T;

Gårdmejeri, 96/44T;

Gårdnumre, Nim, 90/72K;

Gårdrenovering, 92/26-27T;

Gåsefarm på Hem Odde, 09/41T;

Gåsehoved Skov, nær Mattrup, 97/62T;

Hagemann, Elise, 05/47T;

Hagemann, G. A., fabrikant, København, 97/12T;

Hagner, Ivan, Kunstmaler, Kirkemaleri i Sdr. Vissing kirke, 90/83TB.

Halle Skole, 88/56T;

Halle Sø, 01/60T;

Hallevej, 87/69T;

Halsen, Ernst, provst, Ry, 94/57T;

Halvgårde, 88/59T/00/59T;

Hammer, Alfred, snedker, Søgade 32, Brædstrup, 95/20T;

Hammer, Bertine, syerske, Søgade 25-I, Brædstrup, 95/20T;

Hammer, Dagmar, Søgade 32, Brædstrup, 95/20T;

Hammer, Ejner, vaskemaskineudlejer, Voerladegård, 97/92T;

Hammer, Erik, Søgade 32, Brædstrup, 95/20T;

Hammer, Poul, bankkasserer, Søgade 32, Brædstrup, 95/20T;

Hamstring, 98/28B;

Handelskonkurrence, Horsens/Brædstrup, 08/72T;

Handelsskole, 06/101T;

Handicapidræt, BIF, Brædstrup, 99/47T;

Handle sort, 07/84T;

Handlingsplan, Brædstrup VandværK, 99/89T;

Hans Peter, skriver og bud ved Dommerkontoret, 09/67T;

Hans, dansk Konge 1481-1513, 88/63T;                                                                  

Hansdatter, Anna, g.m. møller Jens Sørensen, Bredvad Mølle 97/94T-;

Hansdatter, Birthe, Breinbjerggård, Hammer Sogn, 89/73T;

Hansdatter, Karen, Kokkepige, Nim Præstegrd., 93/54T;

Hansen, Agnes, Østergade 12, Brædstrup, 91/69T/71T/93/66T;

Hansen, Anders, gårdmand, Nederbygård, Føvling, 91/75T;

Hansen, Anders, tømmermand, Nim, 91/39T;

Hansen, Ane Kathrine, f. Nielsen, Veldal, 1870-1950, 95/83B;

Hansen, Ane Marie, f. i 1842, Tranholm Borgbanke, 98/41T;

Hansen, Ane Marie, Træden, ca. 1870, 01/48T;

Hansen, Ane og Anthon, Føvling, 96/59T;

Hansen, Ane, f. 1839 Tranholm BorgbanKe, 98/41T;

Hansen, Anton., arkitekt og lærer, VestbirK, 02/89TB-;

Hansen, Anton., elinstallatør, Brædstrup, 88/40T/94/22T/93/17T;

Hansen, Bente, Ring-Føvling Kommune, Brædstrup, 91/31B;

Hansen, Betty og Egon, bestyrere, Addithus Avlsgaard, 00/15T;

Hansen, Birgit Terp, skoleelev, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Hansen, Bodil f. Themsen og Larvis, Annexgården, Føvling, 90/39T;

Hansen, Carl Møller, gårdmand, Lenshøj, Føvling, 91/81T;

Hansen, Carsten Mørch, bankprokurist, Brædstrup, 03/7,86-95TB/05/3,6,24-TB,84-TB/05/88B;

Hansen, Carsten Mørch, bankprokurist, Brædstrup, medlem af årssKriftsudvalget, 96/5T/97/5B/ 98/5BT/7BT/34-T/99/5B/7BT/82T/01/6TB/28T-/02/7TB/57TB/104TB;

Hansen, Carsten Mørch, Ehlersvej 4, 8740 Brædstrup, 08/6TB;

Hansen, Chr., vognmand, Hårup, 88/40T;

Hansen, Christiane (“Bedste Christiane”), mælkehandler, Brædstrup, 94/20T;

Hansen, Dagny og Peter, Føvling, 96/65T;

Hansen, Dagny, Brædstrup, 90/84BT;

Hansen, E. G., snedkKer, Brædstrup, 93/66T;

Hansen, E. W, sognepræst, Barrit, 02/26T;

Hansen, Egon, gårdbestyrer, Addithus Avlsgård, til 1955, 99/20T;

Hansen, Eilif, tømrermester, tømrerentreprisen på Vinding Tved, 97/22T;

Hansen, Einar, tømrer ved restaurering af Brædstrup Mølle 1932, 88/25T;

Hansen, Ejner Mørk, Solvangsalle 22, 8700 Horsens, 08/6TB; 10/6,TB. 10/29-38, TB.

Hansen, Ejvind, arrestforvarer i Brædstrup fra 1946-1957, 96/8-T/9B;

Hansen, Eli, Voerladegård, 87/7T;

Hansen, Elna Dinesen, f. Schmidt Pedersen f. St. Vingumgaard, 04/62T;

Hansen, Erna Lindstrøm, Konfirmand 1942, Ring-Føvling, 98/29B;

Hansen, Flemming, energi- og transportminister, 08/112B;

Hansen, Frans og Jensine, husmandsfolK, Veldal, 01/55T;

Hansen, Frans, f. 28/12-1840, Tranholm Borgbanke, 98/41T;

Hansen, Frans, landmand, Veldal, 1840-1908, oldefar til Finn Tougaard, 91/20T/95/79TB;

Hansen, Fritz, vognmand, 93/16T;

Hansen, Gunnar, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Hansen, H. C., Statsminister, død 1960, 87/28T;

Hansen, H. P., Føvling, 89/12T;

Hansen, H. P., Herredsfuldmægtig, Østergade, Brædstrup, 91/68T;

Hansen, H.P., Kontorist, Brædstrup, 90/27B;

Hansen, Hans Emil, gårdejer og sognefoged, Føvling, 90/39T/96/61T;

Hansen, Hans Werner, Bygmester, Brædstrup, 11/7,TB.

Hansen, Hans Lund, lærer, skoleinspektør, skoledirektør, Brædstrup skolevæsen, 89/14B/ 94/4TB/99/5TB/00/5B;

Hansen, Hans, 1889-1979,førstelærer/skoleinsp. Brædstrup Skole, f. i Eltang, 89/13T/92/13T /93/65T/98/56T;

Hansen, Hans, gdr., Annexgården, Føvling, ca. 1880, 89/11T;

Hansen, Harry, Nim, 94/7BT;

Hansen, Helmer, skoleleder, Hårup Skole, 1911-25, 88/6T/90/36T;

Hansen, Hermann, Brædstrup, 95/28T;

Hansen, Hilmar, Sdr.Vissing, 08/19-20TB;

Hansen, Ingo, Søgade - Birkevej, Brædstrup, 93/12B;                                                                 

Hansen, J. P. Molgjer og Sidsel, Musiker, Brædstrup, 04/23T;

Hansen, Jacob og Kathrine, Søgade, Brædstrup, ca. 1915, 92/85T;

Hansen, Jens Chr., 1851-1929, landmand, Hvirring, senere Søgade, Brædstrup, 95/83TB;

Hansen, Jens Peter Fritz, landmand, Føvling Sogn, 91/22T;

Hansen, Jens Thule, gårdejer, Føvling , 87/37T/88/58-T/89/9BT/90/6T/32-BT/91/58-B/92/7TB/17T/ 95/27T/96/58T;

Hansen, Jens, “Egelund”, Føvling, 96/60T;

Hansen, Jens, Burgårde, herredsfoged i Tyrsting Herred, år 1632, 99/70T;

Hansen, Johannes, tømrermester, tømrerentreprisen ved opførelsen af Løndal 19l0, 97/14T/22T;

Hansen, Johs., frisørmester, Brædstrup, 94/24T/96/90T;

Hansen, Julius, ejer af Stjernholm omkr.1800, 98/T13;

Hansen, Jørgen Holst, gårdejer, Rishedegaard, Klovb. Sogn, (1874-1944), 95/79T/80TB/82B/83B;

Hansen, Jørn Rasmus, Typograf, Egtved, 11/7, TB.

Hansen, Jørn Rasmus,Min barndom og ungdom med Sporten i Brædstrup, 13/33, TB.

Hansen, Jørgen, pens. bankdirektør i Sydbank, 08/69T;

Hansen, Karen, Nim, 93/59T;

Hansen, Karl, snedker, Nim, 93/93T;

Hansen, Karoline, lærerinde ved Føvling SKole1948-51, 90/35T;

Hansen, Knud Mørk, Brædstrup, 91/32-T;

Hansen, Knud, Konfirmand 1942, Ring-Føvling, 98/29B;

Hansen, Kresten, landmand, Lenshøj, Føvling, 91/80T;

Hansen, Laurs, gårdejer, Føvling, 93/22T;

Hansen, Laust, rentier, Søgade 41, 95/230T;

Hansen, Lene, Brædstrup, 88/5B/89/5T;

Hansen, maler, Østergade 12, 91/71T;

Hansen, Marie og Johan, “Egelund”, Føvling, 96/60T;

Hansen, Martin A., 1909-55, forfatter, 95/35T;

Hansen, Mie, Sdr. Vissing, 08/19TB;

Hansen, Nicolaj, repr. for regimentssKriveren, 92/57T;

Hansen, Niels, "Blad-Hansen", Bladcentralen, Brædstrup, 94/21T;

Hansen, Niels, bladhandler, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/48T;

Hansen, Niels, gårdfæster og skoleholder i Hårup fra 1784, 90/35T;

Hansen, Niels, gårdmand, Føvling, 91/75T;

Hansen, Niels, landmand, Tranholm, ca. 1850, 98/41T;

Hansen, Niels, lodsejer, Voerladegaard 1797, 91/47;

Hansen, Niels, vært på Brædstrup Missionshotel 1945, 97/48T-;

Hansen, Peder, på ”Lille Urup”,13/26,T.

Hansen, Peter Anker, f. 1933, lærer, Horsens, 90/21T/91/64-BT/92/8TB;

Hansen, Peter, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, ca. 1974, 99/49T;

Hansen, Peter, landmand, Aale, 87/42T;

Hansen, Poul L., vognmand, Brædstrup, 08/14B;

Hansen, Poul, godsejer, Julianelyst, 89/84T;

Hansen, Rasmus, barbermester, tobakshdl., 1. formand BIF, Brædstrup, 88/54B/94/24T/99/46-BT;

Hansen, Rikke, Søgade 41, Brædstrup, 95/20T;

Hansen, Ruth og Emil Mørk, amtsvejmand, Silkeborgvej Addit, 00/21T;

Hansen, Signe, Veldal, 1899-1968; 82-83TB;

Hansen, Sissel Marie, Burgaarde Mølle, 09/66T;

Hansen, Sofus, førstelærer, Nim, 93/59T/92T;

Hansen, sognepræst, Ring Præstegård, 92/83T;

Hansen, sognepræst, Tønning, 90/48T;

Hansen, Svend Nørregaard, lokalhist.Horsens Museum, død 1998, 90/63-BT/ 93/8TB/9T/71T/ 94/6BT/27T/96/6T/24-T/97/6TB/33T-98/6TB/00/6TB/29T/06/3,7TB;

Hansen, Søren Peter, bankdirektør, 08/77T,78B,79T;

Hansen, Søren, Kreaturhandler, Søgade 29, Brædstrup, 95/20T;

Hansen, Theordine Larsine Marie, g.m. lærer J. Petersen, Føvling, 89/11T;

Hansen, Thomas, retsbud, Brædstrup, 90/27B;

Hansen, Thomasine Gertrud, Lundegård, Hvirring, senere Søgade, Brædstrup, 1867-1940, 95/83TB;

Hansen, Ulrik, møller i Burgårde, 1871-1907, 09/66T;

Hansen, Ulrik, møller, Burgaarde, foto, 09/68B;

Hansen, Ulrik, Burgårde, Sognerådsformand i Grædstrup, 09/66T;

Hansen, Ulrik, møller, Burgaarde, foto, 09/68B;

Hansen, Ulrik, medlem af bestyrelsen for Thyrsting-Vrads-Herreder-landboforening, 09/69T;

Hansen, Valborg Kjems, g.m. friskoleleder N.S. Bysted, Brædstrup, 98/16T;

Hansen, Viggo, mekaniker, Brædstrup, 02/10T;

Hansen, William, vejmand, Åstruplund, 94/11;                                                                             

Hansted Hospital, 06/106T;

Hanstedbroerne, 97/37T;

Hanstedådalen, 93/78T;

Hardenberg, dansk adelsslægt på Mattrup, 91/14T;

Hardenberg, Eiler, ejer af Matrup, rigshofmester, 1500-65, 88/84-BT/06/49T;

Hardenberg, EriK, ejer af Matrup, medlem af Rigsrådet, død 1609 - begravet i Klovborg K., 88/85T;

Hardenberg, Kirsten, d.a. Erik Hardenberg og Anna Rønnow til Matrup, 88/87T;

Harder, Eigil, Komponist, 05/40T;

Hartkorn som beskatningsgrundlag, 99/72T;

Hartkornsmatriklen af 1664 – 1688, 98/8T;

Hassel, Stine, Søgade 56, ægge-udvejer, 09/55B;

Hastigheder i bil, i.h.t. gældende færdselslov 1911, 88/21T;

Hastighedsplombering, biler, omKr. 1930, 02/10T;

Hatt, Gudmund, 1884-1960, professor, arkæolog, 97/44T;

Hauge, Hans Nielsen, norsk prædikant, 92/17T;

Hauge, N. P., lærer, Møldrup Skole, Voerladegaard Sogn, 91/51T/55T;

Hauge, Peter, lærer i Møldrup fra 1863-89, og ved Dørup SKole 1889, død 1914, 90/55T;

Haugsted, Kredslæge, Brædstrup, 02/59B;

Haumai, M., forstander, Ørnsø Efterskole, SilKeborg, 98/17T/20T;

Haurum, 89/34-T;

HavbæK, 90/76T;

Havbækgård, 99/36T;

Have, Evald, gdr., Søndergården, Brædstrup, 99/49T;

Have, Georg K., direktør, ingeniør, leder af tekn. afd. på VOH, 1924-64, 88/46T;

Have, Gunner, gdr., 00/50T;

Have, Jens, gårdejer, Burgårde, Brædstrup Centralforening, 88/43B;

Haveanlægget, Løndal, 97/16T;

Haveanlægget, Sølyst, VestbirK, 96/86T;

Havesalen, Løndal, foto, 06/11B;

Haveselskabet “SøndermarKen”, 00/50TK-;

Havevanding, Brædstrup Vandværk, 99/87T;

Hecker, Juliane Marie Laurine, ufaglært arbejderske, Vestbirk, 91/9T;

Hecker, Ludvig Adolf, strømpevæver, Vestbirk, 91/9T;

Hede Nielsen, direktør, Horsens, 96/85T;

Hede Nielsens Fabrikker, Horsens, 04/101T/07/90T;

Hedebonde, 02/35T-;

Hedelund 95/86T;

Hedelunds mark mellem Nim og Hvirring, nedkastningsplads under besættelsen, 89/84T;

Hedelundvej, 95/86T;

Hedeselskabet af 1866, 90/75T/91/49T/56T/02/67/05/32T;

Heftholm, Tyrsting, 91/15T/98/41T;

Hegelund, Helge, sognepræst og realskolelærer, Brædstrup, 92/69T 98/56-T;

Hegelund, Karl, småkagegrosserer, Brædstrup, 96/89T;

Hegelund, Poula, Ring Præstegård, 92/69T;

Hegndal, V. Foersom, Kunstner, udsmykning af Sdr. Vissing KirKe, 90/79T/82-T;

Hegning med diger, Sdr. Vissing, 94/64T;

Heiden, C., herredsfuldmægtig, 1.fmd. for Brædstrup Vandværk, død 1929, 89/53T/92/11T 90/26T/99/82T;

Heiden, sagfører, Brædstrup, 02/59B;

HeilsKov, Chr., stadsbibliotekar Aarhus, lokalhistoriker, skrev “Sdr. Vissing Sogns historie “, 87/73T;

HeilsKov, Chr.,1873-1955, statsbibliotekar og lokalhistoriker, Århus, 87/73T/90/78-T/91/35T/97/70T/98/41-T;

Hejbøl, Ida, lærer, Brædstrup SKole, 1962, 89/14B;                         

Hejmdal, traktørsted ved Horsens, 1894, 92/66T ;
HejreKoloni, Sillebjerg SKov, 93/14T;

Helga Fisker, personale, Hem Odde, 09/40B;

Hellig Kilde, Kapellet ved Bredstenbro 87/59T;

Hellig Kilden/Skov Kilden ved Addithus, 87/34T/09/28T;

Hellvik, Olaf, Konservator, Nationalmuseet, 90/80T;

Helt-fiskeri, 06/44T;

Helt-udsætning i Ring Sø, 06/44T;

Helårscampingvogn, 07/28T;

Hem Idrætsforening, 09/40T;

Hem Odde, Aktiviteter på Hotel, 09/40T;

Hem Odde - Kort, 07/37TB;

Hem Odde Folkedanserforening, 09/40T;

Hem Odde Hotel, 07/40-41TB;

Hem Odde, 09/39-TB;

Hem Odde, 90/58T/97/78T07/3,37-TB;

Hem Oddes storhedstid, af Anders Errboe, 09/39T;

Hem-Dørup Borgerforening, 09/40T;

Henningsen, Poul, 1894-1967, designer, digter o. m. m. m. 92/78T;

Henrettelse i Thyrsting Herred, 08/55-64TB;

Henrettelse, 08/61-T;

Henrettelse, Galgebakken ved Brædstrup, 06/47B;

Henrettelse, sidste, på Brædstrup-egnen, Galgebakken?, 92/89T;

Henrik Sørensen og Line på Træden marK, 01/51T;

Henrik, prins, f. 1934, 88/77B;

Henriksen, Bent, gdr., Føvling/Brædstrup, 96/7T/58-T/98/6TB/27B/29B/99/5BT/41T;

Henriksen, Bent, Formand, ved start af centerbrugsen ,12/69,TB;

Henriksen, boghandler, Horsens, 92/66T;

Henriksen, Carl, bankkasserer, Brædstrup Bank, 03/87- TB;

Henriksen, Dagny, Kogekone, ved Åstruplund, 08/97T;

Henriksen, Ellen og Alfred, “Ståholmgård”, Føvling, fra 1920, 92/79T/96/65T;

Henriksen, Elna og Henrik, Langballe Østergård, Addit, 00/20T;

Henriksen, Ernst, f. 1932, skovfoged, 05/3,6,30-TB;

Henriksen, Ernst, Kulturudvalgsformand, Grædstrupvej 10, 88/4T/6T-B/93/9TB;

Henriksen, Harald, gdr., Føvling, 97/49T;

Henriksen, Lise og Ove, “Enghøjgaard”, Stigsholmvej, Grædstrup, 08/56T;

Henriksen, Maren og Hans Peter, “Ståholmgård”, Føvling, ca. 1920, 96/64B;

Henriksen, Maren og Niels, Ove Henriksens bedsteforældre, 08/57B;

Henriksen, Mary og Hein, Lervejdal 8, Addit, 00/20T;

Henriksen, Morten, dansk filminstruktør, f. 1950, 97/60T;

Henriksen, Ove, gdr. Stigsholmvej, Grædstrup, 08/55T;

Henriksen, Valborg, lærerinde, Hårup Skole 1962, 90/37-T;

Henriques, fru, musiker og Komponist, g.m. Komponisten Fini Henriques? 90/48T;

Herholdt, J. D. dansk arkitekt, ca. 1855, 88/95T;

Herlev Herlevsen, Æggepakkeri, Søndergade 28, 94/82T/09/50T;

Herlevsen, Herlev, Købmand, Søndergade 26-28,

Herlevsen, S., Købmand, fragtmand, Brædstrup, 1894, 92/67T;

Herlevsen/Johannesen Kompagniskabet, 09/50T;

Herlighedsretten til Julianelyst, 91/36T;

Herlighedsværdier, 96/79T;

Herman fra Slagballe Bakker, tidl. fiskemand, efternavn: Christensen, omkr. 1950, 91/70T;

Herman og Sine i Slagballe Bakker, 07/3, 55-62TB;

Herman, 07/55T;

Herman, Marcus, gårdfæster, Nim, død 1701, 99/63T;

Hermann, Slagballe Bakker, 08/30T/89T;

Hermanns Hus, 08/84T;

Hermans Hus, foto ca. 1910, 07/58TB;

Hermansen, falckredder, Østergade, Brædstrup, 91/72T;

Hermansvej, 07/62T;

Herreborge, 91/81T;

Herredets tingsted, Østergade 7, Brædstrup, 09/17;

Herredsberejsning 1897-98, Nationalmuseet, 98/51T;

Herredsfoged i Tyrsting og Vrads Herreder, 88/21T/89/29T/91/74T/94/27T;

Herredsfogedboliger i Brædstrup, 11/97,T;

Herredsfogedboligen, Østergade 3-5-7., 11/100+101, TBT;

Herredsfogedboligen, Nørregade, bygget i 1887, 11/103,TB;

Herreds-fuldmægtig, 89/29T;

Herreds-Kontoret for Thyrsting og Vrads Herreder, Brædstrup, 87/8T91/74T88/19T21B;
Herreds-skriver, 87/8T;

Herredstinget, Løvet, 92/54T;

Herrefugl, 08/11B;

Hess, Peder Chr., Skovrider, Gern Herred, 93/73T;

Hesselballe Mark, Uldum, 87/27T;

Heste-adventskrans, 05/42T;

Hesteavl, 92/25T;

Hestedressur, 00/17T;

Hestegang, 88/45T/01/62T/03/63B;

Hestegang, uheld, omkr. 1900, 89/41T;

Hestenes repræsentation på dyrskue, 09/22T;

Hestesalg, 91/52T;

Hestespand, 91/56T;

Hestetyv i Klovborg, 1632Hans, Kjeldsen, fæster, 99/71T;

Himmelbjergegnen, 91/63T;

Himmelbjerget, 92/64T/73T;

Himmelstrup, lærer ved Føvling Skole, 1958-63, 90/35T;

Hingsberg, Otto Carl, g.m. Franciska Tschenka, 1897, 09/63;

Hippo-Korpset, 89/88-T/96/54T;

Historie-fortæller, Augusta Follesen, Brædstrup Skole, 89/16T;

Historikere, Syddansk Universitet, Odense, 08/97T;

Hjejlen, Rutebåd, Silkeborgsøerne, 92/30T73T;                                                                            

Hjelt, Poul, f. i Asdal ved Hirtshals 1921, cand. jur., generaldirektør for DSB 1970-81, 88/75-TB;

Hjelt, Aage, førstelærer, Træden SKole, 88/75T/93/50T/07/96T,

Hjemmebagning, 04/65-T;

HjemmetysKere, 02/71TB;

Hjemmeværnets Historiske Afdeling, Brædstrup, 97/104T;

Hjemmeværnssamlingen, 01/85T;

Hjemsendelsespenge, 99/42T;

Hjemstavnsarkivet, start, 88/14T;

Hjemstavnsbogen, 88/13T/15B;

Hjemstavnsforening, Brædstrupegnens 87/2T/97/102TB;

Hjemstavns-forskning, 88/13T;

Hjemstavnslitteratur, 90/4T;

Hjerrild, vognmand, Horsens, 89/85T;

Hjertesti rundt om Brædstrup, 09/100T;

Hjorddammen, Nim mark, 93/80T;

Hjortsvang, Hans Sørensen, Præst og Kirkeværge ved Linnerup Kirke, Kirkeejer, 88/66-T;

Hjuler, Laurs, Dauding, 04/96T;

Hjulfund, 07/13T;

Hjulmageri, 97/8T;

Hjulmand, J. Nielsen, fiskehandler, Voerladegård, 91/56T;

Hjælp fra Warberg, 06/102-103T;

Hjøllund Plantage, 94/84T;

Hjøllund, Nim Skærvefabrik, 93/42T;

Hjørneejendmmen Bredgade / Jernbanegade, 13/33,TB.

Hobby, bødker Mads Johan Lorentzen, 08/41T;

Hobolth, Lars Ammitzbøl, læge, Østbirk, 87/18T/91/54T;

Hoffman, H., entreprenør ved anlæggelsen af Horsens-Silkeborg-banen, 98/36T;

Hofman, Hans de, amtmand på Koldinghus, 97/33T;

Hofmann, Hans de, vejbygger, vej fra Uldum Å-Naldal, 93/80T;

Holger Fællessanger m.fl. på Hotel Hem Odde, 09/41T;

Holgersdatter, Diana, d. a. rigsråd Holger Rosenkrantz, 96/27T/97/36T;

Holgersen, Christopher, birkefoged og husfoged, Nim, 97/33T-;

Holgersen, Christopher, s.a. rigsråd Holger RosenKrantz, ejer af Egebjerggård, 96/27T/97/36T;

Holgersen, Gabriel, s.a. rigsråd Holger RosenKrantz, ejer af Egebjerggård, 96/27T/97/36T;

Holm, Alfred, Addit, 87/35T;

Holm, gartner, Søgade, Brædstrup, ca. 1915, 92/88T;

Holm, Ingeborg, lærer ved Brædstrup SKole 1962, 89/14B;

Holm, J.P., entreprenør, Brædstrup, 99/82T;

Holm, Poul Erik, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/49T;

Holm,Poul Erik, ”Skolelæreren”, 12/6,TB;

Holmsgaard, Cathrine, “Didde” 1884-1984, 03/19B;

Holmsgaard, Enevold Jensen, 1849-1918, 06/63T;

Holmsgaard, gårdejer, Brædstrup, 93/15T;

Holmsgaard, Helle 1852-1944, 03/32TB;

Holmsgård, Jens, gårdejer, Søgade, ca. 1920, 88/22T/92/88T;

Holmsgaard, Jens, sidste ejer, 1886-1979, 03/37TB/06/66TB;

Holmsgaard, Karen, 1893-1989, foto, 06/63-TB;

Holmsgaard, Kirstine, *09/09-1882, +5/1-1953, lærer, Horsens, Villa Domus, Brædstrup,04/103-TB,06/63T;

Holmsgaard, Maren, Søgade, Brædstrup, ca. 1915, 92/88T/04/46T;

Holmsgaard, personoversigt, 03/20T;

Holmsgaard, Steffen, lærer, (1887-1982), 06/66TB;

Holmsgaard, søstrene, villa “Domus”, Brædstrup, 99/55T;

Holmsgaard, Terkel, +1944, Brædstrup, 95/73T;

Holmsgaard, Thyge, 1890-1965, 04/104T;

Holmsland Klit, 87/27T;

Holmstoel, Anna, Brædstrup, 1894, 92/63T;

Holmstoel, Frederik, Brædstrup, 1894, 92/63T;

Holmstoel, Pauli, Brædstrup, 1894, 92/63T;

Holmstoel, snedkermester, Brædstrup, 1894, 92/63T;

Holst, Chr., 1767-1822, 01/9T;

Holst, Christian Pontoppidan,  mølleejer, Bredvad Mølle, 1885-1906, 97/98T;
Holst, Hans Herman, møller og Kornhandler, Bredvad Mølle og Kloster Mølle, 1872, 88/99T91/35T/96/44T;

Holst, Hans Herman, ejer af Klostermølle fra 1872, 03/8T;

Holst, Hans Hermann, Bredvad Mølle, grundlagde Vilholt Fabrik, 1855, 88/99T/91/35T/97/98T;

Holst, Hans, gdr., Dauding, fuglekonge 1965, 08/16T;

Holst, Heinrich Nielsen, København, vedr. Matrup, 88/87T;

Holst, herredsfoged og skriver, 87/8T;

Holst, J. C.prokurator, 01/9TB-;

Holst, Jens Palle Christian, overkrigskommisær, prokurator, Horsens, 87/53T/88/82T /94/34-T/99/79T;

Honoré, Erling, f. i Brædstrup 1916, + i Frederikshavn 1986, malerm. og lokalhistoriker, 04/6T;

Honoré, malermester, Brædstrup, 1913, 02/60T;

Honum Hjemmeværnsgård, 89/83T;

Horeunge, 98/89T;

Hormon behandling, 88/36T;

Horsens Folkeblad, 1894, 92/66T/06/31T;

Horsens Folkeblad, 91/70T/93/17T/96/43T/08/112T;

Horsens Folkeblad, bygning i Brædstrup jævnes med jorden, 09/101;

Horsens Historiske Museum, 89/24T;

Horsens Landbobank, Horsens, 08/70T/75TB;

Horsens Motorcompagni, Løvenørnsgade, 94/81T;

Horsens Museum 95/48T;

Horsens Omegns Forenede Vandkraftanlæg, HOFV, 88/45T/96/79T;

Horsens Skolekommission, 1890, 09/65T;

Horsens Socialdemokrati, 91/11T;

Horsens Sportsfiskerforening, 93/24T;

Horsens Statsskole, 98/64T;

Horsens-Bryrup Privatbane, 87/10T/90/16T/97/8T/07/65T;

Horsens-Bryrup-banen 1899, 09/9T;

Horsens-Bryrup-Silkeborg-Banen, 87/10T;

Horsens-Brædstrup-Bryrup-banen, projeKt 1894, 92/66T;

Horsensegenens Kvægavlerforening, 00/82T;

Horsens-egnens Lærerkreds, 93/92T;

Horsensgarden, 91/45T;

Horsens-Nr. Snede Landevej 95/65T/86T;

Horsens-Silkeborg-banen 1929 - ophør 1968, 09/9T;

Horsens-Silkeborgvejen, 95/25T/97/8T;

HospitalsbiblioteK, 88/14T;

Hospitalsgade 6, dyrlæge M. Andersens bolig 1912, 89/8BT;

Hospitalsgade/ Sygehusvej, Brædstrup, 90/18T/05/26T;

Hostrup Schults, fru, Kongsø Plantage, 97/12T;

Hostrup, Jens Christian, dansk digter og præst, 1818-92, 97/25T;

Hotel Brædstrup Kro, 87/14B;

Hotel Hem Odde, 07/22T;

Hotel Hem Odde, 1935, 09/39-TB;

Hotel Hem Odde, tegning og foto, 09/45-B;

Hotel Hem Odde, hoteldriften, 09/40T;

Hotel Mossø A/S, 09/46T;

Hovedbankerne/Megabankerne, 08/77T;

Hovedbankforbindelse, 08/72;

Hovedbygning, 87/19TB,

Hovedgaden 19, Nim, vognmandsforretning, 07/79TB;

Hovedgaden i Brædstrup, 88/52T;

Hovedgaden i Nim, 90/70B;

Hovedkvarter, tysk, Brokhøj, 08/100T;

Hovedtransformer-station oprettes i Honum, 1941, 88/48T;

Hovedtransformerstationen på Daudingvej, opført 1958, 88/50T;

Hovedtransformerstationer, VOH, 88/49T;

Hoveri, 91/64T//74T79T/92/44T/94/40T;

HovmarK, 91/76T;

Hovvejen, Åstrup, 95/25t;

Huer, 89/17T;

Hull, Lene, skoleelev, Sdr. Vissing, 87/47T;

Hull, Rasmus, Gudenåmuseet, Vissingkloster, 87/4T/92/6T97/102T;

Hull-familien på Gudenå-museet, 05/30T;

Hull-familien, 06/33T;

Humanitær Forening, Brædstrup, 09/100T;

Hummelgaard, L., snedker, Brædstrup, 1911, 99/84T;

Hunderup, N:, Herredsfoged, Kancelliråd, 87/38T;
Hundrede års jubilæum, Brædstrup Rebslageri, 1998, 99/40T;

Hungersnød i 1406 og 1422, 87/60T;

Husdyr, bronzealder, 08/49T;

Husdyr, stenalder 02/53T;

Husdyrbrugsudvalg, Landboforeningen, 1913, 88/35T;

Husdyrgruppernes repræsentation ved dyrskue, 09/21-T;

Husdyrhold, 89/10T;

Huset i Kigebjerg, 01/44TK;

Husflid, 90/34T/96/16T;

Husflid, Voerladegård 1895, 98/23T;

Husflidsmand, 02/35T-;                                                                                                                 

Husflidsudstilling, Bræstrup, feb. 1895, 92/66T;

Husfund, ældre bronzealder, 01/43T;

Husgrundplan, jernalder, 08/110;

Hushistorie, 08/84T;

Husholdning, Addithus, Sehested-perioden, 99/14-T;

HusholdningsKurser, Landboforeningen, ultimo tyverne, 88/35T;

Husleje, ca. 1920, 89/80T;

Huslærer, 92/27T;

Husmand, Jacobsen, Søren, 2010/29-38, TB.

Husmandsforeningen, 94/86T;

husmandsforeninger, 06/90-91;

HusmandsKredsen, 88/36T;

Husmoderens arbejde, 91/53T;

Hververulle, 91/17T;

Hvervet Karl, 91/64T;

Hvideslægten, 92/78T;

Hvidstengruppen, 89/84T/96/56T;

Hvidt, V., stiftamtmand, Århus, 93/65T;

Hviid, Juliane Margrete, g.m. sognepræst Christopher Worsøe, 88/69T;

Hvillum, Stine og Anders, Nim mark, 98/89T;

Hvilsted, Alma, Brædstrup, 87/4T/92/6T;
Hvilsted, Erik, degn, Tønning-Træden s, 1817-1858, 88/69T;

Hvilsted, Steiner, murersvend og Kunstmaler, Brædstrup, 93/64T/70T/96/42T;12/94,TT;

Hvilsted, Henrik, Violinbygger og historiefortæller, 12/93, TT;

Hvirring KirKe, altertavle af Joakim Skovgaard, ca. 1915, 89/44T;

Hvirring Østergaard, 92/24T;

Hvor er Brædstrupegnens lokalhistorie? 11/9T;

Hvælvinger, Brædstrup Kirke, 93/68T;

Hygge i familien, Brædstrup Rebslåeri, 09/81T;

Hygiejne, 90/23-T;

Hygiejne, ved bordet, 06/69-T;

Hygom, Peder, biskop, Århus stift,  88/71T;

Hyldebærsaft, 06/65T;

Hylling, løjtnant, Waabensholm, 94/54T;

Hyrdedreng, omkr.1900, 89/36T;

Hyrdedreng, 89/6T02/35T-;

Hyrup, gæstgiver i Fredericia, ejer af Bredvad Mølle 1838, 97/95;

Hæleri, 08/61T;

Hænning, Gitte, sanger og skuespiller, 07/27T;
Hær, 91/64T;

Hærvej-Kongevej,10/47,TK;

Hærvejen, 99/72T;

Hæverthus, 87/34TB;

Hævertsprængning, Addit Vandværk, 09/33-T;

Høavl, 97/100T;

Høeg, Anne Margrethe til Kjærgårdsholm, g.m. Corfitz Ulfeldt til Matrup 1648, 88/87T;

Høg, Kirsten, 91/4BT;

Høg, Mette, Mattrup, død i barselseng d. 22. feb. 1650, 88/58T;

Høg, Rasmus Peder Nielsen, “Åslund”, Additnæs, 99/19T;

Høgild, R., provst, Thyrsting. Vrads Herreders Provsti, 93/65T;

Høgsgård, Ole, skovrider, Salten Langsø Skovdistrikt, 1967-1985, 99/20T;

Høj, Mads, Veng Sø, Sdr. Vissing, 97/78T;

Højbro over Gudenåen, Bryrupbanen, 98/36T;

Højderyggens Landbocenter, Tørring, 05/79T;

Højderyggens Planteavlsudvalg, 88/36T;

Høje, overpløjede, 02/87T;

Højgaard, Tyrsting; 87/55T;

Højkol, 97/14T/02/66TB;

Højkol-nord, -øst og -syd, 99/21T;

Højlund, missionær, Brædstrup, 04/51T;

Højlundskolen, 1885-1957, 90/61T/62B;

Højlundsvej tilbafge i 1950’erne, 13/77, TB.

Højmose, 90/77/93/45T;

Højre, 87/43T,

Højsgaard, Karen, Enggården, 93/28T;                                                                                         

Højskole, 06/70TB

Højskolehjemmet, 05/8T;

Højskolehjemmet, Brædstrup, nu De unges Hjem, 87/14T/88/53T/92/66T;

Højskolehjemmet, senere Centralhotellet, Brædstrup, 04/24-25TB;

Højskolen i VestbirK, 04/96T;

Højskolesangbogen, 91/62T;

Højtholm, en bondegård fra middelalderen, Tyrsting, 91/14-T/19K;

Højtholm, fæstegård under Mattrup, 97/58T;

Højvang-stammen, 00/86T;

Høm, Peter, “Køgesøhuset”, Additskov, 99/18T;

Høneslagtning, 08/21T;

Hønse-fangst-redskab, Underup, 96/71T;

Hønse-Kræmmer, Underup, 96/71T;

Hønseri på Hem Odde, 09/41T;

Hønseri, Vissinggård, 04/48T;

Høravl, 88/33T;

Hørlærred, 91/53T;

Høstgilde, 91/56T;

Høstgilde, Voerladegaard Sogn, 91/52T;

Høvdingegrav, 08/45T;

Høvelte, 99/43T;

Høvild, 97/14T;

Høvildgård, 99/23T;

Høvl, special, 08/40-T;

Høxbro, Sabinus, Kapellan, Sdr. Vissing-Voerladegaard Sogne, 94/68-69T;

Høyer, sagfører, Brædstrup, 01/29T;

Haahr, Bjarne, lærer og Komponist, f. 1937, Nim, 05/3,7,39-TB;

Haahr, Bjarne, lærer, Nim skole, 93/92T/05/42B;

Håndboldhold, 91/63T;

Håndgang over jernbanebroen i Gammelstrup. 04/96-T;

Håndkøb i Sdr. Vissing, 05/53T;

Håndkøbsudsalget i Bryrup, 05/49T;

Håndsåning, Voerladegaard Sogn, 91/52T;

Haandværker- og Borgerforeningen i Brædstrup, 1919, 87/13T/88/6T/35T;

Håndværkere på højsKole, 02/91T-;

Haar, Niels, sognepræst i Ring-Føvling Sogne ca. 1800, 89/71T;

Hårmode, drenge, 1948, 89/17T;

Hårup Brugsforening, 93/16T;

Hårup Enge, 93/29TB ;

Hårup Skole, 87/78-79T/89/9T/90/36TB/95/63T/96/58T;

Hårup, Grethe, Konfirmand 1942, Ring-Føvling, 98/29B;

Ibsen, Henrik, teglbrænder, AdditsKov, 99/11T;

Ibsgaard, N. N., murer, Brædstrup, 93/65T/96/41T;

Ibsgaard, smedemester, Træden, 94/15T;

Igangsætnings-bestyrelse, Brædstrup Vandværk, 99/84T;

Ildebranden, Tønning, 6/5-1726, 89/65T;

Ildsten, 02/87TB;

Ilhøj, 08/44-T/45B;

IlKjær, Jørgen, udgravningsleder, 06/62T;

Illerup Ådal, Skanderborg, 89/23-T/06/62T;

Indbotransport til "sommerhus", 91/43-T;

Indbyggertal i 1850, Brædstrup, 87/37T;

Indbyrdes undervisning, 01//80T;

Inddragelse af lokaleplads på Brædstrup Bibliotek, 1949, 88/12T;

Indenrigsministeriets godkendelse af legat, 09/86T;

Indflytning, Brædstrup Bibliotek flytter ind i nye lokaler, 6/2-1954, 88/13T;

Indkvartering af tyske soldater i Sdr. Vissing, 99/90T;

Indkvartering af tyske soldater, Grædstrup, 02/109T;

IndKøb i Horsens, 07/79T;

Indlandsisen, 08/45T;

Indlogering af tyskere i Brædstrup, 08/94T;

Indlæggelsestal, Brædstrup Sygehus, 87/19T;

Indlånsbevis, 92/14-15T;

Indre Mission, 91/10T/59T/92/17T/98/91T/07/95T;

Indrejsetilladelse til USA, 04/42B;

Indretning, husmandssted, 01/55T-;

Indsidder, 92/62T;

Industrarbejde, 91/8T;

Indvejning af æg, 09/53-T;

Indvielse af Klubhus og stadion, 1954, Brædstrup, 99/50T;

Indvielse af nyt bibliotek i Brædstrup, 15. januar 1988, 88/18T;

Indvielse, Bræstrup Skole med Bibliotek, lø. d. 30/1-1954, 88/13T;

Indvielsesfest, De unges Hjem, Bræstrup, 18. maj 1947, 97/51T;

Indvindingstilladelse, Brædstrup Vandværk, 99/88T;

Inflation, 94/36T;

Ingemann, B.S., dansK digter, 1789-1862, 99/52T;

Inger Rosendal Lauersen, Falkevej 12, 8766 Nr. Snede, 09/7TB;

Inger Rosendal Laursen: Brædstrup Rebslåeri, 09/73T;

Injuriesager, 88/19T;

Inseminering, 00/81T;

InspeKtion af Brædstrup Bibliotek, november 1947, 88/12T;

Intensivafdeling, 87/24T;

Interessentskabet, Løndal Skovbrug, 97/22T;

Invasion af fremmede arbejdere, 09/89T;

Ipsen, E, politifuldmægtig, Horsens, 90/30B;

Irma Østergaard, Åstruplund, æggesorterer, 09/53B;

Isbaren, Bredgade, Brædstrup, 94/26T;

isbelastninger, el-tråde, VOH, 1940 og 1942, 88/48T;

Ishus 1902, Voervadsbro Mejeri, 96/49T;

IslandsKe sagaer, 99/57T;

Isolation af patienter, Brædstrup Sygehus, 87/20T;

Israelsen, N. J., arKiteKthistoriKer, 88/84-T;

Istandsættelse, Træden Forsamlingshus, 05/60-T;

istidslandsKab, 08/42T;

Isvinteren 1942, 02/72T;

Isvintre, sKader i vandmøller, 97/93T;

Iversen & Berndtsen, firma, Vejle, 87/28T;

Iversen, Anders, sognefoged, Dørup, 91/39T;

Iversen, Iver, gdr., Burgårde, formand for VOH 1930-52, død 1952, 88/50T;

Iversen, Jens, gdr., Burgårde, 88/56T;

Jacobsen, Aksel, manufakturhandler, Bredgade, Brædstrup, omkr. 1955, 94/22T;

Jacobsen, Anders Hvilsted, landpost og spillemand, Sdr. Vissing, 97/77T;

Jacobsen, Arne, mejerist, Torp Mejeri, 96/56T;

Jacobsen, Bolette, Torp, 96/55T;

Jacobsen, Frode, dansk politiker, f. 1906, 99/96T;

Jacobsen, Hans Borup, sognepræst, Hemmet-Sdr. Vium s, 91/16T;

Jacobsen, Jens, rytterbonde, Føvling, 92/56T;

Jacobsen, Jens, slagter, Nimdrup, 08/88T;

Jacobsen, Kandidat, Brædstrup Apotek, 1894, 92/63T;

Jacobsen, Oda og Egon, “Porshuset”/”Fiskehuset”, Additnæs, 99/19T;

Jacobsen, Peder, stenhugger, Nim, 98/90T;

Jacobsen, Sigurd, overretssagfører, hjælp til wienerbørn, 90/40T;

Jacobsen, skomager, Bredgade 13, Brædstrup, 1882, 98/76T;

Jacobsgaard, bager, Nim, 95/39T;

Jagt i AdditsKov, 00/18T;

Jagt- og fisKeret i Voerladegaard Sogn, 91/34T;

Jagt, 93/19T;

Jagtdyr, stenalder, 02/55T;

Jagthus, Kgl., Nim Skov, 96/24T/97/33T/00/29T;10/46,T;Nim

Jakobsen, Carl, gdr., Porskjærlund, 02/23T;

Jakobsen, grisehandler, Brædstrup, 91/70T;

Jakobsen, Kristian Naldal, murerm., København S, tidl. Daudingvej, 94/7BT/81-TB;

Jakobsen, Niels, næst-fmd. for De unges Hjems bestyrelse, Brædstrup, 1975, 97/55T;               

Jacobsen, Søren, Husmand, 2010/29-38, TB.

Jan Trøjborg, borgmester, Horsens Kommune, 09/101TB;

Jarl Egeberg, 09/100TB;

Jarl, Axel, godsejer, 97/15T;

Jarl, Carl FrederiK, direktør og industrimand, København, 97/12T/97/16T;

Jarl, Viggo, billedhugger, Løndal, 1879-1965, 97/16T-;

Jarl, Viggo, Løndal, flagsKib til Sdr. Vissing KirKe 1947, 90/79T;

Jarl-Colegiet, Virum 1974, 97/16T;

Jena, Elsa, sangerinde, 05/40T;

Jens Due, musiker, 09/67T;

Jens Hauge, sekretær for De unges Hjems bestyrelse, Brædstrup, 1975, 97/55T;

Jens Jepsen, Underup, 09/62T;

Jens Lyn Christensen, sejrherre, Hem Odde Motorbane, 09/43T;

Jens MunK Jensen, formand for Landboforeningen 1971, 09/26T;

Jens Nygaard, landmand og fortæller, Burgaarde, 09/70T;

Jens Rasmussen, ejer af Hotel Hem Odde 1985, 09/46T;

Jens Rasmussen, sognefoged, Brædstrup 1862, 09/17;

Jensdatter, Anne, Voerladegård, 1734, 92/39T

Jensdatter, Birgitte, f. 4/4-1808, g.m. Stephen Juliussen 1834, 98/13T;

Jensdatter, Dorothea, Enner, Tamdrup Sogn 91/22T;

Jensdatter, Maren, f. i Voerladegaard 1775, d. 1840, 91/47;

Jensen (Holmsgaard), Enevold, gdr., Brædstrup, ca. 1875, 88/22T;

Jensen, A. P., manufakturhdl., Brædstrup 1894, 92/67T;

Jensen, Adreas Kvie, skovfoged, Additnæs, 99/20T;

Jensen, Albert, landmand, Bøgebjerg, Føvling, 91/80T;

Jensen, Alma Hvilsted, modist, Brædstrup, 87/4T/92/6T/97/102T;

Jensen, And., sognefoged, Tønning, 92/11T;

Jensen, Anders Peter, Anelyst, 07/65T;

Jensen, Anders Peter, bilejer, Brædstrup, 87/27TB;

Jensen, Anders, gårdmand, selvejer, Nim, omKr. 1780, 90/65T;

Jensen, Anders, Hjortsvang, 91/25T;

Jensen, Anders, sKovfoged, Kolleruphus,  97/86T;

Jensen, Anders, Tønning Overgård, herredsfoged i Tyrsting Herred, 99/72T;

Jensen, Ane Kirstine og Thyge Jesper, "Altona", Grædstrup, 88/57B;

Jensen, Ane, Anelyst, foto, 07/66B;

Jensen, Ane, husjomfru, Nim Præstegrd., 93/54T;

Jensen Ane Marie, g.m. Carl Peter Jensen, Bredgade 14, Brædstrup, 10/101, TB.

Jensen Ane Marie, g.m. Carl Peter Jensen, starter Trikotagebutik, Bredgade 10A. 10/104,TB;

Jensen, Anna Kristensen, “Bedste”, Nim, 92/7TB/21T;

Jensen, Anne, 1. ejer af en el-vaskemaskine i Voerladegård, 97/92T;

Jensen, Astrid og Peter, forpagtere, “Køgesøhus”, Additnæs, 00/18T;

Jensen, bager, Brædstrup, 01/28T;

Jensen, bager, Søndergade 14, Brædstrup, ca. 1915, 90/47T/92/85T;

Jensen, bankkasserer, Brædstrup, 94/22T;

Jensen, Bent, motorkører, Hem Odde Motorbane, 09/43TB;

Jensen, Berthe og Henrik, “Langkjær”, Additnæs, 99/19T;

Jensen, Birger, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, fra 1999, 99/49T;

Jensen, Bodil, Søgade 70, Brædstrup, 95/20T;

Jensen, Carl, entreprenør, Horsens, 09/90T;

Jensen, Carl Peter, 1873-1916, Malermester, 10/99,TB.

Jensen, Carl Peter, død 1916, 10/103,T;

Jensen, Carl Peter, Tre døtre, 10/103, TB;

Jensen, Caroline, "Frøken Jensen", lærerinde, Nim, 93/92T;

Jensen, Charlotte, Søgade 70, Brædstrup, 95/20T;

Jensen, Chr., fast havnemand, Alken Havn 88/104T;

Jensen, Chr., snedkermester, Søgade, Brædstrup, ca. 1910, 92/85T;

Jensen, Chr., tømrer, Brædstrup, 92/11T;

Jensen, Christen, skovfoged, Additskov, 99/11T;

Jensen, Christian, fabrikant, Brædstrup, 02/58T;

Jensen, Doris og Hans Ravn, Hårup Gl. SKole, 90/36T;

Jensen, Egon Møller, Brædstrup, 08/16-B;

Jensen, Egon Møller, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, omkr. 1984, 99/49T;

Jensen, Ejner, lmd., Aastrup, 1919, 95/36T/02/46T;

Jensen, Elin, Kokkepige, Løndal, 00/16T;

Jensen, Ellen Margrethe, Konfirmand 1942, Ring-Føvling, 98/29B;

Jensen, Ellen Margrethe, sKoleelev, Føvling SKole, 1938/39, 98/27B;

Jensen, Ellen Rossen, f. 1943, Grædstrup, 05/3,7, 48-TB;

Jensen, Elna og Peter, “Jægerkol”, Additskov, 00/19T;

Jensen, Emil, møbelpolstrer, 94/24T;

Jensen, Enevold, aldersrentenyder, Søgade, Brædstrup, ca. 1915, 92/88T;

Jensen, Enevold, arrestforvarer, Brædstrup Arrest, 08/58T;

Jensen, Enevold, ejer af Holmsgaard, 03/31TB/04/23T;

Jensen, Erik, Købmand, Brædstrup, 02/60T;

Jensen, Erik Fibiger, Butikspersonale i 1955-56, 12/99,TB;

Jensen, Erna Norsgård, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Jensen, Ester og Kristen, Føvling, 96/65T;                                                                                    

Jensen, Finn Weel, skoleelev, Nørregade, Brædstrup, omKr. 1950, 89/19B;

Jensen, frk., lærerinde, Nim, 93/58T;

Jensen, frk., lærerinde, Tønning SKole, 88/6T;

Jensen, fru Krogh, skolekommissionsformand, Ring-Føvling Kommune, Brædstrup, 92/78T;

Jensen, Gerda, Bording, Vestbirk 91/9B;

Jensen, Grethe og Hans, bestyrerpar på De unges Hjem,; 97/47T04/51T;

Jensen, Grethe og Peter Overgaard, Ryhule 11, Additskov, 00/20T;

Jensen, Gunnar, Brædstrup, første fuglekonge i Brædstrup 1955, 08/16T;

Jensen, H., sognefoged, Underup Sogn, 94/35T;

Jensen, Hans, landmand, Nim, 93/8TB/62T/92T/94B;

Jensen, Harriet og Herluf, Kirkedal, Voerladegård, 98/24T;

Jensen, Harry  “Motor”, direktør, sælger, skribent m.m., f. i Brædstrup, 87/26-33TB;

Jensen, Harry Frost, Brædstrup, 04/47-TB;

Jensen, Harry Frost, varmemester, 00/28T;

Jensen, Helga og Jens, Føvling, 96/65T;

Jensen, Helle Cathrine Margrethe Lange, 1852-1944, 06/63-TB;

Jensen, Hilmar, frisør/barber, Grædstrup, 06/85T/08/91T;

Jensen, Hilmar, vognmand, Skolegade, 00/53TB;

Jensen, Ib B., lærer, ansat som lærer ved Addit Skole 1962, 87/73T;

Jensen, Ib, teglbrænder, Løndal, 97/9T/99/11T;

Jensen, Inga og Vagn, Addit Nygård, 00/21T;

Jensen, Inger Wermuth, lærer, 01/7TB/76TBK-;

Jensen, Ingolf, efterskoleelev, Brædstrup, 1944, 98/19B;

Jensen, J. Vinther, sognerådsformand, Løve, 98/38T;

Jensen, Jens Chr., Løve, 92/11T;
Jensen, Jens Peter, gårdejer, Løvet, 87/69T;

Jensen, Jens Chr., medejer af gården Stjernholm fra 1940, 98/14-15T;

Jensen, Jens MunK, formand for Landboforeningen 1971, 09/26T;

Jensen, Jens og Marie, smedien, Burgårde, 01/71T;

Jensen, Jens, barbermester, Brædstrup, 99/46T;

Jensen, Jens, Smed og Klog mand, Donneborg, Vrads, 02/38T;

Jensen, Jensine, Gammelstrup, 91/9B;

Jensen, Jeppe, smed, Dørup, 90/59T;

Jensen, Jes, overlæge, Brædstrup Sygehus; 87/17T/22B/04/50B;

Jensen, Jesper, fabriksarbejder, Vestbirk, 91/13T;

Jensen, Johanne, husholderske, medejer af gården Stjernholm fra 1940, 98/15T;

Jensen, Johannes, Brædstrup, billede fra ca. 1926, 89/80B;

Jensen, Johs., dommer i Brædstrup 1919-32, 90/27B/93/64T;

Jensen, Johs.V., dansK forfatter, 1873-1950, 92/71T;

Jensen, Jul., sagfører, Tørring, 90/27B;

Jensen, Julius, gårdmand, Føvling, 91/75T;

Jensen, Jørgen Blicher, Dauding, 93/12B;

Jensen, Jørgen, gårdmand, Åle, 1878, 89/32T;

Jensen, Kjær, Købmand, Søgade 70, Brædstrup, 95/20T;

Jensen, Knud fra Skanhede 1866-1940, ejer af gården Stjernholm fra1906, 98/14-15T;

Jensen, Krigsråd og den første distriKtslæge i Brædstrup, 87/11B;

Jensen, Krigsråd, enkefru, postbestyrer, Brædstrup, ca. 1870, 98/76T;

Jensen, Kristian, chauffør og altmuligmand, “Chaufførhuset”, Additskov, 99/18T;

Jensen, Lars Peter, teglbrænder, Additskov, 99/11T;

Jensen, Lars, gårdejer, Nim, 92/26T;

Jensen, Laura, g.m. Karetmager N. Jensen, Brædstrup, billede fra ca. 1926, 89/80B;

Jensen, Laurine Kirstine, f. Gravesen, Nørregade, Brædstrup, 87/27TB;

Jensen, Laust, Folketingsmand, Bjørnskov, 87/41B/43T/90/6T;

Jensen, Lis og Thomas, Addit, 00/11T;

Jensen, Lisbeth, Lokalredaktør, 00/4TB;

Jensen, Mads Peter, 95/28T;                                                                                                          

Jensen, Magnus, f. 18/11-1893 i Hornborg, 89/34-T/48B/50B;

Jensen, Magnus, medejer af gården Stjernholm fra 1940, 98/14-15T;

Jensen, Magnus, postmester, 00/8T;

Jensen, Maren og Morten, fisker, Dørup, 08/65T;

Jensen, Maren, malkersKe på Kastkildegård, 08/65T/67T;

Jensen, Marianne Birk, skoleelev, Ring Skovridergård, omkr. 1950, 89/19B;

Jensen, Marie Norsgård, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Jensen, Marie, g.m. bestyrer Magnus Jensen, Honum Fattiggaard, 89/48B/50B;

Jensen, Marie, manufakturhandlerske, Bredgade, Brædstrup, 89/21T/94/24T;

Jensen, Marie, Åslund, Additnæs, 00/19T;

Jensen, Morten, gårdmand, Voerladegård, 1734, 92/42-TK;

Jensen, Morten, røgter, Vestbirk, 91/8T;

Jensen, N. P. Dalsgård, skovrider, Salten Langsø Skovdistrikt, fra 1985, 99/21T;

Jensen, N., Karetmager, Brædstrup, billede ca. 1926, 89/80B,

Jensen, N.P. arkitekt, Brædstrup Posthus, 98/83T;

Jensen, Niels P., mølleejer, Brædstrup, 88/23T;

Jensen, Niels Rasmus, Karetmager, Brædstrup, 88/56T;

Jensen, Niels Rasmus, syssellærer og husmand, Burgårde, 88/56T/57B/89/81T;

Jensen, Niels, ejer af Bakkegården, Træden, ca. 1795, 88/63T;

Jensen, Niels, gdr., Træden, 01/44T,

Jensen, Niels, Købmand, Dauding, 09/53T;

Jensen, Niels, markmand, Voerladegård, 92/45T;

Jensen, Niels, Vaabensholm, 94/31T;

Jensen, Nielsine, lærerinde, Føvling Skole, ca. 1940, 98/27B

Jensen, Nielsine, Åstrup, 95/36T;

Jensen, O. SKov, Kæmner, Sdr. Vissing, 06/94T;

Jensen, Ole, fuglekonge 2006, Brædstrup, 08/18B;

Jensen, Ole, Købmand, Søndergade 1, Brædstrup, 89/18T/ 95/24T;

Jensen, Peder, “Jægerkol”, sKovarbejder, AdditsKov, 99/18T;

Jensen, Peder, gårdmand, Nim, omKr. 1780, 90/64T;

Jensen, Peter, 95/28T;

Jensen, Peter, landmand, Tranholm Borgbanke, 98/43T;

Jensen, Poul V.,  88/56T/89/80-TB;

Jensen, Rasmus Peter, Tønning, 09/13-T

Jensen, Rasmus, gdr., Brædstrup, ca. 1927, 99/50T;

Jensen, Reimer, tømrer ved restaurering af Brædstrup Mølle 1932, 88/25T;

Jensen, Ruth Gandrup, Konfirmand 1942, Ring-Føvling, 98/29B;

Jensen, S., postmester, Brædstrup, 1919, 98/77T;

Jensen, Sigrid, Kroejer, Brædstrup Kro, 90/9T;

Jensen, skotøjshandler, 94/22T;

Jensen, Sofus, Brædstrup, 91/22T;

Jensen, Sofus, landmand, Nim, 93/94T;

Jensen, Søren Birk, skoleelev, Ring Skovridergård, omkr. 1950, 89/19B/93/12B;

Jensen, Søren, “Post-Jensen”, ansat på Brædstrup Postkontor, 92/9TB/13T,

Jensen, Søren, skovrider, Tyrsting Herred, 93/72T;

Jensen, Thit, dansk forfatterinde, 1876-1957, 88/84T;

Jensen, Thora, småbørnslærerinde i Hårup ca. 1915, 90/37T;

Jensen, Thora, søster, “Søndergården”, Brædstrup, 97/49T;

Jensen, Thyra, forfatter, 89/6T;

Jensen, Vagn, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Jensen, Vagner Reinholdt, Brædstrup, 87/27B/28T;

Jensen, Viggo, Søgade 70, Brædstrup, 95/20T;

Jensen, Viola f. Evertsen f.1909 i Tyrsting, 04/45-52TB;

Jensen, Aage, gdr., Keldhøjgaard, Nim, 92/31T;

Jensen, Aage, skrædder og pølsemand, Radiocentralen, Brædstrup, 93/17T;

Jensen. P. M., skomager, Brædstrup, 97/46B;

Jeppesen, Gunvor og Kresten, ejere af ejendommen Eslund, Nim, 97/36T;

Jeppesen, Kristen, Eslund, Nim, 05/43T;

Jeppesen, Poul, realskolelærer, Brædstrup, 98/57T/65T;                                                               

Jepsen, Birgit S., farmaceut, 05/55T;

Jepsen, Christian, modstandsmand, Kollerup, 89/85T/86B;

Jepsen, Christiane f. Andersen, Kollerup Overgård, 97/88T;

Jepsen, førstelærer i Føvling 1945-49, 90/35T;

Jepsen, Jens Balle, landmand og modstandsmand, Underup Skov,  89/83TB/86B/91/83BT/96/7T/53T/74T/02/37T/07/52;

Jepsen, Jens, inseminør, Bredesvej 17B, Brædstrup, død 1999, 97/7TB/84T- 98/6TB/87T;

Jepsen, Johanne og Niels, “Toftegård”, Føvling, 96/62T;

Jepsen, Laurids Kristian, gårdmand, Kollerup Overgård, 97/88T;

Jepsen, Margit, bibliotekar, Brædstrup Bibliotek, -87, 88/18T;

Jepsen, Per Fink, apoteker, 05/55T;

Jepsen, Peter, bestyrelsesmedlem, Brædstrup Vandværk, 1993, 99/89B;

Jepsen. J. H., lærer, Vrads Skole 1878-1896, 02/37T;

Jernalder, omkring Sdr. Vissing, 08/103T/105T/111TB;

Jernalderagre i Addit Skov, “Kirkegården”, 08/110 oversigt;

Jernalderlandsby, Sdr. Vissing, 08/104-T;

Jernalderlandsbyer, ØstbirK, 98/52T;

Jernbane, normalsporet 1929, Horsens-Silkeborg, 98/36-T;

Jernbanebroen mellem Naldal Sø og Vestbirk Sø, 09/91T;

Jernbanebørster, 09/89T;

Jernbaneprojekter, 98/34T;

Jernbanesabotage, 06/42T;

Jernbanestationen i Brædstrup, 87/10T;

Jersing, E., dommerfuldmægtig, 90/27B;

Jespersen, frk. danselærerinde, 94/25T;

Jespersen, Inge, skoleelev, Hospitalsgade, Brædstrup, omKr. 1952, 89/19B;

Jespersen, Thyge, Skjerrring-Munkgård, 88/59T;

Jespersen, Tyge, ejer af Mattrup, 91/15T/18T;

Jespersen, Tyge, Skæring Munegård, død 1706, 88/87-T;

Jessen, distriktslæge, Brædstrup, 1894, 92/63T/66T;

Joachim, dansk prins, f. 1969, 88/77B;

Johannes Schmedes, prakt. læge, Søndergade 16, 09/26-T;

Johansdatter, Henria, g.1. g med skovfoged Søren Rasmussen, Kolleruphus, 97/87T;

Johansen, gartner, Søgade, Brædstrup, ca. 1910, 92/86T/95/24T;

Johansen, Jacob P. Schwartz, “Åslund”, Additnæs, 1918, 99/19T;

Johansen, Jakob, lmd., “Åslund”, Additnæs, 00/19T;

Johansen, Jens Peter, avlskarl, VestbirK Tricotagefabrik, 91/8T;

Johansen, Kristian og Dagny, “Gavlen”, Additnæs, 99/20T;

Johansen, Laurs, avlskarl, Nim Præstegård, 83/57T;

Johansen, Maren, småbørnslærerinde i Hårup ca. 1915, 90/37T;

Johansen, murer, Bredgade, Brædstrup, 1893, 98/77T;

Jokumsen, Ejnar, gårdejer, Træden, 87/4T/90/36-T;

Jokumsen, Aage S., vaskeriejer, chauffør, Rask Mølle, 01/7TB/85T-;

Jordebog, 98/8T;

Jordebog, Skanderborg Slot, 1612-13, 88/80T;

Jordmoder, Inga Pedersen, 10/56,T;

Jordemødre, 90/10T;

Jordens bæredygtighed, 09/91T;

Jordfæstegrav, 95/47T;

Jordindvinding, 90/76T;

Jordskredsvalg, v. Kvindeoprør i Brædstrup,10/,58,T;

Josephsen, Alfred, bankassistent, Brædstrup Bank, 03/87- TB;

Jubel-Oldingen, 94/66T;

Jubilæum for wienerbørnenes danske plejeforældre i Wien sept.1959, 90/42T;

Jubilæum, 100-års, Brædstrup Rebslageri, 1998, 99/40T;

Jubilæum, 25 års, VOH, 1946, 88/49T;

Jubilæum, 30 år, Pejsegården 2002, 05/17;

Jubilæum, 75 år, Brædstrup Idrætsforening af 1924, 24/10-1999, 99/46T,

Jubilæum, Træden Forsamlingshus, 05/58T;

Jubilæumsdyrskuet, 91/45T;

Juel Rysensteen, baron, Kammerherre, oberstløjtnant, Horsens, død 1836, 91/34-T;

Juel, Ove Henrik, baroniet Rysensteen, Bøvling Sogn, 91/35T;

Juelsminde Trælasthandel, 07/101T;

Juelsminde-banen, 98/34T;

Jul i 30-erne, Underup, 96/70T;

Jul på større gård - St. Vingum i Hovedskov - omkring 1900, 04/62-72T;

Juleaften i Brædstrup omkr. 1920, 90/20T;

Julebøger, 89/20-T/03/70T;

Julefluen, 01/57T;

Juleforberedelser, 89/20-T/35T;

Julegrisen, slagtning, 03/70-71T;

Julekalender, Special: Pindgris - Kartoffel-og tændstik-julekalender, 08/21T;

Julemad, 92/75T;

Julemad, Underup, 1930-erne, 96/75T;

Julemærker, 98/86T;

Juletræ, Nim, 92/34T;

Julesammenkomster, 89/81T;

Juletid, Addithus, 99/15-T;

Juletraditioner, Føvling Skole, 1940-erne, 92/74T;

Juletræ, 92/75T;

Juletræ, Tønning Forsamlingshus, 94/77T;

Juletræsfester, 08/23T;

Juliane, dampskib på Mossø 19. sept. 1917, 88/101;

Julianelyst = Sofielyst, se denne, 97/85T/86 tegning;

Julianelyst, gård ved Østbirk, 89/83T/91/35T/39T;

Julieshåb, gård, Træden by, 88/65B/92/54T;

Juliussen, Rasmus, ejer af gården Stjernholm 1851, 98/13T;

Juliussen, Stephen Cortsen, f. ca. 1785, ejer af gården Stjernholm fra 1834, 98/13T,

Junchers JU-52, 92/72T;

Juni-grundloven af 5. juni 1849, 98/42T;

Just Olesen, Chr., overlæge, 04/102;

Just Olesen, Konfirmand 1942, Ring-Føvling, 98/29B;

Justesen, Margrethe, landhusmor, Underup, 96/76T;

Justesen, Svend Åge, tømrersvend og modstandsmand, 89/85T/86B/93/93T;

Justitsministeriet, 09/83T;

Justitsprotokol, Horsens Købstad, 08/60T;

Justitsprotokollen, 92/41T;

Justitsråd, Warthoe, 89/32T;

Juul, Kristian, folKetingsmand, Aale, 91/60T;

Juul, Kristian, valgmenighedsformand, 07/98-TB;

Jyllandspræmien, 00/82T;

Jysk mester i herredouble, A-rækken, 13/38, TB.

Jysk Naturgas Product A/S, 00/25T;

Jysk Teknologisk Institut, 05/84T;

Jyske Bank, 88/27T/90/9T;

Jyske Bank, Brædstrup, ny bankbygning marts 1971, 08/74T;

Jyske Bank, stiftet 7/7-1967, 08/74T;

Jyske Lov, 05/31T;

Jægerkol, Additskov, 99/18T;

Jægersminde, ved Mattrup å´s udspring, 95/57T;

Jægerstenalder langs Gudenåen, 00/36TBK/01/41T/02/50T

Jægerstenalderbopladser, 07/13T;

Jættestuer, 07/10T;

Jævnstrøm, 1960 Brædstrup by skifter fra jævnstrøm til vekselstrøm, 97/53T;

Jævnstrømselværk, Skolegade, Brædstrup, 1907, 88/44T;

Jøder, 96/55T;

JØLA, 04/96T;

Jørgen Post, pens. postbud, Østergade, 91/68T;

Jørgen Tomat, 07/24T;

Jørgensen, Agner, chauffør, 00/52T;

Jørgensen, Anna Plenge, g.m. Carl Wilhelm Jørgensen, Løndal, + 1936, 97/12T-/06/10TB;

Jørgensen, Anders Peter, Forsikringspapir fra 1887, 13/70,TB.

Jørgensen, Bent, sognepræst, Tønning-Træden Sogne, 92/30T;

Jørgensen, Berit Hune, 11/6,TB.

Jørgensen, Bjørn, lærer, Brædstrup Skole, 1962, 89/14B;

Jørgensen, bogtrykker, Brædstrup, 92/66T;

Jørgensen, C. Th., gartner, Løndal, 97/17T;

Jørgensen, Carl Ulrik, godsejer, Tidselholt, 97/12T;

Jørgensen, Carl Wilhelm, ejer af Løndal, ingeniør,.etatsråd, Konferensråd, + 1925, 97/11B/12T;

Jørgensen, Carl, sagfører, Brædstrup, (1892-1974) 87/12T/90/26-BT;

Jørgensen, Carla f. Andersen, (1901-1995) lokalhistoriker, Brædstrup, 88/52T/89/6-BT/90/26-BT/92/7BT/36BT/02/57T/06/93T;

Jørgensen, Carl, sagfører og hustru, Carla, 1937, 12/33,TB;

Jørgensen, Carl, sagfører og hustru, Carla, Gravsted på Ring gl. kirkegård, 12/38,TB;

Jørgensen, Caroline og Aage, “Mosegården”, Føvling, 96/59T;

Jørgensen, Chr., skovrider, Vrads Herred, Silkeborg Amt, 93/73T/74T;                                       

Jørgensen, Eivind, Forord til ÅrssKrift 2004, 04/5TB;

Jørgensen, Eivind, lærer og tale-hørepædagog, Brædstrup, 97/5TB/97/7TB/102TB-/98/5B/99/5B/04/5TB;

Jørgensen, Eivind, medlem af årsskriftsudvalget, Træden, 89/5BT/90/92/6T/5B/91/5B/94/5B/96/5T;

Jørgensen, Erna og Henning, Langballegård, Addit, 00/20T;

Jørgensen, Grethe og Laurits, smedien, Addit by, 00/15T;

Jørgensen, Gunnar Møller, Brædstrup, 99/46T;

Jørgensen, Gunnar, ejer af Bolund, Nim Sogn fra 1955, 95/86T;

Jørgensen, Hans og Elsebe, Føvling, 96/60T;

Jørgensen, Harald, fotograf, Hospitalsgade, Brædstrup, 97/83T/01/67T;

Jørgensen, Harald, fotograf i Brædstrup, 12/110,T;,

Jørgensen, Harald, fotograf, Udvidelse af forretningen, 12/111,T;

Jørgensen, Inger og Harald, ved det gl, kamera, 12/109,TB;

Jørgensen, Helga, postekspeditør, Addit 00/10T;

Jørgensen, Herredsfoged, dommer, ca. 1912, 89/53T;

Jørgensen, Holm, landinspeKtør, Brædstrup, 99/50T;

Jørgensen, J. Eldrup, sportsfisKerformand, 93/24T;

Jørgensen, Jens Christian, smed, Nimdrup, f. 1833 i Grædstrup, 08/86T;

Jørgensen, Jens P., snedker, vedr. Voervadbro Mejeri, 96/45T;

Jørgensen, Jens, lmd., "Marienlyst", Over-Åstrup, 94/12T;

Jørgensen, Jens, rigsdagsmand, Holtum, senere Bjerregård, Åle, 92/17T;

Jørgensen, Johanne og Vilhelm, “Lynghuset”, Lynghusvej, 00/17T;

Jørgensen, Johannes, Konfirmand 1942, Ring-Føvling, 96/60T/98/29B;

Jørgensen, Jørgen, Tømrermester, Træden, 92/83T/00/48T;

Jørgensen, Karen Bækbøl, f. 1940, Træden, 88/63-TB/05/3,7,58-TB 07/3,7TB;

Jørgensen, Karen og Hans, Bygaden, Underup, 96/69T/99/56T;

Jørgensen, Karoline Møller, Søgade 23st-th, Brædstrup, 95/20T;

Jørgensen, Kr. murer, Sdr.Vissing, 02/8T;

Jørgensen, Kresten, gdr., Åstrup Nygård, fmd. Brædstrup, Centralforening 1966-71, 88/41-T;

Jørgensen, Købmand, Føvlingvej 5, 96/59T;

Jørgensen, Lars, Lærer på Løvet Skole, Far til Fotograf H. Jørgensen, 12/111,T;

Jørgensen, Laurits, JØLA, Gammelstrup, 04/96T;

Jørgensen, Mads Møller, Søgade 23st-th, 95/20TB;

Jørgensen, Mads, folketingskandidat for venstre, Nr. Snede, 87/44T;

Jørgensen, Magdalene og Viggo, Addit, 00/14T;

Jørgensen, Marie, skoleelev, Føvling SKole, 1938/39, 98/27B;

Jørgensen, Møller, Murersvend, Søgade 48, Brædstrup, ca. 1915, 92/87T;

Jørgensen, Niels, skoleholder i Sdr. Vissing, 94/52T;

Jørgensen, Nytha og Karl, Addit Overgaard, 00/14T;

Jørgensen, R, gdr., Lundum, valgmenighedsformand, 92/18T;

Jørgensen, Rasmus, SnedkKer, Søgade 22-I, Brædstrup, 95/20T;

Jørgensen, Rigmor, d.a. Viggo Jarl, 97/16T;

Jørgensen, Rita, lærer Nim skole, 05/41-TB;

Jørgensen, Sigurd, gdr. Gammelstrup, 88/39T;

Jørgensen, smed, Dybendal, Løndal, 97/20T;

Jørgensen, stationsleder Zone-Redningskorpset, 94/82T;

Jørgensen, Sven, byrådsmedlem, Forord, ÅrssKrift 2006, 06/5TB;

Jørgensen, Sven: Fra familien Tschenka til skolestil, 09/58T;

Jørgensen, Svend, Ingeniør, Underup, 93/7TB;

Jørgensen, Thorvald, Troelstrup, 00/49T;

Jørgensen, Ulla, Træden, 89/5T;

Jørgensen, Vald., mejerist, Brædstrup, 95/41T;

Jørgensen, Vilhelm Carl, Løndals bygherre, 06/9T,10B;

Jørgensen, Vilhelm, Konferensråd, Løndal, 94/70T;

Jørgensen, Aage Holm, landinspektør, 00/52T;

Kaffebord, 91/61T;

Kaffeerstatning, 97/80T-/98/28B;

Kaffeerstatning, brændt rug, 96/53T;

Kaffemølle, 01/57;

Kaffepunch, 92/32T;

Kaffestenen, 97/20T;

Kager, Kraftfoder, omkr. 1900, 89/36T;

Kai Johansen’s Ægeksport, afdelinger i Jylland, 09/50-T;

Kai Johansen’s Ægeksport, indretning, 09/52-T;

Kai Johansen’s Ægeksport, nybyggeri i Brædstrup, 09/51-T;

Kaldsmænd, 92/54T;

KalKmalerier i Sdr. Vissing Kirke, 90/81T;

KalKmalerier, Grædstrup Kirke, 02/105T;

Kalkning, 88/33T;

Kalleman, Ellen, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Kalleman, Karen og Steffen, “Tippehøj”, Føvling, 96/65T;

Kalleman, Kathrine, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Kallesøe, Birgit, lærer, Nim, 05/42B;

Kaltoft, Chr., rutebilejer, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/48T;

Kalv med to hoveder, 91/45T;

Kalvestegning, 93/23T;

Kampmann, H., professor, arkitekt, Brædstrup Posthus, 98/83T;

Kampmann, Jørgen, sognepræst i Tønning-Træden fra 1787, 88/69T;

Kancelliets Brevbøger, ca. 1550, 88/79T/99/72T;

Kancelliråd, Warthoe, Brædstrup, 89/32T,

Kanetransport, 91/43T;

Kanetræ, stå på, 93/14T;

Kanofart, Gudenåen, 93/29TB;

KanofolKet, 03/67T;

Kanon i skolegården i Brædstrup, 08/96T;

Kanonen i Træden, 07/26T;

Kanosejlads, 01/93TB;

Kapellet ved Bredstenbro, 87/57T;

Kapitalindtægt, 91/28T;

Kapitulationen, 06/42T/07/68T;

Kapskydning, 08/10T;

Kap-Stine, Kogekone, Søgade, Brædstrup, ca. 1915, 92/87T;

Karbidlamper, Løndal, 97/20T;

Karen Laursen, Egebo, 09/23TB;

Karen og Mads Sørensen, Hedelund, Nim, 09/62T;

Karen Østergaard, Slagballe, æggesorterer, 09/53B;

Karen, søster, 93/66T;

Karetmagerhåndværket, 89/81T;

Karl Petersen, Ørskov, bestyrelsesformand, 09/92T;

Karl Sø, foto, 07/60TB/07/57T;

Karl, 91/55T;

KarleKammer, omKr. 1900, 89/39-T;

KarleKammer-skabs-tranport 09/13T;

Karlsø, Slagballe Bakker, 93/14T/08/84T;

Karon = Charon, i græsK mytologi,  Færgemanden til dødsriget, 87/60T;

Kartoffelavl i Sdr. Vissing år 1801, 94/62T;

Kartoffellæggermaskine, Dørup Østergaard, 09/39T;

Kartoffeloptagning, 06/89T;

Kartoffelsalg, 98/24T;

Kartoffeltyskere, 89/4T;

KartoteK over bogbestand Brædstrup Bibliotek 1932, 88/11T;

Karyatide = græsK søjle udformet som en Kvindefigur, 97/66TB;

Karyatiderne, novelle af Karen Blixen, 97/64T;

Kaspersen, Erik, gårdejer, Føvling, 96/65T/00/80T;

Kaspersen, K., Banken f. B.og Omegn, Brædstrup, 92/13T;

Kaspersen, Thorkild, skoleelev, “Fredsbo”, Brædstrup, omKr. 1952-53, 89/19B;

Kassation, bøger, Brædstrup Bibliotek, 88/16T;

Katastrofen ved Naldal sø 1959, 96/89T;

Katholm, gods syd for Grenå, 1839-1916 i slægten Dinesens eje, 97/62T/66T;

Kathrine, moster Tinne, Burgårde Mølle, 09/68T;

Katrine Kristensen, Nygade, æggesorterer, 09/54B;

Katrinedal, 87/8T;

Kathrinelyst på Træden Hede, 13/26,TB.

Kathrinelyst, Gunnar Laurberg skriver, 13/29,TB.

Kattrup, apoteker, Brædstrup, 89/53T;

Kattrup, Minna, d.a. apoteker K., g.m. overretssagfører F. A. Warberg, 89/53T;

Kattrup, Niels Jørgensen, sognepræst, Ring-Føvling 1648, død 1674. 89/58T/64T/94/46T;

KdF, 91/10T;

Kejserkrigen, 1625-29, 97/37T;

Keld Pedersen, socialinspektør/forvaltningschef, 09/6TB;

Keld Pedersen: Fælleslegat for værdigt trængende, 09/83;

Keldhøj, Nim, 92/26K;

Keldhøj,Nim, Udgravninger, 12/11,TB;

Kendte optrædende, Pejsegården, oversigt, 05/12T;

Kigebjerg, Træden, 91/81T;

Kildeskat, 08/71T;

Kildevejen ved Addithus, 87/34T;                                                                                                

Kilehuller på Genforeningsstenen, 94/25T/70T;

Kingo, Peder, fæster, Bredvad Mølle, 97/94T;

Kino-Teatret, Brædstrup, 94/21T;

Kiosk ved Ring Sø, 92/89T;

Kirke- og skolepatron, Voerladegaard Sogn, 91/47T;

Kirkebog for Ring Sogn, 08/63-T+Kopi;

Kirkebogen, Føvling Sogn, 91/81T;

Kirkebylærer i Nim, 05/41T;

Kirkedal, ejendom i Voerladegård, 97/92B;

Kirkedal, Lund, landmand, Voerladegård, 98/22T/23B;

Kirkegang, 99/40T;

Kirkegaver, Sdr. Vssing-Voerladegaard Sogne, 94/66-67T;

Kirkegaard, Halfdan, Horsens, 93/28T;

Kirkegaard, Jens, f. 1935, Brædstrup, 05/3,7,78-TB;

Kirkegaard, Jens, landbrugskonsulent, Brædstrup, 88/32T;

Kirkegård, Kapellet ved Bredstenbro, 87/59T;

Kirkegaard, Mogens, lærer, Horsens, 93/7TB/18T;

Kirkegården i Addit Skov, 97/41TK-;

Kirkegården i Ring, begravelse 1960, 04/101;

Kirkegården, Gl. Rye, 94/14T;

KirkeKlokke, Grædstrup Kirke, 91/22T;

Kirkesangere, 87/75T/88/66T /93/92T;

Kirke-skolesti, Voerladegaard Sogn, 91/47T;

Kirkestien, Føvling, 96/64T;

Kirketiende, 94/49T;

Kirholm, Karl, mejeribestyrer, Voervadsbro Mejeri, 1906-1919, 96/48T;

Kirsebærblade, tobak, 08/23T;

Kirsebærbækken, Åstruplund, 95/25T,

Kirsebærhuset, Åstrup, 95/39T;

Kirsebærvejen, 95/25T;

Kirurgisk afdeling, Brædstrup Sygehus, 87/17T;

Kiær, Erich, sognepræst, magister, senere provst, fra 1719, Tønning-Træden Sogne, 88/71T;

Kiærsgaard, Frands, Kroejer, Brestenbro Kro, 94/3oT;

Kjeldgaard, Inga, Østerbyvej, Nim 93/5-6T/94/5B/95/5B /96/5T/97/5TB /98/5B/99/5B;

Kjeldhøjgård, Nim, 92/25B/26K/02/22T;

Kjeldsen, førstelærer, Tønning, 1919, 88/6T;

Kjeldsen, H. O. A., præsident for Landbrugsrådet, 88/37T;

Kjeldsen, Hans, fæster, hestetyv, Klovborg, 1632, 99/71T;

Kjeldsen, Søren, sognefoged, Torp, 96/56T;

Kjeldsens Småkager, fabrik, 06/89T;

Kjelhøje, Addit, 87/35T;

Kjerstein, gårdejer, Bjergs Mølle, 93/19T;

Kjer, Aksel, førstelærer i Tønning/Træden, 13/60,TB.

Kjær, Bodil, Konfirmand 1942, Ring-Føvling, 98/29B;

Kjær, E. tømrer, Brædstrup, 97/47T;

Kjær, Erik, magister, præst i Tønning-Træden, 99/73T;

Kjær, herredsfoged, Hede Mølle. omr. 1780, 90/65T;

Kjær, Købmand, Søgade, Brædstrup, 04/51T;

Kjær, Lis B., lærer på Brædstrup SKole, 1962, 89/14B;

Kjær, sognepræst i Tønning-Træden, ca. 1725, 89/65T;

Kjær, Søren, sognefoged, Træden, 92/11T;

Kjær, Søren Jacobsen, 1830-1902, 10/29,TB.

Kjær, Søren Jacobsens hustru, Elle Rasmusdatter, 10/31,TB.

Kjær, Søren Jacobsen, Soldatertid, 1853-1854, 10/30,TB.

Kjær, Søren Jacobsen, Deltagelse i Krigen, 1864, 10/33, T.

Kjær, Søren Jacobsen, Hjem fra Krigens rædsler, 10/35, T.

Kjær, Søren Jacobsen, Tilbage i Sdr. Vissing, 10/31, TB.

Kjær, Søren Jacobsen, Husmand på Peterholm, 10/32, TB.

Kjær, Søren Jacobsen, Broderbrev, 10/36, TB.30,TB.

Kjær, Them, handelsmand, Føvling, ca. 1885, 89/11T/90/38-T;

Kjær, Themine, g.m. lærer J. Petersen, Føvling, 1885, 89/11T;

Kjærbøl, Johs., flygtningeminister, 02/76TB;

Kjærgård, Annemette, f. 1968, 03/6, 53-55TB;

Kjærgaard, Ejvind, 1910-1978, fuldmægtig og Kasserer, Lanbobanken/Brædstrup Bank, 03/93B;

Kjærgaard, Føvlingvej 12, FOTO, 05/76B;

Kjærgaard, Gerda, defektrice, Brædstrup Apotek, f. 1913, 90/44BT/50B/95/19T;

Kjærsgårds bæk, 93/80T;

Kjørsengård, Vorde Sogn, 91/19T;

Klausen, Henry, graver, Grædstrup KirKe, 97/24T;                                                                      

Klausen, Ib, lærer, Tønning, 93/4T;

Klausen, Ib, sognepræst, Tønning-Træden, 93/7TB;

Klaverspil, 94/77T,

Klein, Jesper, skuespiller, 07/27-TB;

Kleis, Bothilde Mette, f. d. 4/10-1894, forskolelærerinde, Sdr. Vissing Skole fra 1/5-1927, 99/90B;

Kleis, Bothilde, lærerinde ved Sdr.Vissing SKole, 87/74B75T/90/30B/79T/97/71T/8/21-TB;

Klemmensen, Erna, personale, Hem Odde, 09/40B;

Klenodier, nationale, 08/53T;

Klienter, private (juridisK) - 89/30T;

Klientkonto, 06/98T;

Klinge, H.C., cand. theol., skolebestyrer, 01/29T;

Klining, 92/42T;

Klitplantning, 05/32T;

Kloakering, Voerladegård 1930, 98/25T;

Kloster Mølle FabriK, 88/63T/99BT 91/56T/95/11T/97/9T/97/92T/01/ 94T;

KlosterKær, 01/95T/06/28T;

Klostermølle Naturcenter, 06/81TB;

Klostermølle, pap- og papirfabrik 03/8-18TB;

Klostermølle, papirfabriKation fra 1932-74, 09/87T;

Klostermølles Fabrikker, indsigelse mod Brædstrup Vandværk, 1961, 99/88T;

Klostermøllevej, 91/47T;

Klostrene i Voer og Vissing, 06/3,73TB;

Klovenhøj, Brædstrup, 08/42B/44T;

Klovenhøjcentret, 04/52T;

Klovenhøj-centret, 09/27T;

Klubhus, Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/46T;

Klubhusbrand, BIF, Brædstrup, Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/47T;

Kludesko, under Krigen, 96/65T;

Klæde og garn, 91/8T;

Klædeproduktion, 91/8T;

Kniple, 92/88T;

Knorr, S. A., forvalter på Løndal 1940-47, 97/17T;

Knoth, Birgitte, lærerinde i Føvling Skole, 1914-48, 88/6T/90/35-BT/92/69T;

Knotte -> fejl -> Birgitte Knoth, lærerinde, Føvling SKole, 88/6T;

Knud Lavard, dansk hertug, myrdet i Haraldsted SKov 1131, 92/78T;

Knud Rasmussen, Søhulevej, Træden, 09/11-T;

Knude, 08/67T;

KnudepunKt, trafikalt, jernalder, 89/27T;

Knudsen, Anna og Chr., Restaurant “Sølyst”, VestbirK, 96/85-T;

Knudsen, Anna, Ulstruphusvej 4, Addit, 00/21T;

Knudsen, Anton, landmand og modstandsmand, Nim, 89/85T/86B;

Knudsen, Birte, pianist, Vestbirk Højskole, 05/44TB;

Knudsen, Ellen, Åstrup, 95/37T;

Knudsen, Erhardt Årup, Smed, Søgade, ca. 1920, Brædstrup, 92/88T;

Knudsen, Erik, skoleelev, Ring, omkr. 1952-53, 89/19B;

Knudsen, Firma G., Gl. Rye, 90/80T;

Knudsen, frk., lærerinde, Brædstrup, 88/7T;

Knudsen, Henry, lmd., Åstrup, 95/37T;

Knudsen, Ingrid, lærer, Nim, 05/42B;

Knudsen, Jørgen Bech, Uldum, 87/81T;

Knudsen, Jørgen, landmand, v/Våbensholm, 95/65T;

Knudsen, Knud, viet 1878 i Tønning til Marie Bech Jørgensen, 13/103, TB.

Knudsen, Knud og Marie med 8 børn, på Åstrup Nedergaard, 1897, 13/104,TB.

Knudsen, Kristian, gdr., Gantrup, 95/50T;

Knudsen, Mads, munk fra Voer Kloster, blev 1492 udnævnt til biskop af Grønland, 88/98T;

Knudsen, Morten, gårdmand, Voerladegård, 1734, 92/38T/42-TK/45T;

Knudsen, N., skrædder, Brædstrup, 1911, 99/84T;

Knudsen, Niels, mælkekusk, “Køgesøhuset”, Additskov, 99/18T;

Knudsen, Otte, ung mand fra Åstrup Nedergaard, 13/104, TB,

Knudsen, Otte, postkort fra …13/105, TB,

Knudsen, Otte, som soldat, 13/106, TB,

Knudsen, Otte og Julie Madsen, 13/113, TB,

 

Knudsen, P., radikal folketingskandidat, 87/44T;
Knudsen, Rikardt, 90/6T;

Knudsen, Robert, medlem af De unges Hjems bestyrelse, Brædstrup, 1975, 97/55T;

Knudsen, skolelærer, Føvling Sogn, 1851-66, 90/34T;

Knudsen, Vagn Boes, f. 1930, Dørup, 07/3,7TB/08/6TB;

Knusesten, 08/106B;

Knutson, Lars, skuespiller og instruktør, 07/27T;

Kobberlager, skjult, VOH under Krigen, 88/48T;

Kodalen, 93/80T;

Kodallund, 93/19T;

Kogekone, 91/54T;

Kohøj, Nim MarK, 93/80T;

Kokborg, Grædstrupvej 1 - laden fremstillingssted for brændevinstønder og kar, 08/36T;

Kokborg, gård, Honum mark, 89/43

Kokvrøvlvej, 04/17T;

Kolbejern, 07/ 91T;
Hesteslæde, 07/91T;

Kold feber, 90/23T;

Kold, Kristen, dansk pædagog, 88/74T/90/26T/60T;

Kolding Oplands Højspændingsanlæg, 88/49T;

Kolind, Lars, erhvervsmand, 06/14-15TB;

Kolind, Lars, Løndal, 99/4BT/23T;

Kollerup Møllegård, opført af Andeas Andersen, Kolleruphus, 97/88T;

Kollerup Overgård, tidl. KollerupsKovhus, 89/83T/97/86T-;

Kollerup Skov, 99/64T;

Kollerup Vandmølle, opført 1867, 97/88T;

Kollerup, 97/84T/08/51T;

Kolleruphus, 97/85T;

Kollerupskovhus, 97/85T-;

Kolonihaver, 00/50T;

Kommandant, tysK, 08/101T;

Kommandørens Hus, Additnæs, 99/19T;

KommissionsmatriKlen, 99/72T;

Kommunal drift, Brædstrup Bibliotek fra 1/4-1964, 88/16T;

Kommunal skole i Brædstrup 1889, 89/13BT;

Kommunal vejmand 1932, 08/91T;

Kommunekontor (1.), i Sdr. Vissing, 1944, 02/9T;

Kommunernes Landsforening, 09/83T;

Kommunernes legatforvaltning, 09/83T;

Kommunesammenlægningen 1970, 91/30T;

Kommuneskole, 87/12T;

Kommuneskolen, Brædstrup, opført 1925, 89/21B;

Kommunikation, tyske soldater i Sdr. Vissing, 99/91T;

Kondensen, 07/87T;

Konfirmandstue, Sdr. Vissing, indviet 5/2-1984,90/79-BT;

Konfirmation 1947, familiebillede, 05/40B;

Konfirmation i Voerladegaard Kirke d. 1/10-1893, 91/55T;

Konfirmation, 1942, 98/28B;

Konfirmation, 1951, 08/30T;

Konfirmation, 90/23T;

Konfirmationsforberedelse i Sdr. Vissing, 00/72T-;

Konfirmationsforberedelse, 88/70-T;

Kong Christian X og dronning Alexandrine til Amtsudstilling 1931, 02/62T;

Kong Christian X, 99/14T;

Kong Christians fødselsdag d.v.s. Chr.IX´s, 92/64T;

Kongebesøg i Addit, 00/14T;

Kongebesøg i Brædstrup 1931, 88/35T;

Kongebesøg, 96/23T;

Kongegaarden i Nim, 1700-tallet, senere Nim Kro, 90/65T/97/33T;

Kongehyldningen, 1660, 91/15T;

Kongekroning i Gl. Rye KirKe 1534; 03/56T;

Kongelig Majestæts Gæstegaard i Nim, senere Nim Kro, 1600-tallet, 90/65T/97/33T;

Kongelig privilegeret Kro, 94/27T;

Konge-mosekultur, 00/43T;

Konge-mødet, 89/7T;

Kongens foged, 91/11T;

Kongens Høj, Addit, 99/65T;

Kongens retterting, 99/71T;

Kongens Vildtbane, 93/71T;

Kongerevy i Brædstrup, 1925, 90/46T;

Kongerslev, A. stationsforstander, 1920-1950,10/21, T.

Kongerslev, stationsforstander, fmd. for Brædstrup Bibliotek 1927-64, 88/9T/16T/18T;

Kongevej, Den gamle, 93/80T 95/26T/96/25T;

Kongevejen, 98/52T/08/46T;

Kongevej-Hærvej, 10/47,TK.

Kongsø Plantage 97/14T/05/33T;

Konkurrence - Falck - Zonen, Brædstrup 06/20T;

Konkurs, Mattrup 1828, 91/74T/79T;

Konkurser, Brædstrup i trediverne, 88/24T;                                                                                  

Konradsen, Kristian Dahl, præst, Hvirring, 92/17-18T;

Kontorist, 91/9T/92/63T;

Kontormedhjælper, sagførerkontor, 06/94-T;

Kontormedhjælper, sagførerkontor, opgaver, 06/97-T;

Kontorudgifter, Dommerkontoret, Brædstrup, 1910, 88/21T;

Kontrakt mellem Horsens-Bryrup-banen og Generaldirektoratet for Postv., 98/79T;

Kontraktbrud, Hem Odde Motorbane, 09/44T;

Kontrolassistent på Fyn, i Bjerre Herred og Tamdrup sogn, 00/85T-;

Kontrolforeninger, 88/34T/00/80T;

Kontrollerede besætninger, 09/20-T;

Kontrolsted, arbejdsløse, Augusta Ehlersen, Nim, 07/82T;

Kopiering af husdokumenter, 08/84T;

Kopp, S. N., Købmand, fragtmand, Brædstrup, 1894, 92/67T/99/84T/03/29B;

Koppelov, Anna Clelia von, f. Ahlefeldt - født 1652, Underup Kærgaard, 87/71T;

Koppelov, Ditlev Didrik von, officer, død 1712, 87/72T;

Koppelov, Hans Ulrik von, g.m. Margrethe Elisabeth von K, Underup Kærgård, 87/72T;

Koppelov, Jørgen Christoff, dragonløjtnant senere oberstløjtnant,  87/71T;

Koppelov, Margrethe Elisabeth von, d.a. Jørgen von Koppelov, 87/72T;

Koppevaccination, 97/71T/99/54T;

Korch, Ludvig, lærer, Søgade, Brædstrup, 95/24T;

Korch, Morten, 1876-1954, dansk forfatter, 95/24T;

Koret, Nim, 05/42-TB;

Kornaftryk, 07/11T;

Kornavl på Hem Odde, 09/39T;

Kornimport, 50-erne, 88/29T;

Kornmarked, det europæiske ca. 1875, 89/9T;

Kornsorter, Jernalder, 08/110T;

Korntørreri, Brædstrup Mølle, 1954, 88/28-T;

Korrektur, 89/5T;

Korsballegaard ved Tønning, 03/38T/41B;

Korshus, 92/43T;

Kort over flynedstyrningsområdet ved Åstruplund, 08/98Kort;

Kort over mordsted, 01/38K;

Kort over Voerladegaard og Dørup 1817, 91/48K;

Kortbæk, Clara, lærer, Nim, 05/42B;

Kortlægning af ledningsnet, Addit Vandværk, 09/38T;

Kosan-gas, 07/91T;

Kosten på Holmsgård, 06/67T;

Koudrup, Christen, repr. for bymændene i Føvling, 1713, 92/57-T;

Krabbe, Anne, adelsfrue til Stenalt, 88/84T;

Krabbe, Jacob, Waabensholm, 94/46T;

Kraftfoder, 88/33T;

Kraftstationen, forbedrede muligheder for befolkningen, 09/87T;

KraK, Den Danske Andelsbank, 08/75T;

Kramer, Aksel, Åstrup, 90/32;

Kreaturhandlere, 07/56-T;

Krebsefangst, 01/60T;

Kreditværdighed, Brædstrup VandværK, 99/86T;

Kresten “Mjælkkusk” fra Forten, 08/65T;

Krestensen, Kresten, vognmand, Brædstrup, 04/22T;

Kreth, Rasmus, historiker, Horsens, 04/7TB;

Krieger, J. C., rytterskole-arkitekt, 97/70T;

Krigen 1864, 89/6T;

Krigens ansigt - om nedstyrtng. af et eng. Lancasterbombefly ved Åstruplund 27/8-44, 94/8-18TB;

Krigens gang, orientering ved Føvling Skole 1940erne, 92/79T;

Krigsbytteofferfund, Porskær Mose, 89/23-T;

Krigsbytte-offerpladser, beliggenhed, 89/26T;

Krigsdæk, 91/68T;

Krigsjordebog af 1712, Skanderborg RytterdistriKt, 88/80T;

Krigstjeneste, 88/56T;

Krigsvintre, 91/69T;

Krisen i trediverne, Brædstrup Mølle, 88/24T;

Krisetider, Zonen, Brædstrup, 94/88-T;

Kristeligt dansK Fællesforbund for Arbejdsgivere og Arbejdere, 91/10T;

Kristen Pedersen, 1. formand for Addit Vandværk, 09/28T;

Kristensen, Elna og Ejner, “Børsen”, Vindingvej, Løndal sKov, 00/17;

Kristensen, Alfred, landmand, Åstrup, 95/40T;

Kristensen, Andreas, skovfoged, “Skovfogedhuset”, Additnæs, 99/20T;

Kristensen, Edvard H., lærer og Kirkesanger, Brædstrup, 89/14B;

Kristensen, Ejner, formand, Løndal Savværk, 00/17T;

Kristensen, Elin, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Kristensen, Erling, lærer på Søndergården, 09/99TB;

Kristensen, Flemming, el-Konsulent, VOH, 88/44-BT;

Kristensen, Gitta f. 1925, Gl. Rye, 07/3,7,TB;

Kristensen, Gitta, foto, 07/68TB,72TB;

Kristensen, Jens Kr., skovfoged, “Skovfogedhuset”, Additnæs, 1906, 99/20T;                          

Kristensen, Jens, mælkekusk, mælkerute Sdr. Vissing, 96/46T;

Kristensen, John, planteskoleejer, Sdr. Vissing, 96/14T;

Kristensen, Karl, folketingsmand, Tørring,87/41B/43T;

Kristensen, Katrine, Nygade, æggesorterer, 09/54B;

Kristensen, Kirstine, g.m. Mathias K., Voerladegård, 1882, 98/23T/24B;

Kristensen, Kjeld, Forord 2005, 05/5TB;

Kristensen, Kresten, tømrermester, Søgade 26, Brædstrup, 95/20T;

Kristensen, Kristen Bernt Ravn, farende svend, 02/22TB-;

Kristensen, Marie og Alfred, “Nørrevang”, Føvling, 96/62T;

Kristensen, Martin, seminarieforstander, Gedved, 98/51-T;

Kristensen, Mathias Peter, landmand, ringer og graver, Voerladegård, f. 1853, 98/22-T/24B;

Kristensen, Per, direktør for Brædstrup Fjernvarme - Forord 2008, side 5;

Kristensen, Per, driftsingeniør, VOH, 88/44-BT;

Kristensen, Peter David, gdr, 1. formand for anlægsbetyrelsen for VOH, Trebjerre, 88/45T;

Kristensen, Rosa og Søren, Dauding Overgård, 90/41T;

Kristensen, Ruth og Svend, “Jordbækkær”, Øhusvej, Løndal, 00/17T;

Kristensen, Sine, Søgade 26, Brædstrup, 95/20T;

Kristensen, Svend G., bankdirektør, Lanbobanken, Brædstrup, 88/27-T;

Kristensen, Viggo Klywer, skovfoged, Additskov, 00/16T;

Kristian Sørensen, KvægavlsKonsulent, 09/24T;

Kristiansen, Anne Mette, Cand. Phil, Horsens museum, 12/6,TB;

Kristiansen, Georg, førstelærer i Føvling, 1910-45, 88/6T/90/34B/35-T/91/58B92/68-T/98/28T/99/58T;

Kristiansen, Helga, assistent, Brædstrup Apotek, 05/52TB;

Kristiansen, Kristian, lmd., "Marienlyst", Over-Åstrup, 94/12T;

Kristiansen, lærer, Søgade 88, Brædstrup, 95/20T;

Kristiansen, N. G., førstelærer, Føvling Skole, 06/104T;

Kristiansen, Per, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/49T;

Kristiansen, sadelmager, Bredgade, Brædstrup, 92/10T;

Kristiansen, Victor, civilingeniør ved DSB, opvoKset i Føvling, 92/69T;

Kristoffersen, Frits, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/49T;

Krobevilling 94/27T;

Kroen i Brædstrup hed tidl. Den gamle Gædstgivergaard, 04/25TB;

Kroen i Nim, 92/31T;

Kroen, Brædstrup, 99/50T;

Krog, Jens Nielsen, Vilholt, 96/44T;

Krogh, Adelheid, danse-og spillelærerinde, Bryrup, 94/25T/08/23T28T;

Krogh, Else Kjeldsen, sygeplejerske, Viborg, 94/7BT/76-T;

Krogh, Poul Kastbjerg, 02/7T/65TB;

Krogh, Sven, SKolebakken 2, Tønning, 02/24T;

Krogh-Jensen, Poul, læge, Brædstrup, foto, 05/27TB;

Krogh-Jensen, senior Læge i Brædstrup, 90/48T;

Krogh-Jensen, Theodor, læge, Brædstrup, 05/24TB;

Krogsgaard, tandlæge, Århus, 93/22T;

Krogsholm, Lis, lærer Brædstrup SKole, 1962, 89/14B;

Krogsholm, Orla, viceinspektør, Brædstrup Skole, 1962, 89/14T;

Krogården, Burgaarde Krat, 09/69T;

Kromann, Boje, direktør, Brædstrup Bank 03/89B;

Krone, Karen, Ring Skovfogedgård, Brædstrup, 1894, 92/63T;

Kronens skøder, 93/76;

Krongods, 91/64T/07/38T;

Kronhjort, 99/10T;

Krumtappen, 07/21T;

Krybily, Åstruplund, 95/25T;

Krybskytter, 99/9T;

KryolitselsKabet Øresund, 97/16T;

Kryolitselskabet, 06/9T;

Krystalapparat, radio, 89/56T;

Krøyer, P. S., 1851-1909, dansk maler, Skagen, 97/15T;

Kulderekord, Løndal Gods, 93/43T/98/28B;

Kulstof-14/C-14 datering, 01/43T;

Kulsvining i Nim Skov, 98/8T;

Kulsø, Bryrup, 92/74T;

Kulturhal, Ry flygtningelejr, 02/83T;

Kulturudvalget i Brædstrup Kommune, 87/3T/88/17-T/89/5T;

Kulturværdier, 89/4T;                                                                                                                    

Kuml, Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab, 08/108T;

Kundebesøg fra Brædstrup Rebslåeri, 09/79T;

Kundebesøg, Brædstrup Rebslageri, 99/40T;

KundeKreds, 08/70T;

Kunstgødning, begyndende anvendelse, 88/33T;

Kunstgødningstildeling, 88/26T;

Kunzendorf, Kirsten, bankassistent, Brædstrup Bank, 03/92B;

Kusk, Jens, husmand, Aale Kær, 87/44T;

Kusk, Niels Jensen, landmand, Træden Hede, senere Lenshøj, 91/80T;

Kvadersten, 93/62T;

Kvindeskelet, moder med barn, fundet ved Kapellet ved Bredstenbro, 87/61B/62T;

Kvindelisten vakte opsigt, 10/58,T;

Kvindsø, Bryrup, 92/74T;

Kvindeoprør i Brædstrup, 10, 55-62, TB

Kvindeoprør i Brædstrup, Fra nul til 6 kvinder i Byraadet.10/55,TB.

Kvindeoprør, Tilbageblik, af Inger Poulsen, 10/55,T;

Kvindeoprør, Jordskredsvalg, 10/58,T;

Kvæbrugskontoret for Jylland, Århus, 00/83T;

Kvægavl, Jernalder, 08/110T;

Kvægavls- og ydelsesforening, 88/33T;

Kyed, Helga og Ejner, Petersminde, Addit, 00/13T;

Kyed, Mette, Nimdrup, 08/92T;

Kyed, Orla, ingeniør, Vejle Amts Vejvæsen, 93/9T;

KZ-lejre, 96/55T;

Kæbeknuser, 93/36B;

Kælketure, 92/89T;

Kælledægger, 98/58T;

Kæltringhøjene, 07/14T;

Kælvekvie-opkøb, 00/83T;

Kælvningsproblemer, 88/35T;

Kæmnerkontoret, Brædstrup, 91/28B/93/16T;

Kæmnerskæbner 1970, 91/31T;

Kæmpebøg, 07/50T;

Kæmpefyr, 04/100B;

Kæmpegården, Nimdrup, 08/86-T;

Kæmsgård, Asbjørn, førstelærer ved Hårup Skole 1960-1980, 90/37-T;

Kæmsgaard, førstelærer, Mattrup Ladegaard Skole, 88/9T;

Kærtegn, 96/23T;

Købe-Kontrakt, 94/96-BT;

Københavner-ture, Føvling Skole, 96/65T;

Københavns Universitet, 08/102T;

Købetøj, 96/21T;

Købke, herredsfoged, Brædstrup, 08/55T/58T;

Købmand M. Sørensen, Bredgade i Brædstrup, 10/39-43, TB.

Købmandsforretningen i Dørup, 07/21-T;

Købmandsforretningen, Søgade 70, Brædstrup, 88/22T;

Købmandsbutik i Sattrup, 1907, 13/31,TB.

Købstadsordnet, 87/12T;

Kød, råt, aversion, 04/105T;

Køer som trækkraft, 01/44T;

Køgesø-huset, Additskov, 99/18T;

Køkken-skole på Brædstrup Skole, bevill. fra Landbof. ca. 1930, 88/35T;

Kølevogne til æg, 09/54T;

Kørbitz, Eske, S3981, 00/82TB;

Køreplan, Horsens-Silkeborg Privatbane, 09/15T;

Kås, Inger, lærer på Brædstrup Skole, 1962, 89/14B;

Kaastrup, Edith, Bredvadmøllevej, æggesorterer, 09/54B;

Kaastrup, landmand, Trædenvej, Brædstrup, 91/73T;

Laboratorium, 87/21T;

Labri, “professor”, 02/57T;

Lad-cykel til æg-transport, 09/55T;

Ladefoged, Knud E., skovrider, Salten Langsø Skovdistrikt, 1943-66, 99/20T;

Laier, lærer, Grædstrup, 88/7T;

Lancaster, 4- motorers  langdistance-bomber -94/8-9BT/13T;

Lancaster-fly, 08/95-T/97B;

landauer, vogn, 92/64T;

Landbetjenten, 07/80T;

landbo- og husmandsbevægelsen, 91/61;

Landbobanken, 08/31T;

Landbobanken, Brædstrup, 87/16T/88/27T/94/24T;

Landbofamilier, Nimdrup, 08/84T;

Landboliv i Træden, 13/48,TB.

Landboforening for Brædstrup og Omegn, 1. medlemsmøde, 88/32-33T;

Landboforening for Horsensegnen, 88/32t;

Landboforeningen for Brædstrup og Omegn, 1862, 09/17-T;

Landboforeningen, Brædstrup, 88/32T/94/86T/05/78T;

Landboforeningens generalforsamling 6. marts 1863, 09/18T;

Landbrug, 91/8T;

Landbrug, Nim Skole, 93/95T;

Landbrugs Krise, 89/81T/90/27T91/35T;

Landbrugs Krisen i 30-erne, 01/25T;                                                                                             

Landbrugsområde, Brædstrup-egnen, 09/17T;

Landbrugs -redskaber, fælles skab, 06/85T;

Landbrugssamling, 98/5T;

Landbrugs -skole, 88/36T;

Landsbyen, VestbirK, 10/48,T.

Landbørn, 89/15T;

Lander, Solveig O., dansk skuespiller, 99/28T;

Landevejsriddere, 91/30T;

Landgilde, 89/62T/91/15T/64T/98/8T/99/72T;

Landhusholdning ved århundredskiftet 04/62-T;

Landhusholdningsselskabet, 94/63T;

Landhåndværk, 97/8T;

Landkort, “Barnets første kort”, 89/19T;

Landmandsdrømme, 91/45T;

Landsmejeriudstillingen i Fredericia, 95/41T;

Landpost, 87/54T;

Landpostbude, Brædstrup, 90/48T;

Landsarkivet i Viborg, 91/49T/93/71T/72T/94/27T/08/84T;

Landsby fra ældre Jernalder, rekonstruktion, 08/109B;

Landbyskolens metoder i1940-50 erne, 11/62, T;

Landsbyskolens ordning i det østjyske, 11/62, T;

Landsbylærernes guldalder i Addit, 1904-1946, 12/56,TB;

Landsbyen, Herning, 05/10T;

Landsbyen Vestbirk, 10/48,T;

Landsbyvognmand, 07/3,79-88TB;

Landsdommer, 87/8T;

Landstrygere, Honum marK, 1920-erne, 89/43T/02/22TB-;

Landtur, slagter, 96/75T;

Landvæsenskommissionen, 90/67T/99/88T;

Lang, Bo Mogensen, biskop, Aarhus, 87/57T;

Langballe, Anders, Degn, lægdsmand og sognefoged, Tønning, 88/69T/94/55T;

Langballe, Emil, tømrer og savskærer, 97/90T;

Langballe, førstelærer ved Hårup Skole 1925- ca. 1960, 90/37T;

Langballe, Kirsten Andersdatter, Møller enke, Bredvad Mølle, ca. 1745, 97/94T;
Langballe, Niels, fuldmægtig, Skanderborg, 92/57T;

Langballe, Peter, vejmand, Sten-Kløver, Dørup, 08/66T;

Langballegård, 93/50T;

Lange Maren, 98/38T;

Lange stearinlys, 98/38T;

Lange, Aksel D., rutebilejer, Brædstrup, 91/22T/95/55T;

Lange, Aksel Møller, 03/93B;

Lange, Jens Harding., skoleelev, Ring Skovridergård, omkr. 1952-53, 89/19B;

Lange, Jytte, f. Petersen, Østergade 17, Brædstrup, 91/70T;

Langhof, Thorkild, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/49T;

langhus, jernalder, 08/110T;

Langkjær, Additnæs, 99/19T;

Langtids-campister ved Hotel Hem Odde, 09/47T;

Langtidsopbevaring af æg i bassiner, 09/56T;

Lars Lilholt-Koncert ved Hotel Hem Odde år 2000, 09/47T;

Larsen, Anders, prædikant, Gamborg, 92/17T;
Larsen, Buster, 1920-93, dansk Skuespiller, 87/30B;

Larsen, Arne Bo, advokat, Bredgade 13, 8740 Brædstrup, 98/4TB;

Larsen, Bødker, Søndergade 15, Brædstrup, ca. 1925, 89/80T;

Larsen, Edith, lærer, Vilholtvej 27, Voervadsbro, 00/6T/36T. /02/7TB/50TB/05/3,6,18TB/07/3,6TB/08/7TB; 11/6,TB.

Larsen, Ejvind, forretningsfører, Brædstrup Centralforening, 88/41B/42B;

Larsen, Gunnar, 1902-1973, minister, 02/65TB-;

Larsen, Gunnar, 1902-73, ejer af godset HøjKol, minister 1940-43, 87/45T/96/23T/47T/99/20-T;

Larsen, Gunnar, minister, Rye Flyveplads, “Højkol”, 04/31T/06/28-T;

Larsen, Jette og Jørgen Frost, arkitekter, 88/18T;

Larsen, Johanne, g.m. N.P.Arnstedt, Addithus, 99/20T;

Larsen, Karl Johan, illustrator, 05/46T;

Larsen, Karl, gårdejer, Addit, 99/65-T;

Larsen, Lise Katrinelund, 09/11T;

Larsen, M., trikotagehandler, Brædstrup, 1911, 99/84T;

Larsen, Maren og Niels, Marielund, Addit, 00/13T;

Larsen, Maren, Brædstrup, 93/66T;

Larsen, Poul, (1859-1935) - medarbejder i Firma F.L.Smidt, 99/21T;

Larsen, Poul, (1859-1935) - slægtstavle, 99/22T;

Larsen, Søren, “Åslund”, Additnæs, 1908, 99/19T;                                                                      

Larsen, Søren, Hønse kræmmer, Søgade, Brædstrup, 95/19T;

Larsens vognmandsforretning, Østergade, Brædstrup, 91/70T;

Lassen, J. C., godsejer, formand f. B. Bank, Rodvigsballe, 92/11T/13T/01/8T-/26T;

Lassen, Lis Key, lærer ansat ved Addit Skole 1964, 87/73T;

Lassen, Morten, skolelærer, Føvling Sogn fra 1799, død 1847, 90/32T;

Lastbiler, 07/80B/86-87TB;

Lastbilmærker, Nim Skærvefabrik, 93/38T;

latinprøve, den “lille”, 98/64T;

Laudrup, Michael, f. 1964, Dansk fodboldspiller, 99/46T;

Lauersen, Hans P., mælkekusK, mælkerute på Dørup Mark, 96/46T;

Laurberg, Anders, murermester, Brædstrup, 08/14T;

Laurberg, Anders, murersvend, Brædstrup, 93/64T;

Laurberg, Gunnar, landmand, f. i Træden 25/10-1918, 87/51T/89/57BT/91/74-BT/92/8TB/54T/94/6BT/46T/97/7TB/93T/99/6BT/60T/00/56T/ 01/6TB/44TK/03/7,73-85TB;

Laurberg, Gunnar, skolefoto 1926, 03/84B;

Laurberg, Gunnar, skriver om Ødegården på Træden Hede, 13/26, TB.

Laurberg, Jytte Hedvig, defektrice, Bræstrup Apotek, 49TB;

Lauridsdatter, Maren, Klostermølle m. fl. 99/10T;

Lauridsen, Jørgen, præstegårdsforpagter, Ring Præstegård, 97/49T;

Lauridsen, Laurids, gårdfæster, Træden, ca. 1660-80, 88/65T;

Lauridsen, lærer, Nim, 92/30T/93/92T;

Laurits læs Laurids side 14, 88/14T;

Lauritsen, Erna, bankassistent, Brædstrup Bank, 03/87- TB;

Lauritsen, Nancy og Niels Peter, “Vejmandens Hus”, Nimdrup, 08/89T;

Lauritsen, Poul, Ring Præstegård, 95/8BT/71T;

Lauritzen, Peder, Træden, herredfoged i Tyrsting Herred, 1587, 99/70T;

Laurs Christian, daglejer, Nim, 92/24T;
Laursen, A. K., Købmand i Ring, 88/26T/93/19T/21T;

Laursen, Anders, ejer af Kollerup Overgård fra 1851-74, 97/87T;

Laursen, Bolette, Søgade 22, Brædstrup, 95/20T;

Laursen, Christen, tømmermand, Sattrup, 91/36T;

Laursen, Ejner, hyrevognschauffør, Voerladegård, 97/92T;

Laursen, Hans, gårdmand, Voerladegård, 1734, 92/42-T;

Laursen, Hans, Nim, 92/25T;

Laursen, Heine Bæk, Nimdrup, 08/92T;

Laursen, Jens Brønd, gdr., Østerbyvej 25, Nim, 93/34T;

Laursen, Julius, 1895-1960, billedskærer, Søgade 22, Brædstrup, 95/20T;

Laursen, Jørgen Høgh, 88/98T/90/55BT;

Laursen, Karen, Egebo, 09/23TB;

Laursen, Kirstine, Vesterlund, Addit, 00/12T-;

Laursen, L., urmager, (“Klok-Larvid”), Søndergade 6, Brædstrup, 95/19T;

Laursen, Laurs, gdr., Brædstrup, 99/82T;

Laursen, Laurs, mælkekusk, Sdr. Vissing, 96/48B;

Laursen, Laurs, mælkemand m.m., (“Fløde-Laurs”), Søndergade 8, Brædstrup, 95/19T;

Laursen, lærer, Nim, 93/58T/02/23T;

Laursen, Mary og Chr. Bach, værtspar på De unges Hjem, Brædstrup 1970-72, 97/54T;

Laursen, Niels, gdr., “Bjerregaard”, Brædstrup, 02/60T;

Laursen, Niels Peter, Brugsuddeler i Brædstrup, 1968, 12/67,TB;

Laursen, Rasmus, ejer af Kollerup Overgård fra 1874-95, 97/87T;

Laursen, snedkerm, Søndergade 15, Brædstrup, ca. 1925, 89/80T;

Laursen, Stine, Træden, 98/90T;

Laursen, Valborg, Ring, 93/19T;

Laursensgaard, Brædstrup, tidl. Madam Bjergs gaard, 88/53T;

Lausen, degn og skolelærer, Nim, omkr. 1900, 89/39T;

Lausgaard, Jørgen Pedersen, førstelærer, Yding, 89/7T/91/54T;

Laustsen, Herluf, gdr., Nim; 02/24T;

Laustsen, Herluf, Nim, 05/42T;

Laustsen, Johanna, Nim, 93/59T;

Laustsen, Kristian, gårdbestyrer, Addithus Avlsgård, ca. 1906, 99/20T;

Laustsen, O, vært på Brædstrup Missionshotel fra 1961, 97/53T;

Laustsen, Peter, Sognerådformand, Nim-Underup , 93/59T/95T/07/82T;

Lavgård, Åstruplund, 95/27T;                                                                                                       

lavmose, 90/77T;

LawcocK, Gunnar, Kasserer, Skanderborg Sportsfiskerf., 93/28TB;

Ledighed, 02/15T;

Legater i Brædstrup Kommune (32): opremsning, 09/83-T;

LegatKapital - N. P. Lindhardtsens mindelegat, 09/86T;

Legatuddeling (betingelser), 09/85T;

Lege, 92/89T;

Legestue, 91/54T/62T;

Legetøj, 1930-erne, Sdr. Vissing, 96/16T;

LegitimationsKort, 2. Verdenskrig, 89/50B;

Lejetropper, 99/72T;

Lejrhospital, 02/81T-;

Lejrpolitiet, Ry-lejren, 87/48T;

Lektielæsning på Brædstrup Station, 09/11T;

Lektielæsning, 89/14T;

Lemmermann, Eva, Silkeborgvej 1, 09/67T;

Lemmermann, Wolfgang, Silkeborgvej 1, 09/67T;

Lenshøj, 91/79B;

Lenz, Margrethe, g.m. E. Tygesen til Matrup 1756, død 1758, 88/90T;

Lerbæk, herregård ved Vejle, 88/90T;

Lerche, Peter. P., justitsråd, Lerchenfeld, overtager Matrup i pant fra Corfitz Ulfeldt 1660, 88/87T/91/14T;

Lerkarskår, 08/105T;

Lervejdal Teglværk, Addit, 99/11T;

Lervægge, 92/42T;

Leth Frandsen, Allan, 09/7TB;

Leth Frandsen, Allan: Vestbirk Vandkraftværk - et arbejdende museum, 09/87T;

Leth, pastor, Nim, ca. 1875, 98/89T;

Leth-Nielsen, Peter, Kontorchef i Handelsbanken, 90/15T;

Levealder, Sdr. Vissing-Voerladeg. Sogne 1744-1793, 90/25T;

Leveforhold, Underup-området, 08/44-T;

LeveomKostninger, omKr. 1940, 02/15T;

Leverandører, stridigheder, Voervadsbro Mejeri, 96/48-T;

Levetid, bøger, Brædstrup Bibliotek, 88/16T;

Levevilkår, landhåndværkerfamilie omKr. 1930, 02/8TB-;

Levnedsmidler, priser 1935, 39 og 44, 02/17T;

Levy, etatsråd, Horsens-Brædstrup-Bryrup-bane-udvalg, 1894, 92/66T;

Licht, de Fine, hospitalslæge, Brædstrup, 92/66T;

Lichtenstein, frk. B., skolebestyrer, 01/30T;

Licitation, Brædstrup Kirke, 93/62T;

Licitation, VOH, 28/3-1928, 88/46T;

Lieth, Cathrine Dorothea van der, præstekone, Nim, f. omkr. 1665, 91/22T,99/63T;

Lieth, Frederik van der, amtsforvalter i Skanderborg, ca. 1660, 99/63T;

Ligge lig, 91/51T;

Ligkapel, 91/72T;

Ligklædning, 01/58T;

Ligprædiken, betaling, 89/67T;

Ligsten, Voerladegaard Kirke, 95/65BT;

Ligsyn, expectro externa, 01/39T;

Lille Addit, Addit Vandværk, 09/36T;

Lille Clemens, Nim, Udgravninger, 12/11,TB;

Lille Hammergård, 89/73T;

Lille Laurs, fabriksarbejder, Gammelstrup, 91/11T;

Lille Mine, Nim Fattighus, 92/22T;

Lillebilkørsel omkr.1930, 02/9T;

Lillebro, 93/20T/95/65T;

Lillebusk, 95/63T;

Lilledreng, 91/55T;

Lillepigen, 91/53T;

Lillepigen, Addithus, 99/14T;

Lilleput Nordhold, 13/37, TB.

Lilleput Sydhold, 13/37,TB,

Lind, Valdemar Aage, guldsmed, f. i Horsens, 93/19T;

Lindbæk, Grethe Skibsted, 11/7,TB.

Lindholms Orkester, Steiner, Finn, Vera og Ove, 12/92,TB;

Lindemann, læge og amatørarkæolog, Horsens, 06/59T;

Lindemanns oldsamling, 06/60T;

Lindemanns testamenter, 06/61-T;

Lindhardt, P.G., 1910-1988, teolog, Århus, 99/58T;

Linå VestersKov, 97/14T;                                                                                                              

Lisbeth Christensen, f. Rasmussen, Nim, 09/58-TB;

Lise Larsen, Katrinelund, 09/11T;

Liselund, gård ved Kjellerup, 99/10T;

Liselund, Voerladegård, 91/47-BTK;

Lispund = 16 pund = ca. 8 Kg, 96/19T;

Liv for liv - gjaldt før 1866, 08/59T;

Livet i Rye-lejren, 07/73-T ;

Livet som Kontolassistent, arbejde og fritid, 00/87T;

Livsglæde og sammenhold på Føvling Sandmark, 90/87T;

Ll. Andsøgård, Vrads, 02/35T-;

Ll. Åstrupgård - omtalt under billede 94/13T;

Lodseddelsalg, 91/45T;

LodstoK, 93/64T;

Lodtrækning om jord, 06/83T;

Lokalefrigivelse til Brædstrup Bibliotek 8/6 1945, 88/12T;

Lokaleudvidelse på Brædstrup Bibliotek januar 1943, 88/12T;

Lokalhistoriens plads, 09/5T;

LokalhistorisK Årsskrift 87/4T;

Lokalskuer og fællesskuer (Tørring- Nr. Snede-Brædstrup), 09/23T;

Lokomobil, 88/45T/89/46-T;

Lomme-lygte-batterier, problemer under Krigen, 09/13T;

LO-problemer, Pejsegården, 05/12T;

Lorch, Lorentz, handelsmand, Horsens omKr. 1780, 90/65T;

Lorentsen, Anna, Søndergade, 95/19T;

Lorentsen, Dagmar, f. Møller, Sdr. Vissing Skole, 99/6BT/90T;

Lorentsen, Kristian, Søndergade, Brædstrup, 95/19T;

Lorentsen, Mads Johan, bødker, Søndergade, Brædstrup, 87/10T/93/31-33T/95/19T;

Lorentzen, Anna f. Nielsen, Søndergade, Brædstrup, 08/35-TB;

Lorentzen, frk, lærerinde, Føvling, 91/58B;

Lorentzen, Hans Clausen og hustru Marie f. Sørensen, 08/36TB;

Lorentzen, Hans, bødker, Brædstrup, 04/22T;

Lorentzen, Laurids Kristian (1866-1948), drev bødkerforretning 1907-1947, 08/36-T/38B/39B;

Lorentzen, Mads Johan (1897-1967) drev bødkerforretning 1947-67, 08/36-T/40B;

Lorentzen, Mads Johan, f. 1897, bødker, Søndergade, Brædstrup, 08/35-TB;

Lorenzen, F.P.W. forstkandidat, skovejer, Løndal, 97/1lT;

Lorenzen, Hans, faglærer i tysk, tegning og historie på Brædstrup Mellem-og Realskole, 89/14B/90/48T 98/56-TB;

Lottekorpset i Brædstrup, 90/85T;

Lotterikollektion, Brædstrup, 1894, 92/67T;

Lovændringer, Brædstrup Vandværk, 99/84T;

Lucassen, Bodil Marie, 07/26T;

Ludvigsbakke, roman, gennemgang, 01/20TB-;

Luftfoto af Tønning Station, 09/14B;

Lugning af stenbro, 96/73T;

Lukning af Klostermølle 1975, 03/12T;

Lukning, Brædstrup Æg eksport, 09/57T;

Lulu, dampskib på Mossø, 88/100BT;

Lund Kirkedal, landmand, Voerladegård, 98/22T/23B;

Lund Poulsen, Troels, miljøminister, 09/101TB;

Lund, Anders, gdr., Åstrupgård, flyvermindesmærket ved Åstruplund, 08/100T;

Lund, Eva, g.m. Jens B. Jepsen, Nim, 89/84T;

Lund, Erling, Åstruplund, formand for Brugsens bestyrelse 1991-2009, 12/76,TB;

Lund, Hans, landsretssagfører o. 1890-1960, foto, 06/96TB;

Lund, Hans, landsretssagfører, Brædstrup, 89/54T/90/27B/52T;

Lund, Svend, Hovedgaden 59, Nim, 93/40T;

Lund, udmøntningssted, 87/62T;

Lundegård, Nim, 92/27T;

Lundehøj, privat alderdomshjem, Nim, 90/65T/92/26K27T;

Lundgaard, sygehuslæge, Brædstrup Sygehus, 90/41T/92/86BT/05/24T;

Lundgaard, tidl. Nim Closter, 90/64T;

Lundgården, Åstruplund, 95/27;

Lundholm, Ove, Hem Odde, 09/42T;

Lund-Sørensen, Reinholdt, lærer og valgmenighedspræst, VestbirK, 92/21T;

Lundum Bro, 93/80T;

Lundum Teglværk, 98/69T;

Lundum, Peter Jacobsen, degn i Træden, 94/54T;

Lundum, Sissel Pedersen, d.a. Peder Degn, g.m. degn Ulrik Toxværd, 88/68-T;

Lur, fremstilling og anvendelse, 92/51-T;

Lurblæsere, helleristning, 92/53BT;

Lure på fisk, 02/37T;

Lurens udvikling gennem bronzealderen, 92/52B;

Lurerne fra Fuglrisdam, 05/95T;

Lurfund, fragmentarisk mose ved Dauding, 92/50T;

Lurfund, det første, 1797, Brudevælte, Nordsjælland, 92/51T;

Lurfund, Nordeuropa, 92/50-KT;

Lur-ofring, 92/52-T;                                                                                                                       

Lurpar, Fuglrisdam, 92/49-BT/50B;

Lylloff, Kirsten, 04/6 TB;
Lynbarberen, rejsende, 93/16T;

Lyngslagning til brændsel og foder, 07/58T;

Lyngsøe, Belinda, Cross-Danmarksmester, 07/21-TB;

Lynnedslag, forebyggelse, 01/57T;

Lysholt, 06/30T;

Lystfiskeri, 93/18T;

Lytteinstallation, Arresten i Brædstrup, 96/10T;

Lyttepost, Brokhøjvej, 99/90T;

Lüttichau, Kammerherreinde, Store Grundet ved Vejle, 91/17T;

Lützen, Carl Christian, strømpevæver, 91/9T;

Lützen, Mathilde Christiane Juliane, ufaglært  arbejder,Vestbirk, 91/9T;

Lützen, S., dommer i Brædstrup 1936-50, 90/30B;

Lützen, Trine, fra Ring Sogn, g.m. Carl Lützen, 91/9T;

Lægd, 91/64T;

Lægdsmand, 91/67T/94/40T;

Lægdsmand, Johannes, gdr., Tønning, 89/77T/08/55;

Lægdsrulle 01/76T;

Lægdsvæsenet, 96/9T;

Læge, 87/11T;

Læggekartofler, amerikanske, “Indianer-Kartofler”, 09/39T;

Læplantning, Brædstrup-egnen, 88/34T;

Lærer, Andersen, Dørup Skole, 08/66T;

Lærerbillede fra Vestbirk Højskole, foto, 07/94TB;

Læreren ved Grædstrup Skole 87/36T;

Lærerens rolle i landsbyens dagligliv, 91/59T;

Lærerinden, Nim Skole, 92/34T;

Lærerinder i Føvling 1892-1914, 90/35T;

Lærerkreds, Horsensegnens, 93/92T;

Lærestreg, 89/16T;

Læretid, 07/84T;

Lærlingeløn, tømrer 1911, 97/15T;

Læsehest, 89/7T;

LæseKreds, 91/70T;

Læserbreve vedr. pastor Arntzen, Sdr. Vissing, 1843, 94/67-T;

Læse-skrive-problemer, 91/52T;

Læse-stave-problemer, 07/56;

Løb, 99/47T;

Løbsk hest, 08/87T;

Løkke, fru, mejeriudsalg, Brædstrup Andelsmejeri, 94/24T;

Løkke, Gunner, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 1938-40, 99/48T;

Løkke, Gunner, mejeribestyrer, Brædstrup Andelsmejeri, 94/24T;

Løn - skovarbejder, 05/38T;

Løn, bibliotekar, Brædstrup Bibliotek, 1954, 88/13T;

Løn, Kontorist hos sagfører 1894, 92/63;

Løn, postbud 00/9T;

Løn, vogterdreng, Hem 1897, 98/25T;

Løndal Gods, 90/19T;

Løndal Gods, Kulderekord, 93/43T;

Løndal Savværk, 93/48T/00/17T;

Løndal Skovbrug I/S, 97/22T;

Løndal, 88/52T/97/8-22TB/18K/99/11T/06/3,9TB;

Løndal, foto, 06/9B;

Løndals bil, 97/21T;

Løndalskovene, 88/102T/90/46T;

Lønforhandlinger, 91/10-T;

Lønninger 1942, 02/13T-

Lønstigning 5 øre i timen, Brædstrup Rebslåeri, 09/81T;

Lønudbetaling, Zonen, Brædstrup, 94/89T;

Løvenholt, 97/9T/99/23T;

Løvet, 87/69T;

Løvsavning, 96/16T;

Løvstad, Christoffer, Vrads Sande, 02/36;                                                                                    

Løvstad, Kristoffer, 1884-1966, ejer af Vrads Sande museum, park, og traktørsted, 92/74T;

Lån i statshusmandsbrug, 06/91-92;

Låntagning, 06/84T;

M. Sørensen & Søn, 2010/39-43, TB.

Mad ud af huset, Pejsegården, 05/12T;

Madam Bjerre, 04/24-25T;

Maddillen, Pejsegården, 05/11T;

Madsdatter, Ane Mette, Ring Damgaard, 91/20T;

Madsen, A. P., antikvarisk tegner, 97/40T;

Madsen, Aksel Juul, lokalredaktør, Brædstrup, 99/5BT/46T/00/7TB/50T-;

Madsen, Aksel, tømrer, Søgade 56, Brædstrup, 95/20T;

Madsen, Anders, 95/35T;

Madsen, Anders, gdr., Aastrup, 1918, 02/46T;

Madsen, Anna, biblioteksmedhj. 1956-70, bibliotekar 1970-76, Brædstrup Bibliotek, 88/12BT/13T;

Madsen, C. O., Mejeribestyrer, Åstruplund, 89/10B/95/32T;

Madsen, Chr., Møllebygger, Brædstrup Mølle, 1932, 88/25T;

Madsen, Christen, Kok, Hem Odde, 09/40B;

Madsen, Christen, landmand, Voerladegaard, 91/47T;

Madsen, Christian, tidl. gdr., Zonens forbygning, Søndergade, Brædstrup, 94/91T;

Madsen, Edith, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Madsen, Ejner, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Madsen, EriK, Korsballevej 25, Brædstrup, 97/6TB/46T-;

Madsen, forpagter på Tyrstinggaard, 94/73B;

Madsen, Frands, landmand, Vinding, 91/47T;

Madsen, H. C., lærer i Dørup, fra juli 1943 til april 1951, 90/58T;

Madsen, H. J., museumsinspeKtør, Moesgård Museum, 08/105T;

Madsen, Hedvig, Åstrup, 95/35T;

Madsen, Jul. Urmager og Guldsmed, Bredgade, Brædstrup,  94/26T;

Madsen, Julie, Grædstrup, 02/111T;

Madsen, Karl Thyregod, Ryhule, Additskov, død 2009, 00/20T;

Madsen, Karl, Voervadsbro/Sdr. Vissing, 96/49TB;

Madsen, Kristen, mælkekusk, mælkerute Voerladegård, 96/46T;

Madsen, Kristian, ejer af Bolund 1901-42, Nim Sogn, 95/86T;

Madsen, Kristian, Enner, 93/59T;

Madsen, Kristian, Møllebygger, Åstrup, 1912, 95/38T/02/46T;

Madsen, Laurids, Tømrermester, Jernbanegade, Brædstrup, 88/14T;

Madsen, Leif, Skovfoged, Addithus, 1968-93, 99/21T;

Madsen, Liselotte Schouboe, Klostermølle, 04/11T;

Madsen, Mads, Østerbyvej 26, Nim, 93/36T;

Madsen, Mouritz, Forstander Voer Kloster, 88/98T;

Madsen, Niels, fæster, Våbensholm, 90/32T;

Madsen, onKel, "Dirigent" på Genforeningsstenen, forpagter, Tyrstinggård, 90-/19T/46T;

Madsen, Orla, Arkæolog, f. 1957, Horsens Museum, 92/8TB/49-BT/95/8BT/47T

Madsen, P., Mejeribestyrer, Voervadsbro Mejeri, 1898-1903, 96/48T;

Madsen, Peter Høj, Nim, 92/35T;

Madsen, Richard, Skolegade, Brædstrup, 93/12B;

Madsen, Schouboe, ejer af Klostermølle, 96/49T/06/31T;

Madsen, Smed, Føvling, 96/60T;

Madsen-brødrene, Grædstrup Nedergård, 00/80T;

Madsen-Mygdal, dansk Minister, 89/48T;

Madvandring, 01/58T;

Magdahl Nielsen, 1862-1941, arkitekt til Vissinggårds hovedbygning, 99/25T;

Mageskiftebrev, 01/54T;

Mageskifter i 1400- og 1500-tallet, 88/80T;

Maglemose Kultur, 00/42T;

Magni-Modi, økologisk børnetøj, 09/98T;

Magnus Petersen, lmd., Aastrup, 1923, 02/46T;

Magnusson, Håkon, norsk Konge, 97/24T;

Malaria, 90/23T;                                                                                                                             

Malermesteren & TriKotagehandlersken, 10, 99-112,TB.

Maleri og tegning fra Brædstrup DyrsKue af Ulrik Schmedes, Sabro, 09/26-TB;

Malkekonkurrence, dyrskue, 1895-1901, 09/20T;

Malkekurser, Landboforeningen, 88/34t;

Malkekvæg, problemer, 07/56;

Malkekvægets repræsentation på dyrskue, 09/22T;

Malkemaskiner, 93/48T;

Malkning med musikledsagelse, 89/41;

Malkning, 91/53T;

MaltaKonventionen, 01/89T;

Maltgøreri, 04/24T;

Malund, gård, Klovborg, 91/76T;

Malund, Jens, Klovborg, 92/11T;

Mama d.v.s Mary Lucinde Westenholz, (1832-1915), ejer af Mattrup og Folehave, 95/81T;

Mand, Mads, degn ved KirKerne i Tønning og Træden, ca. 1710, 88/66T;

Manddrab, 88/19T;

Manddrab, uagtsomt, 90/31T;

Mandix, Jens, gårdmand, Bisgaard i Tamdrup, 94/51-58T;

Mandskab, Zonen, Brædstrup, 94/88T;

Mandspåklædning, 07/56T;

Mann, Thomas, 1875-1955, tysk forfatter, 88/22T;

Marcher, Anna, f. 1915, d.a. rebslagerm. R., Brædstrup Rebslageri, 99/5BT/38T;

Margrethe I, danskK dronning, 1353-1412, 87/57T/88/84T/97/24T/98/43T;

Margrethe II, Danmarks dronning, f. 1940, 88/77B/91/14T;

Margrethe, Kronprinsesse, besøg i Grædstrup Kirke 1962, 97/24T;

Mariager, Anders, fæster og skoleholder i Hårup 1748-84, 90/35T;

Mariager, Nim Skærvefabrik, 93/42T;

Marie som poet, 10/72,T;

Marie fortæller..,10/64,T;

Maries forældre: Christen Jensen & Karen Rasmusdatter, 10/64,T;

Maries farmor, Lene Sørensdatter, 10/65,T;

Maries morfar, Rasmus Andersøn, Vinding, 10/65,T;

Marie Kierstine, uægte datter af enke Karen Sørensdatter, 94/32;

Marie Meyer, Vingum, Foto, 06/91B;

Marie og Niels Wonge fejrer sølvbryllup, 7. nov., 1905, 90/16T;

Marie, skovfogeddatter, Kaldet “Bedste”, 09/59-T;

Marienlyst, ejendom ejet af Jens Jørgensen, Over-Åstrup, 94/12T;

Marienlyst, Træden, 03/76-TB;

Marielyst, fra Naldalgård til Marielyst, 10/50,TB;

Marinus, Brædstrup Mølle, 88/22-T;

Mark = ca. 33 øre 98/23T;

Markkontrollen, 88/30T;

Markusdatter, Kirsten, g.m. Laurids Lauridsen, Træden, ca. 1660-80, 88/65T;

Markvandring, 05/81TB;

Marselisborg Slot, Århus, 96/23T/99/14T;

Marshall-hjælp, 09/52T;

MarsK Stig, død 1293, 97/34T;

Martens, Frederik Leopold, skovfoged, Additskov, 99/12T;

Martha Dall, personale, Hem Odde, 09/40B;

Martin Laursen Rasmussen, rebslager, grundl. Brædstrup Rebslåeri, 09/73-TB;

Marzetta, fuldmægtig, Brædstrup, 01/37T;

Marzetta, Jacob, herredsfuldmægtig, HerredsKontoret, Brædstrup, ca. 1840, 89/74T;

Maskingeværer i fly, 08/97T;

Maskingeværstilling, 91/42T;

Maskinindtog i landbruget, 06/87T;

Maskinskrivning, 06/97T;

Maskinstation, 06/87T;

Maskinstrikkeri, Brædstrup 1894, 92/67T;

Maskinudstilling, 91/44-45T;

Maskinudstillinger på dyrskuer, 09/24T;

Mathiasen, Rasmus, Venstremand, Folketingsmedlem, Emborg, 87/39T/40B;

Mathiassen, Poul, civilingeniør, Skanderborg, 95/8TB/57T;

Mathiesen, Alf, filialdirektør, Jyske Bank, Brædstrup, 96/4T;

Mathiesen, Gotholdt, mælkekusk, mælkerute Å-turen, 96/46T;

Mathiesen, Marius med familie, på Møldruphus i 1909, 13/79,TB. 

Mathisen, Møller, Enner, 93/59T;

Matr. nr. 15 i Træden, 03/73-T;

Matrikelarkivet, 91/33T;

MatrikelKort, Ring Sogn, udskiftningen 1784, 94/47K;

MatrikelKort, Træden Bye 1847-1893, 88/73K;

Matriklen af 1688, 88/80T;

Matrup 87/53-T/88/84-TB;

Matrup Ladegård, 88/89T;

Matrup Mølle, 88/89T;

Mattesen, Harald, festoriginal ved Mossø, 07/24T;

Mattrup Bæk, 95/63T;

Mattrup Gods, 1767-1829, 91/74T/99/9T;

Mattrup Godsarkiv, 97/26T;

Mattrup Godskontor, 06/98T;

Mattrup Nørreskov, 99/10T;                                                                                                          

Mattrup Skov, 91/15T;

Mattrup strøgods, 91/34T;

Mattrup Å, 93/19T/21T/95/57T/96/88T/97/23T/61T/98/46T/01/60T/07/53TB;

Mattrup Ådal, 88/97T;

Mattrup, 90/33T/91/14T/95/31T/97/8T/31B/58TB;

Mattrup, fæstere, 94/39T;

Mattrup perioden, 00/62T;

Medarbejderstaben på Dommerkontoret, Brædstrup, 88/20T;

Medicinalcognac, 92/65T;

Medicin-præparater fremstilling, 05/51T;

Medlemsbidrag, 09/18T;

Medlemsbidrag, 88/7-T;

Medlemstegning, Brædstrup Kredsforening, 88/39T;

Mehlsen, Kirsten, f. Andersen, f. på Vissinggaard, Juelsminde, 95/18T/99/5BT/24T;

Meiniche, sognepræst, Nim-Underup Sogne, 92/29T;

Mejeri, nyt, Voervadsbro 1931, 96/50T;

Mejerier, 91/53;

Mejeriet i Aastruplund 09/94T;

Mejeriet U.K., Brædstrup, 87/12B/95/41-46BT;

Mejeriet, Voervadsbro, 93/51T;

Mejeriforening, 89/11T;

Mejeriselskabet DanmarK 1969, 88/36T;

Mejerister, 96/43T;

Mejerivogn, 91/44;

MejersKer, 96/52T;

Melancton, Philip, 1497-1560, tyskk reformator og humanist, 88/86T;

Meldgaard, Th., Købmand, Brædstrup, 95/24T/02/13T/04/48T;

Meldgaard, Thomas, Købmand, Brædstrup, 08/13T;12/97,TB;

Meldgaard, Th., Familien Meldgaard i Privaten, 1941/42, 12/100,TB;

Meldgaard, Th., Depot på Davdingvej, 1963, Chauffør, Niels Chr. Christensen v.Oliebilen, 12/101,TB;

Meldgaard, Th., Forretningen på Søndergade 12, 1926, 12/97,TB;

Meldgaard, Th., Omdannelse til Købmandsgård, 12/98,T;

Meldgaard, Th., Butikspersonale i 1955-56, 12/99,TB;

Meldgaard, Th. BP-Energidepot, Søndergade 14, 12/102,TB;

Meldgaard, Th., Far og søn, ved Kompagniskab, 12/103,TB;

Meldgaard, Th., Annonce ved overtagelse og genåbning, 1973, 12/104,TT;

Meldgaard, Th., ”Generalen” ved sit skrivebord, 12/105,TB;

Meldgaard, Th., Anna og Th. Meldgaard, sidste åbningsdag, 1977, 12/108,TB;

Melgård, Elias, fmd. for De unges Hjems bestyrelse, Brædstrup, 1975, 97/55T;

Mellem- og Realskole, Brædstrup, oprettet år 1900, 87/13T;

Mellemskoleeksamen, 98/63T/01/29T;

Mellerup, bagersvend, Søgade 4, ca. 1915, 92/85T;

Mendrup, Olaf og Margrethe, Brædstrup Apotek., 05/49T;

Menig, 99/42T;

Menighedsråd, 91/62T;

Menighedsrådet i Ring Sogn, 93/ 62T;

Menneskeskæbner, 91/30T;

Mergelgrav, Kæmpesmøllevej, 08/84T;

Mergelselskaber, 02/105T;

Mergling, 88/33T/91/50T/94/64T;

Messing Jens 06/3,104T;

Messingdåbsfade, 88/64T;

Messingjens’ grav, foto, 06/106B;

Mesterløn, tømrer 1911, 97/15T;

Meyer, Karl, husmand, Vingum, 06/82-TB;

Meyer, Marie, f. 1933, Vingum ved Grædstrup, 06/3,7TB;

Meyer, Marie, Vingum, 06/82-TB;

Meyer, sognepræst, Tønning, 98/19B/20T;

Michelsdatter, Anna, fra Samsø, g.m. Tyge Jespersen, Matrup, død 1721,88/87T/94/51;

Middelalderborg ved Halle sø, 02/104T;

Midtgaard, H., sygehusinspektør, Brædstrup Sygehus, 87/24B/90/12T;

Midtgaard, lodsejer, Nim, 92/31T;

Midtgaard, vognmand, Søbæk, 96/41T;

MidtjysK Mejeriforening, 1894, 89/11T/02/62T;

Mikael Andersen, Forlev, antikvitethdl., 09/80-T;

Mikkel Thomsen, ingeniør, Kolding, 09/89T;

Mikkelsen, Anton, VestbirK, 91/13T;

Mikkelsen, Birgitte, f. 1879 i Dørup, 91/55T;

Mikkelsen, Christen, gdr., Rosengård, Sdr. Vissing;

Mikkelsen, Hans, “Kong Hans”, vedr. fuglesKydning, Hårup, 08/15T;

Mikkelsen, Hans, borgmester i Brædstrup Kommune, gdr., R. af D, Haarup/Brædstrup, 87/4T/20T;

Mikkelsen, Hans, borgmester, (1894 –1977), 90/6-TB/95/45T97/102T/00/28T/80T; 05/8-T/58T;10/55,T;

Mikkelsen, Hans, formand for VOH, 1952-77, 88/50T;

Mikkelsen, Hans, foto, 07/30B;

Mikkelsen, Hans, sognerådsformand, amtsrådsmedlem, 88/11T/16T/18T/20T/39T50T/91/13T;

Mikkelsen, Hans, Bormester 1970-1977, 13/9,TB.

Mikkelsen, Hans, sognerådsformand, Hårup, 99/50T08/73-T;                                                      

Mikkelsen, Hans, sognerådsformand, Ring-Føvling Kommune, 98/38T;

Mikkelsen, Hans, valgmenighedsmedlem, 07/93T;

Mikkelsen, Jens Michael, gdr., Grejs, fmd. VOH, fra 1988-, 88/51T;

Mikkelsen, Mikael, folKetingsmand for venstre, landstingsmand, Hårup, 87/41B;

Mikkelsen, Mikael, gdr. og landstingsmand, 1. nfmd. for anlægsbestyrelsen for VOH, fmd VOH 1926, Hårup, død 1930, 88/44-T/ 90/6T/95/65T;

Mikkelsen, Niels, gårdejer, Dørup, 90/55T;

Mikkelsen, Niels, væver, Ring, 94/57T;

Mikkelsen, Ove, postbud, 00/9T;

Mikkelsen, radiohdl., Brædstrup, 94/21T;

Mikkelsen, Rasmus, eftersøgt for mord, oKt. 1855, begiK selvmord, 08/56T/59T;

Mikkelsen, Valdemar, vognmand og skovKusk, 09/70-T;

Mikkelsen, Åse og Karl, Transøballe, Løndal, 00/18T;

Milesten fra Ole Rømers tid, fra Olesminde i Løndal SKov, 97/19T;

Militærtid, Bent HenriKsen, Føvling, 99/41T;

Millionær-mand, 06/71;

Min afrikanske farm, roman af Karen Blixen, 97/59T;

MindeKorset for Lancaster-fly-styrtet ved Åstruplund 1944, 08/99B;

Mindeplade for 7 engelsKe flyvere, 08/100B;

Mindeplader, rytterskoler, 87/75T/88/70T /92/68T;

Mindesmærke for 7 faldne engelske flyvere i Åstrup, 94/15BT;

Mindesmærker, 90/52T;

Mindesten for 7 omkomne flyvere på Gl. Rye Kirkegaard, 94/14BT /08/101B;

Mindesten for Einar Viggo Schou, Vissinggård, 99/36BT;

Mindesten for O.E. Andersen, Vissinggård, 99/36T;

Mindesten, for Gabrielle de Bercon, 06/105B;

Mindesten, for Hans Mikkelsen, Brædstrup Rådhus, 90/11B/12T;

Mindesten for Herredsfuldmægtig A. S. Warthoe, Brædstrup, 89/28T/29B/31D/33B/;

Mindetavler i Sdr. Vissing Kirke (Familien Arntzen) - 94/68B;

Minefelter, 06/36-T;

Mineralmangel, 00/82T;

Minigolfbaner på Hem Odde, 09/41T;

Mini-samfund, 91/9T;

Misbrug af skove, 05/30-T;

Misforståelser i forbindelse med navnet “Grethe”, Hem Odde, 09/40T;

Missionshotellet, Brædstrup, 94/22T/97/46TB-;

Missionshus, Ring, 91/59T;

Missionsmøder i Torp, 92/29T;

Misvækstår, 1720-30, 92/38T/44T;

Mobning, 90/58T;

Modstandsbevægelsen, 1940-45/90/51T/01/85T;

Modstandsbevægelsen, København, 08/93T;

Modstandsbevægelsens fest på Beringsplads i Horsens 14/5-1945, 89/88T;

Modstandsgruppe, Nim, 89/85T/86B;

Modtagergruppe, 89/84T;

Moeskjær, Chr., 07/3,101-104TB;

Moeskjær, Haakon, 07/104B;

Mogensen, A., Kæmner, Søgade, Brædstrup, 87/4T/92/6T/97/102T/07/35TB;

Mogensen, Antonius, Kæmner, adm.chef, form. for Brædstrup IF af 1924, 99/46-T/08/93T;

Mogensen, Chr., Søgade, Brædstrup, ca. 1915, 97/49T/92/88T;

Mogensen, Esther Tønning Station, 09/9-TB;

Mogensen, Gunnar Viby, f. i Brædstrup 1934, 99/46T/08/7TB;

Mogensen, Karen Viby, Brædstrup, 93/15B;

Mogensen, Kathrine, tidl. ansat på Brædstrup Kommunekontor, 92/8TB/83T;

Mogensen, Lars Viby, Ingeniør, Silkeborg, 93/7TB/11T/12B;

Mogensen, N. J., Arrestforvarer, Brædstrup Arrest, 90/27B/91/30T/68T/93/66T/96/8T/99/46T/08/94T;

Mogensen, Tinne, Søgade, Brædstrup, 91/27BT/69B;

Moldrups forespørgsel til Kammerkollegiet, håndskrevet uddrag, 99/74T;

Mollerup, regimenstskriver, Skanderborg, 92/39-T;

Momme, Marie, Nim, 92/27T;

Mommes gård, 92/27T;

Monberg, Chr. Jensen, ejer af Klostermølle 1836-37, 99/11T;

Monlieu, 97/14T;

Monrad, fanemaler, Brædstrup, 1894, 92/67T;

Monrad, maler, Brædstrup, 04/24T;

Morbror /onkel, 96/14T/16T;                                                                                                          

Mord, 90/28T;

Mordere på Knob Kro, 08/56-T;

Mordertilfangetagelse, 08/57-T;

Mordsag, 98/29-30T;

Morten Lassen - skoleholder i Aastrup, 01/76T;

Mortensdatter, Karen, Uldum, 92/17T;
Mortensen, Birgitte, Torp, g.m. Hans Mikkelsen, Hårup, 90/7T;

Mortensen, Anna og Valdemar, “Sletholm”, Løndal, 00/17T;

Mortensen, Christian, arbejdsmand, Søgade 50, 95/20T;

Mortensen, Christoffer, ejer af Bredvad Mølle fra 1850-52, 97/97T;

Mortensen, Ejner Dahl, gdr., Addit Nygaard, 93/44T/00/83T;

Mortensen, Ejner, skolebuschauffør, Brædstrup Realskole, 90/48T;

Mortensen, fru, Horsens FolKeblads Hus, Brædstrup, 93/17T;

Mortensen, gartner/ ringer og graver, Søgade 84, Brædstrup, 95/20T;

Mortensen, Gudrun, Addit Nygaard, 93/44T;

Mortensen, Gunnar, gdr., Træden, 88/39T;

Mortensen, Hanne, børnehaveklasseleder, Hårup Skole, 90/38T;

Mortensen, Hugo, skoleelev, Damgaards Allè, Brædstrup, omkr. 1952-53, 89/19B;

Mortensen, Inge Lise, skoleelev, de Thygesons Allé, Brædstrup, omKr. 1952-53, 89/19B;

Mortensen, Jenny, g.m. Kandidat. M. Brædstrup Apotek, 04/47T;

Mortensen, Johanne, 02/111T;

Mortensen, Johs. L. Kandidat på Brædstrup Apotek 1923-72, 04/46T/05/48T,55B;

Mortensen, Karen Bertha Maria, f. 8/9-1852, d.a. møller Christoffer Mortensen, Bredvad, 97/101T;

Mortensen, Kristian, Baunegården, Træden, 99/81T;

Mortensen, Kristiane, Søgade 23-I, Brædstrup, 95/24T;

Mortensen, L. E. Tømrermester, Østbirk, fmd. for VOH fra 1983-88, 88/51T;

Mortensen, Marius, Nim, 93/59T;

Mortensen, Niels Jørgen, Sognefoged og Sognerådsformand, Sdr. Vissing, 93/48T;

Mortensen, Sigrid, Nim, 93/59T;

Mortensen, Vagn Aage, skoleelev, de Thygesons Allé, Brædstrup, omKr. 1950, 89/19B;

Mortensen, Verner, gdr., Nim, Brædstrup Centralforening, 88/43B;

Mortensen, Viggo, f. 1928 i Nim, vognmand, +2006, 07/3,7T; 07/84B;

Mose, tilblivelse, 93/49-50T;

Moseeg, 93/50T;

Mosegaard, Caroline, 91/70T;

Moshytten, Vissinggård, 99/26-;

Moskito-bombemaskiner, 08/95T;

Mosquito, bombemaskine-udgave, 94/17T;

Mosquito, ledsager-udgave (stifinderen), 94/17T;

Mosquitos jagerbombere, 94/16-17BT;

Mossin, Chrisoffer Dinesen, præst i Tønning-Træden Sogne 1767/96, 89/57T65T;

Mossin, Christoffer, skolemester og Kirkesanger i Føvling Sogn, 89/57T/69T/90/32T;

Mossø Camp Resort, 09/46T;

Mossø Jollelaug, 07/21T;

Mossø, 88/63T/100T/93/26T/97/92B;

Mossø-fredningen, 09/46T;

Moster/ tante, 96/14T/16T;

Moster Bess, Mary Bess Westenholz, Mattrup og Folehave (1857-1947), 95/81T;

Motor, Harry, direktør, sælger, skribent m.m., f. i Brædstrup, 87/26-33TB;

Motorløb på Hem Odde, 97/92T/09/42-T; 09/43-øB; 07/42-43TB;

Motorløbet 11. aug. 1946, 09/43T;

Mouridsen, Michel, Onsbjerg, Samsø, far til Anna Micheldatter, Mattrup, 88/88T;

MP, Martin Pedersen, Falk-redder, Brædstrup, 06/23TB;

Mugning, 89/4oT;

Muldjord, 06/82T;

Muldskud, 93/48T;

Mule, HenricK, Herremand og Assessor, Serridslevgaard, 91/67T/93/75-76T;

mulkt, 91/75T92/57-T;

Mulkte-ret, 92/61T;

Munch, Søren Toftenbjerg, Kromand i Brædstrup, ca. 1840, 89/74T;

Munck, Anne M. Hansdatter, f. 1723, Bryrup m.fl. møller, 99/10T; 

Mund- og Klovsyge på Brædstrup-egnen, 1925, 88/35T;

Munk, Harry, landmand, Nim, 93/61T;

Munk, Kaj, 1898-1944, digter og præst i Vedersø, 87/29T/89/88T/92/78T06/97T;

Munksted, EriK, boghandler, Bredgade Brædstrup, 94/22T723B96/4T/98/4T;

Munksted, Gitte, Bredgade, Brædstrup, 94/23B;

Munksted, Lene, Bredgade, Brædstrup, 94/23B;

Munksted, Ole, Bredgade, Brædstrup, 94/23B;

Murerfirma, Christian Nielsen, i 3 generationer, 11/54,TB;

Murerfirma, Christian Nielsen afdækker skjulte Kalkmalerier, 11/57+58,TB;

Murer på egnen i 100 år, 11/54,T; 11/60TB:

Murerfirmaets grundlægger, Niels Anton Nielsen, 11/55,TB;

Murerforbundet for Brædstrup og Omegn, 96/41T;

Murstensbrænding, 91/8T;

Murstensfabrikation, 01/4;

Murværk, Kapellet ved Bredstenbro, 87/59T;

Museet lukker 2002, Brædstrup Rebslåeri, 09/80T;

Museum, Brædstrup Rebslåeri, 09/80-T;

Museumsafdeling, Stjernholm, Nim 97/103T;

Museumsafdeling, tidl., Brokhøjvej 26, Brædstrup, 97/103T;

Museumsudvalget, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 97/104T;

Musik og Sang på dyrskuet, 09/22T;

Musikbacillen, husorkester, Pejsegården, 05/12T;

Musikudfoldelse, hyrdedreng, 89/37T;

Musikforeningen for Brædstrup og omegn, 12/86-96,TB;

Mustangjagere, 94/13T;

Mulvad, Lisbeth, 11/6,TB.

Muusmann, M. A, ejer af Bolund, Nim Sogn, 95/85T;

MydtsKov, Rigmor, f. 1925, Kgl. hoffotograf, 99/4BT;

Myremalm, 08/103TB;

Mytologi, nordisk, 89/17T/23T;

Mælkekuske, 96/43T/45T/47T;

Mælkekvoter, 1984, 88/36T;

Mælkemand, 93/15T;

Mælkeruter, Voervadsbro Mejeri, 96/43T/45T/47T;

Mærker fra Krigen 1864, 92 /25T;

Møde om oprettelse af højspændingsanlæg 12/11-1920, 88/44T;

Mødedage, 92/54T;

Mødeplads, Nim Skov, 92/29T;

Møder på Burgaarde Mølle, 09/69T;

Møgelbjerg, Addit, 99/13-T/08/52T;

Møgelbjergs skovbevoksning, Additskov, fredning, 99/16T;

Mølby, Ansager Sogn, 94/30T;

Møldrup Brink, Nete, 09/6TB;

Møldrup Skole 90/60T91/54T/03/65TB; 11/37,TB;

Møldrup, Peder, Kai Johansens Æg- eksport, 09/52T;

Møldrup, Peder, æggehdl., Søndergade 80, 09/51B;

Møldrup, Tage, gdr, Gammelstrup, 88/81T;

Møldrup, Torben, 87/45T;

Møldrupgaard, 91/32T; 11/35,TK;

Møldruphus, 1908, 13/78,TB.

Møldruphus, luftfoto, ca. 1948, 13/80,TB.

Møldruphus som Møllergård, ca. 1930, 12/79,TB. 

Møldruphus, Marius Mathiesen med familie, 1909, 13/79,TB.

Møldruphus, anno 2000, 13/83, TB,

Møldruphus, Eric K. Dahlgård, med hesteforspand og slåmaskine, 1956, 13/83, TB.

Møldruphus, fruen på, Marie Drewes.13/85, TB.

Møldrup-Krog, hovedgård, Voerladegaard Sogn 91/35T;

Møldruplund, Voervadsbro, under 2. Verdenskrig, 04/73-89TB;

Møllebakke, Addit, 87/35T;

Mølledammen, Søgade, 93/15T;

Møllen i Brædstrup,; 03/26B; 06/85T

Møllen i Burgaarde, 09/66-TB;

Møllen i Grædstrup, 06/84T;

Møllen ved Tønning 1880-1948, 03/46B;

Møller Jens Olesen bliver ejer af Brædstrup Mølle 1951, 88/28T;

Møller Jensen, Egon, Brædstrup, 08/16-B;

Møller ved Gudenåen, 09/87T;

Møller, Benedikte, lærerinde, Hårup Skole, 1980-, 90/38T;

Møller, Bent, skoleelev, Brædstrup, omkr. 1950, flyttede til Kjellerup 1953, 89/19B;

Møller, Birthe, d.a. førstelærer K. Møller, Sdr. Vissing Skole, 1940, 99/90B;

Møller, C. F., dansk arkitekt, 94/17T;

Møller, C. F., provst, Tønning, 89/13T;

Møller, C., direktør for Brædstrup Bank, Købmand 1906-35, 87/16T/92/9T/11T/14T/67T;

Møller, Carl, “Lenshøj”, Føvling, 96/61T;

Møller, Carl, forfatter, legatstifter, København, 92/64T/01/29T;

Møller, Dagmar, g.m. førstelærer K. Møller, Sdr. Vissing Skole, 1940, 99/90B;

Møller, Dines Pontoppidan, f. 1792 i Lundum Prstgrd., Additskov 1835-1870, 1792-1853, 99/10-T;

Møller, Dines Pontoppidan, Kloster Mølle, 94/66T;

Møller, Ejnar Pontoppidan, til Addithus, ejer af Kloster Mølle 1836-47, 88/99-T;                       

Møller, Else, d.a. førstelærer K. Møller, Sdr. Vissing SKole, 1940, 99/90B;

Møller, forbundsformand, København, 91/11T;

Møller, Frands, skoleholder, Føvling Sogn ca. 1840, 90/33T;

Møller, Frederik Hansen, f. 1795, Ansø Mølle, Løvenholt, 99/10T;

Møller, FrederiK Sørensen, 1723-87, Bryrup og Mattrup Mølle, 99/10T;

Møller, Frederik, ejer af Løvenholt, 97/9T;

Møller, Frederik, teglværksejer, Addit, 97/22T;

Møller, fru bankdirektør, Brædstrup, 88/7T;

Møller, Gunnar, biblioteksassistent, Brædstrup, 1924, 88/9T;

Møller, Hans Peter Frederiksen, 1752-1825, Klostermølle m.fl., 94/67T/97/9T/99/10T;

Møller, Ida, d.a. førstelærer K. Møller, Sdr. Vissing SKole, 1940, 99/90B;

Møller, J. P., sagfører, godsforvalter, revisor, Brædstrup, 92/11T/14T/63T;

Møller, Jens, gårdbestyrer, Addithus Avlsgård, ca. 1930, 99/20T;

Møller, Jens, sognerådsformand, næstfmd for VOH 1926, Sattrup, 88/45T;

Møller, Johs. Kragh, Konsulent, Brædstrup, 00/83T;

Møller, Jørn, fisker ved Mossø, 07/21T;

Møller, Kirsten, d.a. førstelærer K. Møller, Sdr. Vissing Skole, 1940, 99/90B;

Møller, Kjartan, førstelærer, Sdr. Vissing, 06/18T/08/22TB;

Møller, Knud, s.a. førstelærer K. Møller, Sdr. Vissing Skole, 1940, 99/90B;

Møller, Knud & Else Bundgaard, 10, 63-83, TB.

Møller, Kristian, sadelmager, graver og Kirkebetjent ved Føvling Kirke, 96/58T;

Møller, Kristjan Kjartan, f. 20/2-1895, førstelærer, Sdr. Vissing SKole fra 1927-62, 87/74B75T/96/23T /97/70T-/98/53T-/99/90B;

Møller, Laurids, skolelærer, Føvling Sogn fra 1849, død 1851, 90/34T;

Møller, Laurits, Føvling, 96/61T;

Møller, Laurits, hjælpelærer, Aastrup, 01/83T;

Møller, Laurs, sognefoged, Nim, 93/54T;

Møller, Marius, Føvling SandmarK, 92/74T/96/59T;

Møller, MiKael, skoleleder ved Hårup Skole, 1980-, 90/38T;

Møller, Niels, fisker og måleraflæser, Voerladegård, 97/92T;

Møller, Otto, præst, Gylling, 92/17T;

Møller, Peder, møller, Bredvad Mølle, 97/94T;

Møller, Peter Christensen, gift m. Karen Sørensdatt. Brestenbro Kro 1801, 94/33T;

Møller, Sagfører, Bredgade 37, Brædstrup,

Møller, Sigurd, Dommerfuldmægtig, Nørregade, Brædstrup 90/30B/97/91T; 06/99T;

Møller, Th., lærer i Vorladegård, 90/55T;

Møller, direktør i Brædstrup Bank, 92/10T;

Mølleren i Grædstrup, træ-æggekasse-leverandør, 09/55T;

Møllerfamilien, Sissel Marie og Ulrik Hansen, 09/66,TN.

Møllers gård, Additnæs, 99/19T;

Møllersvende, Brædstrup Mølle, 88/23T;

Mølletoften, 92/87T;

Møllevingernes lange rejse til Nr. Snede, Burgaarde Mølle, 09/71T;

Mølmann, Niels, amtmand, 07/31T;

Mønster, Peder, skovrider, Framlev-Hjelmslev Herreder, 93/73T;

Mønster, Søren, sanger, 05/47T;

Mørch, Dea Trier, billedkunstner og forfatter, 06/12T;

Mørch, Gudrun Trier, indendørsarkitekt ved Løndal, 97/15T/06/10T;

Mørk Hansen, Ejner, 12/7,TB;

Mørklægning, 09/94T;

Mørklægning, 2.Verdenskrig, 94/8T/13T/98/31T/04/81-T/08/100T;

Mørklægningsgardiner, 90/53T;

Mørkningsstunden, 96/72T;

Mørup, Chr. Jensen, bygmester, vedr. Mattrup, 88/93T;

Måttefremstilling på optagelseshjem, 09/76T;

N. P. Lindhardtsens mindelegat, 09/85T;

Naboer, Tyske, 06/38-T;

Nabovenlighed, 08/82T;

Naldalgård, en gård ved vejen, 10/44-54, TB.

Naldalgård frikøbes, 10/49,T.

Naldalgård, Fra Naldalgård til Marielyst, 10/50,TB;

Naldal bliver Slægtsnavn, 10/53,TB.

Naldal, landsbyflækken, 10/45,T.

Naldal sø, 09/89,T; 10/53-54, TK.

Naldal, Udflytning fra landby flækken, 10/52,T;

Napoleons-krigene, 91/47T;

Nathold, 91/12T;

Nationalmuseet, 87/61T/89/23T;

Nationalmuseets sogne-beskrivelser, 99/65T;

Nationaltidende, 91/70T;

Naturalier i stedet for penge, 89/81T;

Naturaløkonomi, 91/56T/96/20T;

Naturen fra Voervadsbro til Mossø, 01/92T;                                                                                 

Naturfredningsloven af 1937, 97/44T;

Naturgas Syd, 00/24T;

Naturgasnet og arkæologi, 01/89T;

Naturhistorie, frk. A. Follesen, Brædstrup Skole, ca. 1950, 89/21T;

Naturmetoden, Vestbirk Vandkraftværk, 09/94T;

Natur-stien Horsens-Silkeborg, 09/9T;

Naturvandring, 07/48-T;

Naver, 89/81T;

Navneovertro, 90/21T;

Navneskik, 90/21T;

Navngivning, 99/76T;

Nedenskov Sø, 95/13T;

Nedenskov, 87/53T/95/10T-95/11B/01/11T;

Nedenskov-Vilholt Gods, 91/34T;

Neder Åstrup, 95/25T;

Nederbygård, Føvling, 91/81T;

Nedergaard, Anton, Føvling, 95/67;

Nedervej, Åstruplund, 95/28T;

Nedgangstider, Brædstrup Mølle, slutn. tyverne, 88/24T;

Nedkastningsplads, u. besættelsen, på Hedelunds mark, mellem Nim og Hvirring, 89/84T;

Nedlæggelse 1977, Voervadsbro Mejeri, 96/51T;

Nedlæggelse af Campingplads, ved Hotel Hem Odde 2005, 09/47T;

Nedlæggelse, Bryrupbanen, 1968, 98/38-39T;

Nedrivningen af Ring Kirke, 06/45T;

Nedstyrtning, Lancasterfly, 27. august 1944, ved Åstruplund, 08/97T;

Nedstyrtningsstedet for Lancasterflyet med 7 flyvere, beskrivelse, 08/99T;

Neergaards Herre-ekviperingshandel, Bredgade, Brædstrup, 94/25T;

Nellemann, Robert, vinder af motorløb 11/8-1946, 09/44T;

Nellemose, Karin, 1905-93, Kgl. skuespillerinde, 90/48T;

Nete Brink og Oskar Nielsen: Brædstrup Ægexport, 09/48T;

Nete Møldrup BrinK, 09/6TB;

Nettransformerstationer, VOH, 88/49-T;

Neurorehabiliteringsafsnittet, Brædstrup Sygehus, 09/99TB;

New YorK, omkr. 1911, 04/96-T;

Niels Brink, depotindehaver, Østergade, 09/50T;

Niels Erik Rosendahl, sognepræst i Lemvig, 09/73T;

Niels Jensen, Købmand, Dauding, 09/53T;

Niels Tambours Datter, roman af Sigurd ElKjær, 92/72T;

Nielsdatter, Ane Kirstine, Dauding Søndergaard, 94/39-45T;

Nielsdatter, Anne Kirstine, f. Voerladegaard 1846, 91/47T;

Nielsdatter, Anne Marie, Nørskov, Klovborg, fæster på Højtholm1839-45,  91/18T;

Nielsdatter, Anne, f. Voerladegaard 1844, 91/47T;

Nielsdatter, Karen, f. i Voerladegaard 1848, 91/47T;

Nielsdatter, Karen, samlever med Holger RosenKrantz, 97/36T;

Nielsdatter, Kirsten, Holger RosenKrantz´elsKerinde, 96/27T;

Nielsdatter, Maren, 89-årig vidne, Voer-Nim Herredsting, 93/72T;

Nielsdatter, Maren, f. Voerladegaard 1838, 91/47T;

Nielsdatter, Mette Kjerstine, 1812-1904; 1. frue på Holmsgaard, 03/21TB;

Nielsen, AKsel, Kulkørsel, Voervadsbro Mejeri, 96/47T;

Nielsen, Alfred, murermester, Brædstrup, 93/62T/00/49T;

Nielsen, Alma og Magnus, Tønning, 90/9T;

Nielsen, Anders Horsbøl, arkæolog, 00/68T-/01/6TB/41T/89T-;

Nielsen, Anders Horsbøl, arkæolog, Horsens Museum, 97/6TB/40T-/98/7TB/49-T/99/65T;

Nielsen, Anders, gårdfæster i Hårup fra 1820, 90/36T;

Nielsen, Ane, Østergade, Brædstrup, 91/69T/72T;

Nielsen, Anna og Olga, brugsuddelere, 01/75T;

Nielsen, Anton, Kroejer, Nim, 92/31T;

Nielsen, Arne Roested, 10/7,TB.10/113-123,TB.

Nielsen, Asger Riber, Åstruplund Brugsforening, 95/32T/98/27B/29B/99/57T;

Nielsen, Bendt, Landskabsarkitekt, f. 1958, 07/3,6TB;

Nielsen, Bent, Ingeniør, Løvet, 05/84T, 88B;

Nielsen, Bent, Landskabsarkitekt, 06/3,7TB;

Nielsen, Bolette, organist, Træden Valgmenighed, 92/18T;

Nielsen, Børge, Funkisbyen, Nedenskov, 95/18T;

Nielsen, Carl, dansk Komponist, 97/15T;

Nielsen, Carl, Komponist og gæst på Løndal, 06/12,14T;

Nielsen, Chr., gdr., Munkdrup, Kvægavler, 00/82T;

Nielsen, Christen, gårdmand, Nim, omKr. 1780, 90/64T;

Nielsen, Christian H., smed, 1938-64, Føvling, 96/60T;

Nielsen, Christian, husmand, Stavtrup ved Aarhus, fundet myrdet, oKt. 1855, 08/58T;

Nielsen, Christian, mejeriejer, ejer af Åstrupgård fra 1916, 89/11T;

Nielsen, Edel Margrethe R., skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Nielsen, Edith og Harald, Møllegården, Addit, 00/11T;

Nielsen, Eilif, murermester, 00/27T-;                                                                                             

Nielsen, Ejvig GrønsKov, Skolegade, Brædstrup, omKr. 1950, 89/19B;

Nielsen, Else og Marius, gdr. og sognerådsformand, Dauding Overgaard, 88/26T/90/41T;

Nielsen, Else, bankassistent, Brædstrup Bank, 03/87-TB;

Nielsen, Else, skoleelev, Bredgade, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Nielsen, Emil Thyge, Skovfoged, Løndal, 00/16T;

Nielsen, Emma, Postekspeditrice, Slagballe, 87/56B;

Nielsen, EriK, “Bakkegården”, Træden, 88/63T;

Nielsen, Evald, Ingeniør, 00/28T;

Nielsen, Folmer, Skræddermester, Brædstrup, 94/20T;

Nielsen, gartner, Søgade, Brædstrup, 04/23T;

Nielsen, Gerda og Kastor, “Hedehuset”, Øhusvej, Løndal, 00/17;

Nielsen, Gerda, sKoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Nielsen, Gine, husbestyrerinde, Voerladegaard, (1884-1966), 91/47T;

Nielsen, Grønvald, forstander Vestbirk Højskole, 92/18T/02/89T/07/93-TB;

Nielsen, Gunnar, Søgade 42, 95/20T;

Nielsen, Hans Bech, Nørregade, Brædstrup, 93/12B;

Nielsen, Hans Ole, gdr, Gammelstrup, 88/81T;

Nielsen, Hans, grundejer, Ring, 94/57T;

Nielsen, Hans, murer, Porskærlund, 95/63T;

Nielsen, Hans, murerlærling, Brædstrup, 93/64T;

Nielsen, Henny, frk., værtinde på Brædstrup Missionshotel 1945, 97/48T;

Nielsen, Henry, Højgård, Træden, 00/67T;

Nielsen, Hilda, Bjerregade, Horsens, 88/53T;

Nielsen, Holger, landpostbud, Slagballe, 87/54TB/55B;

Nielsen, Holger, Søgade 42, 95/20T;

Nielsen, Ida, Tønning, 96/42T;

Nielsen, Inge, skoleelev, Bredgade, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Nielsen, Inger Bundgaard, skolelev, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Nielsen, Ingrid, lærer ved Brædstrup SKole, 1962, 89/14B;

Nielsen, J. A., vært på Brædstrup Missionshotel 1956-61, 97/53T;

Nielsen, JaKob, gårdejer, ved siden af Herredskontoret, Brædstrup 1894, 87/11T/92/67T98/76TB;

Nielsen, Jens Carl, (1865 – 1927), 98/89-TB;

Nielsen, Jens Laurids Bundgaard, fuldmægtig, Brædstrup, 91/31B;

Nielsen, Jens, snedker, Søgade 42, Brædstrup 95/20T;

Nielsen, Jens, sognepræst, Nim-Underup, 93/59T;

Nielsen, Johanne, ØstbirK, 91/13T;

Nielsen, Johannes, "Sjællænder", 93/64T;

Nielsen, Jørgen, (1887-1953), ejer af gården Liselund, Voerladegaard Sogn, 91/47T/51B;

Nielsen, Karen Margrethe, Søgade 42, Brædstrup, 95/20T;

Nielsen, Kirsten, Liselund, Voerladegaard Sogn, død 10/10-1929, 91/51-BT;

Nielsen, Kirsten, skoleelev, Bredgade, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Nielsen, Kristian, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Nielsen, Las, Birkefoged, Nim, 1578, 96/24T/97/34T;

Nielsen, Lauritz, ejer af Nim Kro ca. 1915, 96/40T;

Nielsen, Laurs, skovrider, Tønning, 99/9T;

Nielsen, Laurs, stenhugger, Skorup by, Silkeborg Amt, 93/73T;

Nielsen, Lilian, skoleelev, d.a. Max Nielsen, Nygade, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Nielsen, lærer, Brædstrup Efterskole, Vestergade 26, Brædstrup, 98/17T;

Nielsen, Magnus Helbæk,(1886 – 1972), 98/90-TB;

Nielsen, maler, Brædstrup, 04/22T;

Nielsen, Margrete, Søgade 39, 95/20T;

Nielsen, Margrethe, g.m. Magnus Jensen, Vestergade 26, Brædstrup, 89/52T;

Nielsen, Marius, landmand, Underup, 96/73T/76-T/98/72T;

Nielsen, Martin og Niels, Vestermarksvej 2, Sdr. Vissing, 08/107T;

Nielsen, Martinus, murersvend, Brædstrup, 93/64T;                                                                     

Nielsen, Mary, Funkisbyen, Nedenskov, 95/18T;

Nielsen, maskinhandler, Brædstrup, 04/24T;

Nielsen, maskinsmed, Hovedgaden, Brædstrup, ca. 1900, 88/52T;

Nielsen, Max, Søgade 39, 95/20T;

Nielsen, Mine, Søgade 42, 95/20T;

Nielsen, N. A., Kvægopdrætter, Tyrstedgård, Horsens, 00/84T;

Nielsen, N., maskinbygger, Brædstrup, 99/82T;

Nielsen, Nanna og Håkon, Nim Brugsforening, 05/41T;

Nielsen, Niels P., Addit, 87/35T;

Nielsen, Niels Sørensen, formand for Voervadsbro Mejeri, 96/48T;

Nielsen, Niels, landmand, Liselund, - Voerladegaard Sogn , 91/47-BT;

Nielsen, Niels, Burgaarde, senere prof. på Københavns Universitet, 90/77T/92/79T;

Nielsen, Niels, gdr., Dauding, 92/11T;

Nielsen, Niels, gårdmand, Tønning, ca. 1840, 89/74T;

Nielsen, Niels, gårdmand, Voerladegaard, (1813-1865), 91/47T;

Nielsen, Niels, plantør, f. Liselund, Voerladegaard 1879, 91/49T;

Nielsen, Niels, Aastrup, fmd for Murerforbundet for Brædstrup og Omegn, 96/41T;

Nielsen, Oskar, Skovbrynet12, Brædstrup, 09/7TB;

Nielsen, Oskar, medhj. på æggepakkeriet, Skovbrynet 12, 09/52B;

Nielsen, Peder, gårdmand, Føvling, 91/74T;

Nielsen, Peter Bøegh, Fuglebakkevej81, 2000 Frederiksberg, 03/6TB-artikel, 03/8T;

Nielsen, Peter, gdr., Damgaarden, Brædstrup, omkr. 1875, 88/22T;

Nielsen, Peter, postbud, Østergade 21, Brædstrup, 91/69T/71T/72T;

Nielsen, Peter, skotøjshandler, Bredgade, Brædstrup, 97/53T;

Nielsen, Petra og Peter, “Porshuset”/”Fiskehuset”, Additnæs, 1880-1925, 99/19T;

Nielsen, pottemager, Søgade, Brædstrup, 93/13T;

Nielsen, Poul Meyer, præst, Tønning-Træden, 00/47T-;

Nielsen, Rasmus, gårdmand, Voerladegård, 1734, 92/40-42-TK;

Nielsen, Rasmus, rytterbonde, Føvling, 92/56-T;

Nielsen, Rasmus, skovfoged, Additskov, 99/12T;

Nielsen, Rasmus, Torp, 99/58T;

Nielsen, Richard, Gantrup, 95/13T,

Nielsen, Sadelmager, “Godthaab”, Brædstrup, 04/22T;

Nielsen, Signe, Østergade 21, Brædstrup, 91/71T;

Nielsen, Sigurd, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/47T;

Nielsen, Skodsborg, 1. driftsleder, Vestbirk Vandkraft, 96/81BT-;

Nielsen, skolelærer, Nim, 83/57T;

Nielsen, Solveig, efterskoleelev, Grædstrup, 1944, 98/19B;

Nielsen, Svend Chr., lærer, Brædstrup Skole, 1962, 89/14B;

Nielsen, Svend, Underup, død 101 år gl. 1987, 98/87T;

Nielsen, Svend, vognmand, Torp, 99/53T;

Nielsen, Søren, enelærer Hårup Skole, 1893-1911, 90/36T/37B/95/68T;

Nielsen, Søren, stenhugger, Skorup by, Silkeborg Amt, 93/73T;

Nielsen, Søren, Torp, 99/58T;

Nielsen, Thorvald, “Bakkegården”, Træden, 88/63T;

Nielsen, Vagner Bundgaard, Søgade/ Rosengade 10, Brædstrup, 93/12B;

Nielsen, Viggo, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/47T;

Nielsen, Villy, stationsleder, Falck, Brædstrup, 91/72T/94/90T/06/19TB;

Nielsen, Villy, Ringer og Graver, Nim, 11/7,TB.

Nielsen, Aage Riber, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Nielsen, Aage, gårdejer, Ring, 88/39T;

Nilesen, Orla, Havnemøllen, Horsens, 88/29T;

Nim gl. Alderdopmshjem, 11/91,TB;

Nim, Baunevej, Spor efter Landsby, 3-500 e.Kr. 12/13,TB;

Nim, Møllegade, Spor efter Gårde fra 4-500 år e.Kr. 12/13,TB;

Nim Borgerforening, 93/10T;

Nim Brugsforening, 92/28T; 11/87,TB.

Nim By, 92/33B/93/52B; 11/91,TB;

Nim, Clemens, Udgravninger, 12/11,TB;

Nim, Clemens Olsens gl. Gård, 11/96,TB;

Nim, Detektorfund, fra yngre jernalder, 12/16,TB;

Nim, Detektorfund, fra Vikingetiden, 12/17,TB;

Nim Foderstofforening, 92/28-29T; 11/88,TB;

Nim Forsamlingshus, 05/44TB; 11/86,TB;

Nim Forsamlingshus, Det gl. Scenetæppe, af Harly Dam Juhl, 11/94,TB;

Nim, Gammel Kongsgård, nu Birgittelystvej5,11/94,TB;

Nim gl. Skole, 11/92+93, TB;

Nim Herred, 97/33T;                                                                                                                      

Nim Husholdningsforening, 07/81T;

Nim, Jagthus i Nim skov, 10/46,T;

Nim Købmandsbutik med benzinstander, 13/44,TB.

Nim købmandsbutik i dag, 13/45, TB,

Nim, Keldhøj, Udgravninger, 12/11,TB;

Nim, Keldhøj, Oldsagstyper fra Jernalderen, 12/15,TB;

Nim Kirke, 11/92,TB.

Nim Koret, 05/42-TB;

Nim Kloster, senere Lundgaard, 90/64T;

Nim Kro, grundlagt 1578, 90/65T/66B/92/31T/96/24T/40B/00/29T;

Nim, Lille Clemens, Udgravninger, 12/11,TB;

Nim Mølle, 88/22T/90/68B/92/27-28T/28B;

 

Nim-dreng og senere Købmand i mere end 50 år, 13/41, TB.

Nim ny Vandværk, 11/90,TB;

Nim Præstegård, 1940, 93/52T/60B; 11/84,TB;

Nim Skole 1934, 93/92T/94B;

Nim Skov, 90/65T/93/61T/34T/78T/96/24T/97/35T/00/29T/07/48B;

Nim Skærvefabrik, Afd. i Mariager, 93/42T;

Nim Skærvefabrik, Ald. i Hjøllund, 93/42T;

Nim Sogn, 87/61T/93/71T/95/85T;

Nim Sogn, Vildtbanesten, 93/78T/79K;

Nim Tømrerforretning i 4 generationer, Hovedgaden 28, 11/89,TB;

Nim under overfladen. (Udgravninger) 12/9,T;

Nim, Anders, fyrbøder på Juliane af Mossø, 88/104B;

Nim, tørveskær, 93/43T;

Nimdrup Bæk, 95/55T;

Nimdrup, 08/81-92TB;

Nimdrup, 08/81-T+Kort;

Nimdrup-digt, 08/85T;

Nim-gruppen, 89/85T/86B;

Nim-Underup Kommune, 93/94T;

Nim-Underup Skole, 87/79T;

Nim-Underup, valgkreds, 87/38T;

Nissen, Jeppe, førstemejerist, Brædstrup, 95/45T/00/52T;

Nissen, M.., snedkermster, Brædstrup, 93/65T/94/24T/97/47T;

Nogle bronzealderhøje i Underup Sogn, af Aage Holm Due, 08/42;TB.

Nordea-Koncernen, 08/80T;

Nordiske Krig, Den store, (1709-21), 91/65T;

Nordre Skole, Horsens, 04/104T;

Nordvesthjørne, Kirkegårdens, 98/70T;

Norn, Otto, f. 1915, Museumsinspektør, Nationalmuseet, 1940, 97/25T;

Norn, Viggo, Kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt, Horsens, 93/62T;

Nors, Johannnes, Købmand, Brædstrup, 87/28T/89/18T/94/19T;10/106,TB;

Nors, Petrea, g.m. Købmand Johs. Nors, Brædstrup, 94/20T;

Norsgård, Nielsine, lærerinde i Hårup, 1917-18, 90/37T;

Norup, Poul, førstedirektør, Silkeborg Bank, 08/72T;

Ny Helligkildegaard, Føvling Sogn, 91/23T;

Ny på Egnen, roman fra Brædstrup af forfatteren Carl Møller, 92/64T;

Nyborggade 3, Århus, 09/64TB;

Nyboring, 1978, Addit Vandværk, 09/36T;

Nybyggeri, Brædstrup Bibliotek, afsluttet efterår 1987, 88/18T;

Nybyggeri, Brædstrup-lægerne, 05/28T;

Nydam, offerfund, 89/25T;

Nye ejere ca. 1951, Hem Odde Motorbane, 09/44T;

Nye vinger, Burgaarde Mølle, 09/70T;

Nye tider i Brædstrup, 10,/60,T;

Ny-etablering, 1955, Addit Vandværk, 09/34T;

Nygaard, Addit, tørvegravning, 93/43T;

Nygaard, Frede Bech, landbetjent, 04/10T;

Nygaard, Frede Bech, overpolitibetjent, Brædstrup, 94/90T/96/6T/89T;

Nygaard, Grethe, Pejsegården, berømmelse, 05/16-17T;

Nygaard, Grethe, portræt, 05/8B;

Nygaard, Jens, efterskoleelev, Slagballe, 1944, 98/19B;

Nygaard, Jens, landmand og fortæller, Burgaarde, 09/70T;

Nygaard, Jytte, Pejsegården, 05/14-TB;

Nygaard, Niels Bech, murermester, Sdr. Vissing, 90/83T;

Nyholm, Erik, Kunstner, 87/24T;

Nymand, se Jens Rasmussen, Træden, 92/54T;

Nyplantning af skov, 05/36-T;

Nyskabelser på Løndal, 06/16-17TB;

Nysted, Anne og Lars, “Højbo”, Føvling, 96/60T;

Næringsfrihedsloven af 1853, 94/27T;

Nærumgaard, 03/42-TB;

Næse-problemer, 06/65T;

Nødhjælpsarbejder, Brædstrup i trediverne, 88/24T;

Nødlanding, 2. verdenskrig, 04/79-T;

Nødlanding, jagerfly, 08/94-T;

Nøgne i sne, skik, 06/65T;

Nørbo, Anna og Peter, Søgade, Brædstrup, 95/20T;

Nørby, Anton, tandlæge, Brædstrup, 00/73T/07/45-T/08/31T;

Nørgård, Christian, gårdejer, Kollerup Overgård, 97/88T;

Nørkjær Havbjerg, Åle, 88/87T;

Nørkjær, Thøger Pedersen, Vosnæsgård, vedr. Matrup, 88/87T;

Nørlund Plantage, 05/32T;

Nørmark, Marianne, journalist, 09/5B; 11/6,TB.12/&,TB;

Nørregård, gård i Føvling, 92/80T;

Nørskov, Jens, skomager, Brædstrup, 88/52BT; 02/60T;

Nørskov, Nanna, Konfirmand 1942, Ring-Føvling, 98/29B;

Nørskov, Stinne, d.a. skomager Nørskov, Brædstrup, 88/52B;

Nørskov, Vagn Aage, skoleelev, Nørregade, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

ObelisK, 02/61TB-;

Odder private Realskole, 05/45T;

Odderfangst, 93/25T;

Oesterreich, Irmgard von, g.m. Palle Bruun, Vinding Tved, 97/22T;

Offentlig sKrifte, 98/87T;

Offerfund, 92/4T;

Offermose, 08/47T;

Ofringer, jernalder, 89/23T;

Okkels, Kirsten og Kristen, Addit Østergård, Addit, 00/20T;

Okker-problemer, Addit Vandværk, 09/32-T;

Oksen, D. Johan, biskop, Aarhus, 94/57T;

Oktober 1855, 08/56-T;

Oldensvin/ brændsvin, 88/80T/89/63T;

Oldensvin, 05/31T;

Oldenår, 99/9T;

Oldtids-agre i Addit skov, 05/31T;

Oldtids -agre, 99/8T12T/02/53TB;

Oldtidsbosættelse, 01/41T;

Oldtidsfund, Brædstrupegnen, 02/85TB-;

Oldtidshuse ved Ring Sø, 06/44T;

Oldtidshvede, 02/54T;

Oldtidshøje, sløjfede, 07/15T;

Ole Bole, begynder-læsebog, ca. 1935-55, 89/19T;

Olesen, Chr. Just, overlæge, Amtssygehuset, Brædstrup, 90/10T/93/65T/94/81T/04/102;

Olesen, Clemen, gdr. Nim, 02/22T;

Olesen, Ejler, fisker i Mossø, Voerladegård, 97/92T;

Olesen, Ejler, fisker og udsmider på Hotel Hem Odde, 09/41T;

Olesen, Fru C. Just, cand. jur., Brædstrup, 90/10-T/27B/48T/93/66T;

Olesen, Jens, Brædstrup Mølle, 1920, 97/100T;

Olesen, Jens, gdr, Damgaarden, Brædstrup, omKr. 1875, 88/22T;

Olesen, Jens, nr. 1, møller, Brædstrup, omkr. 1900, 88/23T;

Olesen, Jens, nr. 2, møller, Søgade, Brædstrup, 88/22-T/28B;

Olesen, Jens, Møller, med sin elskede Violin, 12/87,TB;

Olesen, Jens, sognedfoged, 92/11T;

Olesen, Jensine, Brædstrup Mølle, 1922, 88/29B;

Olesen, Klara, Brædstrup Mølle, 1922, 88/29B;

Olesen, Mads Bjerg, forretningsfører, Brædstrup Centralforening 1967, død 10/12-1971, 88/41T;

Olesen, Ole Dalgaard, skoleelev, Søgade, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Olesen, Ole, Brædstrup, 92/13T;

Olesen, Ole, gdr., Damgaarden, Brædstrup, omKr. 1900, 88/23T;

Olesen, Svend Jørgen Grabow, modstandsmand, Ennergård, 89/85T/86B;

Olesen, Søren, møller, Brædstrup Mølle, 88/22-T/29B/89/82T/92/88T;

Olesen, Thorvald, Købmand, Søgade, 93/15T/00/52T;

Olesen, Vagn Just, efterskoleelev, Ring, 1944, 98/19B;

Olesminde, fårefarm, Løndal Skov, 97/19T;

Olsen, Egon, Søgade 39-I, Brædstrup, 95/20T;

Olsen, Eigil, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/49T;

Olsen, Frederik, Kromand, Knob Kro, 08/55T;

Olsen, Herluf, vognmand, Træden, 88/40T/75T;

Olsen, Jens, møller, Søgade, Brædstrup, 91/22T/95/20T;

Olsen, John, skoleelev, Nørregade, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Olsen, Kamma, g.m. vognmand Herluf Olsen, Træden 88/75T;

Olsen, KomiKer, optræder i Brædstrup febr. 1895, 92/66T;

Oluf, dansK Konge, 97/24T;

Olufsen, Christen, den første lærer ved Rytterskole, Åstrup, 89/57T/90/32T;

Olufsen, Christen, skoleholder, Træden, 1725, 88/71T;

Olufsen, Erik, Hem, 91/66T;

Ombygning af Matrup omkr. 1850, 88/85T;

Ombygning af Brædstrup Apotek, 05/55T;

Ombygning af Voervads Bro, 91/40T;

Omformning af vekselstrøm til jævnstrøm ca. 1940., 88/47T;

Område, andelsmejeriernes, 96/47T;

Området omkring Skovvejen i 40-erne, 00/81T;
Omstrukturering i æg-branchen, 09/57T;

Omsyningscentral, under 2. Verdenskrig, Brædstrup, 90/53T/91/70T;                                         

Omsætning, Brædstrup Rebslåeri, 09/75T;

Opbevaringsfaciliteter for Korn, 88/28T;

Operationer, 87/19T;

Operationsafdeling, Brædstrup Sygehus, 87/21T;

Opførelsessum, Posthuset, Brædstrup, 1920/21, 98/79T;

Opgangstider, Brædstrup Mølle, 1. Verdenskrig, 88/24T;

Opgangstider, Brædstrup Mølle, beg. tyverne, 88/24T;

Opgangstider, Brædstrup Mølle, halvfjerdserne, 88/30T;

Opgangstider, halvtredserne, Brædstrup Mølle, 88/28T;

Opgaver, FalcK og Zonen, 94/88T;

Ophævelse af Brædstrup og Omegns Folkebibliotek, forhandling, 1926, 88/9T;

Opkrævere, Brædstrup Vandværk, 99/85T;

Opmuringen, Brædstrup Kirke, 93/64T;

Opposition, vandværk/byråd, 09/38T;

Oprindelse, fugleskydning, 08/9T;

Opstemning, 91/32T;

Optrædende, oversigt over kendte på Pejsegården, 05/12T;

Opvarmning, Ry Lejren, 87/49T;

Ordblindhed, 07/56T;

Organisation og administration, 07/34-T;

Organister, 07/94T;

Orkester, 08/32T;

Orkisarbejder, 96/17;

Orlov, 1949, 99/41-T;

Ormefiskeri, 93/21T;

Oskar Nielsen, Brædstrup, 09/7TB;

OsKar Nielsen, medhj. på æggepakkeriet, SKovbrynet 12, 09/52B;

Otium, 92/80-T ;

Ottehøje, Addit, 99/65T;

Ottehøje, Vinding, 93/46B;

Otte-marks-skift, 00/45T;

Otterstrøm, BiologisK Station, 93/27T;

Otto Carl Hingsberg, gift med FrancisKa Tschenka, 1897, 09/63;

Otto, tjenestedreng hos Uhrenholt, Nim Præstegård, 93/96T;

Ottosen, Andreas, skytte, “Gavlen”, Additnæs, 1955, 99/20T/00/18T;

Oustrup, Rasmus, 06/104T;

Ove Lundholm, Hem Odde, 09/42T;

Over Åstrup, 95/25T;

Overby, Theodine og Brandt, “Nederbygård”, Føvling, 96/60T;

Overenskomst af sept. 1929, Biblioteksforeningen og Den danske Boghandler-forening 88/10T;

OverensKomst, 91/12T;

Overfald, 90/28T;

Overflyvninger, allierede, 08/97T;

Overgaard, Erling, tømrermester, Brædstrup, 08/14B;

Overgård, Niels Pedersen, “Bakkegården”, Træden, ca. 1745, 88/63T;

Overgaard, S. P., Ring Gl. Skole, 87/54T;

Overgård, tilhørende Hans Ole Nielsen, Gammelstrup, 88/81B;

Overholm, Træden 87/51T/52B;

Overhøring, 92/71T;

Overskæg, 07/56T;

Oversvømmelse, Gudenåen, 99/53T;

OversygeplejersKe, 87/19T;

Overtro i forb. med død, omkr. 1900, 89/37T;

Overtro, 01/57;

Oxford-bevægelsen, 99/16T;

P.B. Christensens Boghandel, Brædstrup, 88/53T;

Pakkedamer, Brædstrup Æg-eksport, 09/56T;

Palle fra Gl. Rye, 07/74-T;

Pallesen, Mette, g.m. skoleholder Chr. Olufsen, 88/71T;

Palmelund, A., modstandsmand, Underup, 89/85T;

Palsberg Jørgensen, Sven, 09/7TB;

Palsgård, 95/10T;

Paludan-Müller, biskop, Aarhus Stift, 94/68T;

Papfabrikker, 09/87T;

Papirfabrik, Klostermølle, 03/8-18TB;

Papirmølle, Vilholt, 04/8-TB;

Papir-reb, 09/76T;

Paraffin til rebgnidning, 09/79T;

Parsberg, Mandrup, lensmand, Skanderborg Slot, 1589, 99/70T;

Passer, Dirch, dansk skuespiller, 88/78B;

Patent, Kæpstokke-beslag, 89/82T;

Patienter, 87/19T;

Paulsen, Hans, Flensborg, 99/34T;

Paulsen, Julius, Kunstmaler, 06/12T;

Pavillonen på Additnæs, 00/14T;

Peder “Smed”, Dørup, 07/89/08/65T;

Peder Møldrup, Kai Johansens Æg-eksport, 09/52T;

Peder Møldrup, æggehdl., Søndergade 80, 09/51B;

Peder Skram, Kranvogn, Zone-Redningskorpset, Brædstrup, 94/85T;

Pedersdatter, Ane, g.m. lærer N. R. Jensen, Burgårde, 88/56T/57B;

Pedersdatter, Inger, Bredstenbro, Nim Sogn, 91/17T;

Pedersdatter, Zidzel, Hem, død dec. 1698, 91/66T;

Pedersminde, Fam. Slagballe, 10/64,T;

Pedersen (Svendsen), Anders, Kolleruphus, + 1877, 97/88T;

Pedersen, Agnete, Søgade 33, Brædstrup, g.m. entreprenør Gustav Pedersen, 95/20T;

Pedersen, Andrea og Sigvald, Underup, 99/55T;

Pedersen, Anna, Søgade 82, Brædstrup, 95/20T;

Pedersen, Arne Ejler, 00/6BT/8T-;

Pedersen, Arne, stationsleder, Zonen, Brædstrup, 94/91-T;

Pedersen, Arthur, direKtør, Zone-Redningskorpset, Horsens, 94/81-T;

Pedersen, Betty, efterskoleelev, Ring, 1944, 98/19B;

Pedersen, Bodil Rind, Voerladegård, 87/7T;
Pedersen, Chr., Vorladegård, 90/59T;

Pedersen, Carl Børge, landmand, Lund, 00/80T-;

Pedersen, Cecilie og Gunnar, Stenildgård, Additskov, 00/20T;

Pedersen, Chr. Eslund, gartner, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/48T;

Pedersen, Chr. Johs., godsinspektør på Løndal, 1917-39, 97/17T;

Pedersen, Chr., bestyrer, Kai Johansens Æg-eksport, 09/52T;

Pedersen, Chr., forretningsfører, Brædstrup Æg-eksport, 09/50B;

Pedersen, Chr., landbrugskonsulent, Brædstrup, 00/83T;

Pedersen, Edel og Henning, “Dybendal”, Løndal, 00/18T;

Pedersen, Edith, g. m. Købmand Evald P., Sdr. Vissing, 08/21T;

Pedersen, Egon, Ring, arbejdsdreng på ægpakkeriet, 09/55B;

Pedersen, Ejvind, landmand, Juelsminde, 00/7TB45T;

Pedersen, Elin og Otto, Langballe Vestergård, Addit, 00/20T;

Pedersen, Ellen og Villy, Pindebakken 10, Addit, 00/12T;

Pedersen, Emmy, Søndergade 77, 09/52T;

Pedersen, Erik Rask, fhv. Kommunaldirektør, Warthoesvej 14, Brædstrup, 97/4TB/00/6TB/23T; 12/7,TB;

Pedersen, Erna Schmidt, f. i København 1899, 03/6,38-52TB;

Pedersen, Erna, d. a. gdr. Martin Pedersen, Sorgenfri, Tønning M, ca. 1925, 89/76TB;

Pedersen, Esther og Niels Peter, Silkeborgvej, Addit, 00/21T;

Pedersen, Esther, Søgade 33, Brædstrup, 95/20T;

Pedersen, Evald, Købmand, Gudenåvej 12, Sdr. Vissing, 08/21T;

Pedersen, Finn, Sdr. Vissing, 08/21-T;

Pedersen, frk., oplandsbibliotekar, Horsens, 88/13T;

Pedersen, Georgine, frk., oldfrue på Løndal, 97/17T;

Pedersen, Gerda, d. a. gartner Pedersen, Søgade 82, Brædstrup, 95/20T;

Pedersen, Gunnar, mælkekusk, “Rævedal”, AdditsKov, 99/18T;

Pedersen, Gustav, entreprenør, Søgade 33, Brædstrup, 95/20T;

Pedersen, Hans Aage, gartner, Søgade 82, Brædstrup, 95/20T;

Pedersen, Hans, møller, 95/30T;

Pedersen, Hans, Staaholmgaard, Føvling, 91/20T;

Pedersen, H.P. prædiken over, 13/30,T.

Pedersen, Harald, savværksejer, Lille Addit, 00/11T;

Pedersen, Henning, Nim Skærvefabrik, 93/36T/41-42B;

Pedersen, Henning, skoleelev, “Zonen”, Søndergade, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Pedersen, HenriK, lillebilvognmand, Søndergade 15, Brædstrup, 89/80T;

Pedersen, Inger og Ejvind, “Kæmpegården”, Nimdrupvej 11, 08/84T;

Pedersen, J., lærer i Føvling, 91/61T;

Pedersen, Jens Peter, med familie, Brædstrup, 89/75B;

Pedersen, Jens, lodesejer, Voerladegaard 1797, 91/47;

Pedersen, Johs., gdr., Ring, 00/83T;

Pedersen, Julius A., stationsleder, Zone-RedningsKorpset, Brædstrup, 94/83-T;

Pedersen, Jørgen Peder, “Åslund”, Additnæs, 99/19T;

Pedersen, Jørgen Peter, Åstrup, 95/28T;

Pedersen, Jørgen, “Jørgen TV”, Brædstrup, 08/14B;

Pedersen, Jørgen, formand, Brædstrup Vandværk, 1993, 99/89B;

Pedersen, Karen, f. Nielsen, “Sorgenfri”, Tønning M., død 1891 38 år gl., 89/74-T;

Pedersen, Karen, Søgade 82, Brædstrup, 95/20T;

Pedersen, Karl og Marie, “Brønds Hus”, skomager, Additskov, efter 1948, 99/18T;

Pedersen, Karl, smedemester, Tønning, 94/80T;                                                                            

Pedersen, Karl, Søgade 82, Brædstrup, 95/20T;

Pedersen, Karl og Johanne, født på ”Katrinelyst”, 13/28, TB.

Pedersen, Karoline, g.m. gdr. Martin Pedersen, “Sorgenfri”, Tønning M, død 1917, 89/76T;

Pedersen, Karoline, Søgade 33, Brædstrup, 95/20T;
Pedersen, Georg, Søgade 33, Brædstrup, 95/20T;

Pedersen, Kasper, Brokhøjvej 26, Brædstrup, 87/5T/7B;

Pedersen, Keld, Socialinspektør/forvaltningschef, 09/6TB;

Pedersen, Keld: Fælleslegat for værdigt trængende, 09/83;

Pedersen, Kirsten, Børnehaveklasseleder, Hårup Skole, 1981-, 90/38T;

Pedersen, Kristen, 1. formand for Addit Vandværk, 09/28T;

Pedersen, Kristian J. Åstrup, 95/29T;
FrederiK IV’s Rytterskole, 95/29T;

Pedersen, Lene, Brædstrup, 08/16B;

Pedersen, Magda og Anton, “Sofielyst”, Addit, 00/13T;

Pedersen, Magnus Naldahl, murersvend, 93/64T;

Pedersen, Magnus, chauffør, Nim Skærvefabrik, 93/35B/38TB;

Pedersen, Magnus, landmand, Ll. Åstrupgård, 94/9T/11T;

Pedersen, Marie og Karl Skomager, “Brøndshus”, AdditsKov, 00/20T;

Pedersen, Marie og Karl, Addit, 00/12T;

Pedersen, Marie, g.m. gdr. Martin Pedersen, (2. hustru), “Sorgenfri” Tønning M. 1920, 89/77;

Pedersen, Marius “Møller”, Føvling, 96/59T;

Pedersen, Marius, Nim, fmd. for Brædstrup Centralforening 1971, 88/38BT/41B;

Pedersen, Martha og Peter; “Sofielyst”, Addit, 00/12T;

Pedersen, Martin, gårdejer, “Sorgenfri” Tønning MarK fra 1905, 89/75TB;

Pedersen, Mette Marie (f. Larsdatter), g.m. Peder Rasmussen, “Sorgenfri”, død 1883, 89/74T;

Pedersen, Mikkel, gårdmand, Staaholm, Føvling, 91/75T;

Pedersen, Milius og Metha, handelsgartner, Voerladegård, 97/91T;

Pedersen, Niels Erik, Karl, Nimdrup Overgaard, 08/84T;

Pedersen, Niels, gdr., Burgårde, ca. 1850, 88/56T;

Pedersen, Niels, Købmand/høker, Dauding, 94/40T;

Pedersen, Nina M., ansat som lærerinde ved Sdr. Vissing Skole 1962, 87/75T;

Pedersen, Olav, “Kæmpegården”, Nimdrupvej 11, 08/84T;

Pedersen, Olav, Søgade 33, Brædstrup, 95/20T;

Pedersen, P., gdr. Brædstrup, 97/47T;

Pedersen, Peder Jørgen, entreprenør, Gilleleje, 89/77TB;

Pedersen, Peder Secher, “Busser”, Østervænget 8, Nim, 02/23T;

Pedersen, Peder, gårdejer, Addit, 87/35T;

Pedersen, Peter, "Peter Skæg", "Skæg-Pedersen", Juelsminde, 93/34T;

Pedersen, Rasmus, gårdmand, ejer af “Sorgenfri”, Tønning M. fra 1871, død 1917, 89/74T;

Pedersen, Rasmus, gårdmand, Føvling, 91/75T;

Pedersen, rebslager, Søndergade 15, Brædstrup, ca. 1925, 89/80T;

Pedersen, Robert, blomsterhandler, Søgade 82, Brædstrup, 95/20T; 11/39,TB;

Pedersen, Robert, gartner, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/48T;

Pedersen, Sigurd, 90/40-BT;

Pedersen, Solveig, f. Winther Jacobsen, Ring-Føvling Komm., 91/31B;

Pedersen, Stinne, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Pedersen, Svend L.lærer ved Sdr. Vissing Skole fra 1962, 87/73T+75T;

Pedersen, Søren P., SKolegade, Brædstrup, 88/12T;

Pedersen, Søren Peter, ejer af Dauding Søndergaard 1852, 94/40T;

Pedersen, Søren, gårdmand og sognefoged, Overgaard, Dauding, 94/40T;

Pedersen, Søren, gårdmand, 1867-1956, Asklev Nygaard 1907, Vrads, 02/35TB-;

Pedersen, Søren, gårdmand, 1867-1956, Ll. Andsøgård, Vrads 1892, 02/35TB-;

Pedersen, Søren, gårdmand, 1867-1956, Aastrup 1924, 02/35TB-;

Pedersen, Søren, gårdmand, Voerladegård, 1734, 92/42-TK;

Pedersen, Terchel, gårdfæster, Hem, 91/67T;

Pedersen, Thorvald, Brejnholm mølle, musiker, 12/94,TT;

Pedersen, Thøger, gårdejer, Dauding, 94/40T;

Pedersen, Thøger, Nørkjær, 88/59T;

Pedersen, Vagn Vejen, gårdejer, borgmester i Brædstrup Kommune, 87/2T/3T/89/5T/90/6TB/91/5T;

Pedersen, Verner, Nim Skærvefabrik, 93/36T/39T/42T;                                                                

Pedersen, Villy, gdr., Liselund, Voerladegaard Sogn, 91/56T;

Pedersen, Villy, Søgade, Brædstrup, 90/29T;

Pedersen, Zilli og Sigurd, Grædstrup, 90/42T;

Pedersen, Aage Nygaard, gdr., Aastrup, 95/28T/02/46T;

Pedersholm, Trædenvej 7, 99/80T;

Pejsegården 05/8-17TB/07/21T;

Pejsegården, foto, 05/10B;

Pejsegården, hotel, Brædstrup, 96/38T 99/46T;

Pejsegården, Konference for energi-eksperter, 09/98T;

Pejsegården, åbner 12. januar 1972, 05/11T;

Pen, med ført (MFP), 92/57T;

Pengeinstitut, titel fra 1985, 08/69T;

Permin Hostesaft med heroin, 05/50-T;

Personale, Vestbirk Vandkraftværk, 09/94T;

Personalet, Falck i Brædstrup ca. 1950, foto, 06/19B;

Personfortegnelse, Ry Lejren, 87/50T;

Personoversigt, Holmsgaard, 03/20T;

Pertou, Søren, tømmermand, Ørskovlund, 91/36T;

Pest, 90/23T;

Peter Engebjerg, chauffør, Kai Johansens Æg-eKsport, 09/52T;

Peter Engebjerg, æggehdl., Skovbrynet 2, 09/5k;

Peter Skæg, Juelsminde, 93/34T;

Peter Sørensen, gdr., Dauding, 09/24-TB;

Peter, onKel, mejerielev, Torp Mejeri, 04/96-TB;

Petersdatter, Marine, g.1. g. med Las Nielsen. 2. g. med Christopher Holgersen, 97/36T;

Petersen, Aksel, bestyrer, Føvling Vestergård, 89/11T;

Petersen, Anna, Østergade 17, Brædstrup, 91/70T;

Petersen, Anthon, Brædstrup, 97/49T;

Petersen, Arne Holm, f. Møldruplund ved Voervadsbro 1933, 03/7,55-72TB/04/7TB;

Petersen, Birthe Linde, “ frk. Linde”, lærerinde, Brædstrup Skole, omkr. 1950, 89/19B;

Petersen, Chr. J., gdr., Brædstrup, 97/47T;

Petersen, Chr., møllersvend, Brædstrup Mølle, 88/29B;

Petersen, Chr., tømrermester, Brædstrup, 87/4T/92/6T 97/102T;

Petersen, Christian, Kaldet "Kræsten", brugsuddeler, Hårup, 93/17T/19T/20T/21T;

Petersen, Ella og Osvald, bestyrere på Løndal, 00/16T;

Petersen, Emil, sadelmager, Brædstrup, 02/60T;

Petersen, Erik Rask, f. 1937, Kommunaldirektør, Brædstrup, 02/6TB/22TB/04/7TB/05/88B/06/3,6TB/07/3,6TB, 08/6TB;/09/6TB;

Petersen, Erik, Konfirmand 1942, Ring-Føvling, 98/29B;

Petersen, forvalter, Horsens, 91/36T;

Petersen, Franciska, skoleejer og lærer, 01/28T;

Petersen, Frederik, musiker og Kørelærer, Østergade 17, Brædstrup, 91/70T/98/31T/00/75T/08/34T;

Petersen, fru, garderobedame på Centralhotellet, Østergade, 91/70-T;

Petersen, førstelærer, Træden, 1919, 88/6T;

Petersen, Hans Chr., møller, Aastrup, 02/46T;

Petersen, Hans Lund Hansen;

Petersen, Hans W., skuespiller, 1897-1974, 99/28T;

Petersen, Harald, foran Brædstrup Mølle, 1922, 88/29B;

Petersen, Henning, Ll. Åstrup, 94/13T;

Petersen, HenriK, Brædstrup, 95/28T;

Petersen, Henry, Direktør, Nationalmuseet, 99/43T-;

Petersen, Herrefrisør, Brædstrup, 94/26T;

Petersen, Ida, Birkeholm, g.m. møller Jens Olesen, 88/28T;

Petersen, Ingemann, Naldal, 96/82-T;

Petersen, J., proprietær, direktør i Brædstrup Bank, Åstrupgård, 90/17T/92/9T/11T14T;

Petersen, Jacob, gårdejer og førstelærer på Føvling Skole, Åstrupgård, 92/68T/74T;

Petersen, Jakob, (1847-1928), lærer i Føvling SKole fra 1875-1906 , 89/9T/11-B;

Petersen, Jakob, enelærer, Hårup Skole 1871-75, 90/36T;

Petersen, Jean, smed, Nørregade, Horsens ca. 1880, 98/89T;

Petersen, Jens Aage, Kommuneingeniør, 00/27T;

Petersen, Jens, ingeniør, Frederikshavn, 93/8TB/94/7BT/70T/96/6T/41T/95T;

Petersen, Jens, murersvend, 93/64T;

Petersen, Jens, Østergade, Brædstrup, 91/70T;

Petersen, Jørn, bestyrelsesmedlem, Brædstrup Vandværk, 1993, 99/89B;

Petersen, Karetmager, Brædstrup, 04/24T;

Petersen, Karl Ørskov, bestyrelsesformand, 09/92T;

Petersen, Karl, entreprenør, Vinding, 93/62T;                                                                               

Petersen, Karl, landstingsmand og formand for VOH, 96/83-T;

Petersen, Købmand, Søgade, Brædstrup, ca. 1915, 92/88T;

Petersen, Lorenz, landpost, Horsensvej, Brædstrup, 04/23 og 24T;

Petersen, Magnus, tegner, 97/40T;

Petersen, Marie og Niels, skrædder, Aastrup, 02/46T;

Petersen, Orla, Østergade 17, Brædstrup, 91/70T;

Petersen, Peder, murermester, Vinding, 93/63T;

Petersen, Peter, cementstøber, Søgade, Brædstrup, 95/20T;

Petersen, proprietær, Åstrupgård, medstifter af Brædstrup Bank, 87/16T;

Petersen, Ragna Bjerre, lærer ved Brædstrup Skole, 1962, 89/14B;

Petersen, Ricard, medlem af De unges Hjems bestyrelse, Brædstrup, 1975, 97/55T;

Petersen, Svend Arne, lærer ved Dørup Skole 1951-57, 90/59T;

Petersen, Svend Arne, lærer, Voerladegård, 01/7TB/92TB-;

Petersen, Svend, gdr., Løvet, 87/3T/36T81T/88/5B/89/5T;

Petersen, Søren Gottfred, arkæolog, 95/48T/49B;

Petersen, Søren Peter, skovfoged, Løndal Gods, 94/70T;

Petersen, Th. Kjær, ejer af Føvling Vestergård fra 1918-22, 89/11T;

Petersen, Thorvald, postassistent, Brædstrup, 1894, 92/63T;

Petersen, Vagn Vejen, Borgmester, Brædstrup, 00/28T/05/58T;13/9,TB.

Petersen, Vagn Vejen, Borgmester, 1977-1993, 13/9, TB.

Petersen, Valdemar, Købmand, Brædstrup, 97/46B;

Petersen, Viby, tømmerhandler, Brædstrup, 91/27T;

Petroleumlampens skær, 03/61T;

Petroleumslamper, 03/44T;

Petroleumslamper, Føvling 30-erne, 96/62T;

Pharmacopea Danica, 05/49T;

Philipsen, Peter, teglbrænder, Additskov, 99/11T;

Piberygning, 01/69T;

Pibeudkrads, skrå m.v. mod utøj i frugttræer, Sdr. Vissing, 96/15T;

Pigbrosten, 89/80T;

Pigenavne i Sdr. Vissing-Voerladegård Sogne omKr. 1750, 90/22-T;

Pihlman, Kirsten og Karl, Føvling, 96/65T;

Pilespidser, 02/55T;

Pilgård, vært på De unges Hjem, Brædstrup 1972-74, 97/55T;

PindebaKKen, Addit, 00/11T;

Pindehugning, 92/24T;

Pindgris, Kartoffel-og tændstiK-juleKalender, 08/21T;

Pinds, Karen, fattiglem, Træden, død 1732, 89/67T;

Pionerindsats, Addit VandværK, 09/28T;

Pladser, Karl på en gård, omkr. 1900, 89/39T;

Pladsmangel, Brædstrup-lægerne, 05/27T;

Plage-skue 1865- ca. 1940, 09/22T;

Plambech, smed, Søgade, Brædstrup, 94/85T/95/20T;

Planering af motorbane, 09/42T;

Plankekiste, 95/50TB;

Planteavlskonsulent i Brædstrup i 36 år, 05/78-T;

Planteavlssamarbejde, Landboforeningen, 88/36T;

Planteavlsudvalg, Landboforeningen, 1906, 88/34T;

Plantningsforening, 88/34T;

Plastledninger, 1960, Addit Vandværk, 09/34T;

Plejehjem, 87/23T;

Plejl 98/23T;

Plenge, Anna, g.m. Carl Wilhelm Jørgensen, Løndal, 94/70T/97/12T;

Plenge, G.H.I., ejer af Palstrup, 97/12T;

Pligter, Ry Lejren, 87/49T;

Plovgård, Sven, biblioteksinspektør, Horsens, 1947, 88/12T;

Pløjekonkurrencer, Landboforeningen, 88/34T;

Poge-skole, 90/37T/92/63T;

Pogviss, Ida, g.m. Ditlev Ahlefeldt, 87/71T,

Politiker-besøg, Pejsegården, 05/15T;

Politikreds 37, 96/8T;

Politimesterembeder fra 1919, 89/29T;

Politimesteren i Horsens, 96/9T;                                                                                                    

Pollenanalyse, 07/11T;

Pontoppidan, Abild Dinesdatter, Lundum Prstgrd., Klostermølle m. fl. 99/10T;

Pontoppidan, Dines Møller, Klostermølle, 97/9T;

Pontoppidan, EriK, biskop, prokansler, topograf, 97/33T;

Ponyvogn, 01/58T;

Poppos jernbyrd, 06/75T;

Porcelænsbrænderi, 07/79;

Porsgård, Anton, murer, Føvling, 96/60T;

Porsgaard, Jakob, forpagter, Nim Præstegrd, 93/58T;

Porsgård, Sørine (“Rine”) og Ole, Føvling, 96/60T;

Porshuset, Additnæs, 99/19T;

Porskær Mose, foto, Kort, 06/53-B/08/44T;

Porskær Mose, Nim, 89/23T/27T/92/4T/93/43T/98/51-T/99/59T/07/49B;

Porskær offermose, 08/47T;

Porskær, 92/24T/95/40T/99/51T;

Porskær, fornyet undersøgelse?, 06/62T;

Porskærdal, 93/78T;

PorsKær-fundet, 06/3,53TB;

Porskærfundet, tegning, 06/56-TB;

Porskærlund, Nim, 95/62T/02/22T;

Portionsjordebog med rytter- og bøndernavne, Skanderborg RytterdistriKt, 88/80T;

Portland-Cementfabrikkerne, 99/21T;

Posselt, Elin og Kjeld, Nimdrup Overgaard, 08/84TB;

Postcykler, 87/54T;

Post-ekspeditionen i Addit, 87/55T;

Post-ekspeditionen, Slagballe, 87/55T;

Post-ekspeditionen, Tønning Station, 09/13T;

Post-ekspeditioner under Brædstrup Postkontor, 98/83T;

Postgaard, Ole, sømand, havnearbejder, Alken Havn, 88/104B;

Postgaarden, 04/25T;

Posthuset, Brædstrup, ibrugtagning, 1. feb. 1921, 98/80T;

Posthuset, Brædstrup, opførelsessum, 1920/21, 98/79T;

PostKontoret i Brædstrup, 87/55T/98/77T;
Postruten, Silkeborg-Horsens, 87/38T;

Post-service, 09/12T;

Post-uniform, 87/54T;

Post-væsenet, 87/12T;

Potagua, investeringsselskab, 99/21T;

Poulsen, Frede, Søgade 56, Brædstrup, 95/20T;

Poulsen, FrederiK, 92/65B;

Poulsen, Gerda, defektrice, d.a. Kurvemager Poulsen, g.Kjærgaard, Brædstrup, 89/81T;

Poulsen, Inger, 10/6,TB. 10/ 55-62, TB.

Poulsen, Kurvemager, Søndergade 15, Brædstrup, ca. 1925, 89/81T/95/19T;

Poulsen, Meta, Søgade 56, Brædstrup, 95/20T;

Poulsen, Ole, bankdirektør, 08/77T, 78B/79T;

Poulsen, Paul, Søgade 56, Brædstrup, 95/20T;

Poulsen, Peter, Kurvemager, Brædstrup, 90/44T;

Poulsen, Pia og Poul, Sømosevej 1, Brædstrup, 08/55T/64TB;

Poulsen, Steffen, ejer af Kolleruphus, 97/86T;

Poulsen, Tommy, Sports redaktør, 11/7,TB.

Poulsen, Villiam, Søgade 56, Brædstrup, 95/20T;

Povelsen, Niels, sognepræst, død 1648, Ring-Føvling Sogne, 94/46T;

Praksis-overtagelse, 05/26T;

Praktisk pædagogik, Sdr. Vissing Skole, omKr. 1935, 97/74T-;

Priklearbejde, 02/20T;

Prisliste, Nim Kro, april 1863, 96/38T;

Privatlærerinde, 91/9T;

Privilegier, 91/65T;

Problem med olieimport til Danmark 1914-18, 09/88-T;

Problemer i forbindelse med etabl. af Vestbirk Vandkraftanlæg, 09/90-T;

Problemer med togtider, Br. Realskole, 01/32T;

Protokol fra Træden Forsamlingshus, 05/59T;

Provinsbanker, 08/70T;

Provinsbankforeningen, 08/69T;

Provisorietiden, 1892, 88/19T;

Provstesynet, 87/72T;

Præcisionsflyvning, 94/17;

Prædikestolen i Brædstrup Kirke, 93/70T;

Prædikestolen i Nim KirKe, 97/34T-;

Prædiken over H.P.Pedersen, 13/30,T.

Præliminæreksamen, 01/29T;

Præmiebeløb, dyrskue, 09/19T;

Præmiekonkurrencer, Landboforeningen, 88/34T;

Præmier, 92/25T;

Præmiering af Køer, dyrskue, 00/81T;

Præstebolig i Træden 92/19B;

Præstebolig i Tønning, 00/49T;

Præstegave, 08/91T;

Præstegaard i Grædstrup, opført i 1904, 09/69T;

Præstegård i Nim 1940, 93/52T/60B;

Præstegård i Ring, foto, 06/46TB;

Præstegaard i Sdr. Vissing, 94/61BT;

Præstehulen, 08/44T;

Præstehulen, Nim MarK, 93/78T;

Præsteindgangen ved Brædstrup KirKe, 93/64T;

Præstens embedspligter, 94/63T;

Præstetavle, 1667-1858, Tønning-Træden Sogne, 88/70T;

Præstetavle, ufuldstændig, Tønning-Træden Sogne 1661, 89/58-T;

Prøvepumpning, Addit Vandværk, 09/30T;

Publikums interesse for motorløb falder, Hem Odde Motorbane, 09/45T;

Pultz, Fr., overførster ?,  93/75T/80T;

Pumpe, Addit Vandværk, 09/28T;

Pumpestation ved Søbæk Mejeri, Troelstrup, Brædstrup Vandværk, 99/85T;

Punchebolle, 92/66T;

Punschegilde, 92/64T;

Pølsesalg, Hem Odde Motorbane, 09/43T;

På farten - Københavner-roman af Carl Møller, 92/64T;

På vandretur i Nim, 11/82,TK;

Pårup, 97/14T;

Quist, landmand, Nim, 99/52T;

R.A.F.-angreb på Rye Flyveplads, 02/73T/06/31T;

R.A.F.-angreb på Ålborg flyveplads, 02/71T;

Race-renhed blandt Køer, 00/80T;
Hårup-stammen, 00/80T;

Radaranlæg, 02/70T;

Radio, 30-erne og 40-erne, 99/59T;

Radio, den første, 1947, 01/68T-;

Radio, Krystalapparat, 89/56T;

Radio, tidlig, 03/62T;

Radio, Voerladegård, 1925, 98/25T;

Radioapparater, selvbygger omkr.1930, 89/81T;

Radioavis, tyske soldater i Sdr. Vissing, 99/91-T;

Radio-Centralen, Brædstrup, 94/21T;

RAF's ringmærke, 94/16T;

Rahbek, Jacob Peder, møller, Fjederholt Mølle ved Herning, 97/95T;

Rahbek, Matthias, studiosus, præst i Underup, 97/95T;

Rakkerens hus, 91/81T;

Randlev, Kristian, mælkekusk, mælkerute Gantrup-Birknæs, 96/46T;

Randlev, Købmand og Kroejer, Brædstrup,

Randlev, P. J., gårdejer og folketingsmand, Tåning, 87/39T/40B;

Rapsdyrkning, 88/34T;

Rask Hovedgård, 97/35T;

Rask MarK, 93/80T;

Rask, Peder Pedersen, sognefoged i Føvling Sogn, død 1838, 90/33T;

Rasmus Peter Jensen, Tønning, 09/13-T

Rasmusdatter, Bodil, Træden, g. l. gang m. degnen Henrik Andersen, ca. 1680, 88/66T;

Rasmusdatter, Inger Kristine, Kørup, 94/27T;

Rasmusdatter, Johanne, Våbensholm, 90/32T;

Rasmussen, A. A., lærer Møldrup Skole fra 1890, 90/60T;

Rasmussen, A., Brædstrup, 99/46T;

Rasmussen, Alfred, f. 1905, rebslagerm., s.a. rebslagerm. R., Brædstrup, 96/12T/99/39BT;

Rasmussen, Anders, gårdmand, Åstrupgård, 91/76T;

Rasmussen, Anders, soldat og landmand, Torp MarK, 06/106-T;

Rasmussen, Andreas, f. 1911, rebslagerm., by- og amtsrådsmedlem, Brædstrup, 87/4T/92/6T/96/12T/97/49T/102T/99/39BT

Rasmussen, Andreas, lærer, Møldrup Skole, Voerladegaard Sogn, 91/55T;                                 

Rasmussen, Andreas, rebslager, amtsrådsmedlem, 04/51;

Rasmussen, Andreas, rebslagermester, Brædstrup Rebslåeri, 09/76-TB;

Rasmussen, Ane, Brædstrup Rebslåeri, 09/73T;

Rasmussen, Anna, g.m. rebslagerm. R., Brædstrup, 99/38-BT;

Rasmussen, Anna, Hylke Sogn i det 18.århundrede, 92/45T;

Rasmussen, Arne Smed, Nim, 05/43T;

Rasmussen, Bent, møbelhdl., Brædstrup, 97/55T;

Rasmussen, Bent, redder, Zonen, Brædstrup, 94/87B;

Rasmussen, Bertel, f. 1900, s.a. rebslagerm. R., Brædstrup, 99/39BT;

Rasmussen, C., møllebygger, Brædstrup, 1911, 99/84T;

Rasmussen, Chr., Landpostbud, Markedsgade, Brædstrup, 87/55T/91/71T/92/80T/95/40T;;

Rasmussen, Chr., smedemester og modstandsmand, Nim, 89/84T/86B;

Rasmussen, Christen, teglbrænder, Lervejdal, Addit, 99/11T;

Rasmussen, Conni, organist, Nim, 05/43T;

Rasmussen, Dagmar og William, Vorbjerg, 09/58T;

Rasmussen, Ejvind, Voervadsbro, 95/18T;

Rasmussen, Else og Carl Juul, Underup Overgård, 98/75T;

Rasmussen, EriK, fisKehandler, senere daglejer, Hem Odde, 09/39T;

Rasmussen, Erna f. Pedersen, d.a. Martin Pedersen, “Sorgenfri”, Tønning Sogn, Brædstrup, 89/77T;

Rasmussen, Herluf, arkitekt, Brædstrup, 1964, 97/54T/05/12TB;

Rasmussen, Herluf, Hjortsvang, 95/9T;

Rasmussen, Holger, f. 1908, s.a. rebslagerm. R., Brædstrup, 99/39BT;

Rasmussen, Huno, dyrlæge, Hospitalsgade, Brædstrup, 91/72T/95/40T/08/44T;

Rasmussen, Ingvard, formand for Voervadsbro Mejeri, 96/48T;

Rasmussen, Jens (Kaldet Nymand), Træden, 92/54T;

Rasmussen, Jens M., landmand i Tranholm, 91/23T;

Rasmussen, Jens, ejer af Hotel Hem Odde 1985, 09/46T;

Rasmussen, Jens, fabrikant, 02/60T;

Rasmussen, Jens, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/47T;

Rasmussen, Jens, gårdmand, Voerladegård, 1735, 92/41T;

Rasmussen, Jens, snedKerm., Søgade 18, Brædstrup, 89/81T/90/29T/92/13T/95/20T/08/13T;

Rasmussen, Jens, sognefoged, Brædstrup 1862, 09/17;

Rasmussen, Jens, sognefoged, Brædstrup, omKr. 1860, 88/32T;

Rasmussen, Julie, Søgade 23-I, Brædstrup, 95/24T;

Rasmussen, Kirstine, Åstrup, 95/37T;
Rasmussen, Knud, dansk polarforsker, 1879-1933, 93/95T;

Rasmussen, Knud, Søhulevej, Træden, 09/11-T;

Rasmussen, Kristine, 93/66T;

Rasmussen, M. L., rebslagermester, Brædstrup, fra 1898, 88/53T/99/38-BT/02/60T;

Rasmussen, Magnus, 95/28T;

Rasmussen, Magnus, smed, Åstrup, 95/37T;

Rasmussen, Marie, 93/66T;

Rasmussen, Martha, f. 1899, d.a. rebslagerm. R., Brædstrup, 99/39BT;

Rasmussen, Martha, g.m.. rebslagerm. Alfred R., Brædstrup, 99/39BT;

Rasmussen, Martin Laursen, rebslager, grundl Brædstrup Rebslåeri, 09/73-TB;

Rasmussen, Niels EriK, landmand, Rodvigsballe, 88/39T;

Rasmussen, Niels, skoleholder, Tønning, 88/71-T;

Rasmussen, Oluf, degn i Nim, 89/57T; 05/75B;

Rasmussen, Peder, gårdmand, Bøgebjerg, Føvling, 91/80-T;

Rasmussen, Peder, Tønning Sogn fra 1846, f. Lille Hammergård, Hammer Sogn, 89/73T;

Rasmussen, Peter, møllersvend, Brædstrup Mølle, 88/23T/95/24T;

Rasmussen, Poul Nyrup, artikel, 05/67-77;

Rasmussen, Poul Nyrup, fhv. statsminister, 05/3,7,67-TB;

Rasmussen, Ragnhild, Åstrup, 95/38T;

Rasmussen, Rasmus, gdr. og handelsmand, Åstrup Nygård, 89/12T/94/8T/95/37T;

Rasmussen, Rasmus, handelsmand, Aastrup Nygaard, 07/53T;

Rasmussen, Rasmus, Købmand, Brædstrup, 04/23T;

Rasmussen, Rasmus, Aastrup Nygård, 00/81T/02/46T;

Rasmussen, Sigurd og Helga, Søbæk Mejeri, 04/47T;

Rasmussen, sognepræst, Nim-Underup Sogne, 92/29T;

Rasmussen, Stephan, ejer af gården Stjernholm ca. 1855, 98/13T;

Rasmussen, Søren, skovfoged, Kolleruphus, + 1793, 97/87T;

Rasmussen, Vera Nyrup, Foto, 05/75B;

Rasmussen, Vigand, 10/6,TB, 10/9-24. TB.

Rasmussen, Aage, Lærer, Brædstrup RealsKole, 95/41T;

Ratgen, Caspar, Kornskriver, Hassellau, Ditmarsken, 87/71T;

Rathlow, jægermester, 93/73T;

Rationering af el, Vestbirk Vandkraftværk, 09/94T;

Rationering, 06/39T;

Rationering, 2. Verdenskrig, 98/28B/04/80-T;

Rationering, 90/51T/93/43T/99/93T;                                                                                              

RationeringsmærKer, 91/29/96/53B;

Raundrup, Gartner, Løndal, 97/17T;

Ravn, Fr. Boghandler, fmd. for Brædst. Bibliotek., Brædstrup, 88/6T/9T/18T;

Ravn, Fr., Bogbinder, bankdirektør, boghandel m. m., Brædstrup 1894, 92/67T/01/28T;

Ravn, Fr., Direktør i Banken for Brædstrup og Omegn, 90/47T/92/13-14T;

Ravn, Frederik, Boghandler og Barber, Brædstrup, 98/77T/99/82T;

Ravnen, farende svend, 02/22TB-;

Realeksamen, 98/63T;

Realeksamen, Karen Holmsgaard, 06/63T;

Realskole, 88/55T;

Realskolen i Brædstrup, opr. år 1900, 87/10T/90/47T/85T/94/76T97/73T-/01/29T;

Realskoleår 1941-45, Brædstrup, 98/53T;

Reberbane, 99/38T;

Reberbane, indvendigt og udvendigt, 09/77B-09/81B;

Rebslagersvendens arbejde, 09/77T;

Rebslagning i gl. dage, 09/74T;

Rebslåeriet i Brædstrup, 09/73-TB;

Rednings-assistance, Falck/Zonen, Brædstrup, 94/83-T;

Redningsdåd af Zone-RedningsKorpset, 08/67T;

Redningsdåd, 08/68T;

Redskaber, ældre stenalder, 05/18-23TB;

Reedtz, Peder, adelsmand, 97/35T;

Reenberg & Søn, Jernbanegade 14, 09/51T;

Reenberg, Knud, malermester, Brædstrup, 94/20T;

Reformationen, 1536, 88/63T;

Regiments-skriver, 91/66-T;

Regiments-skriveren i SKanderborg, 92/54T;

Register

Reglement for stationsforstander, 09/15;

Regnebog, Kresten Hansens, 06/69T;

Regnebogssystem, Sdr. Vissing Skole, omkr. 1935, 97/73T;

Regnemaskine 1960, Brædstrup Apotek, 05/52T;

Regnskab, Brædstrup Mølle 1938, 88/24T;

Regnskabsfører, Tønning Brugsforening, 94/78T;

Regnskabspligt for landmænd, 1917, 88/35T;

Regnskabsudvalg, Landboforeningen, 88/36T;

Regnskabsår, ændring, Brædstrup Vandværk, 99/84T;

Reimard, Jørgen Lorentz, fam. til pastor Jørgen Thorup, 94/52;

Reimard, Niels, Rektor, St. Heddinge, fam. til pastor Jørgen Thorup, Ring, 94/52-54T;

Reimer, Aage, Direktør for Gigtforeningen, 90/10-T;

Reinholdt, fiskemand, Lund, 95/39T;

Reinholt, Karl, skoleelev, Søgade, Brædstrup, omKr. 1953, 89/19B/93/12B;

Reisenhusfamilien, 92/74T;

Rejsefilm i Sdr. Vissing, 00/76T;

Rejsefilm, 08/24T;

Rejsegilde, 06/84TB;

Rejsning, Bræstrup Kirke, 93/67T;

Rekreationsophold for østrigske børn, 90/40T;

Rekrut, 99/41T;

Religiøse ceremonier; 92/53T;

Remser til udenadslære, Sdr. Vissing Skole, omkr. 1935, 97/74T;

Remser, 96/16T;

Rengøring, Træden Forsamlingshus, 05/60-T;

Renlighed, 90/23-T;

Rensborg, Nim, 02/22T-;

Rensning af rør, Addit VandværK, 09/34T;

Rentekammeret, 92/44T/93/71T;

Reparation af Voervads Bro 1832, 91/32T/34-T;

Rparationsarbejder VOH, isvintrene 1940 og 1942, 88/48T;

Repke, Gerda, bibliotekar, Solbjerg, 87/4T/97/102T;

Repræsentation fra sognerådet i bestyrelsen for Brædstrup Bibliotek 1933, 88/11T;

Reservoir, Addit Vandværk, 09/32T;

Restaurering 1988-89, Sdr. Vissing Kirke, 90/78-T;

Restriktioner for ”Kompagniskab” smedie/æg-pakkeri, 09/50T;

Restriktioner vedr. elforbruget efter krigen, VOH, 88/48-T;

Retfærdighedssans, 88/19T;

Retsbetjente, indtil 1919, 89/29T;

Retskredse, 89/29T;                                                                                                                       

Retsopgøret efter 2. Verdenskrig, 90/31;

Retsplejereform af 1919, 89/29T;

Retsprotokoller, 91/74T/92/55;

Retssystemer, 88/21T;

Retsvidne, 92/57T;

Rettelse - Lykke rettelse til: LøKKe, 94/24T;

Retten i Brædstrup, fra 1801, 89/28T;

Retten i Katrinedal, Bryrup Sogn, før 1801, 89/28T;

Revision, uanmeldt, 91/29T;

Revisionsrapport, Brædstrup Bibliotek, 1956, 88/14T;

Rhododendron, Addithus, 99/14T;

Ribevej, Burgårde, 02/29T-;

Rich’s-billeder, 97/80T-/98/28B -;

Richelieu, Helle de, Lærer og Kommunalpolitiker, f. 1944, Søtoften, Brædstrup, 87/7T/06/3,6TB;

Richelieu, Lennart de, Års-skriftsudvalget, Brædstrup,  87/3T/88/5BT/89/5BT/90/5B91/5B/92/6T;

Ridder af Dannebrogsordenen, Warthoe, Brædstrup, 89/32T;

Ridder af Dannebrog, Warthoe, Brædstrup, i 1891, 13,/76, TB.

Ridderkors, 89/12T;

Riemer, Vibeke, f. 1947, speciallæge, Løndal, 06/3,6,14,15TB;

Rigmandslandet under F.L.Smidth - Klanen, Kort, 99/22T;

Rigsarkivet, København, 87/71T/93/71T;

Riis Eeg, 91/32T;

Riis, Dan, Mejeribestyrer, Voervadsbro Mejeri 1919-1960, 96/47T;

Riis, Sv. E., Mejeribestyrer, Voervadsbro Mejeri 1960-1977, 96/48T;

Riisgaard, Hans Ulrik, Fåredammen 14, 5300 Kerteminde, 03/6TB-Artikel/04/103T/03/19TB/04/7TB/06/3,7TB/07/3,101-104TB;

Rind, Bodil, 89/4BT;

Ring Brugsforening, 93/16T;

Ring Byvej, 94/50T;

Ring forsamlingshus, 89/51T;

Ring gamle Kirke, 00/94TB-;

Ring Gl. Kirkegaard, 08/55T;

Ring Gl. Skole, foto, 87/12T/06/46TB;

Ring i næsen, tyre, 07/90T;
Børge “Smed”, Dørup, 07/90T;

Ring Kirke, 90/49-T93/62T/95/67T/06/44-TB;

Ring Kirke, foto, 06/71TB;

Ring Kirkegård, 90/20T;

Ring Kirkegård, begravelse 1960, 04/101;

Ring Overgaard, 94/50T;

Ring Præstegård, 90/49T/93/15T/95/71T;

Ring Præstegård, luftfoto, 04/45B;

Ring Skole, 95/71T;

Ring Skov, Brædstrup, 87/8T/18T/92/64T/95/25T/39T/01/47T;

Ring Sogn, 87/37T;

Ring sogns Menighedsråd, 93/62T;

Ring Sø, 2006, foto, 06/43B;

Ring Sø, 87/43T/92/67T/93/14T/15T/62T/94/59T/95/71T/06/3,43TB/06/67T;

Ring Vestergaard, 94/49-60T

Ring, 94/52T/07/51T;

Ringen, novelle af Karen Blixen, 97/63T;

Ring-Føvling Kommune, 91/27-T;

Ring-Føvling Sogneråd, 87/10T/99/49T;

Ring-Føvling Spare- og Lånekasse, Brædstrup, 89/11T/94/25T/96/65T/04/49TB;

Ring Kloster skole, 02/98TB;

Ringridning, 89/20/T/91/45T;

Ringridning, Brædstrup, 88/10T/90/49T;

Ringvejen = Søgade, Brædstrup, 92/86T/95/28T;

Rishede, Klovborg Sogn, 91/23T;

Risom, Egon, murermester, bestyrelsesmedlem i Brædstrup Vandværk, 1993, 88/40T/  93/66T 99/89B/00/23TB//00/48T; 09/51T;

Ritter, overførster, 93/72T/73T;

Riværket, 06/76TB;

Robert Nellemann, vinder af motorløb 11/8-1946, 09/44T;

Roberts Blomster, Søgade 82, 11/39,TB;

Roberts Blomster, fra husmandsted til gartneri, 1927,11/39,TB;

Roberts Blomster, Hans Aage, f.1904, på Katrinelyst i Træden, 11/40TB;

Roberts Blomster, Hans Aage på Løndal, v. Gartner Ravnsborg, 11/41, TB;

Roberts Blomster, Hans Aage og Anna, 11/42+43,TB.

Roberts Blomster, Gartnerdrift i 30-erne, 11/44,T:

Roberts Blomster, Medhjælpere gennem tiden, 11/45,T; 

Roberts Blomster, fra Robert til Boye, 6+7.generation!11/46+47,TB:

Rode, blikkenslager, Søndergade 15, Brædstrup, ca. 1925, 89/80T;

Rodvigsballe, 88/86T/97B/01/8TBK-/02/107T;

Rodvigsballe, afvikling, 01/23T-;

Rodvigsballe, beskrivelse af godset, 01/13T;

Rodvigsballe, brændevinsfabrikation, 08/36T;

Rodvigsballe, navne gennem tiderne, 01/9T;

Rodvigsballe, relation til Mattrup, 01/9T;

Roed, Jacob, seminarielærer, sidste valgmenighedspræst i Tønning-Træden Valgmenighed, 92/21T;

Roe-dyrkning, 88/33T;

Roer, 06/89T;

Roest, C. G., skovfoged, Addithus, 1957-67, 99/21T;

Roe-såmaskine, 89/91B;

Roe-tynding, 98/25T/26T;

Rohde, Amalie, Brædstrup, billede fra ca. 1926, 89/80B;

Rohde, Dyrlæge, Brædstrup, 09/22T;

Rohde, Lygtetænder, Brædstrup, 04/22 og 23T;

Rohde, Malermester, Bredgade, 94/25T;

Rohde, S. L., Blikkenslager, Brædstrup, 02/58TB-;

Rohman, Jørgen Lindemann, præst, Tønning-Træden Pastorat, 87/51T;

Rohmann, J. L., sognepræst, Tønning-Træden, 89/72T;

Rokoko-inventar, 06/49-T;

Roldsgaard, Robert, Arkitekt, 00/27T/08/14T;

Roldsgaards rutebiler, 93/48T;

Rolighed, Marinus, Traktorfører, Brædstrup, 89/82T;

Rolsgaard-Jakobsen, Handelsmand, Brædstrup, 97/47T;

RolsKov, Kogekone, enke, Sddr. Vissing, 91/54T;

Rom, N. C., lærer, Føvling Skole1866-75, senere bogforlægger i København, 89/9T/91/61T/92/68T;

Romanbladet, 91/70T;

Romersk Jernalder, 0-400 e. Kr., 08/108T/08/51T;

Roquefort, 95/41T;

Roquefort-fabrikken, Brædstrup, 87/12B;

Ros og straf, 91/43T;

Rosendal, N. S., Sognepræst Ring-Føvling Sogne, 90/49T/93/63T/65T/67T/95/71T/75T/98/29B;

Rosenfalk, Inspektør, Straffeanstalten, Viborg, 08/59T;

Rosengade, Brædstrup, 87/19T;

Rosenkrantz, Erik Styggesen, død 1535, ejer af Mattrup 1490, 88/84T/98/43T;

Rosenkrantz, Holger, 1517-1575, rigsråd, ejer af Boller, 89/63T/91/20/96/27T/97/36T;

Rosenstand, Arkitekt ved opførelsen af Vinding Tved, 97/22T;

Rosenørn, P., Geheimeråd, Århus, 88/67T;

Roskilde Domkirke, 97/24T;

Rossen, Marie, lærerinde ved Sdr. Vissing Skole, 87/75T/88/6T;

Rotbøl, Anna-Lise, lærer ved Sdr. Vissing Skole fra 1970, 87/77T;

Rottejagt, 89/40T;

Rotteplage, 08/90;

Rotter, 92/22-23T;

Rottenborg/Rattenburg, 06/29T;

Rovmorder, 91/69T;

Ruglykke, Keld, Nørregade, Brædstrup, 93/14T;

Ruin/slot, Nimdrup, 08/82T;

Ruminddeling, Matrup, 88/91T;

Rundhøjskolen, Holme ved Århus, 87/73T;

Rundø, Thorsø, Virklund, 93/15T;

Rune Carlsson, Motorkører, Hem Odde Motorbane, 09/43TB;

Runesten, Sdr. Vissing, 06/74T;

Rungholm, Chr., formand for Brædstrup Idrætforening af 1924, 1940-45, 99/48T;

Rungholm, fru, g.m. Chr. Rungholm, Rosengade, Brædstrup, 91/69B/98/19B/20T;

Rungsted Stats- og Kostskole, 06/93T;

RussebæK, Addit, 87/34TB;

Russe-bækken, vandleverandør til Addit Vandværk, 09/29-TB

Russer-heste, 03/64T;

Russibæk, Additskov, 99/14T;

Ry Nørskov, 97/14T;

Ry Turistbåde, 88/103T;                                                                                                                

Rye Bro, 91/33T/40T;

Rye Flyveplads ved befrielsen, 06/40-T;

Rye Flyveplads, 04/75-T;

Rye Flyveplads, 87/46B/47T/92/72T/99/90T/02/65TB-;

Rye-lejren, Kort, 07/69TB;

Ry-Horsens-vejen 87/47T;

Ry-Lejren, 06/3,28TB;

Ry-lejren, flygtninge, 04/29-TB;

Rynkeby Most, 07/91T;

Ry-skovene, 93/50;

Ryssensten, Ove HenriK Friherre Juul, ejer af godset Sofielyst, 97/85T;

Rytter, 91/64T;

Rytter, Peter Frandsen, 1737-1810, prædikant, 92/17T;

Rytterauktion, 07/39T;

Rytterauktionen 1767, 06/77-T;

Rytterbonde, Hem, 91/64T;

Rytterbonde, Anders Albertsen, Føvling, 92/56-T;

Rytterbønder, 92/38T;

Rytterdistrikt, 07/39T;

Rytterdistrikt, 90/32T/91/79T/93/75T/92T/97/70T/98/10T/99/9T;

Rytterdistrikter, Kongelige, oprettet under FrederiK III, 99/72T;

Rytterdistriktet i SKanderborg, 97/8T/98/12T/07/63T; Ryttergods, 92/58T/93/75T/99/9T;

Ryttergodsauktion, 88/82T;

Ryttergodser, 97/70T;

Ryttergodserne og stavnsbåndet, 91/65T;

Ryttergodset i Skanderborg, 05/32T;

Ryttergodset nedlægges 1767, 88/82T;

Ryttergård, 91/64-T/98/10T;

Rytteriet, 91/64T;

Rytterordningen afskaffes 1767, 97/94T;
Rytterperioden, 92/54T;

Rytterregimenter, 91/64T;

Ryttersession, 91/66T;

Rytterskole, Føvling Sogn, opført 1724-25 i Aastrup, 89/5790/32T/91/58T/92/68T/95/26B/29T;

Rytterskole, Nim, 93/92T;

Rytterskole, Tønning, 1721, 88/65T/70T/01/78T;

Rytterskolen i Aastrup, indretning, 01/82T-;

Rytterskoler, oprettet af FrederiK V, 87/73T/96/68T/97/70T/00/47T;

Rytterudstyr, 91/64T;

Ræder, borgmester, Horsens, 91/38T/40T;

Række-overhøring, 89/17T;

Rævedal, Additskov, 99/18T;

Rød dansk malkerace, 00/80T;

Rødding Højskole, 09/58T;

Røde Korspakker, 90/42T;

Rødmose, s.ø. for Tyrsting, 97/60T;

Røgeri ved Bødkerforretningen i Søndergade (1874-1976), 08/37TB;

Røgterdrengen, 91/53;

Røjgaard, Hans, NedensKov, 97/101T;

Rømer, Ole, dansk astronom og landmåler, 1644-1710, 97/19T;

Rønnow, Anna, g.m. Erik Hardenberg til Matrup, 88/85-T;

Røntgenafdeling, 87/17T/87/21T/24T;

Rådhuset tages i brug januar 1971, 07/36T;

Raagaard, præst, Østbirk, 96/85T;

S/S Lulu, dampskib på Mossø, petroleumsmotor i 1904, 88/100BT;

Sabotage, 09/97T;

Sabotører, 09/13T;

Sabotører, 91/69T;

Sagførerkontor, Brædstrup, 06/3,93-T/;

Sagfører Jørgensens hus i Brædstrup, 12/18,TB;

Sagfører, Heiden, Husets Bygherre, 12/18,TB;

Salg af Hem Odde 1952, 09/45;

Salg af ryttergods, Nim og Ring sogne, 94/51;

Salgspris, Brædstrup Posthus, 1968, 98/84T;

Salicath, etatsråd, 08/59T;

Salmebogen, anden anvendelse, 06/65T;

Salmevers, 92/71T;

Salomonsen, Stinne og Viggo, “Langkær”, Additnæs, 99/19T/00/18T;

Salskov-Iversen, Povl, Skovrider, Rodvigsballe, 1891-1974, 08/36T;

Salten Kro, 88/26T; 13/71, TB.

Salten Langsø Skovdistrikt, 99/21T/05/33T;

Salten Langsø, 87/45T/88/102T/96/23T/97/20T/99/13T;                                                               

Salten Marked, 93/49T;

Salten Skov, 99/9T;

Salten Å, 88/102T/96/88T/97/21T;

Saltendalhus, Additskov, 99/18T;

Salthullerne, Nim Skov, 93/78T;

Saltkar, 08/38T;

Samlermani, 01/56T-;

Samlingssted, Føvling-Åstruplund, 91/59T;

Sammenbrud af vandværket i Lille Addit, 09/37;

Sammenkomster, 08/82T;

Sammenlægning af 2 idrætsKlubber i Brædstrup, 99/46T;

Sammenslutningen af 5 jysKe Banker, 08/73T;

Sammenstyrtningen i Brædstrup Kirke, 93/67-68T;

Samtalemøder, Brædstrup, Aastruplund, Føvling, 91/59T;

Sandart-udsætning i Vestbirk-søerne, 1972, 96/91T/92B;

Sandemænd, 88/98-T;

Sandjord, 06/82T;

Sandvad Kro, 91/10T;

Sandvad, 93/36T;

Sandvad, Birthe, “Dronning Birthe” (fugleskydning), Brædstrup, 08/15T;

Sandvad, Ole, manufakturhdl., Brædstrup, 08/15T;

Sandøe, Waage, skuespiller, 07/27T;

Sange, historiske, 89/20T;

Sangkor i Nim Skole, 92/33T/93/95T;

Sangkor i Tønning, 94/79T;

Sanitets-barakken, Ry Lejren 87/48T;

Sattrup Købmandsbutik, 1907, 13/31,TB.

Savskovhus, Torp mark, Underup Sogn, 91/19T/25T/96/77T; 04/93TB;

Savskærer, Lundum og Østbirk, 92/24T;

Savskæreri ved Bødkerforretningen i Søndergade, 08/37TB;

Savværket på Løndal Gods, 93/48T/97/20T;

Sav-værks-sabotage, under 2. verdenskrig, 04/82-T;

Scalberg, Skolebestyrer, 01/30T;

SchacK, Tage, Præst i Ring, 08/60-T;

Schalburgkorpset, 96/54T;

Schandorf, Cecilia, g. m. Michel Grøn, jordemoder i Ring Sogn, 89/68-T;

Schau, amtmand, Skanderborg Amt, 87/21T;

Scheel, Jørgen, 88/64T;

Schepelern, sognepræst, Tønning, 98/91T;

Scherwenzel, Kortspil, 91/53T;

Schiørring, Ole, Arkæolog, 95/48T;

Schiøtte, Herredsprovst, Schade (Skade), Klovborg, 88/69T;

Schiøtz, Aksel, Sanger, 1906-75, 90/53T/05/41;

Schmedes, Holger, Læge, Brædstrup, 05/24-TB;

Schmedes, Johannes, Læge, Brædstrup, foto, 05/27TB;

Schmedes, Johannes, prakt. Læge, Søndergade 16, 09/26-T;

Schmedes, Læge, Søndergade, Brædstrup, 95/24T;

Schmedes, Ulrik, maler og tegner, Sabro tidl. Brædstrup, 98/29B/64T; 05/24TB;

Schmedes, Ulrik, samt brødrene Krogh-Jensen, 12/87,TB;

Schmedes, Ulrik, Sabro, maleri og tegning fra Brædstrup Dyrskue, 09/26-TB;

Schmidt Olsen, Sognepræst, Nim-Underup Sogne, 92/29T;

Schmidt, August S., Højskolelærer og Lokalhistoriker, 1899-1965, 97/75T;

Schmidt, Ellen Tærsbøl, Forord til årbog 2010, 10/5,TB.    

Schmidt, B.P. Konsul, ejer af Bolund Plantage, Nyborg, 95/86T;

Schmidt, Chr., Møller, Bryrup, 88/22T;

Schmidt, Hugo, Savskærer, Brædstrup Mølle, 88/22T;

Schmidt, Peder Pedersen, 1. skoleholder i Rytterskolen, Tønning, 1721, 88/70-T;

Schmidt, Svend Aage, Bankdirektør, Brædstrup Bank/JysKe Bank, Brædstrup, 08/74T;

Schmidten, Ulrik, Christian von, Generalkrigskommisær, ejer af Urup, 91/35T/97/85T;

Schou, Einar Viggo, DireKtør, 1866-1925, ejer af Palsgård og Vissinggård,

95/10T/96/78-T/99/24-T;

Schou, Elisabeth, g.m. Einar Viggo Schou, Vissinggård, 99/25BT;

Schouboe Madsen, S. A., Kloster Mølle, 88/99T;

Schouboe-Madsen, Svend Aage, Direktør på Klostermølle 1933, 03/11T;

Schroll, Lars Henning, f. 1919, 07/3,6TB;

Schulin, greve, Porsehuset, Østerlodden, Addit, 00/19T;

Schulltz’ egnsbesKrivelse 1843, 99/11T;

Schultz, Anker, Grædstrup, 1944, 98/19B;

Schultz, Ebba og Nis, Føvling, 96/65T;

Schultz, J. Finnemann, gdr.,1. fmd. for Brædstrupeg. Hjemstvsf., 87/4T92/6T/97/102T;

Schultz, vognmand, Grædstrup, 88/40T;

Schwarts, officer, postmester og stationsforstander, Brædstrup, fra 12/1-1893, 87/54T/92/66T/98/77T;

Schyte, Provst, Sognepræst Nim-Underup, 90/67T;                                                                      

Schütte, August Theodor, ejer af Bygholm, Horsens, 97/9T;

Schytte, fuldmægtig, Horsens, 88/82T/97/95T;

Schytte, J. C. 94/64T;

Schytte, præst i Nim, 07/26T;

Scokke, Henrich, tysk forfatter til andagtsbog, 91/53T;

Sdr. Vissing Bogen, 08/19T;

Sdr. Vissing Kirke, 90/78TB;

Sdr. Vissing Præstegaard, 94/61BT;

Sdr. Vissing SKole, opr. som rytterskole af FrederiK V 1721, 87/73-80TB/99/94B;

Sdr. Vissing Skov, 87/47T;

Sdr. Vissing Sogns Historie, 1951 (genoptrykt1980), 87/73T/90/78T91/35T/98/41T;

Sdr. Vissing-Bryrup landevej, 97/8T;

Sdr. Vissing-Voerladegård Sogne, 88/10T;

Sdr. Vissing Sogns historie, skrevet af Chr. HeilsKov, stadsbibliotekar Aarhus, 87/73T;

Sdr. Vium, 06/82T;

Secher, Konsul, ejer af Klostermølle 1806-36, Horsens, 97/8T/95T/99/10T;

Secher, Peder, Nim, Kasserer i VOH 1926, 88/47T;

Secher, Rasmus, vicekonsul, Købmand, Horsens, 87/53T/91/34-T/07/64T;

Secher, vicekonsul, Vilholt-NedensKov, Bisgård, 99/79T;

Segelcke medaljen, 89/12T;

Segl, Voer Kloster 06/76B;

Sehested, Charlotte, hofdame for Dronning Alexandrine, 99/14T/16BT/00/14T;

Sehested, Ellen, Kammerherreinde, Addithus, 89/29T/00/14T; 09/32T;

Sehested, Hannibal, 1842-1924, til Broholm, Konseilspræsident, 1842-1924, 99/16T;

Sehested, Jørgen, Hofjægermester, 99/14-T;

Sehested, Knud, 1850-1909, Departementschef, ejer af Additskov fra 1882-1909, 99/12T;

Sehested, Komtesse, Addithus, 96/23T;

Sehested, Margrethe, Addithus, 99/14-T/00/14T;

Sehested, N.F.B., 1813-82, Kammerherre, ejer af godset Broholm på Fyn 1839, Addit SKov fra1870, 97/40TB/99/8-T/12T;

Sehested, Ove Flemming, Gesandt, 99/14-T;

Seidelin, Alfred, Sømand, fundet død, ved Byghom Forte, 08/58T;

Seidenfaden, Alix og Gunnar, “Rævedal”, AdditsKov, 99/18T;

Seidenfaden, Eva, ejer af Vissinggård, 99/36T;

Seidenfaden, Gunnar, dansk diplomat, f. 1908, 99/18T;

Selskabelighed i Brædstrup, 90/30T;

Selveje, 06/79T;

Selveje, 1.gård i Gammelstrup 1833, 88/82T;

Selvejerbønder, 90/34T/91/76T;

Selvejere, 1832 Sdr. Vissing, 91/35T;

Selvfinansiering, 08/69T;

Selvforsyning, 06/85T;

Selvforsyning, 91/23T/52T/96/20T/02/16T;

Selvmordere, 98/70T;

Seminariet i Gedved, 04/104T;

Seminarium i Borris, 99/10T;

Sengetid, 96/16T;

Senior- og ungdomsfodbold, BIF, Brædstrup, 99/47T;

Senklassicisme, Rodvigsballe, 88/76T;

Serridslev, Jens Jørgen, skoleholder ved den Kgl. skole i Tønning, ca. 1775, 88/68T,

Serridslevgaard, 90/64-T;

Sessionen, 92/45T;

Sgt. Albrektskirken, Danzig, 87/71T;

Shell-Huset, København, bombning, 94/17T/08/ 95T;

Sig-grøften, 95/65T;

Signalposten, jernbaneentusiasternes blad, 09/10T;

Sikkerhedsforanstaltninger ved fugleskydning, 08/12T;

Silkeborg Avis, 94/22T/06/31T;

Silkeborg birk 87/11T;

Silkeborg Museum, 87/63T/02/88T;

Silkeborg Postdistrikt, 87/55T;

Silkeborg Seminarium, 92/69T;                                                                                                      

Silkeborg Slot, 87/8T;

Silkeborg, 87/10T/12T;

Silkeborg-Horsens landevej, 97/8T;

Sillebjerg SKov, 93/14T;

Sillebjerg, Rasmus, “Sillebjerghus”, Føvling Sogn, 89/70T;

Sillebjerggård, Underup, 96/76T;

Sillebjergvej, Føvling, 91/22T;

Silleborg, Jytte, Gammelstrup, 87/7T/88/79-BT;

Silo, Brædstrup Mølle, 88/28T;

Simonsen, brygger, Bræstrup, 99/82T;

Simonsen, Hroar, Brædstrup, 99/46T;

Simonsen, Jørgen, Kørup, 90/64T;

Simonsen, Rasmus, arkitekt, Astrup, 02/99T;

Simonsen, Thorkild, borgmester, Århus, 05/17TB;

Simonsen, Aage, skribent i Århus Stifts Årbøger 1921, 97/34T/36T;

Simony, Lis, Fotograf, 12/7,TB:

Simony, Lis, Fotograf, Fotografer i Brædstrup, 1924-1993.12/109,TB;12/117,T;

Simony, Lis, Min læretid, 12/113,TB;

Simony, Lis, Fotograf, Min tid som fotograf i Brædstrup, 12/114,TB;

Simony, Lis, Biograf-ejer, i Brædstrup, 12/115,TB;

Sine Enevoldsen, Brædstrup, 01/29T;

Sissel Marie Hansen, Burgaarde Mølle, 09/66T;

Sivarbejder på Hem Odde og ved Mossø, 09/41T;

SivKærgården i Sdr. Vissing, 88/58T;

SivsKo, 98/25T/01/65T;

SivsKæring ved Mossø, 98/26T;

Sjavs, Kortspil, 91/53T;

Sjelborg, førstelærer, Sdr. Vissing SKole, 88/6T;

SJL-samarbejdet, 08/77T;

Sjøgren, Adelheid, musiklærerinde, Bryrup, 08/23T28T;

Skaddegord, slægtshistorisK værK af Elna Ulvbjerg 1892-1971, 97/26T;

Skade KirKe, 91/18T;

Skade Præstegård brænder 1658, 88/87T;

Skadegaardslægten, 91/15T;

Skak, 91/61T;

Skamlingsbanken 1945, 99/96T;

Skammekrog, 90/58T;

Skanderborg Amts Venstre, 90/9T;

Skanderborg Amtskontor, 91/28T;

Skanderborg Amtsråd, 87/18T90/7T/10T;

Skanderborg Amtsråds sKrivelse til Grædstrup sogneråd vedr. legat, 09/86T;

Skanderborg Amtsstue, 91/29T;

Skanderborg DistriKt, 93/72T/75T;

Skanderborg Len, 87/57T;

Skanderborg Rytterdistrikt, nedlagt 1767, 88/59T/60K;

Skanderborg slot, 88/98T/91/65T/92/44B/93/92T/07/38T;

Skanderborg Slots Ladegaard, 92/38T;

Skanderborg Sportsfiskerforening, 93/19T/21T;

Skanderborg Vildtbane, 93/71T/04/53-61T og Kort;

Skanderborg-Vejle-landevej, 93/59T;

Skarlagensfeber, 98/63T;

Skarpenberg, Johan, tysK røverhøvding, ridder og rigsråd, boede på borgen Tranholm, 91/14T/97/24T-/98/43T-;

Skat, 91/64T;

Skat, omkr. 1940, 02/15T;

Skat-Hoffmeyer, bisKop i Århus stift, 1891-1979, 93/64-65T/97/51T;

Skattefrihed, 92/44-T;

Skatteopkræver, 02/9T;

Skatteregnskaber, Brædstrup Mølle, ultimo trediverne, 88/25T;

Skau, Laurids, folKetingsmedlem fra BrædstrupKredsen, 87/39T/40B;

Skeel, Hans til Nygård 88/63T;

Skeldal, gård ved Salten Langsø, 97/14T/99/23T;                                                                         

Skeldal, K., modstandsmand, Underup, 89/85T;

Skeletfund, Honum, ca.1910, 89/42;

Skibsted, Petrea, KoKKepige, Tønning, 1944, 98/19B;

Skibsted-slægten, 91/76T;

SkidtfisK i Vestbirk søerne, 96/89-T;

Skifte i dødsbo, 91/66T;

Skifte, Bredstenbro Kro, 94/28T;

Skifteprotokol, 90/32T;

Skifter, 00/57T;

Skifter, Thorkild, borgmester i Brædstrup, 03/5TB; 09/100TB;

Skifter, Thorkild, Borgmester i Brædstrup, 2002- 2006. 13/9,TB.

Skiftespor, 09/10T;

Skilsmisse, 90/23T;

Skinnebusser, 98/38T;

Skjerring Munkegaard, Aarhus, 91/15T;

Skole 1889, Den første Kommunale opføres i Brædstrup - indviet d. 8/9-1890, 89/13T;

Skole-"Klipning" - 94/78T;

Skole, ny skole opført i Brædstrup, 1925, 89/13T;

Skolebadning, Sdr. Vissing Skole, omKr. 1935, 97/76T-;

Skolebillede, Brædstrup skoles 1.klasse, 1949, m. Frk. Follesen, 13/33,TB.

Skolebillede fra Tønning Skole ca. 1920, 94/78B;

Skolebudgetter, Nim-Underup Sogne, 93/94T;

Skolebus, Brædstrup Realskole, 90/48T;

Skolebøger, gamle, 03/24-25T;

Skoledag, første, 92/67T;

Skolefag, 06/67T;

Skoleforhold i Sdr. Vissing 87/73T;

Skoleforhold, Grædstrup, 02/106T-;

Skolefoto 1943-44, Brædstrup Mellem- og Realskole, 98/59B;

Skolefoto, Sdr. Vissing, 1937, 97/72T;

Sklolegade, Brædstrup, ca. 1915, 92/87T;

Skolegang i Ring, 04/46T;

Skolegang, ca. 1875, 89/6T;

Skolegang, Sdr. Vissing Skole, 1935-41, 97/69T-;

Skolehaver, Sdr. Vissing Skole, 97/81T;

Skoleholdere, 1721-1858, Tønning-Træden Sogne, 88/70T;

Skoleholdere, Sdr. Vissing, 87/75T;

Skole-idrætsstævne, 90/7T;

Skoleklasse 1950/51 Sdr. Vissing Skole, 87/74B;

Skolekomedie, Sdr. Vissing Skole, omkr. 1940, 97/78TB;

SkoleKommissionen, Horsens 1890, 09/65T;

SkoleKommissionen, Nim-Underup Kommune, 93/94T;

Skolelov, 1937, 04/104T;

Skoleminder, 91/43T;

Skolemindet i Dørup, 98/25T;

Skolen i Dørup, 90/55T;

Skolen i Halle, 88/56T/08/66B;

Skolen i Slagballe, 08/91T;

Skolen i Tønning, 03/49B;

Skolens betydning for lokalsamfundet, 91/58-T;

Skolepenge, 88/55T/98/53T;

Skoleplan, Brædstrup Efterskole, 98/18T;

Skolepligt, 90/32T;

Skoleradio, 92/77T;

Skolerne i Brædstrup, 87/12T;

Skoleskifte 2. - 3. Klasse, Brædstrup Skole, 89/14T;

Skoleskoven, 91/43T;

Skolestart, 91/43T;

Skolestien, Føvling, 96/64T;

Skolestil, 50 år, 09/58T;

Skolestrid i Træden, 07/95T;

Skolestruktur, 87/79T;

Skoleudflugter, 92/30T/93/15T;

Skoleudflugter, Brædstrup Skole, 89/20T;

Skoleår april/april, 92/68T;

Skomager, Karl, Addit, 00/12T;

Skorstensfejeren i Brædstrup, 90/48T;

Skousen, frK., postmedarbejder, Søgade 23st-tv, Brædstrup, 95/24T;

Skov og Skovbrug, 05/30-TB;

Skov, P. N., generaldireKtør for DSB, 88/77B;

Skovarealerne i Brædstrup Kommune, 05/34T;

Skovauktion, 89/82T/92/64T;

Skovbakken, Nim, Udgravninger, 12/11,TB;

Skovbrug, 91/8T;

Skovbrynet, 87/19T/91/72T;

Skovbølling, Marie, lærerinde i Hårup ca. 1920, 90/37T;

Skovbølling, Søren, folketingskandidat, 87/42T;

Skovdalsskred, 08/105T;

Skovejendomme, Silkeborg-egnen, 97/14T;

Skovens produKter, 05/35T;

Skovfogeder ved Addithus Skovdistrikt, 1957-93, 99/21T;

Skovfogeder, Additskov, 99/11T;

Skovfogedhuset, Additnæs, 99/20T;

Skovfredning, 05/32T;

Skovgård, Gunnar, Kørup, ejer af gården Stjernholm omkring 1990, 98/15T;

Skovgaard, Joakim, dansk maler 1856-1933, (fresker i Hvirring K. og Viborg DomkirKe), 89/44T/97/15T;

Skovgaard, Joakim, Kunstmaler, gæst på Løndal, 06/14T;

Skovhusene, Løndal Gods, 97/18K/19T-;

Skovhuset, Rosengade 19, 90/13T;

Skovjordbærsted, 91/73T;

Skovkilden/Helligkilden ved Addithus, 87/34T/09/28T;

Skovkusk, 00/17T;

Skovplantning, Brædstrupegnen, 88/34T;

Skovrider, 05/34T;

Skovridere ved Salten Langsø SKovdistrikt, 1943-85, 99/21T;

Skovrydninger i yngre stenalder, 05/31-T;

Skovsøen i Brædstrup Skov, 90/19T;

Skovtyverier, 99/9-T;

Skovvejen-Søndergade, billede fra ca. 1926, 89/80B;

Skraldemand, 91/44T;

Skram, dansk adelsslægt på Mattrup 91/14T;

Skram, Kirsten, adelsfrøken, 88/84T;

Skram, Niss, ejer af Matrup fra 1444, 88/84T;

Skram, Peder, admiral, ejer af herregården Urup ved Østbirk, + 1581, 92/64T/97/84T/08/45T;

Skram, Peder, godsejer og adelsmand, Voldbjerg, Ringkøbing, 88/84T;

Skranke fra Brædstrup Apotek, restaureret, FOTO, 05/57TB;

Skrifte, offentlig, 98/87T;

Skrivemaskine, den første i Brædstrup, 07/104BT;

Skriveundervisning, 92/79T;

Skrædder, Marie, 95/33T/40T;
Skræppenborg, Peder Larsen, prædikant, 92/17T;

Skt. Lucas-stiftelsen, 87/21T;

Skudsmålsbog, 06/72B;

Skudsmålsbog, Franciska Cathrine Albertine Tschenka, f.1876, 09/65B;

Skydebane m.m. på Hem Odde, 09/41T;

Skydebaner, fugleskydning, 08/16T;

Skydeøvelser, 99/42T;

Skydning, 06/65T/08/9-TB;

Skyggespil, 89/81T;

Skytteforeningen, Nim, 92/33T;

Skyttehuset, SilKeborgvej, Løndal, 00/17;

Skæg-Pedersen, Juelsminde, 93/34T;

Skægtørv, 93/36T;

Skægunger, 93/34T;

SkærbæK Plantage, Them Kommune, 99/21T/05/33T;

Skærbækværket, Kolding Fjord, påbegyndt 1947, 88/49T/00/24T;

Skærsliberne, 02/22TB/03/67T;

Skærvefabrik, Nim, 93/34T;

Skærveknuser, 93/34T;

Skærveproduktion, 93/34T;

Skærveslagning, Brædstrup i trediverne, 88/24T;

Skøde fra 1876, 08/83T;

Skøde- og pante-protokol, 91/76T/94/33T;

Skøde på gården Stjernholm, 98/14T;

Skøde, Tranholm, 98/44B;

Skøde-protokoller, 99/78T;

Skøjtebane, 91/69T;

Skøjter, 90/19T;

Skønlitteratur, Føvling Skole, 1945, 92/75-T;

Skørbug, 90/23T;

Skøt, Anton, slagtermester, Nim, 99/53T;

Skånske Krig 1675-79, 91/64T;

Skårup, J., lærer i Føvling 1906-10, 90/35T;

Slagballe Bakker, 01/61T/07/57T08/84T;

Slagballe Bakker i 150 år, 10/63-83, TB.

Slagballe Bakker, Christen Jensen, der tilplantede de 37 tdr. land med skov.10/65, TT

Slagballe Bakker, Christen Jensen og hustru, Karen Rasmusdatter, 10/65, TT

Slagballe Bakker, Udstykningen i 1918,10/76,T;

Slagballe Bakker, glimt fra livet i 1900-tallet, 10/79,TK;

Slagballe Station, 87/55T;

Slagballe, fam. På Pedersminde.10/64,T;

Slagballe, Vinter,(Marie fortæller..)10/69,T;

Slagballe-Nimdrup, postrute, 87/55T;

Slaget ved Fredericia 6. juli 1849, 91/21T;

Slaget ved Lund, Sverige, 91/65T;

Slaggård Banke, Vorbjerg, 98/49T/08/50T;

Slaglemølle, Brædstrup Mølle, 88/30T;

Slagsmål på Hotel Hem Odde, 09/45T;

Slagterens hus, Nimdrup, 08/88T;

Slagtning, 06/85T;

Slagtning, julegris og fjerkræ, 04/66-T/03/70-71T;

Slange, urmager, Brædstrup, 1894, 87/10T/92/67T/04/22T;

Slangegalge, Zonen, 94/82T;

Slebsager, landmåler, Frodedal, 98/9TK;

Sletkær, Ennergård, 93/36T/95/40T;

Slikbutik, Søndergaards, Bredgade, Brædstrup, 94/24T;

Slot/ruin, Nimdrup, 08/82T;

Slægtsbog, 09/61T;

slægtsforskning, vejledning, 91/83-85T;

Slægtsfortegnelse - Liselund, Voerladegård Sogn 91/49T;

Slægtsfølelse, 91/56T;

Slægtnavnet Naldal, 10/53,T;

Slægtstavle for Jens Carl Nielsen, Nim 98/88T;

Slægtstavle, efterkomm. efter Søren Nielsen (1781-1835), Voerladegaard Sogn 91/49ST;

Slægtstavle, folkene fra Anelyst, 07/66T;

Slægtstavle, Larsen, Poul, (1859-1935), 99/22T;

Smalfilm om Brædstrup by, 98/4T;

Smalsporet bane, Horsens-Bryrupbanen, 98/34T/09/9T;

Smed i Nimdrup, 08/86T;

Smed Knudsen, Erhardt Aarup, smedie i rum i Ole J.’s baglokale, 09/50T;

Smed, Kirsten, Åstrup, 95/36T;

Smed, Marcus, Nim, 94/32T;

Smed, Søren Sørensen, Dauding, 94/45T;

Schmedes,Ulrik, Sabro, maleri og tegning fra Brædstrup Dyrskue, 09/26-TB;

Smedehus i Nimdrup, 08/86-T;

Smedien i Nim, 90/70B;

Smidth, Frederik Læssøe, Fabrikant, Firma F.L. Smidth, 99/21-T;

Smidth, Hans, dansk Maler, 1839-1917, 99/21-T;

Smith, C. M. arkitekt, Nationalmuseet, 1917, 00/68T;

Smædeskrivelser mod Pastor Arntzen, Sdr. Vissing, 94/67-T;

Smørnoteringsudvalget, 89/11T;

Smørtilberedning, 88/33T;

Snabelskøjter, 90/19T;

Snakketøj, 07/56T;

Snedkeriet, Søgade, Brædstrup, 92/85T;

Snefoged, 89/40T/90/49T/96/46T;

Sne-glæde, 99/35T;

Snekastning, omkr. 1900, 89/40T;

Sneplov, den første i Brædstrup feb. 1895, 92/66T;

Sneplove, 91/43T;

Snevintre 90/49T;

Snobberi, 02/63T;

Snorkeramik, 07/10-11;

Snurom, Åstruplund, 95/25T;

Snyd ved terminsprøver, 98/58-59T;

Socialdemokratiet, 87/43T;

Sociale goder, 04/102;

Sociallov af 1933, 91/29T;

Sofielyst, gods ved Kollerup Skov, 97/85T;

Sognearkiverne, Gedved Kommune, 91/7T;

Sognebeskrivelse, Nationalmuseets, 92/49T;

Sognebeskrivelse, Ring-Føvling, 94/48T;

Sognedegne, Sdr, Vissing, 87/75T;

Sognefoged, 88/20T/91/57T;

Sogneforstanderskab, 94/63T;

Sogneforstanderskabet, Voerladegaard Sogn, 91/50T;

Sognegård, 91/59T;

Sognekirken, 87/14T;

Sognerådet, Ring-Føvling K., 88/25T;

Sognerådsformand i Grædstrup, Ulrik Hansen, møller i Burgårde, 09/66T;

Sognerådsmedlem, 91/57T;

Sognevalg, 94/66T;

Sokkelarbejde, Brædstrup Kirke, 93/63T;

Soldater i Sdr. Vissing, 1940-45, 99/90T;

Soldaterkammer, Fredericia, 02/39T;

Soldaterløn, 99/42T;

Soldatertid, Bent HenriKsen, Føvling, omKr. 1950, 99/41T;

Soldatertid, omKr. 1915, 89/46T;

Solenergiby, 07/26T;

Solidaritet, 91/67T;

Solvarmeanlæg, 08/113B;

Solvarmeanlæg, Brædstrup, 08/5T;

Sommer, skovfoged, Løndal, 00/16T;

Sommer, sognepræst, Sdr. Vissing-Voerladegaard Sogne, 94/61T;

Sommer, Søren, gdr. Hornum, ca. 1920, 89/43B;

Sommerfugle, 07/50T;

Sommerrevy, Pejsegården, 05/13T;

Sonnenborg, frisør, Brædstrup, 87/28T;

Sophienlyst = Julianelyst, gård ved ØstbirK, 91/35T;

Sorg over fjernelse af reberbane, Inger og Niels Erik Rosendal Rasmussen, 09/82T;

Sorg-Agre, novelle af Karen Blixen, 97/60T-/67T;

Sorgenfri, gård på Tønning Mark i Tønning Sogn, 89/73-TB/78-79sKøde;

Sortbørshandel, 98/28B;

Sorteringsudvalg til vurdering af dyr på dyrskue, 09/20T;

Sorthøj, Åstrupmark, vildtbanesten, 93/83T/95/40T;

Sparekassen for Ring-Føvling Kommune, Bredgade 87/16T/94/25T04/49TB;

Sparekassen, Sdr. Vissing, 08/34T;

Sparsommelighed, 91/53-54T;

Spejder, 08/29T;

Spejder-bevægelsen, 99/26T;

Spigre, spiger til jernbanesveller, længde: 13 og 16cm; l09/16B;

Spildevand, Voervadsbro Mejeri, 96/51T;

Spillemand, omkr. 1900, 89/38T/40-41T;

Spinding, 91/52T;

Spinnerfiskeri, 93/21T;

Spiret, Brædstrup Kirke, 93/69T;

Spiritusbevilling på Hotel Hem Odde, 09/42;

Spiritusbevilling, 94/27T;

Spiritusbevilling, Østbirk-Yding Kommune, 96/87T;

Spiritusforbud, Brædstrup-egnen, 88/34T;

Spiritusforbud, Nim, 92/32T;

Spisestuen, Løndal, foto, 06/13B;

Spisning til dyrskuet (spisetelt), 09/23T;

Sportsfiskeforeningen, Horsens, 93/24T;

Sportsfiskerforbund, Danmarks, 93/24T;

Sportsfiskerforening, Tørring og Omegns, 93/28T;

Sportsfiskerforeningen i Skanderborg, 93/19T/21T/30T;                                                               

Sportsfiskerforeningen, Brædstrup, 93/24T/08/41T;

Springbjerg Mose, 96/13T/01/93T/05/18-23TB/07/13-TB/08/106T;

Sprittere, Arresten i Brædstrup, 96/10T;

Sprog-forhold USA/DanmarK, 04/101T;

Sproggrænse, Gudenåen, 96/16T;

Sproglig iagttagelse vedr. ordet “ikke”, 96/16T;

Sprogtalent, 91/7T;

Sprængning af sten, Nim Skærvefabrik, 93/40-41T;

Sprøjtelaug, Træden, 04/8-TB;

Sprøjtevirksomhed, Landboforeningen, 88/36T;

Spyttebakke, 96/14T;

Spændingsproblemer, el, 88/48T;

Spærreballoner, 96/54T;

St. Hansted å, 89/23T;

St. Hjøllund Plantage, 05/33T;

St. Pauli, Hamborg, 08/33T;

St. Vingumgaard, tegnet af Finn Tougaard, Sdr. Felding, 04/63B;

Stadsdyrlægen, Addit Vandværk, 09/36T;

Stalling, 93/26T;

Stalling, udryddelse, 93/28T;

Stalling, udsætning, 93/27T;

Stallingfiskeri, 93/27T;

Stamhuset Matrup, oprettet 1759, opløst 1828, 88/93T/91/76T/99/10T/01/11T;

Stamhuset Mattrup, 07/63T;

Stampeværk, 99/10T;

Staniol-strimler, anvendelse, 08/96T;

Stanley, Henry M., afrikarejsende og journalist, 1841-1904, 97/14T;

Statens Brandinspektion, 94/88T;

Station, Tønning, 09/9-TB;

Stationsforstander i Brædstrup, A. Kongerslev, 1920-1950,10/21, T.

Stationsforstander i Brædstrup, V. Eriksen, 1950-1968,10/22-23,T.

Stationen i Brædstrup, 87/10T;

Stationsleder, Zonen, Brædstrup, 94/82T;

Stationsledere, Falck, Brædstrup, 06/22T;

Stationsliv i Tønning af Leif Andersen, 09/9-TB;

Statsbankerotten, 1813, 89/73T;

Statsfrøkontrollen, 88/30T;

Statshusmandsbrug i Vingum, 06/3,82-92TB;

Statshusmandsbrug, foto, 06/86B;

Statshusmandsbrug, Grædstrup-egnen, 02/107T;

Statsovertagelse, Vestbirk Vandkraftværk, 09/96T;

Statsskolen i Horsens, 06/63T;

Statstilskud, bibliotek, 1919, 88/6T;

Stauning, Thorvald, dansk Statsminister (S), cigarruller, 1873-1942, 89/50T/91/71T/02/67B;

Staunings samlingsregering, 87/45T;

Stavnsbåndet ophæves i Gammelstrup 1800, 88/82T;

Stavnsbåndet, 1731, 99/73T;

Stavnsbåndet, indført 1733, 91/65T;

Stedsbetegnelse for ejendomme og gårde i Brædstrup, 04/26-28T;

Steffensen, Andreas, Kolleruphus, 97/86T;

Steffensen, Karl, gdr., Brædstrup, 97/47T;

Steffensen, Peder, dyrlæge, Tammestrup, Tholstrup, 1801, 89/8T;

Steffensen, Peter, lærer, Træden, 07/95T;

SteincKe, K. K., 1880-1963, socialminister, 91/29T;

Steiner, lodsejer, Nim, 92/31T;

SteinicKe, Signe og Jens, Silkeborgvej, Addit, 00/21T;

Stemmeret, 1849, 89/9T;

Stempelpapirskatten, 99/72T;

Sten Brøgger, ejer af Hotel Hem Odde ca. 1981, 09/46T;

Stenalder, ældre, 05/18-23TB;

Stenalderbopladser ved Gudenå, Salten Langsø, Mossø, 05/30-TB;

Stenalderhus ved Gudenåen, 02/50TBK;

Stenalder redskaber, beskrivelse, 02/85TB-;

Stenhuggerværksted ved Ring Sø, 06/44T;

Stenhøj, Ruth, Brædstrup, 1975, 97/55T;

Stensamling, 02/43T;

Stenvildbanepælene, 93/73T;

Stephansen, Rasmus, gårdmand, Sdr. Vissing, 91/40T;

Stervbo-auktion for dødsbo, ef. Kromand B. F. Glassau, Brestenbro Kro, 1784, 94/30-32T;

Stids Mølle, 88/87-T/95/63T97/61T;

Stiernholm Amt, 97/33T;

Stiesdal, Hans, museumsinspektør, Nationalmuseet, 1963, 97/25T;

Stiftende generalforsamling, Addit Vandværk, 09/28T;

Stiftende generalforsamling, Brædstrup Vandværk, uddrag fra protokol, 99/82-T;

Stiftsøvrighed, 88/67T;                                                                                                                  

Stigsholm Sø, 97/26T/98/42T/01/60T/06/89TB;

Stilemner, dansk, mellemskole- og realeksamen 1944-45, 98/64-T;

Stilling, Maren Michelsdatter, g.m. degnen i Føvling 1757-61, 89/57T/90/32T;

Stilskrivning, 92/75T;

Stine Hassel, Søgade 56, ægge-udvejer, 09/55B;

Stinne, pølsevognen, Brædstrup, 93/17T;

Stjernelandsby, 88/63T;

Stjernholm Len, 97/35T;

Stjernholm, 08/118T;

Stjernholm, Nim, 90/69T/97/4T/103TB/98/4T/5T/8-15TBK;

Stjernholm, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 09/102-T;

Stofregen, vandmester, 87/35T;

Stokbrohuset, 08/89T;

Stokbrovej, 08/89T;

Stokholm, Alfred, direKtør, leder af administrationen på VOH, ansat 1924, død 1969, 88/46T/96/83T/98/38T/02/61T/03/93B;

Stokholm, Kurt, chauffør, Brædstrup, 88/42B;

Stolpehuller, 02/51T;

Storbagning, Holmsgård, 06/67T;

Storbrand, Mattrup, 1982, 88/92T;

Store Hammergård, 89/73T;

Store navne, Hem Odde Motorbane, 09/44T;

Store Nordiske Krig, 1700, 1709-29, 92/38T;

Store Ætmose, billede fra ca. 1920 og 1990, 90/74BT/75K/76B;

Storgården, Nim, senere Nim Kro, 90/65T;

Storkommunens sammensætning, 07/29-30T;

Storstensgrave, 07/10T;

Stougaard, Peter, bogtrykker, ØstbirK, 96/84T;

Stoustrup, Hans Henrik, ejer af gården Stjernholm 1850, 98/13T;

Straf og ros, 91/43T;

Straffeanstalt, Viborg, 08/58T;

Straffelov, ny, 1933, 89/55T;

Strand, frk., lærerinde i Hårup ca. 1920-25, 90/37T;

Strandbæk, lærer, bibliotekar 1919-25, Brædstrup, 1919, 88/8T;

Strandvagt, Bornholm, 99/43T;

Strehle, Aksel, rektor, Horsens Statsskole, 98/64T;

Strejke, 91/10T/74T;

Strejkeunderstøttelse, 91/11T;

Stridigheder, Hotel Hem Odde ca.1985, 09/46T;

Stridsøksekulturen, 95/47T;

Stridsøkser, foto, forside og 07/9TB;

Strikkegarn, 91/12T;

Strikkemandens Hus, Brædstrup, 91/73T;

Strukturændringer inden for landbruget, 09/17T;

Strunge, bagermester, Brædstrup, 87/10T;

Strunge, realskolelærer, Brædstrup, 88/6T;

Strøgods, 91/35T;

Strømlining, omKr. 1983, Addit Vandværk, 09/36T;

Strømpeproduktion, 91/8T;

Strømpevæverfamilier, 91/9T;

Styggesen, Nielsen, bisp i Børglum, 88/84T;

Stævning, 91/34T;

Stødhævert-teknik, Addit Vandværk, 09/32T;

Støtte, Kommunal, 07/59T;

Støttefonde, 99/50T;

Ståholm, 91/78B;

Staaholm, Hans Pedersen, landmand, Tranholm Borgbanke, ca. 1840, 98/41-T;

Ståholmgård, Føvling, ca. 1920, 96/64B;

Sukkertoppen ved Karl Sø, 08/84T;

Sukkertoppen, 01/94TB;
Sukkertoppen, 06/28T;

Sukkertoppen, 06/73-TB;

Sukkertoppen, 92/73T/93/48T;

Sukkertoppen, Slagballe Banke, blåbærplukning, 08/24T;

Sukkertoppen, Kort over området, 06/74B;

sultestrejKe, 99/42T;

Svagstrømselektricitetsværk i Burgaarde Mølle 1918, 09/70T;

Svampeindsamling, 90/18T;

Svane-Apoteket i Odense, 05/50T;

Svanebogen, 97/71T

Svanemappen, 97/71T;

Svedjebrug, 02/50T;

SvejseKursus, 07/91T;

Svejstrup, Johs. Sørensen, skolelærer, Føvling Sogn fra 1762, død 1799, 90/32T;

Svejstrup, urmager, Brædstrup, 02/60T/04/46T;

Svejstrup, præst, Rødding, 92/17T;

Sven Jørgensen: Fra familien Tschenka til skolestil, 09/58T;

Sven Palsberg Jørgensen, 09/7TB;

Svendebrev, 93/31T;

Svendeløn, tømrer 1911, 97/15T;

Svendsen, Carl Erik, driftsleder, 00/28TB;

Svendsen, Edith, Søgade 40, Brædstrup, 95/20T/24B;

Svendsen, Eli, Søgade 40, Brædstrup, 95/20T;

Svendsen, Finn Nørbech, Brædstrup, 95/7BT/24B;

Svendsen, Johanne, Søgade 40, 95/20T;

Svendsen, M., skolelærer, Ring Sogn, 1852, 97/101T;

Svendsen, Marius, gdr., Underup, 96/76T;

Svendsen, Peder, Burgårde, g.m. Marianne Frandsdatter fra Egebjerg 1811, 97/86T-;

Svendsen, Peter, snedker, Søgade 40, Brædstrup, 95/20T,

Svendsen, præst, Jelling, 92/17T;

Svendsen, Robert, flyver og automobilist, omkr. 1908, 89/41-T;

Svendsen, Robert, Nedenskov, 08/16T;

Svenskekrigen 1657-60, 88/58T;

Svenske-Krigene 1644-45, 99/9T;

Svindelaffærer, banker, 08/80T;

Svineavl, pasningsproblemer, 07/57T;

Svinedalen, Mattrup, 97/63TB;

Svinedrengen, 09/11-T;

Svineudstillingen på dyrskue i Brædstrup, 09/22T;

Svømmekonkurrencer m.m. på Hem Odde, 09/41T;

Svømmeundervisning ved Gudenåen, 94/77T;

Sydbank, 08/78T;

Syddansk Universitet, Odense, 08/102T;

Sydfrugter, ca. 1950, 89/17T;

Sydøstjyske Samleskinne, 88/48T;

Syfilis-epidemier 91/18T;

Sygdom, 87/19T/89/20T/91/56T;

Sygdomme i Ry Flygtningelejr, 02/79T;

Sygdomme, 1700-tallet, 90/23T;

Sygeambulance, 94/81T;

Sygehuset i Brædstrup, 87/9T/17TB/18TB/19B/25B/89/28T/49T/90/9-T/94/81T;

Sygehusombygning, 90/9T;

Sygehusvej, 05/26T;

Sygehusvej, Brædstrup, nu Hospitalsgade, 88/53T/90/18T;

Sygeplejerskebolig, 87/21T;

Sygetransport, 94/84T;

Syklub, 99/40T;

Syldsten, 92/42T;

Synnestad, Kammerråd, Vinding Nygård, 87/15T/88/32T;

Synnestvedt, Kammerråd, Vinding Nygaard, 09/17-T;

Synsforretning, 91/32T/34T;

Synsforretning, Brestenbro Kro 1810, 94/33T;

Synsmænd, 89/65T/91/34T;

Synsprotokol, Nim Præstegaard, 93/52-53T;

Sædekornkontrollen, 88/30T;

Sædekornsrenseri, Brædstrup Mølle, 88/28T;

Sædoverføring, Kunstig, Landboforeningen, påbegyndt 1938, 88/36T;

Sækjærgård, Nim, 1773, 90/64T;

Sælges, Burgaarde Mølle, 09/70T;

Særlig afdeling for husmandskøer af jysk race på dyrskue 1891, 09/20T;

Søby, Frederik, sognefoged, Vrads omkr. 1855, 08/57T;

Søbye, Inger M., bankassistent, Brædstrup Bank, 03/89B;

Søbæk A/M opført 1888, 90/76T/96/47T;

Søbæk Andelsmejeri 1888, 09/69T;

Søen = Ring Sø, 92/89T;

Søgade = Ringvejen (tidl. gadenavn), Brædstrup, 92/86T;

Søgade 56, Brædstrup, foto, 07/101B;

Søgade, Brædstrup, 1909, 88/28T/95/19BT 92/87B/88T;

Søgadekvarteret, Brædstrup, 92/83T;

Søgsmål, civile, 91/74T;                                                                                                                 

Søgaard, Hans Chr., sognerådsformand, Træden, gravsten, 07/96TB;

Søgaard, Hans Kristian, sognefoged, Træden, 05/59T og tegning;

Søgaard, lærer, Brædstrup Realskole, 90/48T;

Sølv i mund, skik, 87/60T;

Sølvbryllup på landet, 1942, 98/74T;

Sølvbryllup, 92/31T;

Sølvbryllupssag, Marie og Viggo Mortensen, Nim, foto, 07/88B;

Sølvkors, 89/12T;

Sølvmønt, 87/59TB;

Sølvplade med tekst, Ring Kirke, 93/63T;

Sølvplade, indmuret, 06/69T;

Sølyst, sommerrestauration, Vestbirk, 96/79T/85B;

Sømosen, Ring Sømose, 90/45T/92/77T/94/59T/95/25T;

Sømosen, tørvegravning, 98/28B;

Søndags B. T., 91/70T;

Søndagsskoler, 91/59T;

Sønder Vissing 87/45T;

Sønder Vissing og omegn, 08/103K;

Sønderdammen, ved Holmsgårds, Søgade, Brædstrup, 92/89T;

Søndergade, Brædstrup, 95/19T;

Søndergade-Skovvejen, billede fra ca. 1926, 89/80B;

Søndergaaard, F. snedkerm., Brædstrup, 94/24T;

Søndergård, Anton, 95/28T;

Søndergård, Anton, Åstrup, 89/12T;

Søndergaard, Ejnar, vognmand, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/48T;

Søndergaard, Ejner, bestyrelsesmedlem, Brædstrup Vandværk, 1993, 99/89B;

Søndergaard, gård, Dauding, 94/39T/40B;

Søndergaard, Henrik, Brædstrup, 95/40T;

Søndergaard, Henrik, cementstøber, Åstruplund, 94/11;

Søndergård, Henrik, rugeriet “Snorum”, Føvling, 96/64T;

Søndergaard, Henry, Brædstrup, 93/12B;

Søndergård, Jørgen og Ane, “Snorum”, Føvling, 96/64T;

Søndergaard, K. I., lærer Addit Skole fra 1946, 87/73T;

Søndergaard, Kresten, malermester og fuglekonge, Søgade, Brædstrup, 93/13T/08/14B;

Søndergården, “De gamles Hjem”, Brædstrup, 87/11B;

Søndergaarden, 09/27T; i 1938, 13/73, TB.

Søndergården, Brædstrup, 87/15T/04/24TB;

Søndergaards slikbutiK, Bredgade, Brædstrup, 94/24T;

Sønderjysk forening, Brædstrup, 90/30T/48T/94/70T;

Sønderkær, Nim, 93/80T;

Sønderlodden, 99/13T;

SøndermarKen, Haveselskabet 00/50TK-;

Sønderskovgaard, 03/30B;

Sønder-Vissing by efter branden i 1794, 94/62K;

Søpindsvin, 08/106B;

Sørensdatter, Anne, g.m. Søren Frandsen, Thyrsting, 91/16T;

Sørensdatter, Elisabeth, Voerladegaard, (1814 -1890), 91/49T;

Sørensdatter, Karen, enke efter Kroejer Hans Sørensen, 94/32T;

Sørensdatter, Karen, Åstrup, 95/39T,

Sørensdatter, Maren, g.m. sognepræst Matthias Rahbek, 97/95T;

Sørensdatter, Margrethe, Voerladegård, 91/66T;

Sørensen, A. H., driftsleder, Vestbirk Vandkraftværk, 09/94T;

Sørensen, Agnes og Karl, Cecilielund, Addit, 00/21T;

Sørensen, Anders Jacob, landmand, Gantrup, 91/47T;

Sørensen, Anders, Anelyst, 07/63-T;

Sørensen, Anders, socialdemokratisk folKetingskandidat, Hårby, 87/44T;

Sørensen, Anders og Sofie, Træden, 13/48,TB.

Sørensen, Ane Marie Bolette, 01/44T-;

Sørensen, Ane Marie, bryggerske, 91/9T;

Sørensen, Anna f. Nielsen, lærerinde ved Hårup Skole 1925-ca.1960, 90/37T;

Sørensen, Annelise, 95/31T;

Sørensen, Bent, Åstrup, 90/32T;                                                                                                    

Sørensen, Bertel, møller, Nim, 92/27-28T;

Sørensen, Bolette og Peder, Dauding Søndergård, 90/41T;

Sørensen, Børge, Butikspersonale i 1955-56, 12/99,TB;

Sørensen, Carl, gdr., Sdr. Vissing, 96/23T;

Sørensen, Carl, vognmand og tankindehaver, Brædstrup, 91/68T;

Sørensen, Charles, direktør, Handels- og Landbrugsbanken, Silkeborg, 08/73T;

Sørensen, Christen, lægdsmand, 92/57T;

Sørensen, Christen, Træden, ca. 187o, 01/48T;

Sørensen, Edith og Børge, gartnerboligen, Silkeborgvej 47, Løndal, 00/16T;

Sørensen, Elly, Søgade, Brædstrup, 95/19T;

Sørensen, Else Lykke, fmd. Historisk Forening, Horsens, 93/10T;

Sørensen, Frands, fæster på Mattrup fra 1721, 91/16T;

Sørensen, Frantz, f. 8/8-1774 på Højtholm, Thyrsting Sogn, fæster på Højtholm fra 1809-1839, 91/18T;

Sørensen, frk, lærerinde, Tønning Skole, 88/6T;

Sørensen, førstelærer, Vinding Skole, 1919, 88/6T;

Sørensen, Grethe, Træden, 91/5BT/92/6T/94/5B95/5B;

Sørensen, H. arKiteKt, Brædstrup, 02/60T;

Sørensen, H., førstemejerist, Mejeriet U. K. Brædstrup, 95/41T;

Sørensen, Hans, gårdmand, Sdr. Vissing Sogn, 91/40T/92/11T;

Sørensen, Hans, Kroejer, Brestenbro Kro, 1778, død 27/6 1798

Sørensen, Hans, mælkekusk, mælkerute Søndermarken, 96/46T;

Sørensen, Holger, arkitekt, Brædstrup, 94/73T/95/41T/00/48T/06/18T;

Sørensen, I. Chr., skovfoged, “Skovfogedhuset”, Additnæs, 1951, 99/20T;

Sørensen, Ida og Jens Carl, skomager, Aastrup, 95/35T/02/46T;

Sørensen, J., snedker, Brædstrup, 1894, 92/67T;

Sørensen, Jenny, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Sørensen, Jens Carl, Åstrup, 95/35T;

Sørensen, Jens Peter, folketings kandidat, 87/42T;

Sørensen, Jens, f. 1851 i Saaby, død i Oregon 1928, 91/56T;

Sørensen, Jens, fæster på gård, Tranholm Borgbanke, 98/41-T;

Sørensen, Jens, møller, Bredvad Mølle, 97/94T-;

Sørensen, Johan Kristian, f. i Vellev 1859, den første skolelærer i Brædstrup fra 1889, 89/13T;

Sørensen, John Dam, Brædstrup, 93/12B;

Sørensen, Johs, kaldt “Sveistrup”, degn og skolemester i Føvling, ca. 1760, 89/57T;

Sørensen, Karen, Hårup, 90/6T;

Sørensen, Karen, Træden, 95/31T;

Sørensen, Karl, sognefoged, 04/17-TB;

Sørensen, Kirsten og Hans, ejere af restaurant Sølyst, Vestbirk, 96/91T;

Sørensen, Kirstine, Nim Brugsforening, 05/42T;

Sørensen, Kristian Dam, Købmand, Bredgade 01/48T;

Sørensen, Kristian, Kvægavlskonsulent, 09/24T;

Sørensen, Mads, sognefoged, Sdr. Vissing 1840, 01/35T;

Sørensen, Martin, Købmand, Bredgade, Brædstrup, 93/14T/94/24T/02/60T05/24T;10/39-43, TB.

Sørensen, Martin, Købmand, Bredgade, med personale, 10/42,TB.

Sørensen, Martin, Købmand, Bredgade, Interiør fra butikken, 10/40,TB.

Sørensen, Martin, Købmand, Bredgade, Barn i Købmandsgården, 10/42,T.

Sørensen, M & Søn – købmand i Brædstrup, 10/39,TB.

Sørensen, Martin, Købmand, Bredgade, Jul i den gamle Købmandsgård, 10/43,T.

Sørensen, Mary, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Sørensen, Morten, møller, Bredvad Mølle, ca. 1745, 97/94T;

Sørensen, Morten, skoleelev, Nim Brugsforening, 05/42T;

Sørensen, Niels, gårdmand, Voerladegaard, født i Taaning 1781, død 1835, 91/47T;

Sørensen, Niels, Skovfoged, Ring Skov, 1894, 92/64T;

Sørensen, Ole, Fagforeningsformand, Vestbirk, 91/11T;

Sørensen, Ole, Sogneforstander, Ring Sogn, 1852, 97/101T;

Sørensen, Otto, Slagtermester, Søgade, 95/19T;

Sørensen, Ove, efterskoleelev, Brædstrup, 1944, 98/19B;

Sørensen, P. Kjeldsen, Lærer, Tønning, 94/76-TB;

Sørensen, Peder, gårdmand, Davding Søndergaard, 94/39T;

Sørensen, Peter, gdr. og Kvægopdrætter, Davding, 88/39T/00/84T/88T;

Sørensen, Peter, gdr., Davding, 09/24TB;

Sørensen, Peter, Borgmester i Horsens, 13/5,TB.

Sørensen, Petra og Arne, Additskov, 00/20T;

Sørensen, R.P, husejer, Bredstenbro, 87/61T;                                                                                

Sørensen, Rikardt, vægter på Løndal, 00/17T;

Sørensen, Rudolf, brugsuddeler og Bankfilialbestyrer, Nim, 92/28T/05/42T/07/30T;

Sørensen, Salomon, "Gubbe", murerarbejdsmand, Brædstrup, 93/64T;

Sørensen, Salomon, Søndergade 15, Brædstrup, ca. 1925, 89/80T;

Sørensen, Sidsel Marie, Nedergaard mark, Grædstrup Sogn, 91/22T;

Sørensen, Sigvald E., Apoteker, 05/54T;

Sørensen, Slagtermester, Nim, 95/39T/98/74T;

Sørensen, Steffen, Dyrlæge, Eriknauer, 1845, 89/8T;

Sørensen, Søren P., smørkørsel, Voervadsbro Mejeri, 96/47T;

Sørensen, Søren Peder, (1881-1970), landmand, Voerladegård, 91/47T/54B;

Sørensen, Søren, “Duser”, måleraflæser for VOH, Føvling, 95/40T/96/59T;

Sørensen, Søren, gdr., sognefoged, Havbjerggård, Træden, 92/76T;

Sørensen, Søren, gårdejer, Åstrup, 95/31T;
Sørensen, Sørine, Lærerinde i Føvling Skole, 1888-92, 90/35T;

Sørensen, Thorvald, gdr, Østerbyvej 28, Nim, 93/36T;

Sørensen, Verner, landbrugsmedhj. og modstandsmand, Nim, 89/85T/86B;

Søster Thora, De gamles Hjem, 01/61T;

Søster, smedens datter i Nim, 92/23T;

Søstre, 87/21T;

Søvind, 89/7T;

Sø-ørred, 93/21T;

Såby, 89/6T;

Tabletfremstilling, 05/50T;

Tablettae codimagnyli non obstipantes, 05/50T;

Tabskonto 08/77T;

Tacitus, Cornelius, romersk historieskriver, 05/93T/08/111T;

Tag-problemer, 07/60T;

Taksations beskrivelse fra Mattrup, “Den almindelige Brandforsikring....”, 88/94-T;

Talegaver, 07/56T;

Tamdrup Kirke, 89/34T;

Tammestrup Mark ved Gedved, 91/25T;

Tamperretten, 90/23T;

Tandlægebehandling i 1950-erne, 08/31T;

Tandlægeklinik, 07/46TB;

Tandlægeskolen, 06/63-T;

Tangbanken, smeltevandsskråning, 06/29T;

Tangeværket, 93/26T/96/84T;

Tanggaard, Søren Nielsen, 94/50T;

Tanggården, Tangmosevej 2, Hårup, 90/6T;

Tanker om en Sognebog, 11/9,T;

Tapning, 92/42T;

Tatol v/fru Hansen, Brædstrup, 94/22T;

Teaterforening, 90/30T;

Teaterforestillinger, Pejsegården, 05/14T;

Teaterminder, Træden Forsamlingshus, 05/63-TB;

Teglborg, gård i Honum, 89/44T;

Teglbrændere, Additskov, 99/11T;

Teglværk i Grædstrup, 02/105T;

Teglværk, 91/8T/99/11T;

Tegnelærerinden, Augusta Follesen, Brædstrup Skole, 89/17T;

Tegneudstilling, 91/43T;

Teknisk Brevkasse, 87/26T;

Teknisk Skole, oprettet 1912, Brædstrup, 87/13T88/7T/12-T/98/20T;

Tekstil arbejderforbundet i Vestbirk, 91/11T;

Tekstiler, 91/52-T;

Telefon, ca. 1910, 89/54T;

Telefonabonnement 1932, 02/11;

Telefoncentral, 88/53T/94/20T/01/72T;

Telefonrecepter, 05/52T;

Telepati, 99/35T;

Terchelsen, Jens, gårdmand, Hem, 91/67T;

Terkelsen, pastor, Vinding 87/44T;

Terminsprøver, 98/63T;

Terpager, førstelærer, Løvet Skole, 88/6T;

Tevandspunch, 91/52T;

Th. Langs Seminarium, Silkeborg, 04/105T/05/40T;

Theilmann, damefrisør, Bredgade, 91/68T/94/26T;                                                                       

Them Kjær, hestehandler, Føvling, 95/67T;

Them Sogn, 92/69T;

Them, 87/11T;

Therkelsen, Ane og Harald, “Kærgård”, Føvling, 96/61T;

Therkelsen, Jens, gdr., Tørring, fmd. for VOH 1977-83, 88/50T;

Therkelsen, Karl, Therkelsens Kager, Brædstrup, 13/86,TB.

Therkelsen, Karl, Therkelsens Kagebil i parade, ved BIF, 50 års jubilæum, 13/90,TB.

Therkelsen, Karl, Therkelsens Kager, Logo, 25 år, tegnet af Eigil Andersen, 13/86,TB.

Therkelsen, Karl og Birgit, 25 års jubilæum, 13/92, TB.

Therkelsen, Karl, Therkelsens Kager, Forbrugermessen ca. 1980, 13/93, TB.

Therkelsen, Karl, Enghavevej 4, Brædstrup,, 13/88,TB.

Therkelsen, Karl, Østervang 3, domicil for Therkelsens Kager, 1968-1994, Brædstrup,, 13/89,TB.

Therkelsen, Karl, Østervang 3, tegnet af Peter Vorgaard i 1986,13/89,TB.

Therkelsen, Klemen, Havbjerggård, Åle, ca. 1721, 88/90T;

Therkelsen, Verner, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/49T;

Therkildsdatter, Gjertrud, Yding, 91/66T;

Tholstrup, Ivan, mekaniker, redder, Zone-Redningskorpset, 94/83T;

Tholstrup, Jens Nielsen, mælkekusk, mælKerute, Addit, 96/46T;

Thomasen, Jens, gårdmand, selvejer, Keldhøjgaard Nim, omKr. 1780, 90/65T;

Thomsen, Alfred og Harriet, fiskehandlere, Brædstrup, 93/15T/94/20T;

Thomsen, Anders, gårdejer, Hårup, 88/39T;

Thomsen, Benny, Velling, Bryrup, 93/12B;

Thomsen, Egon, skoleelev, Troelstrup, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Thomsen, EriK, bankdireKtør, 08/77T;

Thomsen, herreekvipering, Brædstrup, 94/22T;

Thomsen, Jens, chauffør, Brædstrup Trælasthandel, 08/83T;

Thomsen, Jens, Købmand, Addit, 00/20T;

Thomsen, Kaj, snedkersvend og modstandsmand, Nim, 89/85T/86B;

Thomsen, Lovisa, Nim, 93/61T;

Thomsen, M., ingeniør, Kraftstationen i Vestbirk, 96/83-T;

Thomsen, Mikkel, ingeniør, Kolding, 09/89T;

Thomsen, Niels Lauritz, smed, og hustru Kirstine, Nimdrup, 08/87TB;

Thomsen, Obbekær, lmd, Åstruplund, 98/32T;

Thomsen, Peter og Valborg, Bryrup, 08/83T;

Thomsen, Peter, Bryrup, 08/88B;

Thomsen, Rasmus Peter, smed, Nimdrup, 08/86TB;

Thomsen, Thorvald, husejer, Nim, 93/61T;

Thomsens Herremagasin, Brædstrup, 94/22T;

Thorsbjerg, offerfund, 89/25T;

Thorsen, Holger, “Porshuset”/”FisKehuset”, Additnæs, 99/19T;

ThorsKilde ved Sdr. Vissing, 08/105T;

Thorsø ved VirKlund, 93/15T;

Thorup, Gjertrud Marie, g.m. pastor Jørgen Thorup, Ring, 94/54T;

Thorup, herredsfuldmægtig, Brædstrup, 02/59B;

Thorup, Jørgen Jensen, sognepræst i Ring, 89/67T/92/58-T/94/49-T;

Thorup, Sophia Amallia, datter af pastor Jørgen Thorup, Ring, 94/52T;

Thuesen, Holger, Karl, Føvling, 96/64T;

Thulesen, Karen, Bjerregård, Åle, 92/17T;

Thule-slægten, 91/76T;

Thyge fra Holmsgaard, 07/102-T

Thyge, Thygesen, valgmenighedspræst, 02/96T;

Thygesen, Emanuel, ejer af Mattrup fra 1755, 06/49-T;

Thygesen, Lars, til Bygholm, bror til Thyge Jesper Thygesen, Matrup, adlet 1776, 88/93T;

Thygesen, Marie, g.m. Thyge Thygesen, Træden Valgmenighed, 92/18T;

Thygesen, Marinus, Baunegården, Træden, 1948, 99/81T;

Thygesen, Niels Emanuel de, ejer af Mattrup, stiftamtmand, fra 1829 ejer af Kloster Mølle, 88/99T/89/70T /91/15T/18T/92/72T/01/9T;

Thygesen, Thyge Jesper, s.a. Niels Tygesen, adlet 1776, ejer af Mattrup og Våbensholm, 88/61-T/ 90T/97/64T;

Thygesen, Thyge, grundtvigsK valgmenigheds-præst, Træden Valgmenighed 92/18T;

Thygeson, Kammerh., landstingsmand, ejer af Mattrup 1829-51, Klitinsp., 1867 til sin død, 92/64T;

Thygeson, Mattrup, 99/78T;

Thygeson, Thyge de, godsejer og justitsråd, Matrup, 88/67T/71T/91/34-T/76T;

Thyrsting A/M, start 1906, 96/47T;

Thyrsting Herred, 87/8T/91/74T/92/57T;
Thyrsting Sogn, 91/14T/24T/26T;

Thyrsting KirKe, 97/62T;

Thyrsting-Grædstrup-vejen, 91/14T;                                                                                              

Thyrstinggård, 01/25T;

Thyrsting-Vrads Herreders Landboforening, 00/81T;

Thyrsting-Vrads herred, 87/11T/13T/91/34T/92/57T;

Thyrsting-Vrads Herreders Forsvarsbroderforening 87/15T/16T;

Thyrsting-Vrads Herreders landboforening, 09/17-;

Thyrsting-Vrads Herreders Landboforening, 87/14T/15T/88/32T/89/9T/94/86T;

Thysted, tømrer, Vinding, 92/83T;

Thaanum, P. H., Kroholder, Brestenbro, 94/36T;

Thaarup, Bjarne, formand, 00/27T;

Tidemann, Marcus, herredsfoged, Vinding, 92/54T/61T;

Tidsforskydninger, 09/62T;

Tidsmaskine, 08/53T;

Tidstavle af P. V. Glob, 08/48;

Tiedeman, Erling, formand for sygehusudvalget, 87/24B;

Tiende, 89/62T;

Tietgen, C. F, 1829-1901, finansmand, København, 97/12T;

TilbageKøbsret, 91/35T;

Tilblivelse af studiesamling, 01/85T-;

Tilbygning ved Kæmnerkontoret 1956, Brædstrup, 91/30T;

Tilgroningsmoser, 93/45T;

Tilplantning af hede, forsøg, 05/32T;

Tilplantningen på Mattrup, 05/33-T;

Tilskud til dyrskue, 09/18T;

Tilskud, Brædstrup Bibliotek, 88/10T;

Tilskuertallet, 23/6-1946, Hem Odde Motorbane, 09/43T;

Tilslutning til dyrskuerne, 09/21T;

Tilslutningsbetingelser, Addit Vandværk, 09/32T;

Tilståelse, mord, 08/58T;

Tiltaleformer, 06/63-T;

Timeplan, Dørup Skole 1907, 90/56T;

Ting- og Arresthuset, 87/5T/6B/88/18T/92/4T/95/9BT;

Tingdal, Dauding MarkK, 99/72T;

Tinghus, 91/68T;

Tinghuset i Brædstrup bliver landpolitistation 29/7-1958, 96/12T;

Tinghuset, Brædstrup gl. tinghus, 88/32BT/97/102T-;

Tinghøj, Slagballe, 99/72T;

Tingsted i Brædstrup, 1801, 99/72T;

Tingsted i Klovborg, 99/72T;

Tingsted, Nr. Snede Mark, 89/53T;

Tingstedet i Løvet, 99/72T;

Tingvejen, 95/63T;

Tipvognstog, 99/61T;

Tirsvad Bæk, 91/14T,

Tivoli, 91/45T;

Tjek, Kædeleg, Nim SKole, 93/93T;

Tjenestebolig, Vestbirk Vandkraftværk, 09/94T;

Tjenstedrenge, Nim Skole, 92/34T;

Tjæremand, Peter, Åstrup, 95/28T;

Tjærenellike, 07/49B;

Tobak af Kirsebærblade, 08/23T;

Tobaksavl, under 2. verdenskrig, 04/86-TB;

Tobaksrygning, hyrdedreng, omkr. 1900, 89/37T;

Toft, Ejvind, Smedemester, 08/14T;

Toft, enkefru, 91/71T;

Toftegaard Møller 1914-1994, 07/24TB;

Togsammenstød, 09/14T;

Tog-tilpasning-Bryrupbanen-Vestbanen, 09/13T;

Togulykke i Brædstrup  d. 15/5-1915, 91/23T;

Toldi, Geza, ungarsk fodboldtræner, BIF, Brædstrup, 99/47T;

Tommerup, sognepræst, Sdr. Vissing, 98/23T;

Topas, danserestaurant, Horsens, 05/12T;

Topdanmark, 08/78-T;

Topholm, Handelsgartneri, Søgade, Brædstrup, ca. 1910, 92/86B/88T;

Topstykke-sprængning, Addit Vandværk, 09/34T;

Torbensen, E. murer, murerentreprisen ved opførelsen af Løndal 1911, 97/14T;

Torbensen, murermester, Sdr. Vissing, ca. 1895, 99/13T;

Torbensen, Svend, hofsinde, Rimsø, Grenå, 98/43T;

Torbensen, Svend, lensmand, af Udsen-slægten, vedr. pantelen i borgen Tranholm, 1467, 88/84T/97/31T;

Tordenvejr, 91/44T;

Thorkild Skifter, borgmester i Brædstrup, 09/100TB;

Tornbjerggård, 00/66TB;

Torp A/M, start 1892, 96/47T/97/88T;

Torp Brugsforening, 96/73T/75T;

Torp SKole, 93/94T/97/86T;

Torp Sø, 99/64T;

Torp Søgård, 97/88T;

Torstenson-Krigen, 1643-45, 97/35T;

To-skibede huse fra bondestenalder ved Væng Sø, 01/41TK;

Tosse, Kortspil, 91/53T;

Tougaard, Finn, f. 31/3-1941, bankelev i Brædstrup Bank, 04/63TB;

Tougaard, Finn, Sdr. Felding, /95/77TB-/98/41TB-/01/7TB/55T-;

Tougaard, Finn, skoleelev, “Kokborg”, Brædstrup, omkr. 1950, 89/19B;

Tougaard, Finn, skolekons., Præstevænget 233, 7280 Sdr. Felding, f. 31/3-1941, 89/13TB-;

Tougaard, Robert, 1914-84, gdr., “Kokborg”, Brædstrup, g.m. Karen Ehlersen, 91/20T/95/84T;

Tougaard, Karen Margrethe f. Ehlersen, “Kokborg”, Grædstrupvej 1, 8740 Brædstrup, 95/84;

Tove, dronning, 06/74-75T;

Tovsmænd, 88/98-T;

Toxen, Rasmus, Købmand, fra Horsens, senere Nim Kloster fra 1780, 90/63T;

Toxværd, Sara, f. i Nim Præstegård, g. 1. g. m. Jens Jørgen Serridslev, 88/68-T;

Toxværd, Ulrik, degn i Ring-Føvling Sogne fra 1763, 88/69-T;

Trafik-knudepunkt, 00/68T;

Tragtbæger kultur, 95/47T;

Trakeostomi, 87/19T;

Trampe, Chr., postekspeditør, postmester, greve, Brædstrup, 98/76TB/04/22T;

Trampe, greve, den første postmester i Brædstrup, fra 1/8-1876, 87/11T/98/76TB;

Trampe, Jørgen, greve, Brædstrup, ca. 1900, 98/77T;

Trane, yngleforhold, 98/43T;

Trange tider, Brædstrup Rebslåeri, 09/79-T;

Tranholm BorgbanKe, 98/41T;

Tranholm Gods, 91/14T;

Tranholm, borg, 88/84T;

Tranholm, jagt, 89/56T;

Transportbeskrivelse, genforeningssten, 94/71-TB;

Trappe, rullende, Munkebjerg, 02/12T;

Trappen ved Brædstrup Apotek, 05/55T;

Trappetårnet, Addithus, 99/14T;

Trebjerghøje, 08/107TB;

Trehøje på Underup Sandmark, 08/47T;

Tre-skibede huse fra bronzealder ved Væng Sø, 01/42TK;

Trevangsbrug, Køkkenhave, Sdr. Vissing, 96/19T;

Trikotage-fabriK, 09/87T;

Trikotagefabrikken i Vestbirk, 91/6-TB;

Trige, Maria Mikkelsdatter, Kroejer, Brestenbro Kro, død 1746, 94/27BT;

Trimmelbanken, 04/17T;

Trinbrætter, 98/39T;

Troels Lund Poulsen, miljøminister, 09/101TB;

Troelsen, Peter, snedkermester, Nim senere Juelsminde, 89/83-T/86B/93/95T;

Troelsgård, Ida og Erik, Additskov, 00/19T;

Troelsgaard, Jens, skovarbejder, Addit, 00/11T;

Troelsgård, Tove og Bent, Lervejdal, Addit, 00/20T;

Troelstrup forskole, 02/96TB;

Troelstrup Overgaard, 07/64T;

Troelstrup, 87/53T;

Troldborgsgård, Træden, 88/65B;

Truelsen, Svend, dansk major, 94/17T;

Træ, harpiksholdigt, 08/38T;

Trædballehus, 02/12T;

Træden forsamlingshus, Aktietegning, 05/59T;

Træden forsamlingshus. 1981, 13/51, TB.

Træden Hede, 91/76T;

Træden Højgårds historie, 00/65TB-;

Træden Kirke, 87/53T/88/64B/92/19T/20B/21B/93/63T/00/47T/48B;

Træden kirke fik et muret klokketårn, 1936, 13/51,TB.

Træden kirke, før branden, 13/63, TB.

Træden Nygård, 01/47T;

Træden Ressen, 88/65T;

Træden Skov, 88/65T/91/8T/92/66T/96/79T;

Træden Sprøjtelaug, 04/8-TB;

Træden Valgmenighed, 1920-79, 07/3, 93-100TB;

Trædens historie, 88/63T;

Trædenvej, 91/73T;

Trædenvejen, Åstrup, 95/25T,

Træemballage-produktion, Burgaarde Mølle, 09/70T;

Træfældning, 99/9T;

Træhest, 99/75T;

Trækfugle, 89/22T;

Trækul i gravfyld, 99/68T;

Trækøb, 07/83T;

Trælasten, Søgade, Brædstrup, 93/11T;

Træskofremstilling, 96/15T;
Træskomageri, 97/8T;

Træskomænd, 99/22T;

Trøjborg, Jan, borgmester Horsens Kommune, 08/115B; 09/101TB; 11/5,TB.

TschenKa, FrancisKa, Vorbjerg, 09/60T;

TschenKa, Frantz, 09/58-T;

TschenKa, Franz, østrigsK officer, 09/59T;

Tuberkulose i besætninger, 88/36T;

Tuberkulose, 90/23T/06/69T/04/99T;

TuberKuloseafdelingen, 87/18B19T;

tunneldal, 93/62T/01/93T;

Tunø-Kartofler, 94/61T;

Turbine-stop, VOH, 96/81T;

Turistforening, 87/14T;

Turisthotellet, 87/14T;

Turistinformation lukker, Brædstrup Boghandel, 09/98T;

Turistkort over Midtjylland, 93/18K;

Tuxen, S. C. A., landbrugskandidat, Landboforeningen, 1871, 88/33T;

Tvangsauktion på Mattrup 1828, 00/56T;

Tvangsauktion, 07/57T;

Tvangsauktion, Mattrup gods, 1829, 91/35T;

Tvangsindkvartering, tyske officerer, 91/69B;

Tvede, Gotfred, arkitekt til Løndal, 1863-1947, 97/14T/06/10T;

Tvillinggårde, 99/70T/00/62T;

Tvingstrup Kro, 93/58T;

Tvingstrup, 91/66T,

Tyge, biskop af Århus, rider over Mossø, 1263, 88/102T;

Tygesen, Emanuel, f. på Mattrup 1703, 88/90T/96B;

Tygesen, Niels, s.a. Tyge Tygesen, død 1752, 88/89T;

Tyggegummi, 1948, 89/17-T;

Tyre-opkøb, 00/81T;

Tyrestation, 00/81T;

Thyregod, Kaj, Butikspersonale i 1955-56, 12/99,TB;

Tyrsting Herred, 93/71T;

Tyrsting Kirk, 06/3,49TB;

Tyrsting Kirke, foto, 06/49-B

Tyrsting Kirke, opført 1766-67, 88/93T;

Tyrsting Kirkes Historie, 06/49-52T;

Tyrsting skoler, 00/95TB-;

Tysk besættelse af Ry Flyveplads, 02/69B;

Tysk nedskydning af Engelske bombefly, 08/96T;

Tyske soldater, under besættelsen, bosætning, 08/20T;

Tyske vagtposter, 08/96T;

Tyske værnemagt, 96/55T;

Tyskerne på Hem Odde, 09/41T;

Tyskervenlige, 89/88T;

Tyve, 91/69T;

Tyveri, Bygholm Mølle, 08/58T;

Tyverisag i Sdr. Vissing 1838, 01/35T;

Tschenka, Franciska Cathrine Albertine, f.1876, 09/62-B;

Tællebænk til træskofremstilling, 89/91B;

Tærskeværk, transportabelt, Brædstrup-egnen, omkring 1930, 89/82T;

Tærskning med plejl, Voerladegaard Sogn, 91/52T;

Tærskning, 03/62T;

Tærskning, med plejl, 89/49B/98/23T/01/62T;

Tøjrstager, 89/36T;

Tømmersaven, Brædstrup Mølle, 88/28T;

Tønnesen, Svend, 10/6,TB. 10/ 44-54,TB.

Tønnesen, Søren og Maren, Naldalgaard, 10/50,TB.

Tønnesen, Søren og Maren, Breve til, 10/51, TB.

Tønnesen, Søren, Marielyst, i Vestbirk, 10/50,TB.

Tønning By, beskrivelse, 09/10-T;

Tønning By, Luftfoto, ca. 1940,

Tønning Forskole, 02/97TB;

Tønning Kirke, Kvaderstensmurværk, 93/63T;

Tønning Præstegård, 87/53T/00/45TB-;

Tønning Præstegård, Min barndom i Tønning Præstegård, 12/78,TB;

Tønning Præstegård, Den gamle præstegård, 1939,12/78,TB;

Tønning Præstegård, Den nye præstegård, Luftfoto, 12/79,TB;

Tønning Præstegård, præstegårdsforpagter, Karl Petersen, 12/79,TB;

Tønning Præstegård, Konfirmand, Birthe (Agerholm), 1951, 12/84,TB;

Tønning Skole, 87/53T;

Tønning-Træden Centralskole, 1959, 13/61,TB.

Tønning-Træden Centralskole, klassebillede, 2. klasse, ca. 1959, 13/62,TB.

Tønning-Træden Centralskole, Skolekomedie, 5. klasse, 1960. 13/63, TB.

Tønning Skov, 87/52T;

Tønning Sogn, 90/74T;

Tønning Sogn, afhandling, 90/77T;

Tønning Station, 09/9-TB;

Tønning Stationsby og dens befolkning, 09/9-T;

Tønning, 89/66K;

Tønning-Træden Skole, 87/79T;

Tønning-Træden Sogne, 88/10T/92/18T;

Tørreladen, Klostermølle, 03/10B;

Tørring og Omegns Sportsfiskerforening, 93/28T;

Tørring-banen, 98/34-35T;

Tørring-Brædstrup-egnens Elitekvægavlsforening, 95/37T;

Tørring-Brædstrup-egnens Kvægavlsforening, 00/81T;

Tørringvejen, 94/59T;

Tørvefremstilling, 93/45T;

Tørvegravning, 90/74T/92/24T/49T/93/36T/43T/96/54T/98/28B;

Tørvegravning, Honum, ca. 1910, 89/42T;

Tørvegravning, PorsKær Mose, 89/23T;

Tørvegravning i Ring Sømose, 11/110,TK;

Tørvekasse, 06/84T;

Tørvemosen i Boest, 07/82T;

Tørveskifte, 90/74T;

Tørvetransport, 93/45-47T;

Udby, Hans Ballesen, ejer af Liselund, Voerladegaard Sogn, 91/56T;

Udby, Hans, landmand, Voerladegård (Valodia) omKr. 1870, 98/22T;

Uddeling af fælles-legatportioner i Brædstrup Kommune, 09/83T;

Udeblivelse, ulovlig, 91/74T;

Udflugt til Himmelbjerget, 98/62T;

Udflugt, 92/66T/71T/08/25-T;

Udflugt, Voerladegård Skole, 1940-erne, 97/88T;

Udflugter, Sdr. Vissing Skole, 97/78T-;

Udflytningen, Burgårde, 02/32TK-;

Udflytningen, Voerladegaard, 91/47T;

Udflytning og Selveje, Omk. 1800, 10/52,T;

Udflytning fra landsbyflækken, Naldal, 10/52,T;

Udgangsforbud, 2. Verdenskrig, 91/60T/94/13T/98/31T;

Udgravning, arkæologisk, 08/54T;

Udgravninger, v. Clemens, Lille Clemens, Skovbakken og Keldhøj, Nim, 12/11,TB;

Udgravningerne ved Bredstenbro 1998, 00/68T;

Udløbet ved Ring Sø, 06/43T;

Udlån, 91/67T;

Udlånsvirksomhed til Sygehuset fra Brædstrup Bibliotek 1960, 88/14T;

Udplantning, træer, 93/48T;

Udsen-slægten, 88/84T;

Udskiftning, Sdr. Vissing, 94/63-64T;

Udskiftningen 1797, Voerladegaard, 91/47T;

Udskiftningen i Gammelstrup, 88/82T;

Udskiftningen, 07/39T;

Udskiftningen, Føvling, ca. 1790, 91/81T;

Udskiftningskort, Voerladegård, 1817, 92/41T;

Udstilling, Brædstrup, februar 1895, 92/66T;

Udstillings -aktiviteter, 02/61T;

Udstillingsregler for dyrskue, herunder ændringer, 09/19T;

Udstillingsudvalget, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 97/104T;

Udstykning, Brædstrup, omkr. 1845, 89/53T;

Udstykninger, Grædstrup-egnen, 02/107T;

Udvalg i Brædstrup Storkommune, 07/35T;

Udvalg til at arbejde for Oprettelse af et Folkebibliotek for Brædstrup og Omegn, 88/6T;

Udvalg vedr. Voervadsbro Andelsmejeri, 96/44T;

Udvandring til Amerika, Anders Andersen, født i Dørup 1863, 09/39T;

Udvandring til Amerika fra Voerladegård-egnen, 98/23T;

Udvandringsagent, Brædstrup, 1894, 92/67T;

Udvidelser, Brædstrup Vandværk, 99/86T;

Udvikling, teknologisk, 89/4T;

Udviklingen fra bronzealder til jernalder, 08/108T;

Ufaglærte, 91/8T;

Ugeblade, 07/79T;

Uge-Revyen, blad, 91/70T;

Uglebjerg, Preben, dansk skuespiller, 1931-68, 99/45T;

Uheld på Amtsudstillingen 1931, 02/64T;

Uheld med HesteKøretøj, omkr. 1915, 89/45T;

Uheld, Zonen og FalcK, 94/90;

Uheld v. Baneoverskæring, 1915, 10/19,T.

Uhrenholt, Søren, Nim Præstegrd., forpagterblg., 93/58T;                                                            

Uhrenholt, Vagn, forpagter, Nim, 93/8TB/52T/05/42T;

Uhrenholt, Valdemar, forpagter, Nim Præstegrd, 93/58TB;

Uindviet jord, 06/48T;

Uldfabrik, Vestbirk, 92/64T;

Uldspinding, 91/70T;

Uldum Højskole, 88/74T;

Uldum Kirke, 91/17T;

Uldum og Omegns Biblioteksforening, 88/7T;

Ulempetillæg til Brædstrup Bibliotek, i forb. m. besættelsesmagten, 1947, 88/13T;

Ulfeldt, Corfitz til Bavelse og Matrup, 88/87T;

Ulfeldt, Corfitz til Matrup, g.m. Mette Høg, 88/58T;

Ulfeldt, Corfitz, godsejer, Mattrup (ikke den fra Danmarkshistoriens Kendte landsforræder) 91/14T;

Ulfeldt, dansk adelsslægt, 91/14T;

Ulfeldt, Jacob, f. Mattrup 1649, død 1688, 88/58T;

Ulfeldt, Corfitz, af Mattrup og Våbensholm, død 1660, 08/52T;

Ulla Due, musiker, 09/67T;

Ulrik Hansen, medlem af bestyrelsen for Thyrsting-Vrads-Herreder-landboforening, 09/69T;

Ulrik Hansen, møller i Burgårde 1871-1907, 09/66T;

Ulrik Hansen, møller, Burgaarde, foto, 09/68B;

Ulrik Schmedes, Sabro, maleri og tegning fra Brædstrup Dyrskue, 09/26-TB;

Ulriksen, Helene, syerske, Østergade 12,1, Brædstrup, 91/71T

Ulstrup, 93/50T;

Ultralet Fly, Brædstrup, 05/84T;

Ulvbjerg, Elna, landmand, slægtsforsker og præst, "Højtholm", Tyrsting og Klovborg Teglgaard, 1892-1971, 91/15T/97/26T-;

Ulvedal, Åstrup, 92/73;

Ulvedalsbækken, Åstruplund;

Ulvejagt, 99/9T;

Ulvsig, Ring MarK, 94/59T;

Ulykken 1954, 09/14T;

Underskudsforretninger, 09/96T;

Undersøgelse ved Bredstenbro 1988, 00/68T;

Undertømmer, 92/42T;

Underup - 1930-erne og 40-erne, 96/67T/99/51T;

Underup gl. skole - skitse over hus og grund, 1936, 96/69/76-B;

Underup Kirke, 87/72B/96/67B/97/85T-;

Underup Kirke, foto, 06/105B;

Underup Kirkegård, 96/67TB;

Underup Kjærsgaard, 87/72T;

Underup Kærgaard, 87/71TB/96/77T;

Underup m. fl. sogne, 08/43 Kort;

Underup Nederskov, indskydningssted for modstandsgruppe, Nim, 89/87T;

Underup Overgård, 98/73T;

Underup Skole, 93/94T/99/54BT;

Underup Skole, foto, 07/45B;

Underup skolekomission, 1821, 96/74T;

Underup, 93/80;

Underup, tørveskær, 93/43T;

Underup-gul, 99/52T;

Underup-Torp gymnaster 1914, 98/71T;

Undervisning, frk. Knoth, Føvling Skole, 92/78T;

Undervisning, Føvling Skole, 1937-44, 92/70-T;

Undervisning, Ry-lejren, 87/49T;

Undervisningspligt, 90/32T;

Ungdoms- og gymnastikforening, 91/59T;

Ungdomsarbejde, Hårup, 90/7T;

Ungdomsforeningen i Sdr. Vissing, 00/73T;

Ungdomsforeningen, Nim 92/33T;

Ungdomsklub, 1961, Føvling Skole, 91/61;

Ungdomsmøder, 92/33T;

Uniformsdufte, 08/94T;

Uoverensstemmelser, tyske soldater i Sdr. Vissing, 99/92T;

Urne, amtmand, Skanderborg Amt, 91/34T/38T;

Urnekirkegård, Sdr. Vissing, anlagt 1981-82, 90/79T-/81B;                                   

Urner, 08/51T;

Urokse, 05/21TB;

Urskov, August, gårdejer, Føvling, 96/65T;
Bjerreman, Marie og Martin, “Nedervej”, Føvling, 96/65T;

USA omkr. 1912, 04/97-T;

Uth, mejeribestyrer, 95/41T;

Utoft, Chr., lærer, Træden Skole, fra 1859, 88/69-T/90/60T;

Utoft, Kr. Kristensen, lærer, Træden, 07/95T;

Uægte børn, 01/63t;

V.O.H. fra 1929 leverer strøm til Burgårde Mølle, 09/70T;

V.O.H. og Løndal Gods, 97/20T;

V.O.H., 90/9T/93/41T/97/100T;

V1-bombe, 94/17T;

V1-bombe, Løndal, 1944, 97/21T;

Vadested ved Faldgårde, 05/31T;

Vagabonder, 02/22TB-;

vagtmandsKab, 02/80T;

Vagtmester, Søren Hansen, gårdmand, Nim, omkr. 1780, 90/64T/68T;

Vagtposter, tyske soldater i Sdr. Vissing, 99/91T;

Vagtværn, 90/52T/94/13T;

Valborgblus, Brædstrup, 1895, 92/67T;

Valdemar Atterdag, dansk Konge fra 1340, død 1375, 97/24T;

Valdemar Mikkelsen, vognmand og skovkusk, 09/70-T;

Valdemar Sejr, 1170-1241, dansk Konge fra 1202, 99/52T;

Valdemars Jordebog, 93/78T;

Valgmenighed, Vestbirk, 1920, 02/96T;

Valgmenigheder, 92/17T;

Valgret, Kvinder, 1915, 04/104T;

Valsen, på, 89/81T;

Vandafgift, Brædstrup Vandværk, 99/82T;

vandbeholderen, Addit VandværK, 09/30T;

Vandborg, Else (f. Pedersdatter), g.m. Frands Vandborg, Træden, død 1862, 89/74T;

Vandborg, Frands, gdr, Træden, 89/74T;

Vandforbrug, Addit Vandværk, 09/36T;

Vandkraftcentralen i Vestbirk, 98/36T;

Vandkraftens udnyttelse gennem tiderne, 09/87T;

Vandkraftværker, 88/48T;

Vandkraftværket i Vestbirk, 09/87-TB;

Vandkraftværket ved Bygholm ca. 1925, 88/46B;

Vandledning, Addit Vandværk, 09/28T;

Vandmangel om sommeren, Addit, 09/28T;

Vandmangel, Addit Vandværk, 09/30T;

Vandmangel, Voerladegaard by, 91/5oT;

Vandmangel, 92/32t;

Vandmålere, Addit Vandværk, 09/38T;

Vandmålere, installation, Brædstrup Vandværk, 1993, 99/88-T;

Vandrebog, 98/60T;

Vandrehistorie, 09/58T;

Vandrerhjem, 87/15T;

Vandresti, Horsens-Silkeborg, 98/38T;

Vandtryk, brandslange, 94/84T;

Vandtårn, Brokhøj, 1937, 94/11T/13T/99/86TB;

Vandtårnet, Brokhøj, tysk observationspost, 08/100T;

Vandværk, 87/16T;

Vandværk, fælles, Addit, 09/28;

Vandværket i Addit, 09/28-TB;

Vandværket ved SøbæK, 99/87B;

Vandværket, Brædstrup, 99/82T;

Vandværkssammenslutningen, 99/85T;

Varde Bank, 08/78-T;

Vareudveksling med Romerriget, 08/108T;

Varmepenge, 88/55T;

Varsler, 06/65T;

Varsler, 91/51T;

Vaskedage, 06/88T-;

Vaskestel, 96/72T;

Ved-bestemmelse, 97/45T;

Vedel, Georg Didrik, proprietær, Vedelbo, Vinding Skov, 97/13T;

Vedelsbo, Løndal Skov, 97/12TB;

Vedligeholdelse, hus, 08/85T;

Vedtagelse om VOH på st. generalfors. på "Hejmdal", Horsens, 16/4-1921, 88/45T;

Vedtægter for Dyrskue, herunder ændringer, 09/19T;

Vedtægter og planlægning, Addit Vandværk, 09/36T;

Vedtægter, Brædstrup Vandværk, 99/84T;

Vegetardag på Vissinggård, 99/32T;

Vejanlæg, til Føvling-Hårup 1933-34, 88/24T;

Vejbyggeri, Skanderborg-Vejle-vej, 99/59-T;

Vej og vad-Voervad, 11/32, TTK;

Veje, Jelling-Nim 15-1600-tallet, 00/29TBK-;                                                                               

Vejen Petersen, Vagn, borgmester og bankbestyrelsesformand, 08/77T/78B;

Vejforlægning, Horsens-Silkeborg-vej, ved Løndal 1910, 97/14T;

Vejle amt, 87/25T;

Vejle Amts- og Bys Sygehus, 87/29T;

Vejle Amtsråd, 90/9T;

Vejle Oplands Strømforsyning, 88/49T;

Vejle-Skanderborg-landevej 93/59T;

Vekselstrøm 1924, 09/87T;

Vekselstrøm, 1960 Brædstrup by skifter fra jævnstrøm til vekselstrøm, 88/50T/97/53T;

Velbæk, 98/42T;

Veldal, 95/78T/98/42T;

Velling Kro, 92/66T;

Velling Skov, 99/13T;

Vellinggård, 92/66T;

Vellingskovene, 99/10T;

Veng Sø, 97/76T/78T;

Veng Sø, badested, 08/22T;

Venstre, Det moderate, 87/42T;

Venstre, Det radikale, 87/42T;

Venstre, partiet, 04/106;

Venstre -reformpartiet, 87/42T;

Venstre-Ungdoms-Forening, Brædstrup, 90/9T;

Verdenskrigen, 1940-45, 87/45T;

Verner fra Vimmelskaftet, Horsens, tjenestedreng hos Ole Olesen, Nim, 93/93T;

Vessel, Simon Barth, teglbrænder, Additskov, 99/11T;

Vestbirk Efterskole, 93/95T;

Vestbirk Forsamlingshus, 91/11T;

Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik, 91/6-TB/92/64T;

Vestbirk Højskole, 90/7T/91/54T/55T/92/18T/04/96T/05/44,47T/07/93T;

Vestbirk, Landsbyen, 10/48,T;

Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg, 87/14T/90/9T/95/46/98/35T;

Vestbirk Sø, 88/75T/97/78T; 09/89T;

Vestbirk Søernes Sportsfiskerforening, 96/87T;

Vestbirk Vandkraft - et arbejdende museum af Allan Leth Frandsen, 09/87-TB;

Vestbirk Vandkraftanlæg, 09/32T;

Vestbirk Vandkraftværk i drift 2. dec. 1924 Kl. 13.30, 09/93T;

Vestbirk Vandkraftværk er køreklar/færdigt 27/11-1924, 09/89-T;

Vestbirk Vandkraftværk, 91/6T/96/79-T/81B;

Vestbirk Vandkraft som model i Legoland. 09/95, TB.

Vestbirk-kredsen, 92/34T;

Vestbirk-søerne, 91/6T/93/20T/96/78T/92T;

Vestbirk-søerne, naturområde 1980, 96/92T;

Vestbirk Højskole, 02/89TB-;

Vester Skerninge Kirke på Fyn, 87/71T;

Vester-Føvling, 96/58T;

Vestergaard, N. J., Kontorist på Herreds kontoret, Brædstrup, 92/63T/67T;

Vestergaard, Ring, 94/49-60T;

Vesterlund ved Virklund, 93/15T;

Vestermarken, mellem Sdr. Vissing og Trebjerghøje, 08/107T;

Vestervangen, 92/89T/95/20T;

Vestindiske øer, De, 92/65T;

Veteran, 08/94T;

Veteranbane, Bryrup-Vrads, 98/39T;

Veterinære Højskole, Den i København, 89/8T;

Viborg Straffeanstalt, 08/58T;

Viby, fru, Brædstrup, 91/69B;

Viby, Jens, Kæmner, Brædstrup, 93/16T;

Videfoged, 92/58T;

Videkornet, 92/58T;

Videnskabernes Selskabs Kort af 1723, 99/72T;

Vides mulkt, 92/61T;

Vidriksen, Sejer, ejer af Kollerup Overgård, fra 1895, 97/87T;

Vigild, Herluf, brugsuddeler, 04/10T;

Vigild, Herluf og Tove, 13/49,TB.

Vikarer, 92/79T;

Vildbanestenen i Hovedskov, 01/66t;

Vildsvin, 99/9T/07/38T/08/49T;

Vildtbane, 94/40T/99/9T;

Vildtbane, forfatterne Carl Weisman og Kirsten-Elisabeth Høgsbro, 93/71T;

Vildtbanelund, 93/10T;

Vildtbanen, Skanderborg, 04/53-61T og Kort;

Vildtbane skellet om Våbensholm og Hårup, 93/86-88T;

Vildtbane skellet, Tyrsting Herred, 93/82K/83T;

Vildtbanesten, 93/9-10T/98/52T02/104T/04/54-/55TB/06/55TB;

Vildtbanesten, beskrivelse af de enkelte sten, i Nim Sogn, 93/80-81T;10/45,TB.

Vildtbanesten, Kendetegn, 93/77BT;

Vildtbanesten, Thyrsting Herred, 93/83-85;

Vildtbanestenen på Frilandsmuseet, 04/60B;

Vildtbanestien, 93/10T;

Vilhelmsdatter, Ane Cathrine, Bøgebjerg, Føvling, 91/80T;

Vilholt Papirfabrik, 95/11T/04/8-TB;

Vilholt Træ massefabrik, 09/87T;

Vilholt, 87/53T/88/99T/91/32T/01/11T;

Villa Gry, 02/102B;

Villa Mokka, Bredgade 09/98T;

Villa Pax, Brædstrup, ejer ca. 1920: gdr. og lærer Jakob Petersen, Føvling, 89/11T/07/102T;

Villumsen, Hans, Addit, 00/11T-;

Villumsen, Niels, “Rævedal”, Additskov, 00/19T;

Villy på Eventyr, 99/57T;

Vimose, offerfund, 89/25T;

Vind-elektricitetsværk, 88/44B;

Vinding Mark, 99/10T;

Vinding Nygård, 87/15T;

Vinding Skov, 94/25T/97/8T;

Vinding Tved, opført 1938, tidl. Vedelsbo i Løndal Skov, 94/70T/71T/97/13T/22T;

Vindmotor, Addit Vandværk, 09/28T;

Vindmotor, ny, Brædstrup Mølle, 1932, 88/25T;

Vindmølle ved Bødker-forretningen i Søndergade, 08/37TB;

Vindmølle, Dørup Østergaard, 09/39T;

Vindmøller, 88/22T;

Vinduesfabrikken i Østbirk, 07/85T;

Vingborg, Kurt, 88/79BT;

Vingum Bro, 97/23T;

Vingum, Grædstrup Sogn, 91/22T;

Vingumgaard, St., 02/107T04/62-72TB06/82-TB;

Vingumgaard, uheld med petroleumslampe, 03/44T;

Vinten Tingvejen, 93/80T;

Vinter, Ejvind, lmd., Aastrup, 1924, 02/46T;

Vinter, forstander, Silkeborg Seminarium, 92/69T;

Vinter, Karl, vognmand og cykelbud, 91/43T;

Vinterdag i Dørup 1939, 08/65TB;

Vinteren 1923/24, 09/91T;

Vinteren 1942 på Brædstrup-egnen, 88/26-T;

Vinteren 1942, problemer, 07/90T;

Vintermanøvre, Fyn, 99/43T;

Vinther & Roldsgaard, arkitektfirma, 07/33T;

Vinther, Ejvind, vognmand, Åstrup, 88/40T/92/72T/94/15T/95/35T;

Vinther, Hans, arkitekt, Brædstrup, 90/80-T;

Violinspil, 08/23T;

Vissing Kloster, 01/95T/06/73-81T;

Vissinggård Hønseri, 02/61T;

Vissinggård, 91/13T/95/10T-95/12B; 11/34,TK;

Vissingkloster-skovene, 99/9T;

Vistesen, Dagny, mælkehandler, Bredgade, Brædstrup, 94/25T;

Voddragning i Stigsholm sø, 01/60T-,

Voer Herreders Samfund, Gedved 87/4T/97/102T;

Voer Herreds Samfund, Gedved,;

Voer Kloster, 88/63T/91/32T/97/93T/06/73-81T;

Voer Kloster, 01/95T;

Voer Kloster, nedlagt 1552, 88/98T;

Voer og Nim Herreder, 91/34T;

Voer Sogn, 91/32T;

Voerbjerg Søgaard, 07/48T;

Voerbjerg, 93/36T;

Voerbjerg-højene 08/44T;

Voer-Fest, 07/23T;

Voerladegaard Bylav, 91/33T;

Voerladegaard Kirke, 91/65T;

Voerladegård Kro, 13/2-1887: møde om oprett. af mejeri, 96/44T;

Voerladegård Mølle, 90/59T/97/91TB;

Voerladegård Skole 1946, 97/90B;

Voerladegård Skole, 87/77T-79T;

Voerladegård Sogn, 88/98T;

Voerladegaard, 91/47T/51B;

Voer-Nim Herreders tingbøger, 93/71T;

Voervads Bro, 91/32T/33K; 11/33,TK;

Voervads Bro, ejerforhold, 91/35T;

Voervads å, 91/32T;

Voervad, Vej og voer-Vorvad, 11/32,TK;

Voervadsbro Kro, 09/46T;

Voervadsbro Mejeri, 1887-1950, 91/53/96/43-T/45B/50B/99/13T;

Voervadsbro, Princip-skitse, 91/37B;

Voervadsbro, vejen mellem husene, 13/98,TB.

Vogterdreng, løn, Hem 1897, 98/25T;

Vorgaard, Peter, tegning af Østervang 3, domicil for Therkelsens kager, 1986, 13/89,TB.

VOH, 00/23T;

VOH´s gl. administrationsbygning i Brædstrup, ca. 1940, 88/47B;

VOH, Administrationsbygning, indviet 1987, Brædstrup, 88/51B;

Volleyball, 99/47T;

Volsø, Kildevældsø, Additskov, 99/14T;

von Scholtenfamilien, forbindelse til Rodvigsballe, 01/19TB-;

Vonge, vest for Tørring, 90/13T;

Vor Frues Kapel i Bredstenbro, 00/68TBK-;

Vorbjerg, 98/49T;

Vorbjerg-høje, 08/50-TB

Vostrup ved Tarm, 06/82T;

Vrads Herreds Landboforening af 1880, 09/20T;

Vrads Herreds Landboforening oprettes 1880, 88/34T;

Vrads Overgård, 97/9T;

Vrads Sande, 92/74T;

Vrads, 94/84T;

Vragdele, fra flystyrt ved Åstrup, 94/14-15T;

Vragdele, genanvendelse, 08/100T;

Vrønding, 92/32T;

Vraa, Sigrid, Realskolelærer, Brædstrup, 98/56B;

Vurdering af tyre og væddere, 09/18T;

Vædderridt, 89/36T;

Vækkelse, Ring-Føvling s, 91/59T;

Vækkelsespræst, 07/93T;

Vældkilde, Voerladegaard, 91/50T;

Væng Sø, 01/41T;

Værdigt trængende, 09/86T;

Være “på Sognet” - 92/22-23T;

Værker af billedhuggeren Viggo Jarl, Løndal, 97/16T;

Værn af soven, 05/30-T;

Værnemageri, under 2. verdenskrig, 04/85-T;

Værnemagten, den tyske, 89/88T/91/29T/94/10T/98/21T/07/68T;

Værnepligt, 99/73T;

Væver, Anna, 95/65T;

Væver, Carl, landmand, Nim, 92/27T;

Væver, Den røde, 93/34T;

Våbenbroderforening, 87/15T/16T;10/36,TB.

Våbendyr, 88/87T;

Våben-modtager-gruppe, 08/93T;

Våben-nedkastninger under 2. Verdenskrig, 89/84T/90/52T;

Våben-offerfund, Porskær Mose, 98/51T;                                                               

Våbensholm Skov 95/63T;

Våbensholm, 90/32T/95/57-70T/58B/60B/62B/70B;

Våbensholm, ryttergods, 88/58T-;

Wael, H.C., Vandværksbestyrer, Brædstrup Vandværk, 1993, 99/89B;

Wael, Karl Erik, Vandværksbestyrer, Søbæk, 99/88T/89B;

Wallenstein, hærfører, 1583-1634, 30-årskrigen, 96/27T;

Wallentin, Jytte, ansat som lærerinde ved Sdr. Vissing Skole 1962, 87/75T;

Wallich, ingeniør ved anlæggelsen af Horsens-Silkeborg-banen, 98/36T;

Wammen, Karen, lærerinde ved Føvling Skole 1951-71, 1971-80

Wammen, Karen, lærerinde ved Hårup Skole, 90/35T/91/61T;

Warberg og Lund, sagførerfirma, Brædstrup, 98/67T/06/93TB;

Warberg, Andreas, overretssagfører, Bræstrup, FOTO, 06/95B;

Warberg, Anna, assistent, Brædstrup Bank, 03/89B;

Warberg, Brædstrup, 92/13T;

Warberg, Dan, Advokat, Brædstrup, 89/53-BT/90/27T/06/93T;

Warberg, Dommerfuldmægtig, Brædstrup, 87/27T;

Warberg, Frederik Andreas, overretssagfører, Brædstrup,(1883-1963), 89/53T/90/27B/02/59B;

Warbergs hus, 06/96B;

Warthoe, Anton Sophus, herredsfuldmægtig, Tyrsting-Vrads H., Brædstrup, 87/9T/18T/89/28-BT/90/27-T 92/66T/95/80T/98/79T/00/67T;

Warthoe, Anton Sophus som ung, 1852, 13/69,TB.

Warthoe, Anton Sophus’s virke i Brædstrup, 13/69, TB.

Warthoe, Anton Sophus, herredsfuldmægtig, 1821-1912, og hans mindesten, 13/65, TB.

Warthoe, Anton Sophus, Mindestenens indvielse, 13/67,TB.

Warthoe, Anton Sophus, Mindestenen, udført af Elias Østergaard, 13/70,TB.13/73, TB.

Warthoe, Anton Sophus, Mindestenenen flyttes, 1964, 13/74, TB.

Warthoe, Anton Sophus, Mindestenen indmures, 13/74,TB.

Warthoe, Anton Sophus, Gravsted, ved Gl.Ring kirkegård, 13/75,TB.

Warthoe, Anton Sophus, Ridder af Dannebrog, 13/76,TB.

 Warthoe, prokurator, Herredskontoret, Brædstrup, 08/55T;

Warthoesvej, 89/28T/91/44TB/92/4T;

Weel, Arne, Cykelrytter og Cykelhandler, Nørregade, Brædstrup, 94/26T,

Wendt, Peter, Bøgebjergvej 4, 96/59T;

Wendts, Søgade, Brædstrup, ca. 1915, 92/88T;

Wengel, Korsballegård, Tønning MarK, 97/101T;

West, Karen Petersen, landmandskone, Voerladegård omkr. 1850, 98/22-T,

West, Kristen Petersen, landmand, Voerladegård omKr. 1850, dræbt ved en ulykke 1870, 98/22T,

Westenholz, Asger, ejer af Mattrup 1883-1920, 97/64T/98/47T;

Westenholz, Asger, godsejer, Mattrup, 01/61T;

Westenholz, Elsebeth, Mattrup, 98/47T/01/61T;;

Westenholz, etatsråd, Mattrup, 09/19T;

Westenholz, Ingeborg M. f. Howard Grøn, g.m. Th. E. W., 1898-1970, 97/59T;

Westenholz, Ingeborg, f. på Mattrup, g.m. Wilhelm Dinesen, Rungstedlund, 97/58T;

Westenholz, Mary Bess, 1857-1947, Karen Blixens moster, 97/67T;

Westenholz, Mary Elsebeth, Mattrup, (27/8-1889 - 16/11-1960) 95/78TB;

Westenholz, Mary Lucinde, kaldt “Mama”, etatsrådinde, 1832-1915, Mattrup og Folehave, 97/67T;

Westenholz, R. AsKer, godsejer, Mattrup, f. 5/2-1855, d. 8/1-1925, 92/64T/95/78T;

Westenholz, Regnar Lodbrog (1815-66), godsejer, finansminister, Mattup, 87/39T/40B/44T/88/95T;

Westenholz, Regnar, 1815-66, ejer af Mattrup 1853-66, 97/59T-;

Westenholz, S. T., ejer af Mattrup fra 1961, død 1979, 88/97T;

Westenholz, Thomas E., 1891-1963, godsejer, ejer af Mattrup 1920-61, 97/59T/98/47T;

Westenholz, Thomas E., godsejer, Mattrup, f. 2/7-1891, d. 7/3-1963, 95/78TB/01/61T/05/52T;

Westenholz, Ulla (1860-1940) g.m. godsejer Asker W., Mattrup,  95/78T/98/47T/01/61T;

Westenholz, Aage, ingeniør, f. på Mattrup, Hørsholm, 91/17T;

Westermann, Alma, Brædstrup, 93/66T;

Westermann, V., bogtrykker, Brædstrup, 02/60T;

Wiborg, J. P., Bagermester i Brædstrup fra 1880, 90/14BT/46T/48T/92/67T/94/70T;

Wiborg, J.P., Bagermester ombygger sin forretning, 1893, 90/15T;

Wiborg, Jens, Bagermester, Bredgade , Brædstrup, 94/22T/02/58T;

Wiborg, Peter, Brædstrup, 04/21-TB;

Wibye, Hans, Kromand, Brestenbro Kro ca. 1730, død 1753, 94/27BT;

Widmann, Brita, sognepræst, Sdr. Vissing-Voerladegård Sogn, 90/83T/09/98TB;

Wiedewelt, Johs., 1731-1802, dansk billedhugger, bygningstavle, ca. 1765, 88/96B;

Wienerbørn, 90/40-T;

Willumsen, Niels P., “Rævedal”, skovarbejder, Additskov, 99/18T;

Winge, Mette, forfatter dr. phil. 01/23T;

Winston, Kodenavn, 89/84T;                                                                                                         

Winter, Bodil, “Annexgården”, Føvling, 96/61T;

Winther, Anna, Åstrup, 95/36T;

Winther, Bodil, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Winther, Dagmar og Georg, “Annexgården”, Føvling, 96/61T;

Winther, Ejvind, Vognmand, Åstruplund, 1940, 98/31T;

Winther, Hans, skoleelev, Føvling Skole, 1938/39, 98/27B;

Winther, Jens, Skrædder, 95/28T/36T;

Winther, Slagtermester, Horsens, 90/13T;

Winther, Søren, Nim, 92/27T;
Winther, Søren, Tømrer ved restaurering af Brædstrup Mølle 1932, 88/25T;

Winther, Søren, Tømrer, Nim, 1891-1989, 04/39-44TB;

Winthers Seminarium, Silkeborg, 94/76T/06/94T;

Wissendorf, Anya, Lokalredaktør i Brædstrup, 08/112; 12/7,TB;

Wistoft, A. el-installatør, Bredgade, Brædstrup, 94/26T/99/39T;

Wistoft, fru, g.m. el-installatør A. Wistoft, Bredgade, Brædstrup, 91/69B;

Wittasen, Witta, g.m. herredsfuldmægtig Jacob Marzetta, Brædstrup, ca. 1840, 89/74T;

Wittelyst/ Sorgenfri på Tønning Mark., 89/74T;

Wittusen, herredsfoged, Brædstrup, 91/34T/74-T;

Wohnsen, Carl Johan, bestyrer, Additskov/Løndal, 97/10T;

Woldbye, Jens, tømmermand, Kattrup, 91/36T;

Wolfgang Lemmermann, Silkeborgvej 1, 09/67T;

Wonge, Anna, d.a. Slagterm. Niels Wonge, Bræstrup, 90/15T/92/65B;

Wonge, Cathrine, d.a.Slagterm. Niels Wonge, f. 1884, 90/15T;

Wonge, Christian, s.a.Slagterm. Niels Wonge, f. 1891, 90/15T;

Wonge, Else Marie, f. Poulsen, Horsens, g.m. O.P.Wonge, død 1863, 90/13T;

Wonge, Katrine, d. a. Slagtermester Niels Wonge, Brædstrup, 92/65T;

Wonge, Kirsten, 1928-1985, Konfirmand 1942, Brædstrup,, 98/29B/59B/64T;

Wonge, Marie g. m. Niels Wonge, 90/14T;

Wonge, Marie Kirstine, f. Christensen, g.m. Niels Wonge, Brædstrup, (1859-1939), 90/13-BT/92/65B;

Wonge, Marie, g.m. Niels Chr. Wonge, dør i Brædstrup, april 1939, 90/13T/20T;

Wonge, Niels Peter Christian, slagterm. og Kreaturhandler i Brædstrup fra 7/11-1880, f. i Horsens 18/4-1856 - d. 24/11-1923, 89/82T/90/13-BT/92/65B/67T/94/22T/98/77T;

Wonge, Niels, Brædstrup, 04/21-TB;

Wonge, Ole Peter, Snedkermester, Horsens, død 1878,

Wonge, Oline, Kaldet "Mos", d.a. Slagterm. Niels Wonge, f. 1881, 90/15T/92/65T;

Wonge, Thyra, d. a. Slagtermester Niels Wonge, Brædstrup, f. 1886, 90/15T/92/65T;

Worsøe, Christopher, Sognepræst, Tønning-Træden Sogne, fra 1779, 88/69T;

Woyda, amtmand, Etatsråd, Skanderborg, 92/44-T/93/73T;

Wulff Pedersen, Konsulent, Odense, 00/88T;

Wulff, Aug., Murer, Brædstrup, 04/22T;

Wulff, Børstenbinder, Søgade, Brædstrup, ca. 1915, 92/87T;

Wulffs Legetøjsbutik, 94/25T;

Wulfs Legetøjsforretning, brand, 94/84T;

Waabensholm, 01/11T;

Yding Skovhøj, 08/51T;

Yding Sogn, 91/35T;

Zeeberg, Per, formand for Brædstrup Idrætsforening af 1924, 99/48T;

Zonen, 95/74T;

Zonen, Nr. Snede, 94/83T/93T;

Zone-Redningskorpset, redningsdåd, 08/67T;

Zone-Redningskorpset, Søndergade 28, 1943, 09/50T;

Zone-Redningskorpset, Søndergade, Brædstrup, 93/11T/94/81-BT;

Zoologisk have, Bygholm, Horsens, 92/72T/07/81T;

Zølner, Hans Pedersen, Skovrider, Voer-Nim Herreder, 93/73T;

Zøylner, Chr. 05/88TB;

Æg til Amerikanere i Tyskland, 09/54T;

Ægge-eksport i privat regi, 0/50E;

Ægge-eksport, Brædstrup, Æg-pakkeriet, fotos, 09/48-B;

Ægge-eksportens distrikt 09/53T;

Æggekassens indretning, 09/53T;

Æggets “vandring”, 09/49T;

Æg-pakkeri i Købmand Ole Jensens baglokale, Søndergade 1, 09/50T;

Æg-pakkeriet i Brædstrup, 09/48-TB;

Æg-registrering, 09/54T;

Æg-salg, 02/9T;

Ægteskaber i 1700-tallet, Sdr. Vissing-Voerladegård Sogn, 90/22-T;

Ældre Jernalder omkring Sdr.Vissing af Edith Larsen, 08/103-TB;

Ændring af personstatus, 09/62T;

Ændringer i ejerforholdet Hem Odde, ca. 1964, 09/46T;

Ø. Nykirke Præstegård, 89/84T;

Ødegården”Katrinelyst” på Træden Hede, 13,26,TB.     

Ødelæggelse af offergenstande, jernalder, 89/25T,

Øgenavne, 89/6T;

Øje i nakken, 99/35T;

Økonomi, Brædstrup Vandværk, 99/85T;

Økonomiske problemer, Brædstrup Realskole, 01/31T;

Økser, slebne, 07/16TB;

Ølbrygning, 04/64T;

Ølhund, 91/52T;

Øm Kloster, grundlagt 1172, 88/98T/01/95T;

Øm Klosters Krønike, 92/76T/06/75T;

Øremærkning, 07/46T;

Øresunds Chemiske Fabrikker, 97/16T;

Ørne-Apoteket i Silkeborg, 05/53T;

Ørnsø Efterskole, Silkeborg, 98/17T;

Ørredyngel, udsætning, 93/25T;

Ørskov Møllegaard, 88/23T;

Ørum, smedemester i Ring, omkring 1930, 89/82T;

Østbirk Alderdomshjem, 94/88T;

Østbirk Avis, 96/82T;

Østbirk Kro, 92/64T/09/46T;

Østbirk skole, 02/99TB;

Østbirk, 87/18T89/8T92/64T;

Østbirk-Yding Kommunes Vejvæsen, 91/13,

Øster Nykirke, 88/87T/97/95T;

Øster Snede Kirke, 07/96T;

Østerby, Nim, 95/40T;

Østergade i Brædstrup, 87/9T/19T/91/68T;

Østergade nr, 5-7, mod Tinghuset, 13/72,TB.

Østergaard, Bent, Vissinggaard Rugestation, 97/81T;

Østergård, H, førstelærer, Voerladegård, 97/90T;

Østergaard, Irma, Åstruplund, æggesorterer, 09/53B;

Østergård, Jan K.Skovfoged, Addithus, 1968-93, 99/21T;

Østergård, John, gdr., Vinding, Brædstrup Centralforening, 88/43B;

Østergaard, Karen, Slagballe, æggesorterer, 09/53B;

Østergaard, Søren, Skuespiller, 07/27T;

Østerlars, Bornholm, 99/43T;

Østjysk Musikforsyning, 07/21T;

Østjysk Hjemstavns Årbøger, 93/71T/07/22T;

Østjysk Mølleforening, 88/29T;

Østrigske soldater forlader Vorbjerg 1866, 09/60T;

Ø-tur, Bornholm, 99/42T;

Øversen Chr., Jernbanegade, Brædstrup, 1920, 98/77T;

Åbningstider, Hjemstavnsforeningen, 97/103T;

Aage “Købmand”, Dørup, 08/65T;

Åges Hestestald, 91/43T;

Aagaard, Frode, forstander, Vestbirk Højskole, 00/73T;

Aagaard, Jens, lærer, Nim, 05/42B;

Aagaard, Kristiane og Karl, Underup, 99/53-T;

Ål, 92/74T;

Åle Kirke, 92/19T;

Åle, 87/42T;

Aale, Peter Christensen, Kromand, Brestenbro Kro, 94/35T;

Ålepas, Gudenåen, 96/79T;

Åleyngel- udsætning i Vestbirksøerne, 96/90T;

Ålykke, Nim, 99/52T;

Åløbene, flyorientering, 08/95T;

Aamann, lærerinde i Hårup, ca. 1920-25, 90/37T;

Århus Motorklub, 09/452T;

Årsag til flystyrtet ved Åstruplund, 08/101T;

Årsbudget, Landboforeningen 1897, 88/34T;

Årsskriftets forfattere, 1987: Ejnar Jochumsen, Benny Andersen, Erling Honore, Jes Jensen, B.Friis Andersen, Harry Motor, Jens Boes, Svend Petersen, Jens Thule Hansen, Torben Møldrup, Gunnar Laurberg, Holger Nielsen, J.L. Bundgaard, Christian Fischer, Jens B. Jepsen,

Årsskriftets forfattere, 1988: Ernst Henriksen, J.J.Bek, Jens Olesen, Jens Kirkegaard, Marius Pedersen, Per Kristensen, Flemming Kristensen, Carla Jørgensen, Poul V. Jensen, Jens Thule Hansen, Karen Bækbøl Jørgensen, Poul Hjelt, Jytte Silleborg, Kurt Vingborg, N.J. Israelsen, Jørgen Høgh Laursen.

Årsskriftets forfattere, 1989: Carla Jørgensen, Jens Thule Hansen, Finn Tougård, Charlotte Fabech, Niels Erenreich, Magnus Jensen, Dan Varberg, Gunnar Laurberg, Sigrid Frandsen, Poul V. Jensen, Jens B. Jepsen.

Årsskriftets forfattere, 1990:Vagn Vejen Petersen, Annelise Andersen, Peter Anker Hansen,

Carla Jørgensen, Jens Thule Hansen, Sigurd Pedersen, Gerda Kjærgård, Jørgen Høgh Laursen, Svend Nørregård Hansen, Sigrid Frandsen, Svend L. Pedersen, Dagny Hansen.

Årsskriftets forfattere, 1991:Allan Leth Frandsen, Aage Holm Due, Tinne Mogensen, Knud Mørk Hansen, Poul Dahl, Alfred Grønskov, Jens Thule Hansen, Peter Anker Hansen, Birthe Eskelund,

Gunnar Laurberg, Jens Balle Jepsen.

Årsskriftets forfattere, 1992: Annelise Andersen, Jens Thule Hansen, Anna Kristensen Jensen, Carla Jørgensen, Peder Anker Hansen, Orla Madsen, Gunnar Laurberg, Holger Bernild, Aage Holm Due, Kathrine Mogensen.

Årsskriftets forfattere, 1993: Svend Jørgensen, Lars Viby Mogensen, Svend Clemmensen, Aage Holm Due, Vagn Uhrenholt, Jens Petersen, Svend Nørregaard Hansen, Hans Jensen.

Årskriftets forfattere, 1994: Aage Holm Due, Birthe Eskelund, Svend Nørregård Hansen, Sigrid Frandsen, Gunnar Laurberg, Ruth Dam, Jens Petersen, Else Kjeldsen Krogh, Kristian Naldal Jacobsen, Harry Hansen.

Årsskriftets forfattere, 1995: Eivind Jørgensen, Ruth Dam, Finn Nørbech Svendsen, Aage Holm Due, Johan Finseth, Orla Madsen, Poul Mathiasen, Poul Lauritsen, Finn Tougaard, Merete Gjerløv, 

Årsskriftets forfattere, 1996:Frede Bech Nygaard, Evald Brønd, Svend Nørregaard Hansen, Jens Petersen, Ruth Dam, Jens Jepsen, Bent Henriksen, Aage Holm Due, Allan Frandsen.

Årsskriftets forfattere, 1997: Ruth Dam, Jesper Birkler, Svend Nørregaard Hansen, Anders Horsbøl Nielsen, Erik Madsen, Aage Holm Due, Evald Brønd, Jens Jepsen, Kirstine Kirkedal Andersen, Gunnar Laurberg, Eivind Jørgensen.

Årsskriftets forfattere, 1998: Svend Nørregaard Hansen, Jens Jepsen, Jørgen Bysted, Kathrine Kirkedal Andersen, Bent Henriksen, Carsten Mørch Hansen, Finn Tougaard, Anders Horsbøl Nielsen, Evald Brønd, Aage Holm Due, Aage Bach.

Årsskriftets forfattere, 1999: Ruth Dam, Kirsten Mehlsen, Anna Marsher, Bent Henriksen, Aksel Juul Madsen, Aage Holm Due, Per Borup, Gunnar Laurberg, Carsten Mørch Hansen, Dagmar Lorentzen.

Årsskriftets forfattere, 2000: Arne Ejler Pedersen, Erik Rask Pedersen, Svend Nørregaard Hansen,

Edith Larsen, Ejvind Pedersen, Aksel Juul Madsen, Gunnar Laurberg, Anders Horsbøl Nielsen, Evald Brønd, Aage Holm Due, Bent Henriksen.

Årsskriftets forfattere, 2001: Aage Holm Due, Carsten Mørch Hansen, Ruth Dam, Anders Horsbøl Nielsen, Gunnar Laurberg, Finn Tougaard, Esbern Frandsen, Inger Wermuth Jensen, Aage Jokumsen, Svend Arne Petersen, Bent Henriksen.

Årsskriftets forfattere, 2002: Evald Brønd, Erik Rask Pedersen, Esbern Frandsen, Aage Holm Due, Edith Larsen, Carsten Mørch Hansen, Povl Kastberg Krogh, Einar Carlsen, Allan Leth Frandsen.

Årsskriftets forfattere, 2003: Peter Bøgh Nielsen, Hans Ulrik Riisgaard, Erna Schmidt Pedersen, Eigil Andersen, Annemette Kjærgaard, Arne Holm Petersen, Gunnar Laurberg, Carsten Mørch Hansen.

Årsskriftets forfattere, 2004: Eigil Andersen, Erling Honore, Kirsten Lylloff, Rasmus Kreth, Erik Rask Petersen, Jens Ole Christiansen, Elna Dinesen Hansen, Carsten Mørch Hansen, Arne Holm Petersen, Aage Holm Due, Hans Ulrik Riisgaard.  

Årskriftets forfattere, 2005: Eigild Andersen, Edith Larsen, Asbjørn Larsen, Carsten Mørch Hansen, Ernst Henriksen, Bjarne Haahr, Ellen Rossen Jensen, Karen Bækbøl Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Jens Kirkegaard,

Årsskriftets forfattere, 2006: Vibeke Riemer, Erik Rask Petersen, Jørn Godrum Bech, Helle Richelieu, Eigil Andersen, Svend Nørregaard Hansen, Hans Ulrik Riisgaard, Bendt Nielsen, Marie Meyer, Evald Brønd, Aage Holm Due.

Årsskriftets forfattere, 2007: Edith Larsen, Anders Errboe, Erik Rask Petersen, Bendt Nielsen, Aage Holm Due, Lars Henning Schroll, Poul Dahl, Gitta Kristensen, Viggo Mortensen, Vagn Boes Knudsen, Karen Bækbøl Jørgensen, Hans Ulrik Riisgaard.

Årsskriftets forfattere, 2008: Erik Rask Petersen, Ejner Mørk Hansen, Carsten Mørch Hansen, Aage Holm Due, Jesper Birkler, Vagn Boes Knudsen, Else Bundgaard, Gunnar Viby Mogensen, Edith Larsen, Asbjørn Larsen, Anya Wissendorff, Benny Andersen.

Årsskriftets forfattere, 2009: Leif Andersen, Erik Rask Petersen, Keld Pedersen, Anders Errboe, Nete M. Brink, Oscar Nielsen, Sven Palsberg Jørgensen, Esbern Frandsen, Inger Rosendal, Allan Leth Frandsen, Anya Wissendorff, Benny Andersen.

Årsskriftets forfattere, 2010: Vigand Rasmussen, Jette Buch, Ejner Mørk Hansen, Kirsten Munkgaard Christensen, Svend Tønnesen, Inger Poulsen, Else Bundgaard, Knud Møller, Poul Brink, Leif Andersen, Poul Dahl, Arne Rodsted Nielsen, Anya Wissendorff, Benny Andersen.

Årsskriftets forfattere, 2011: Benny Andersen, Berit Hune Jørgensen, Edith Larsen, Lisbeth Mulvad, Jørgen Dahl, Marianne Nørmark, Jens Peter Randløv Boes, Jørn Rasmus Hansen, Villy Nielsen, Grethe Skibsted Lindbæk, Hans Werner Hansen, Tommy Poulsen, Anya Wissendorff, Benny Andersen.

Årsskriftets forfattere, 2012: Anne Mette Kristiansen, Else Bundgaard, Poul Erik Holm, Jens Peter Randløv Boes, Marianne Nørmark, Birthe Agerholm, Ejner Mørk Hansen, Erik Rask Petersen,

Lis Simony, Anya Wissendorff, Benny Andersen.

Årsskriftets forfattere, 2013: Erik Rask Petersen, Knud Møller, Jørn Rasmus Hansen, Villy Nielsen, Dagny Brandt, Erik Brandt, Else Bundgaard, Eric Kliem Dahlgård, Edith Larsen, Ejvind Hansen, Anya Wissendorff, Benny Andersen.

Årsskriftsudvalget 1987:

Svend Petersen, Benny Andersen, Lennart Richelieu.

Årsskriftsudvalget 1988:

Svend Petersen, Benny Andersen, Lennart Richelieu, Lene Hansen;

Årsskriftsudvalget 1989:

Eivind Jørgensen, Lennart Richelieu, Benny Andersen;                    

Årsskriftsudvalget 1990:

Eivind Jørgensen, Lennart Richelieu, Benny Andersen;

Årsskriftsudvalget 1991:

Eivind Jørgensen, Lennart Richelieu, Benny Andersen, Grethe Sørensen;

Årsskriftsudvalget 1992:

Eivind Jørgensen, Lennart Richelieu, Benny Andersen, Grethe Sørensen;

Årsskriftsudvalget 1993:

Eivind Jørgensen, Inga Kjeldgaard, Svend Clemmensen, Benny Andersen, Grethe Sørensen;

Årsskriftsudvalget 1994:

Eivind Jørgensen, Inga Kjeldgaard, Svend Clemmensen, Benny Andersen, Grethe Sørensen;

Årsskriftsudvalget 1995:

Eivind Jørgensen, Inga Kjeldgaard, Benny Andersen, Grethe Sørensen;

Årsskriftsudvalget 1996:

Eivind Jørgensen, Inga Kjeldgaard, Carsten Mørch Hansen, Benny Andersen;

Årsskriftsudvalget 1997:

Eivind Jørgensen, Inga Kjeldgaard, Carsten Mørch Hansen, Benny Andersen;

Årsskriftsudvalget 1998:

Eivind Jørgensen, Inga Kjeldgaard, Carsten Mørch Hansen, Benny Andersen;

Årsskriftsudvalget 1999:

Eivind Jørgensen, Inga Kjeldgaard, Hans Lund Hansen, Carsten Mørch Hansen, Benny Andersen;

Årsskriftsudvalget 2001:

Inga Kjeldgaard, Hans Lund Hansen, Carsten Mørch Hansen, Benny Andersen;

Årskriftsudvalget 2002:

Inga Kjeldgaard, Hans Lund Hansen, Benny Andersen, Carsten Mørch Hansen, Erik Rask Petersen,

Årsskrftsudvalget 2003:

Hans Lund Hansen, Carsten Mørch Hansen, Benny Andersen, Erik Rask Petersen, Eigil Andersen;

Årsskrftsudvalget 2004:

Hans Lund Hansen, Carsten Mørch Hansen, Benny Andersen, Erik Rask Petersen, Eigil Andersen;

Årsskrftsudvalget 2005:

Hans Lund Hansen, Carsten Mørch Hansen, Benny Andersen, Erik Rask Petersen, Eigil Andersen;

Årsskrftsudvalget 2006:

Hans Lund Hansen, Carsten Mørch Hansen, Benny Andersen, Erik Rask Petersen, Eigil Andersen;

Årsskrftsudvalget 2007:

Hans Lund Hansen, Carsten Mørch Hansen, Benny Andersen, Erik Rask Petersen, Eigil Andersen;

Årsskrftsudvalget 2008:

Hans Lund Hansen, Carsten Mørch Hansen, Benny Andersen, Erik Rask Petersen, Eigil Andersen;

Årsskrftsudvalget 2009:

Benny Andersen, Erik Rask Pedersen, Keld Pedersen og Hans Lund Hansen.

Årsskrftsudvalget 2010:

Benny Andersen, Erik Rask Pedersen, Keld Pedersen og Leif Andersen.

Årsskrftsudvalget 2011:

Benny Andersen, Erik Rask Pedersen, Keld Pedersen og Leif Andersen.

Årsskrftsudvalget 2012,

Benny Andersen, Erik Rask Pedersen, Keld Pedersen og Leif Andersen.

Årsskriftsudvalget 2013.

Benny Andersen, Erik Rask Pedersen, Keld Pedersen og Leif Andersen.

Årsskrift 1987, Forord af Vagn Vejen Pedersen, Borgmester i Brædtrup kommune, 87/2T;

Årsskrift 1988, Forord af Ernst Henriksen, 88/4T;

Årsskrift 1989, Forord af Bodil Rind, 89/4TB;

Årsskrift 1990, Forord af Birgitte Bohm, 90/4TB;

Årsskrift 1991, Forord af Kirsten, Høg, Præst i Nim, 91/4TB;

Årsskrift 1992, Forord af Niels Ehrenreich, 92/4T;

Årsskrift 1993, Forord af Ib Klausen, Tønning, 93/4T;

Årsskrift 1994, Forord af Hans Lund Hansen, 94/4TB;

Årsskrift 1995, Forord af Frants Arboe, 95/4TB;

Årsskrift 1996, Forord af Alf Mathiesen, 96/4TB;

Årsskrift 1997, Forord af Erik Rask Pedersen, 97/4TB;

Årsskrift 1998, Forord af Arne Bo Larsen, 98/4TB;

Årsskrift 1999, Forord af Lars Kolind, Løndal, 99/4TB;

Årsskrift 2000, Forord af Lisbeth Jensen, 00/4TB;

Årsskrift 2001, Forord af Preben Andersen, Borgmester i Brædstrup kommune, 01/4TB;

Årsskrift 2002, Forord af Jørn Finseth, 02/4TB;

Årsskrift 2003, Forord af Thorkild Skifter, 03/5TB;

Årsskrift 2004, Forord af Eivind Jørgensen, 04/5TB;

Årsskrift 2005, Forord af Kjeld Kristensen, 05/5TB;

Årsskrift 2006, Forord af Sven Jørgensen, 06/5TB;

Årsskrift 2007, Forord af Ruth Dam, 07/5TB;

Årsskrift 2008, Forord af Per Kristensen, Direktør for Bræstrup Fjernvarme,08/5TB;

Årsskrift 2009, Forord af Marianne Nørmark, Journalist, 09/5TB;

Årsskrift 2010, Forord af Ellen Tærsbøl Schmidt, 10/5,TB.

Årsskrift 2011, Forord af Jan Trøjborg, Borgmester i Horsens kommune, 11/5,TB.

Årsskrift 2012, Forord af Hanne Ravn, Skoleleder i Brædstrup, 12/5TB;

Årsskrift 2013, Forord af Peter Sørensen, Borgmester i Horsens, 13/5,TB.

Aarup, Erhardt, Smed Knudsen, Smedie i Ole J.’s bagloKale, 09/50T;

Åslund, Additnæs, 99/19T;

Åstedbro Kro, 95/65T/86T;

Aastrup Kvægavlsforening, 00/81T;

Åstrup Nedergård, 95/27,28T;

Åstrup Nygaard, 95/26T/37T;

Åstrup, 95/25TB;

Åstrupgård, 94/9T/95/26BT;

Åstrupgård, ejer 1903-16: lærer Jakob Petersen, Føvling, 89/11T;

Åstrupgårds Plantage, 95/39T;

Åstruplund A/M opført 1888, 89/10BT/96/47T;

Åstruplund Brugsforening, 93/16T;

Åstruplund- OTTE - en aktiv ung mand fra…13/103,TB.

Aastruplund Mejeri, 09/94T;

Åstrup Nedergaard, 1908, 13/103, TB.

Åstruplund, 95/25TB;

Herunder ses et nyt register ajourført omkring Årsskriftet 2014

          BRÆDSTRUP HJEMSTAVNSFORENINGS ÅRSKRIFTER.

   
2014. Stilling FORFATTER HVOR ? NOTER.
Agerholm, Birthe Sygeplejerske   14/6-8 TB  
Andersen, Benny Bankmand   14/6-8 TB  
Anya Wissendorff Journalist   14/6-8 TB  
Begivenheder i Brædstrup området 2013-2014 fra HF.   Anya Wissendorff 14/ 122- 128, TB.  
Benny Andersen Bankmand   14/6-8 TB  
Billeder fra Brædstrup omkring 1880   ukendt fotograf 14/12-13 +15 +19TB  
Birte Eskelund f. Chrstensen Pens. Seminarielektor   14/6-8 TB  
Birthe Agerholm Sygeplejerske   14/6-8 TB  
Bjerge, Verner Bygningskonstruktør   14/7 TB- 14/75-79 Halle Teglværk
Boes, Jens Peter Randløv Seminarielærer   14/7 TB  
Bogholderi  med pen og blæk   Gudrun Nyeland 14/44 - 52 TB. elev i Brædstrup bank
Brædstrup Bank under krigen.   Gudrun Nyeland 14/44-52-TB elev i Brædstrup bank
Brædstrup Realskole Skolebestyrer Birte Eskelund 14/6-8 TB Tidsbillede fra Brædstrup realskole
Brædstrup Realskole, tidsbillede   Birte Eskelund 14/21.24 TB. Tidsbillede fra Brædstrup realskole
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening.   Benny Andersen 14/ 129-130, T. Året der er gået-
Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings bestyrelse.     14/131 T.  
Carl Emanuel Møller Jurist   14/10T.  
Cathrine Margrethe Plett Hans hustru Knud Mørk Hansen 14/25-43 TB.  
Christensen, Ejnar Frisch Skolebestyrer Birte Eskelund 14/21 T Tidsbillede fra Brædstrup realskole
Der var engang en Dame   Birthe Agerholm/K.J.Thomsen 14/ 80-90 TB.  
Det nye Altertæppet i Tønning kirke   Birthe Agerholm/K.J.Thomsen 14/ 89TB Der var engang en Dame.
Dybøl, 14-18. april 1864.   Knud Mørk Hansen 14/ 3132 T 1864-soldat fra Vissingkloster
Dørup Skole i Voerladegård sogn, syd for Mossø, 1908-1957.   Jens Peter Randløv Boes 14/ 91 - 104,TB  
Dørup Skole, årgang 1946, Skolebillede   Jens Peter Randløv Boes 14/97 TB Foto
Dørup Skole, Årgang 1952, Skolebillede   Jens Peter Randløv Boes 14/101 TB Foto
Ejnar Frisch Christensen Skolebestyrer Birte Eskelund 14/21 T Tidsbillede fra Brædstrup realskole
Eskelund, Birte f. Christensen Pens. Seminarielektor   14/6-8 TB  
Et efternavn - Skibsted   Grethe Skibsted Lindbæk 14/ 53- 74 TB. Slægten
Forord til Årskrift 2014 Lærer Gertrud Ehrenreich 14/5 TB.  
Grethe Skibsted Lindbæk Bogholder   14/6-8 TB  
Gudrun Nyeland, f. Moeskær Holmsgaard Prokurist   14/6-8 TB  
Gunnar Laurberg Historiker   14/6-8 TB  
Halle Teglværk   Verner Bjerge / Jacob H.P. 14/7 TB- 14/75-79 Halle Teglværk
Hanquist Petersen, Jacob Historiker   14/7 TB- 14/75-79 Halle Teglværk
Husker du vor skoletid? Skolebestyrer Birte Eskelund 14/6-8 TB Tidsbillede fra Brædstrup realskole
Jacob Hanquist Petersen Historiker   14/7 TB- 14/75-79 Halle Teglværk
Jens Peter Randløv Boes Seminarielærer   14/7 TB-14/97 TB  
Jensen Skanhøj, Peder  Soldat /krigsfange Knud Mørk Hansen 14/25-43 TB.  
Karl Jørgen Thomsen Bager   14/7 TB  
Klassebillede, årgang ? Realskolen   Birte Eskelund 14/24 TB Tidsbillede fra Brædstrup realskole
Knud Mørk Hansen Ingeniør   14/25-43 Peder Jensen Skanhøj
Krigen 1864, Krigsskadeerstatninger   Magne Lund 14/ 111-121 TB beretning
Krigsskadeerstatninger efter  krigen 1864   Magne Lund 14/111-121  
Landlivsbilleder fra Tirslev   Lisbet Mulvad 14/ 9-20 TB  
Lauerberg, Gunnar Historiker   14/6-8 TB  
Lindbæk, Grethe Skibsted Bogholder   14/6-8 TB  
Lisbeth Mulvad     14/9-20 TB Landlivsbilleder fra Tirslev
Lund, Magne Forfatter   14/111-121 Krigskadeserstatninger efter 1864
Magne Lund Forfatter   14/111-121 Krigskadeserstatninger efter 1864
Marie og Lars Jørgen Hansen, Tønning Præstegård   Birthe Agerholm/K.J.Thomsen 14/ 80-90 TB. Der var engang en Dame.
Min Barndoms jul.   Gunnar Lauerberg 14/105-110 TB.  
Mulvad, Lisbeth     14/9-20 TB Landlivsbilleder fra Tirslev
Møller, Carl Emanuel Jurist   14/10 T.  
Mørk Hansen, Knud Ingeniør   14/25-43 Peder Jensen Skanhøj
Ny på Egnen   Carl Emanuel Møller 14/ 11 TB Bog om Tirslev / Brædstrup!
Nyeland, Gudrun, f. Moeskær Holmsgaard Prokurist   14/6-8 TB  
Om Livet i Brædstrup i 1880        
Peder Jensen Skanhøj Soldat /krigsfange Knud Mørk Hansen 14/25-43 TB. 1864-soldat fra Vissingkloster
Plett, Cathrine Margrethe   Knud Mørk Hansen 14/25-43 TB. Peder Jensens hustru
Skanhøj, Peder Jensen   Knud Mørk Hansen 14/ 25-43,TB 1864-soldat fra Vissingkloster
Skibsted-et efternavn   Grethe Skibsted Lindbæk 14/53-74, TB Slægten
skoletid?, Husker du vor  Skolebestyrer Birte Eskelund 14/21-24 TB Tidsbillede fra Brædstrup realskole
Teglværk, Halle   Verner Bjerge / Jacob H.P. 14/7 TB- 14/75-79 Halle Teglværk
Thomsen, Karl Jørgen Bager   14/7 TB  
Tirslev,Landlivsbilleder fra   Lisbeth Mulvad 14/9- 20TB